Nghiên cứu tự động trích xuất thông tin nước cho ảnh vệ tinh VNREDSAT 1 khu vực thành phố

Nghiên cứu tự động trích xuất thông tin nước cho ảnh vệ tinh VNREDSAT 1 khu vực thành phố

Nghiên cứu tự động trích xuất thông tin nước cho ảnh vệ tinh VNREDSAT 1 khu vực thành phố
... đề tài Nghiên cứu tự động trích xuất thông tin nước cho ảnh vệ tinh VNREDSat- 1 khu vực thành phố nhằm đưa giải pháp tự động trích xuất thông tin nước cho ảnh vệ tinh đa phổ VNREDSat- 1, đáp ứng ... 23438 81 40 20 18 10 20 2 41 21 80 39 40 260 14 6 18 0 14 0 14 0 10 0 14 0 14 0 -2.652 51 -0.85 412 -1. 718 84 0 .10 0475 -0 .16 133 0 .11 0833 1. 188283 0.365526 -0.39546 -1. 574 71 -2.498 31 0 .14 817 3 0 .16 869 0.68835 1. 198626 ... thám, ảnh vệ tinh Nghiên cứu tiền xử lý ảnh vệ tinh Nghiên cứu số phương pháp trích xuất thông tin nước ảnh vệ tinh thực Việt nam giới Xây dựng thuật toán dựa định để trích xuất thông tin nước ảnh...
 • 78
 • 124
 • 3

Nghiên cứu tự động trích xuất thông tin nước cho ảnh vệ tinh VNREDSAT 1 khu vực thành phố

Nghiên cứu tự động trích xuất thông tin nước cho ảnh vệ tinh VNREDSAT 1 khu vực thành phố
... nghiên cứu trích xuất thông tin nước ảnh POST5, ảnh Landsat7 Tuy nhiên, ảnh VNREDSat- 1 chưa có nghiên cứu công bố phương pháp tự động trích xuất thông tin nước Trong đó, VNREDSat- 1 vệ tinh Việt ... NGHỆ HỒ VĂN TUẤN NGHIÊN CỨU TỰ ĐỘNG TRÍCH XUẤT THÔNG TIN NƯỚC CHO ẢNH VỆ TINH VNREDSAT- 1 KHU VỰC THÀNH PHỐ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm Mã số: 6048 010 3 LUẬN VĂN THẠC ... VNREDSat- 1 ban đầu cần trích xuất thông tin 50 Hình 5.2 Ảnh VNREDSat- 1 Kênh (a) ảnh trích xuất thông tin nước (b) 51 Hình 5.3 Ảnh kết thông tin nước lưu dạng file VNREDSat- 1 đơn sắc 51 Hình...
 • 12
 • 58
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT XÂY DỰNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HUẾ THEO QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ngi quan tõm v nh ngha khỏc Phn ln cỏc tỏc gi dựng khỏi nim "cu trỳc nn" cỏc nghiờn cu ca mỡnh, mt s tỏc gi li dựng cỏc khỏi nim tng t nh cu trỳc a c" v"s nn" Tỏc gi Nguyn Thanh quan nim: "Cu ... khai thỏc hp v tit kim ngun ti nguyờn ny theo quan im phỏt trin bn vng 95 TI LIU THAM KHO Phm Vn T, Quan im khoa hc ỏnh giỏ ti nguyờn t xõy dng, Tuyn bỏo cỏo khoa hc, Hi ngh khoa hc a cht ... dng khu vc thnh ph Hu, cn in hỡnh hoỏ khu vc nghiờn cu theo c im cu trỳc nn Cu trỳc nn l phn tỏc ng gia cụng trỡnh v mụi trng a cht, c c trng bng qui lut phõn b theo chiu sõu, kh nng bin i theo...
 • 10
 • 295
 • 0

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trên thịt lợn sữa đông lạnh xuất khẩu tại một số cơ sở giết mổ thuộc khu vực thành phố Hải Dương

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trên thịt lợn sữa đông lạnh xuất khẩu tại một số cơ sở giết mổ thuộc khu vực thành phố Hải Dương
... không h p v sinh 1.6 M t s vi sinh v t thư ng g p th t l n s a ñông l nh b ô nhi m vi sinh v t 1.6.1 T ng s vi sinh v t hi u khí Vi sinh v t hi u khí nh ng vi khu n sinh trư ng hình thành khu ... 1.6 M t s vi sinh v t thư ng g p th t l n s a ñông l nh b ô nhi m vi sinh v t 18 1.6.1 T ng s vi sinh v t hi u khí 18 1.6.2 Vi khu n E.coli 19 1.6.3 Vi khu n Salmonella 22 1.6.4 Vi khu n Staphylococcus ... u vi khu n h c ch r ng không khí ô nhi m t p khu n g p nhi u lo i c u khu n, tr c khu n m t s virus có kh gây b nh M i lo i vi khu n tìm th y không khí cho bi t ngu n g c nhi m khu n N u không...
 • 92
 • 189
 • 0

NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN HỌC SINH TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN HỌC SINH TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF
... đủ dịch vụ Xây dựng thang đo sơ ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh (TD) TD01: Tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh TD02: Nếu hỏi, khuyên họ sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh ... Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG CỦA PHỤ HUYNH 17 TD01 Tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh 18 TD02 Nếu hỏi, khuyên họ sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh 19 TD03 Tôi góp ý cho dịch vụ đưa đón học ... đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh phụ huynh khu vực Tp.HCM Phân tích ảnh hưởng biến định tính tuổi, giới, trình độ học vấn đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh...
 • 89
 • 462
 • 0

Nghiên cứu phương pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản tiếng việt luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Nghiên cứu phương pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản tiếng việt  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VŨ THỊ LÝ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TRÍCH CHỌN THÔNG TIN THỜI TIẾT TỪ VĂN BẢN TIẾNG VIỆT Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 604 8010 4 LUẬN VĂN THẠC ... trọng thông tin thời tiết, việc nghiên cứu phương pháp để trích chọn thông tin thời tiết, từ văn bản, trang tin tức hàng ngày giúp ích cho nhiều người Phạm vi luận văn nghiên cứu phương pháp trích ... pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản, trang tin tức tiếng Việt Các thông tin thời tiết có sẵn nhiều trang tin tức tiếng Việt, trình bày với nhiều dạng khác [4] Thông tin thời tiết dạng...
 • 81
 • 142
 • 0

Nghiên cứu mật mã an toàn thông tin trong việc bảo vệ hồ sơ y tế điện tử của bộ y tế

Nghiên cứu mật mã an toàn thông tin trong việc bảo vệ hồ sơ y tế điện tử của bộ y tế
... NGHIÊN CỨU MẬT MÃ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG VIỆC BẢO VỆ HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ Y TẾ Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành : Kỹ thuật phần mềm số : 60480103 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG ... Security): bảo vệ thông tin cố định bên m y tính khoa học đảm bảo an toàn thông tin m y tính - An toàn truyền tin (Communication Security): bảo vệ thông tin đường truyền tin, khoa học đảm bảo an toàn thông ... dung An toàn thông tin 2.1.4.1 Nội dung chính: - Để bảo vệ thông tin bên m y tính hay đường truyền tin, phải nghiên cứu an toàn m y tính an toàn truyền tin - An toàn m y tính (computer Security):...
 • 94
 • 319
 • 1

Nghiên cứu mật mã an toàn thông tin trong việc bảo vệ hồ sơ y tế điện tử của bộ y tế

Nghiên cứu mật mã an toàn thông tin trong việc bảo vệ hồ sơ y tế điện tử của bộ y tế
... NGHIÊN CỨU MẬT MÃ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG VIỆC BẢO VỆ HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ Y TẾ Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành : Kỹ thuật phần mềm số : 60480103 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG ... 41 54 63 63 66 67 69 TRONG VIỆC BẢO VỆ HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ 3.1 XEM TRỘM NỘI DUNG HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ 3.1.1 Xem trộm nội dung hồ Y tế điện tử 69 69 3.1.2 Đánh cắp thông tin 69 3.1.3 Phương pháp ... thiết an toàn thông tin 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 Mục tiêu an toàn thông tin Các nội dung An toàn thông tin Các chiến lược bảo đảm an toàn thông tin Các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin...
 • 8
 • 53
 • 0

nghiên cứu đề xuất áp dụng quy trình phối hợp triển khai sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực thành phố hồ chí minh

nghiên cứu đề xuất áp dụng quy trình phối hợp triển khai sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực thành phố hồ chí minh
... TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 9,Môi Trường &Tài Nguyên -2006 3.ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH ÁP DỤNG CHU TRÌNH PHỐI HỢP TRIỂN KHAI SXSH CHO CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VỪA VÀ NHỎ Ở TP HCM Thơng qua kết nghiên cứu áp ... phát triển mơ hình CPC vận hành mơ hình CPC đề xuất thể Hình Hình 4.ĐÁNH GIÁ CÁC RÀO CẢN VÀ THUẬN LỢI KHI ÁP DỤNG CHU TRÌNH PHỐI HỢP TRIỂN KHAI SXSH Ở CÁC CƠ SỞ VỪA – NHỎ TẠI TP HCM 4.1.Vấn đề ... thực triển khai áp dụng chu trình SXSH sở sản xuất quy vừa nhỏ Điểm bật tính báo sở kết nghiên cứu đó, đề xuất quy thiết lập vận hành chu trình SXSH làm tiền đề cho nhân rộng phát triển...
 • 8
 • 564
 • 12

nghiên cứu tác động của dự án cấp nước cho khu công nghiệp vũng áng đến dòng chảy kiệt và xâm nhập mặn tại hạ du sông gianh

nghiên cứu tác động của dự án cấp nước cho khu công nghiệp vũng áng đến dòng chảy kiệt và xâm nhập mặn tại hạ du sông gianh
... nguyờn nc ca khu vc K Anh tnh H Tnh cho thy to ngun cp nc n nh, bn vng vi lng ln cho K Anh núi chung v cho khu kinh t Vng ng núi riờng cn phi xõy dng h cha nc tr nc l cp nc b sung cho h du vo kit ... chy kit v xõm nhp mn vựng h du sụng Gianh trc cú d ỏn cp nc cho khu cụng nghip Vng ng - Nghiờn cu cỏc phng ỏn chuyn nc t lu vc sụng Ro Tr sang lu vc sụng Trớ cp cho khu cụng nghip Vng ng - Nghiờn ... ngun cho lu vc sụng Trớ v khu cụng nghip Vng ng ca tnh H Tnh, ú h Kim Sn ó xõy dng vi dung tớch 16.106m3 cp nc cho vựng h du sụng Trớ, ngh xõy dng h Ro Tr vi Flv= 70km2, Whi=56.106m3 cp nc cho...
 • 114
 • 842
 • 0

nghiên cứu tác động của dự án cấp nước cho khu công nghiệp vũng áng đến dòng chảy kiệt và xâm nhập mặn tại hạ du sông gianh

nghiên cứu tác động của dự án cấp nước cho khu công nghiệp vũng áng đến dòng chảy kiệt và xâm nhập mặn tại hạ du sông gianh
... nguyờn nc ca khu vc K Anh tnh H Tnh cho thy to ngun cp nc n nh, bn vng vi lng ln cho K Anh núi chung v cho khu kinh t Vng ng núi riờng cn phi xõy dng h cha nc tr nc l cp nc b sung cho h du vo kit ... chy kit v xõm nhp mn vựng h du sụng Gianh trc cú d ỏn cp nc cho khu cụng nghip Vng ng - Nghiờn cu cỏc phng ỏn chuyn nc t lu vc sụng Ro Tr sang lu vc sụng Trớ cp cho khu cụng nghip Vng ng - Nghiờn ... ngun cho lu vc sụng Trớ v khu cụng nghip Vng ng ca tnh H Tnh, ú h Kim Sn ó xõy dng vi dung tớch 16.106m3 cp nc cho vựng h du sụng Trớ, ngh xõy dng h Ro Tr vi Flv= 70km2, Whi=56.106m3 cp nc cho...
 • 114
 • 296
 • 0

Nghiên cứu hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của trung tâm phát triển quỹ đất thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của trung tâm phát triển quỹ đất thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
... a Trung tâm Trung tâm có Giám ñ c 02 Phó Giám ñ c giúp vi c cho Giám ñ c Trung tâm Các Phó Giám ñ c th c hi n nhi m v theo s phân công c a Giám ñ c ch u trách nhi m trư c Giám ñ c Trung tâm Giám ... Gi i thi u v Trung tâm phát tri n qu ñ t thành ph B c Ninh 3.1.4.1 S c n thi t thành l p trung tâm phát tri n qu ñ t tr c thu c thành ph B c Ninh ð ng trư c tình trên, c vào nhi m v phát tri n ... sau ñ u giá t i Trung tâm 60 4.1.5 Th c tr ng v k t qu th c hi n t i Trung tâm 62 4.2 Các y u t nh hư ng ñ n ho t ñ ng ñ u giá quy n s d ng ñ t t i Trung tâm phát tri n qu ñ t thành ph B c Ninh...
 • 109
 • 220
 • 1

nghiên cứu các giải pháp cấu tạo để cải thiện độ êm thuận cho đoạn đường dẫn vào cầu khu vực thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long

nghiên cứu các giải pháp cấu tạo để cải thiện độ êm thuận cho đoạn đường dẫn vào cầu khu vực thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long
... lựa chọn số giải pháp thiết kế đoạn đường dẫn vào cầu phù hợp cho công trình cầu khu vực đồng sông Cửu Long -7- Chương 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỘ ÊM THUẬN ĐOẠN ĐƯỜNG DẪN VÀO CẦU 2.1 Lựa ... từ đường vào cầu theo tiêu chí êm thuận nêu - Đã phân tích đề xuất cụ thể 02 giải pháp thiết kế (Sàn giảm tải mềm + Bản độ nhiều nhịp) để cải thiện độ êm thuận cho đoạn đường dẫn vào cầu khu vực ... Nghiên cứu phương pháp đánh giá êm thuận cho đoạn đường dẫn vào cầu (2) Nghiên cứu quy tắc thay đổi quy mô gia cường móng theo chiều dài đoạn đường dẫn vào cầu sở độ êm thuận (3) Nghiên cứu lựa...
 • 25
 • 201
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại các ngân hàng TMCP khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại các ngân hàng TMCP khu vực thành phố Hồ Chí Minh
... 1.4.1Đốitượngnghiêncứu Đối tượng nghiên cứu luận văn yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP khu vực Tp HCM 1.4.2 Phạmvinghiêncứu Các nghiên cứu triển khai Ngân Hàng TMCP khu vực ... động đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP khu vực Tp HCM” với hy lực việc nhân viên Từ nghiên cứu đưa thành phần mô hình vọng nghiên cứu giúp xác định xác yếu tố tác động đến động yếu tố ... : Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP KHU VỰC TP HỒ CHÍ TT Họ tên Chức danh Hội đồng MINH...
 • 63
 • 86
 • 0

Đồ án nghiên cứu xây dựng phần mềm hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh landsat mức 1g

Đồ án nghiên cứu xây dựng phần mềm hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh landsat mức 1g
... việc hiệu chỉnh hình học ảnh viễn thám ứng dụng nắn chỉnh ảnh thành lập đồ, nghiên cứu biến động v.v em chọn đồ án : "Nghiên cứu xây dựng phần mềm hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh Landsat mức 1G" ... giải phần vấn đề cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu đồ án - Nghiên cứu xây dựng thuật toán hiệu chỉnh biến dạng hình học ảnh vệ tinh Landsat định dạng tiff - Xây dựng phần mềm thử nghiệm hiệu chỉnh hình ... hình học ảnh vệ tinh Landsat định dạng tif có chứa hệ tọa độ Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu, đánh giá toán nắn phẳng ảnh vệ tinh - Xây dựng thuật toán nắn chỉnh hình học nội suy mức độ xám - Xây...
 • 61
 • 389
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu việc triển khai mạng thông tin di động 4gtrích xuất thông tinnghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tinnghiên cứu tội phạm công nghệ thông tinnghiên cứu khoa học công nghệ thông tinnghiên cứu sinh ngành công nghệ thông tinphương pháp nghiên cứu khoa học công nghệ thông tinnghiên cứu công tác dự đoán thông tinđề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tinđề tài nghiên cứu khoa học công nghệ thông tinnghiên cứu thị trường công nghệ thông tinnghiên cứu bảo đảm an toàn thông tin bằng kiểm soát truy trậpde tai nghien cuu khoa hoc cong nghe thong tinnghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giáo án chương trình toán khối lớp 3bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệubán cấu trúc và áp dụng xây dựng hệ thống tìm kiếm giá cả sản phẩmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại