Nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số bảo mật ứng dụng trong hệ điều hành tác nghiệp lotus notes

Nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ số bảo mật ứng dụng trong hệ điều hành tác nghiệp lotus notes

Nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số bảo mật ứng dụng trong hệ điều hành tác nghiệp lotus notes
... tài: Nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ số bảo mật ứng dụng hệ điều hành tác nghiệp Lotus Notes Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo mật xác thực cho văn phòng điện tử Cụ thể áp dụng ... CÔNG NGHỆ VŨ ĐỨC MẠNH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TÍCH HỢP CHỮ KÝ SỐ BẢO MẬT ỨNG DỤNG TRONG HỆ ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP LOTUS NOTES Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.01.04 ... thực chữ số Lotus Note 3.4.3 Ứng dụng mã hóa, số xác thực giải Lotus Note Qua phân tích hệ thống văn phòng điện tử Lotus Notes Chúng nghiên cứu đề xuất hai giải pháp xây dựng ứng dụng ký...
 • 63
 • 298
 • 1

Nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ số bảo mật ứng dụng trong hệ điều hành tác nghiệp lotus notes

Nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số bảo mật ứng dụng trong hệ điều hành tác nghiệp lotus notes
... tài: Nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ số bảo mật ứng dụng hệ điều hành tác nghiệp Lotus Notes Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo mật xác thực cho văn phòng điện tử Cụ thể áp dụng ... CÔNG NGHỆ VŨ ĐỨC MẠNH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TÍCH HỢP CHỮ KÝ SỐ BẢO MẬT ỨNG DỤNG TRONG HỆ ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP LOTUS NOTES Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.01.04 ... kế hệ thống ứng dụng mã hóa Error! Bookmark not defined 3.4.2 Phân tích thiết kế ứng dụng số, xác thực chữ Error! Bookmark not defined 3.4.3 Ứng dụng mã hóa, số xác thực giải mã Lotus...
 • 12
 • 42
 • 0

Nghiên cứu giải pháp tích hợp CSDL các phần mềm Bưu chính hỗ trợ thống kê, báo cáo tại Bưu điện Quảng Bình

Nghiên cứu giải pháp tích hợp CSDL các phần mềm Bưu chính hỗ trợ thống kê, báo cáo tại Bưu điện Quảng Bình
... Nguyễn Thanh Bình, chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp tích hợp CSDL phần mềm Bưu hỗ trợ thống kê, báo cáo Bưu điện Quảng Bình mục đích sử dụng Bưu điện Quảng Bình Mục đích nghiên cứu - Xây dựng ... CHƯƠNG GIẢI PHÁP TÍCH HỢP CÁC CSDL TẠI BƯU ĐIỆN QUẢNG BÌNH Trong chương này, tìm hiểu thực trạng CSDL ứng dụng Bưu điện Quảng Bình mô tả toán tích hợp để từ đề xuất giải pháp từ tổng thể phân tích ... tích hợp CSDL Bưu điện Quảng Bình Chúng trình bày thực trạng CSDL ứng dụng Bưu điện Quảng Bình mô tả toán tích hợp liệu, từ đề xuất phân tích thiết kế giải phát tích hợp CSDL thành kho liệu thống...
 • 87
 • 182
 • 0

Nghiên cứu giải pháp tích hợp CSDL các phần mềm Bưu chính hỗ trợ thống kê, báo cáo tại Bưu điện Quảng Bình (TT)

Nghiên cứu giải pháp tích hợp CSDL các phần mềm Bưu chính hỗ trợ thống kê, báo cáo tại Bưu điện Quảng Bình (TT)
... xây dựng mã Bưu 1.4.4 Danh sách chi tiết mã địa Bưu tỉnh Quảng Bình 10 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TÍCH HỢP CÁC CSDL TẠI BƯU ĐIỆN QUẢNG BÌNH 1.5 TRỰC TRẠNG CÁCH TỔ CHỨC CSDL TẠI BƯU ĐIỆN QUẢNG BÌNH 1.5.1 ... nghiên cứu: + Các CSDL, quy trình sản xuất thực Bưu điện Quảng Bình + Xây dựng ứng thống kê, báo cáo hệ Cơ sở liệu SQL 2005 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp nghiên ... PHÁP TÍCH HỢP 1.7.1 Giải pháp tổng thể tích hợp CSDL Bưu điện tỉnh Quảng Bình Để tổng hợp liệu khách hàng từ CSDL riêng lẻ chương trình tin học ứng dụng khai thác, quản lý dịch vụ phải tích hợp...
 • 24
 • 140
 • 0

Nghiên cứu giải pháp tích hợp dịch vụ WEB cho mạng cảm biến không dây

Nghiên cứu giải pháp tích hợp dịch vụ WEB cho mạng cảm biến không dây
... liệu mạng cảm biến thu trở nên đơn giản CoAP giải pháp tích hợp dịch vụ web cho mạng cảm biến không dây CHƯƠNG II IPv6 CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 12 Như trình bày chương I mạng cảm biến không dây ... trung nghiên cứu giới Các kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo hữu ích cho quan tâm đến giải pháp tích hợp dịch vụ web cho mạng cảm biến không dây CHƯƠNG I MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY TRÊN NỀN ... giao thức cho mạng hạn chế tài nguyên có mạng cảm biến không dây 1.1 Giới thiệu chung mạng cảm biến không dây 1.1.1 Khái niệm Mạng cảm biến không dây (WSNs) cấu trúc, kết hợp khả cảm biến, xử...
 • 82
 • 235
 • 0

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN TOÀN BẢO MẬT CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN TOÀN BẢO MẬT CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY
... hiểu, nghiên cứu áp dụng giải pháp để đảm bảo nâng cao an toàn bảo mật cho hệ thống thông tin trường Cao đẳng Cộng đồng Tây Toàn luận văn chia làm 03 chương: Chương 1: Tổng quan an toàn bảo mật ... nghệ thông tin nói chung quan nơi em công tác nói riêng nên em định chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ an toàn bảo mật cho hệ thống thông tin ứng dụng trường Cao đẳng Cộng đồng Tây ... nghiên cứu đặc trưng hệ thống thông tin bảo mật, nguyên tắc xây dựng hệ thống bảo mật - Nghiên cứu số nguy gây an toàn cho hệ thống giải pháp để đảm bảo an toàn cho hệ thống - Đi sâu nghiên cứu...
 • 26
 • 286
 • 0

Nghiên cứu giải pháp quản lý các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu giải pháp quản lý các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Quảng Ninh
... việc “Xây dựng Chính quyền điện tử Tỉnh Quảng Ninh - thực nhu cầu xúc đặt Vì chọn đề tài: "Nghiên cứu giải pháp quản dự án đầu ứng dụng Công nghệ thông tin địa bàn tỉnh Quảng Ninh" làm ... chuẩn bị, thực quản dự án đầu ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh 3.4.1 Quy trình thực quản dự án Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh 3.4.1.1 Tiếp nhận dự án – Xác định ... dự án đầu ứng dụng CNTT 1.1.1.1.1 Khái niệm dự án đầu 1.1.1.1.2 Khái niệm dự án đầu ứng dụng CNTT 1.1.1.2 Quan niệm quản dự án quản dự án đầu ứng dụng CNTT ...
 • 133
 • 328
 • 1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ ngành khoa học máy tính nghiên cứu giải pháp công nghệ phân tán dữ liệu và ứng dụng quản lý nhân sự phân tán trong cơ quan nhà nước lào

Tóm tắt luận văn thạc sĩ ngành khoa học máy tính nghiên cứu giải pháp công nghệ phân tán dữ liệu và ứng dụng quản lý nhân sự phân tán trong cơ quan nhà nước lào
... chức hệ xử phân tán yêu cầu thiết Vậy, để hiểu thêm vấn đề em chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp công nghệ phân tán liệu ứng dụng quản nhân phân tán quan Nhà nước Lào Cấu trúc luận văn tổ chức ... LIỆU PHÂN TÁN CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ Ở LÀO 3.1 Bài toán quản nhân Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Để áp dụng thuyết nghiên cứu áp dụng vào việc Tin học hoá quản nhân ... trình thiết liệu phân tán Quản Nhân Sự Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 3.2.3 Phân bố liệu phân tán Luận văn chọn nhân đầy đủ việc xử truy vấn dễ dàng, không cần phải quản thư mục...
 • 27
 • 360
 • 0

Nghiên cứu giải pháp tự động sao lưu và khôi phục dữ liệu trong hệ thống thông tin điện tử

Nghiên cứu giải pháp tự động sao lưu và khôi phục dữ liệu trong hệ thống thông tin điện tử
... - Nghiên cứu tổng quan giải pháp lưu, khôi phục liệu - Nghiên cứu đề xuất giải pháp tự động lưu khôi phục sở liệu (hệ thống ứng dụng) cách tập trung, phù hợp với kiến trúc hệ thống thông tin điện ... thống thông tin điện tử quan Đảng Chương Nghiên cứu giải pháp lưu, khôi phục liệu, đánh giá ưu nhược điểm giải pháp Chương 3: Đề xuất giải pháp lưu, khôi phục sở liệu áp dụng cho hệ thống thông tin ... pháp lưu, khôi phục liệu Nghiên cứu chế phần mềm lưu, khôi phục hãng chuyên lưu khôi phục giới, đánh giá ưu nhược điểm, từ đưa giải pháp xây dựng công cụ giúp lưu, khôi phục liệu tự động hệ thống...
 • 72
 • 237
 • 0

Nghiên cứu chữ số bội và ứng dụng trong thương mại điện tử

Nghiên cứu chữ ký số bội và ứng dụng trong thương mại điện tử
... 2.2.3 Lược đồ chữ bội 39 Chương ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ BỘI TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 43 3.1 TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 43 3.1.1 Khái niệm thương mại điện tử 43 ... cậy Chữ số bội phương pháp tạo chữ số có độ dài không đổi, không phụ thuộc vào số lượng người tham gia vào văn D, mà không làm giảm độ tin cậy chữ số Chữ số bội tương tự chữ ... Chương 2: Chữ số bội đường cong Elliptic – nội dung chương giới thiệu tổng quan chữ số bội, đề xu t hai lược đồ chữ số bội ngang hàng đường cong Elliptic Chương 3: Ứng dụng chữ số bội TMĐT...
 • 68
 • 712
 • 1

Nghiên cứu giải pháp xử lý sự cố thấm đập đất, ứng dụng cho công trình hồ chứa nước Bản Muông, thành phố Sơn La

Nghiên cứu giải pháp xử lý sự cố thấm đập đất, ứng dụng cho công trình hồ chứa nước Bản Muông, thành phố Sơn La
... Cỏc gii phỏp x s c thm cho cụng trỡnh p 51 2.4.1 X bng phng phỏp khoan pht chng thm[15] 52 2.4.2 X bng phng phỏp thi cụng tng ho chng thm thõn p[11]52 2.4.3 X bng phng phỏp ... 74 3.4 Phõn tớch la chn gii phỏp x s c thm 74 3.5 Thit k phng ỏn x s c 75 3.5.1 C s thit k phng ỏn x 75 3.5.2 Yờu cu chung ca thit k phng ỏn x 75 3.5.3 ... x s c thm p t, ng dng cho cụng trỡnh h cha nc Bn Muụng, thnh ph Sn La cng nhm gii quyt nhng trờn Mc ớch nghiờn cu Mc ớch chớnh ca ti l nghiờn cu nguyờn nhõn gõy s c v c s thuyt thm la...
 • 137
 • 1,462
 • 6

Nghiên cứu chữ số bội và ứng dụng trong thương mại điện tử

Nghiên cứu chữ ký số bội và ứng dụng trong thương mại điện tử
... Chương 2: Chữ số bội đường cong Elliptic – nội dung chương giới thiệu tổng quan chữ số bội, đề xuất hai lược đồ chữ số bội ngang hàng đường cong Elliptic Chương 3: Ứng dụng chữ số bội TMĐT ... cong Elliptic Ngày chữ số [14,15,16] phân loại thành hai lớp chính: chữ đơn chữ bội Chữ số đơn sử dụng trường hợp người có thẩm quyền xác nhận vào văn bản, chữ bội trường hợp nhóm ... tác vào văn Để thực chữ bội đối tượng sử dụng n chữ cá nhân người (giả sử nhóm gồm n người sử dụng chữ đại diện cho nhóm người Việc sử dụng n chữ cá nhân cho đối tượng làm cho chữ...
 • 5
 • 197
 • 2

Nghiên cứu giải pháp thi công hạ chìm đập xà lan, ứng dụng cho dự án phân ranh mặn ngọt sóc trăng bạc liêu

Nghiên cứu giải pháp thi công hạ chìm đập xà lan, ứng dụng cho dự án phân ranh mặn ngọt sóc trăng  bạc liêu
... PTNT I H C THU L I NUY N C TR NG NGHIÊN C U GI I PHÁP THI CÔNG H CHÌM P XÀ LAN, NG D NG CHO D ÁN PHÂN RANH M N NG T SÓC TR NG – B C LIÊU Chuyên ngành: Xây d ng công trình th y Mã s : 60 – 58 – ... gi i pháp thi công m i đúc cđ ng p lan b h th y Nghiên c u nh m hoàn thi n phát tri n h n cho công ngh p lan, công ngh m i ngành th y l i áp d ng có hi u qu đ xây d ng công trình phân ranh ... i công ngh truy n th ng v i u ki n so sánh Tuy nhiên trình nghiên c u thi công trình đúc s n xu t p lan, lai d t h chìm khó kh n Vi c thi công đúc p lan đ c bi t p lan g p nhi u p xà...
 • 178
 • 423
 • 0

Chữ số tập thể ứng dụng trong chứng thực tài liệu cho chính phủ điện tử

Chữ ký số tập thể ứng dụng trong chứng thực tài liệu cho chính phủ điện tử
... triển bước đưa chữ tập thể ứng dụng vào thực tiễn xã hội cần thiết Xuất phát từ thực tế đó, học viên chọn đề tài Chữ số tập thể ứng dụng chứng thực tài liệu cho phủ điện tử với mong muốn ... điệp liệu cần Cơ chế hình thành chữ số tậ p thể đư ợ c Hình 1.8 Chữ CA Chữ cá nhân thực thể Thuật toán hình thành chữ tập thể Chữ số tập thể Hình 1.8 Cơ chế hình thành chữ ... kiểm tra chữ số tập thể Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 23 Chữ tập thể hình thành sở chữ cá nhân thực thể chữ CA với vai trò chứng thực tổ...
 • 83
 • 294
 • 0

Chuẩn chữ số DSA và ứng dụng trong hóa đơn tiền điện điện tử quận Long Biên

Chuẩn chữ ký số DSA và ứng dụng trong hóa đơn tiền điện điện tử quận Long Biên
... nghiên cứu khóa luận hàm băm an toàn, chuẩn chữ số DSA việc số hóa đơn tiền điện điện tử Phạm vi nghiên cứu: Chuẩn số DSA in hóa đơn dạng JPG hóa đơn tiền điện quận Long Biên Ý nghĩa ... chữ số cho hóa đơn tiền điện Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu giải thuật băm an toàn chuẩn chữ số DSA - Xây dựng ứng dụng chữ số hóa đơn điện tử tiền điện Điện lực Long Biên Đối tƣợng phạm ... trình toán Trong đó, việc số hóa đơn khâu quan trọng việc xác nhận khách hàng toán hay chƣa Từ yếu tố đó, em chọn đề tài Chuẩn số DSA ứng dụng hóa đơn tiền điện điện tử quận Long Biên làm...
 • 60
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1tchương ii nghiên cứu giải pháp thi công xử lý nền công trình xây dựng vùng cửa sông ven biển1t 22nghiên cứu giải pháp thi công xử lý nền công trình xây dựng vùng cửa sông ven biểnnghiên cứu quy luậ tích lũy cơ bản và ý nghĩa vận dụng trong thực tiễnnghien cuu quy luat tich luy tu ban va y nghia van dung trong thuc tiennghiên cứu thiết kế robot song song hai bậc tự do ứng dụng trong khắc chữnghiên cứu xây dựng ứng dụng cho hệ điều hành windows phonenghiên cứu xây dựng ứng dụng cho hệ điều hành iosxây dựng giải pháp toàn bộ chohệ thống thư điện tử trên nền tảng hệ điều hành linuxnghiên cứu sản xuất protease từ chủng nấm mốc aspergillus oryzae ứng dụng trong sản xuất nước mắmcần có những nghiên cứu sâu hơn về bột khoáng này để có thể ứng dụng trong lĩnh vực nuôi trồng và thực phẩmkỹ thuật bảo mật ứng dụng webkỹ sư giải pháp tích hợp hệ thốngkỹ sư giải pháp tích hợp hệ thống viettelđồ án nghiên cứu giải pháp sử dụng hỗn hợp dầu jatropha và dầu diesel làm nhiên liệu cho động cơ dieselnghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ thích hợp để bảo vệ hố móng trong quá trình thi công các công trình ven biển vùng trung trung bộThông tư 23 2016 TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lậpThông tư 04 2016 TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại họcThông tư 04 2016 TT-BTC quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc giaThông tư 05 2016 TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong Điều trị ngoại trúThông tư 03 2016 TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng sắt, Quốc lộ 53Thông tư 18 2016 TT-BTC về quản lý, sử dụng đất trồng lúaTrắc nghiệm hàm số Mũ và LogaritDe minh hoa mon lich su THPT quoc gia lan 2 nam 2017 dethi exam24h comGT hệ THỐNG máy LẠNH CÔNG NGHIỆP cđnThông tư 37 2016 TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừaThông tư liên tịch 06 2016 TTLT-BTTTT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thôngThông tư 09 2016 TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trìnhThông tư 53 2016 TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệpThông tư 61 2016 TT-BTC hướng dẫn thu, nộp và quản lý Khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn NN đầu tư tại doanh nghiệpThông tư 13 2016 TT-BLĐTBXH ban hành Danh Mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao độngPhân tích báo cáo tài chínhThông tư 17 2016 TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoàiThông tư 20 2016 TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100 2015 NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hộiThông tư 28 2016 TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt NamVăn bản hợp nhất số 32 VBHN-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ