Xác định mặt người sử dụng các đặc trưng hình học 3d

Xác định mặt người sử dụng các đặc trưng hình học 3d

Xác định mặt người sử dụng các đặc trưng hình học 3d
... đỉnh mũi Những đặc trƣng đủ để xác định khuôn mặt Hình 1.3 ví dụ cách xác định khuôn mặt sử dụng phƣơng pháp chiếu Với cách xác định tỉ lệ xác đạt khoảng 86.5% trƣờng hợp có khuôn mặt ảnh ảnh không ... áp dụng hình thống kê để xác định phát khuôn mặt Trong luận văn tập trung vào nhận dạng mặt ngƣời 24 Chƣơng PHÁT HIỆN MẶT NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẶC TRƢNG 3D 2.1 Đặc trƣng 3D Nói cách đơn giản đặc ... dụng kỹ thuật theo hƣớng xác suất thống kê máy học để tìm đặc tính liên quan khuôn mặt khuôn mặt Những đặc tính đƣợc học hình thái mô hình phân phối hay hàm biệt số nên dùng đặc tính để xác định...
 • 55
 • 274
 • 0

Xác định mặt người sử dụng các đặc trưng hình học 3d

Xác định mặt người sử dụng các đặc trưng hình học 3d
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VŨ THỊ TUYẾT XÁC ĐỊNH MẶT NGƢỜI SỬ DỤNG CÁC ĐẶC TRƢNG HÌNH HỌC 3D Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: ... dạng mặt ngƣời Tìm hiểu chung toán nhận dạng mặt ngƣời, ứng dụng toán số phƣơng pháp nhận dạng mặt ngƣời Chƣơng 2: Phát mặt ngƣời sử dụng đặc trƣng 3D Trình bày đặc trƣng lồi lõm khuôn mặt phát mặt ... Nhận dạng khuôn mặt toán nhƣng thách thức lớn độ phức tạp Do đến toán thu hút đƣợc quan tâm nhiều nhà khoa học Từ lý chọn đề tài: Xác định mặt ngƣời sử dụng đặc trƣng hình học 3D làm đề tài...
 • 14
 • 88
 • 0

rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng các tính chất hình học để giải một số bài toán về “phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng các tính chất hình học để giải một số bài toán về “phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
... cứu vấn đề Rèn luyện cho học sinh sử dụng tính chất hình học để giải số toán “Phương pháp tọa độ không gian” ” Tài liệu tham khảo 1.Sách giáo khoa, sách tập Hình học 10, Hình học 10 nâng ... vậy, để học sinh đạt kết tốt kì thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng kì thi học sinh giỏi yêu cầu cấp thiết phải rèn luyện cho học sinh giải tập mức độ cao 3.GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Trong ... làm cho học sinh phụ thuộc nhiều vào phương pháp đại số Khi giải tập loại này, học sinh thường nghĩ đến việc chuyển phương trình, biểu thức đại số số toán đòi hỏi đến việc sử dụng đến tính chất...
 • 19
 • 1,242
 • 1

Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng các tính chất hình học để giải một số bài toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng các tính chất hình học để giải một số bài toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
... Rèn luyện cho học sinh sử dụng tính chất hình học để giải số toán Phương pháp tọa độ không gian” ” 17 Trần Văn Hưng THPT Mai Anh Tuấn Tài liệu tham khảo 1.Sách giáo khoa, sách tập Hình học ... vậy, để học sinh đạt kết tốt kì thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng kì thi học sinh giỏi yêu cầu cấp thiết phải rèn luyện cho học sinh giải tập mức độ cao 3.GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Trong ... Tuấn dàng Các khái niệm, quan hệ hình học đại số hóa, việc giải vấn đề hình học chuyển giải vấn đề đại số Nhưng việc thuận lợi làm cho học sinh phụ thuộc nhiều vào phương pháp đại số Khi giải tập...
 • 19
 • 124
 • 0

Nội suy ảnh sử dụng các ràng buộc hình học

Nội suy ảnh sử dụng các ràng buộc hình học
... pháp nội suy có khai thác thông tin hình ảnh cụ thể có sử dụng ràng buộc hình học Sử dụng phương pháp nội suy ảnh cho kết tốt số dạng ảnh 2.1 Nội suy tuyến tính Trong nội suy tuyến tính hàm nội suy ... vậy, rõ ràng ta sử dụng thuật toán nội suy toán học vào mục đích nội suy tín hiệu có nội suy ảnh Chương việc trình bày số thuật toán nội suy toán học sử dụng chúng nội suy ảnh, trình bày nội suy ... thực nội suy Tổ hợp ảnh nội suy lại ta thu ảnh sản phẩm việc nội suy theo hướng Phần ảnh ảnh tính đồng thực nội suy thông thường sau tổ hợp với phần ảnh nội suy theo hướng ta thu ảnh nội suy thành...
 • 60
 • 344
 • 0

Nhận dạng mặt người sử dụng đặc trưng PCA

Nhận dạng mặt người sử dụng đặc trưng PCA
... trích chọn đặc trưng sử dụng ảnh tách - Trích chọn đặc trưng (FE): Tìm đặc trưng ảnh mặt, từ đặc trưng hình thành vector đặc trưng, vector sử dụng để đối sánh giống ảnh mặt cần tìm ảnh mặt CSDL ... An toàn với người sử dụng 1.1.3 Nhận dạng khuôn mặt người ứng dụng 1.2 Đặc trƣng PCA toán nhận dạng mặt ngƣời 1.2.1 Giới thiệu Phương pháp phát minh năm 1901 Karl Pearson[12] sử dụng công cụ ... người đặc trưng PCA Chương 2: Kĩ thuật PCA nhận dạng khuôn mặt Chương 3: Chương trình thử nghiệm -2- Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ NHẬN DẠNG MẶT NGƢỜI VÀ ĐẶC TRƢNG PCA 1.1 Khái quát nhận dạng mặt ngƣời...
 • 26
 • 498
 • 2

Nghiên cứu sử dụng các phương pháp sinh học phân tử xác định các kiểu gen hệ nhóm ABO cá thể potx

Nghiên cứu sử dụng các phương pháp sinh học phân tử xác định các kiểu gen hệ nhóm ABO cá thể potx
... vào xác định đợc kiểu gen khác nhau, tăng khả phân biệt hệ thống nhóm ABO Với sở lý thuyết nghiên cứu thực tế nêu, đặt vấn đề nghiên cứu xác định kiểu gen hệ nhóm ABO thể kỹ thuật đại sinh học ... Do phân biệt đợc kiểu gen nhóm ABO với lợng mẫu mà phơng pháp trớc thực đợc [2, 3] Nếu nh sử dụng kỹ thuật huyết học, phân biệt đợc nhóm máu A, B, O, AB kỹ thuật đại sinh học phân tử ngời ta phân ... biệt thể thành nhóm gen: AA, BB, OO, AO, BO, AB Sử dụng phơng pháp biết đợc gen biết gen bố mẹ [5] Sử dụng kỹ thuật trang thiết bị có sở nghiên cứu Việt Nam, bớc hoàn thiện phơng pháp nghiên cứu...
 • 7
 • 335
 • 4

xác định nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ở 3 xã phụ cận thị trấn tiên yên, huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh

xác định nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ở 3 xã phụ cận thị trấn tiên yên, huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh
... nuụi 16 .33 3,1 26,0 23. 795 ,3 37,0 33 .628,5 49,2 145,7 141 ,3 1 43, 5 II Ngnh Lõm nghi p 13. 308,8 9,1 16.894,1 10,6 23. 105,8 12,7 126,9 136 ,8 131 ,8 III Ngnh thu s n 28.9 03, 8 19,8 32 .102 ,3 20,2 36 .789,5 ... 66 ,3 45,7 99,4 116,2 97,2 125,7 98 ,3 121,0 214 0 ,3 276 0,4 4 03 0,6 129,1 145,7 137 ,4 1 .30 3 30 .860 2,0 47,8 1 .39 3 29. 030 2,2 45,0 1.485 26 .33 0 2 ,3 40,8 106,9 94,1 106,7 90,7 106,8 92,4 0,8 0 ,31 ... NTTS 4.170 2.865 1 .30 5 202 150 2.288 92,2 68,7 31 ,3 4,5 3, 3 3, 5 4.488 2.984 1.504 31 7 164 2 .34 5 90 ,3 71,6 36 ,1 7,0 3, 6 3, 6 4.566 2.999 1.567 32 7 171 2.852 90,2 71,9 37 ,6 7,2 3, 8 4,4 107,6 104,1...
 • 120
 • 547
 • 5

Xác định nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ gia đình tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc

Xác định nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ gia đình tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
... 43 ðánh giá nhu c u s d ng nư c s ch c a h gia ñình t i 43 huy n L p Th ch t nh Vĩnh Phúc 4.1.1 Th c tr ng s d ng nư c s ch c a h gia ñình t i huy n L p 43 Th ch t nh Vĩnh Phúc 4.1.2 Nhu c u s ... ch c a ngư i dân huy n L p Th ch t nh Vĩnh Phúc 4.7 Nhu c u s d ng nư c s ch công ty CTN Vĩnh Phúc I cung c p c a h gia ñình t i huy n L p Th ch t nh Vĩnh Phúc 4.8 K t qu c lư ng y u t 60 nh hư ... nhu c u s d ng nư c s ch c a cá h gia ñình t i xã ñ a bàn huy n L p Th ch t nh Vĩnh Phúc 1.4.2 Ph m vi không gian ð tài ñư c nghiên c u t i huy n L p Th ch t nh Vĩnh Phúc 1.4.3 Ph m vi th i gian...
 • 96
 • 219
 • 0

Ứng dụng của phương pháp xác định hình chiếu một điểm lên mặt phẳng để giải các bài toán hình học không gian trong các đề thi đại học

Ứng dụng của phương pháp xác định hình chiếu một điểm lên mặt phẳng để giải các bài toán hình học không gian trong các đề thi đại học
... Qua đề tài Ứng dụng phương pháp xác định hình chiếu điểm lên mặt phẳng để giải toán hình học không gian đề thi đại học giới thi u ứng dụng ba toán vấn đề xác định hình chiếu điểm lên mặt phẳng ... đề tài Đề tài Ứng dụng phương pháp xác định hình chiếu điểm lên mặt phẳng để giải toán hình học không gian đề thi đại học giúp học sinh hệ thống cách xác định hình chiếu điểm lên mặt phẳng; ... xác định hình chiếu điểm lên mặt phẳng a Bài toán 1: Xác định hình chiếu điểm S lên mặt phẳng (P) biết đường thẳng ∆ vuông góc với mặt phẳng (P) b Bài toán 2: Xác định hình chiếu điểm S lên mặt...
 • 21
 • 325
 • 0

Vận dụng phương pháp xác định chi phí sử dụng vốn để xác định và đánh giá chi phí sử dụng vốn của 1 công ty cổ phần đã niêm yết

Vận dụng phương pháp xác định chi phí sử dụng vốn để xác định và đánh giá chi phí sử dụng vốn của 1 công ty cổ phần đã niêm yết
... tích chi phí sử dụng vốn cổ phần Chi phí sử dụng vốn cổ phần tỷ suất sinh lợi sau thuế vốn cổ phần Bảng : Chi phí sử dụng vốn cổ phần Công ty (Đvt :triệu đồng) Chỉ tiêu 2007 2008 Chênh lệch 1. Lợi ... bán chi m tỉ trọng lớn nguồn nợ không tốn chi phí sử dụng vốn chủ yếu dựa vào uy tín Công ty Ưu điểm mà thấy sử dụng nợ ngắn hạn chi m dụng Công ty tốn chi phí trả lãi vay Ở Công ty khoản nợ chi m ... tỉ trọng vốn cổ phần tăng lên mà ta thấy vốn cổ phần chi phí cao năm thường nhiều (chi phí sử dụng vốn cổ phần năm 2007 23.78%, năm 2008 22.27%; chi phí sử dụng nợ bình quân năm 2007 12 %, năm...
 • 21
 • 8,579
 • 50

Nêu cách xây dựng các hàm trong C++, minh họa và hướng dẫn người sử dụng các hàm trước khi dùng.

Nêu cách xây dựng các hàm trong C++, minh họa và hướng dẫn người sử dụng các hàm trước khi dùng.
... -& chong v Minh hoạ hỡng dẫn ngời sử dụng hàm đợc xây dựng trên: -Các hàm cần dùng đợc xây dựng để trongth viện chuẩn có tên : -Việc khai báo hàm đợc xây dựng đợc viết nh sau: ... nhập vào hàm Khi có lời gọi thực hàm, máy tính thực thị call chuyển điều khi n đến điểm xâm nhập Trong trờng hợp gọi hàm tên hàm điểm xam nhập trị tức thời , cách gọi hàm gọi cách gọi hàm trực ... hàm vẽ tam giác tô sẵn màu -Xây dựng hàm vẽ hình tròn tô sẵn màu -Xây dựng hàm vẽ hình chữ nhật tô sẵn màu -Xây dựng hàm vẽ hình tròn nội tiếp hình vuông -Xây dựng hàm tính đại lợng tam giác biết...
 • 21
 • 1,579
 • 7

Nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng nơron

Nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng nơron
... hoàn thiện hệ thống hơn, việc nhận dạng kết hợp thêm phƣơng pháp phân tích khác nhƣ nhận dạng mắt, nhận dạng miệng hay nhận dạng mũi đặc trƣng quan trọng khuôn mặt TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 Số hóa ... chƣơng trình sử dụng ảnh cho việc huấn luyện mạng ảnh lại để kiểm thử Mỗi ảnh huấn luyện đƣợc bổ sung ảnh dạng ảnh gƣơng để tăng thêm đa dạng cho tập ảnh huấn luyện Các tham số huấn luyện nhƣ số ... thống kê, chƣơng trình nhận dạng tốt ảnh có nhiễu Ảnh có nhiễu ảnh đƣợc chỉnh sửa tay với loại nhiễu nhƣ nhiễu nhị phân, che khuất xóa bớt số phận khuôn mặt (hình 6) Hình Một số ảnh nhiễu dùng để...
 • 5
 • 793
 • 23

Ứng dụng bài toán tối ưu đa mục tiêu để xác định cơ cấu sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện giao thuỷ tỉnh nam định

Ứng dụng bài toán tối ưu đa mục tiêu để xác định cơ cấu sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện giao thuỷ tỉnh nam định
... UBND huyện Giao Thuỷ, Phòng Nông nghiệp, Phòng Thống kê, Phòng Tài nguyên Môi Trờng huyện Giao Thuỷ, phòng ban nhân dân xã huyện, Trờng Cao Đẳng Tài nguyên Môi trờng Hà Nội, Công an tỉnh Nam Định, ... cỏt, ủ t m n sỳ v t, ủ t m n nhi u, ủ t phự sa Bao g m xó: Giao Thi n, Giao An, Giao L c, Giao Xuõn, Giao H i, Giao Long, B ch Long, Giao Phong, Th tr n Qu t Lõm Xó ủ i di n ủ c ch n l xó B ch ... ngu n n c l y t sụng Sũ cú ủ ng t hn Bao g m xó: Honh Sn, Giao Ti n, Giao Nhõn, Giao Chõu, Giao Tõn, Giao Y n, Giao Th nh Xó ủ i di n l Giao Y n Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s nụng...
 • 157
 • 503
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định các đặc trưng hình học trên mặt cắt ngangxác định nhóm người sử dụng hệ thốngxác định các đặc trưng hình học của derrickphần 1 xác định các đặc trưng hình học của derrickcác đặc trưng hình học mặt cắt ngangcác đặc trưng hình học của mặt cắt ngangrèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng các tính chất hình học để giải một số bài toán vềổn định của dầm cần được kiểm tra theo các chỉ dẫn của 7 2 2 1 trong đó các đặc trưng hình học được tính đối với tiết diện có lỗcác đặc trưng hình học của mặt cắtbảng tra các đặc trưng hình học của thép hìnhcác đặc trưng hình học5 các đặc trưng hình học của cơ hệcơ sở phân tích các đặc trưng hình học thuỷ lựcxác định các nhóm người sử dụng và đặc tính của họ và đại diện tiêu biểu cho mỗi nhómcác phương pháp xác định chi phí sử dụng vốnSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBảng nhân 6Người trở về từ hỏa ngục phần 1Phép trừ trong phạm vi 8Bằng nhau. Dấu =trắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp ánon tap chuong 1DE KT CHUONG 1-LOP 11