slide bài giảng : intonation in english

bài giảng nouns in english

bài giảng nouns in english
... Collective nouns Common-gender nouns Masculine nouns Feminine nouns Neuter nouns Definitions       Concrete nouns refer to things you can see and touch Abstract nouns refer to things you ... a fool Be a man! Rain clouds were approaching We are planning to review the school curriculum TYPES OF NOUNS Nouns can be broadly classified into main groups:   Proper nouns: the names of ... Aim, beauty, belief, friendship Writing, talking, swimming, dancing  Nouns are words or names for people, places, animals, or things FORMS OF NOUNS “I‟m just going along to the shop on the corner...
 • 307
 • 261
 • 0

slide bài giảng xây dựng báo cáo ngân lưu tài chính của dự án lecture 2 - the cash flow in financial analysis

slide bài giảng xây dựng báo cáo ngân lưu tài chính của dự án lecture 2 - the cash flow in financial analysis
... THÚC BÁO CÁO NGÂN LƯU TIPV BÁO CÁO NGÂN LƯU EPV KHÁC Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu (TIPV)  Báo cáo ngân lưu tài dự án bảng mơ tả khoản thực thu (cash receipts) thực chi (cash expenditures) dự án ... tiêu giảng  Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu tài theo phương pháp trực tiếp  Một số biên dạng ngân lưu  Ngun tắc quy ước xây dựng báo cáo ngân lưu  Thành phần báo cáo ngân lưu  Phương pháp xây ... gian  Báo cáo ngân lưu thường cấu trúc thành hai phần chính: (i) Ngân lưu vào (ii) Ngân lưu ra, hiệu ngân lưu vào ngân lưu ngân lưu ròng (net cash flow, NCF) Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu (TIPV)...
 • 102
 • 437
 • 0

slide bài giảng đánh giá giá trị kinh tế các hàng hóa phi ngoại thương lecture 7 - economic valuation in a closed economy

slide bài giảng đánh giá giá trị kinh tế các hàng hóa phi ngoại thương lecture 7 - economic valuation in a closed economy
... Các vấn đề phân tích kinh tế dự án Giá ẩn Thặng dư tiêu dùng thặng dư sản xuất Thanh tốn chuyển giao Đánh giá giá trị kinh tế hàng h a phi ngoại thương khơng có biến dạng Đánh giá giá trị ... h a chi phí ngoại tác vào giá thị trường thuế nhiễm  Các khoản vay trả nợ vay nước ngồi ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ C A CÁC XUẤT LƯNG/NHẬP LƯNG PHI NGOẠI THƯƠNG định đề kinh tế học phúc lợi (Harberger, ... gia nói chung Giá ẩn  Một cách diễn đạt khác:  Giá trị kinh tế = Giá tài + Thay đổi thặng dư xã hội + Thay đổi ngân sách phủ  Lợi ích kinh tế = Doanh thu + Thay đổi thặng dư xã hội + Thay...
 • 90
 • 287
 • 0

slide bài giảng môn tin học 6 bài giảng về trình bày trang văn bản và in

slide bài giảng môn tin học 6 bài giảng về trình bày trang văn bản và in
... dưới Trình bày trang văn Khi trình bày trang phải đảm bảo yêu cầu * Khi trình bày trang vănvăn phải đảm bảo yêu cầu nào? sau: - Chọn hướng trang: Trang đứng hay trang nằm ngang; - Đặt lề trang: ... Không nhầm lề trang với lề đoạn văn * Nếu văn có nhiều trang, việc trình bày trang có tác dụng đến trang của văn 1 Trình bày trang văn Quan sát hình, chỉ lề trang, lề đoạn văn Lề trang (Là khoảng ... 1 Trình bày trang văn Em so sánh giống khác hai trang văn này? Trình bày trang văn Trang a Trang b Giống - Cùng nội dung Khác - Trang a thẳng đứng - Trang b nằm ngang - Trang b có chữ...
 • 21
 • 2,947
 • 0

Slide bài giảng lập trình Web ASP

Slide bài giảng lập trình Web ASP
... Connectivety ) Mã ASP thường thi hành Server Mã tạo trang HTML gởi qua mạng Internet đến trình duyệt, không cần trình duyệt cụ thể nghóa mã lập trình gởi đến Client Kòch Client bao hàm trang ASP, không ... vụ Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTT Lập trình với ASP Một trang ASP thường có phần: Dữ liệu văn (Text) Thẻ HTML Mã Client – Side ( ) Mã chương trình ASP: Ví dụ ... máy khách gởi mã viết kòch thật đến trình duyệt Trình duyệt phải có phần mếm thích hợp mong thi hành kòch bên trình duyệt Thi hành kòch chiếm thời gian CPU trình duyệt thay thời gian CPU máy phục...
 • 35
 • 1,289
 • 25

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu
... dụng thông tin có phép so sánh bước i-1 • Giải thuật Heap Sort khắc phục nhược điểm cách chọn cấu trúc liệu cho phép tích lũy thông tin so sánh giá trò phần tử trình xếp 80 S p x p - Heap sort • ... phần tử theo thứ tự loại bỏ có dãy xếp • Để cài đặt thuật toán hiệu quả, cần phải tổ chức cấu trúc lưu trữ liệu có khả thể quan hệ phần tử với n ô nhớ thay 2n-1 ví dụ • Khái niệm heap phương pháp ... tìm kiếm xếp liệu hệ thống thông tin • Các giải thuật tìm kiếm nội • Các giải thuật xếp nội Tìm ki m • Tìm tu n t • Tìm nh phân Các giải thuật tìm kiếm nội Các giải thuật tìm kiếm nội Bài toán:...
 • 95
 • 686
 • 22

Slide bài giảng hướng đối tượng UML

Slide bài giảng hướng đối tượng UML
... thiệu hướng đối tượng UML 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Ngôn ngữ mô hình hóa hợp (UML) Sample UML Diagram Chương Giới thiệu hướng đối tượng UML 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Đối tượng Đối ... phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng Chương Giới thiệu hướng đối tượng UML 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Các đặc tính hệ thống hướng đối tượng Các lớp đối tượng Các phương thức thông ... thiệu hướng đối tượng UML 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Ngôn ngữ mô hình hóa hợp (UML) Ký hiệu chuẩn để biểu diễn hệ thống hướng đối tượng Hình chữ nhật biểu diễn lớp, thành phần, gói, đối tượng...
 • 67
 • 1,357
 • 27

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật
... buộc SV phải có) [2] Bài giảng & Bài thực hành CTDL - Trường ĐHCN [3] Giáo trình Cấu trúc liệu 1, Trần Hạnh Nhi – Dương Anh Đức, Trường DHKHTN – DHQG TP.HCM [4] Cấu trúc liệu, Nguyễn Trung Trực, ... cách giải vấn đề máy tính số (giải thuật mã giả)  Sau đó: ngôn ngữ lập trình cụ thể Học:  Nhớ giải thuật (mã giả)  Dùng NNLT cụ thể để minh chứng Giới thiệu môn học Cấu trúc môn học   Cấu trúc: ... Giới thiệu    Môn học giới thiệu  Các cấu trúc liệu  Các giải thuật điển hình cấu trúc liệu Dùng phương pháp hướng thủ tục Ngôn ngữ lập trình minh hoạ  Mã giả...
 • 13
 • 4,148
 • 52

slide bài giảng môn triết học

slide bài giảng môn triết học
... sau: phân phối theo lao động nguyên tắc phân phối làm hưởng nhiêu Bài kiểm tra số 2: lớp QTKD1 K2005  Câu 1: Vai trò khoa học – công nghệ qúa trình công nghiệp hóa ? Anh (Chò) nhận xét kết ... TKQĐ Yêu cầu chung việc thực hình thức phân phối Trình bày nguyên tắc phân phối theo lao động Bài tập tình huống:  Bạn nêu ví dụ đa dạng lợi ích kinh tế TKQĐ lên CNXH nước ta Bạn có suy nghó...
 • 22
 • 1,498
 • 21

Slide bài giảng xác suất thống kê

Slide bài giảng xác suất thống kê
... Đoàn Vương Nguyên Slide giảng XSTK VD Xác su t đ ngư i thi đ t m i thi l y b ng lái xe 0,3 Ngư i thi cho đ n đ t m i thơi G i X s l n ngư i d thi Tìm phân ph i xác su t c a X tính xác su t đ ngư ... a hàm m t đ xác su t f(x) c a X b) Tính P ( c) V đ th c a F(x) Tìm a hàm phân ph i xác su t F(x) Trang ) < Y ≤ v i Y = X2 + ThS Đoàn Vương Nguyên Slide giảng XSTK 1.3 Phân ph i xác su t c a ... 0,1 0,3 Bài tốn Cho hàm ϕ(x) bnn r i r c X có phân ph i xác su t cho trư c Tìm phân ph i xác su t c a ϕ(x) a) Trư ng h p bi n VD 12 L p b ng phân ph i xác su t c a b) B ng phân ph i xác su t...
 • 22
 • 2,952
 • 49

Slide bài giảng Bài toán khai thác tập phổ biến

Slide bài giảng Bài toán khai thác tập phổ biến
... Thu t toán Charm (2002) THU T TOÁN FP-GROWTH N I DUNG B N CH T Khai thác t p ph bi n không s d ng hàm t o ng viên Nén CSDL thành c u trúc FP (Frequent Patern) Gi i thi u Bài toán khai thác t ... LU T K T H P N I DUNG Gi i thi u Bài toán khai thác t p ph bi n 27 o tính lý thú 28 O TÍNH LÝ THÚ O TÍNH LÝ THÚ Ví d 1: Th lu t hay, lý thú ? Thu t toán khai thác lu t k t h p có xu hư ng sinh ... GI I THI U GI I THI U Bài toán khai thác t p ph bi n toán tìm t t c t p h ng m c S (hay t p ph bi n S) có ph bi n th a mãn ph bi n t...
 • 11
 • 1,290
 • 19

Slide bài giảng quản trị marketingslide1-4 chinh quy Sep2008 .ppt

Slide bài giảng quản trị marketingslide1-4 chinh quy Sep2008 .ppt
... gian Quan hệ cạnh tranh Nhân tố khoa học kỹ thuật II QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING KHÁI NIỆM QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING Quá trình quản trò Marketing bao gồm hoạt động phân tích hội Marketing; ... Nguyên lý Marketing CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MARKETING CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MARKETING Chương giới thiệu nội dung sau: • TỔNG QUAN VỀ MARKETING ... VỀ MARKETING • Marketing : Phạm vi, Nguyên tắc – Nội dung – Qui trình Marketing • QUẢN TRỊ MARKETING – Qui trình quản trò Marketing I TỔNG QUAN VỀ MARKETING KHÁI NIỆM VỀ MARKETING • MARKETING :...
 • 234
 • 899
 • 23

Slide bài giảng quản trị marketing( tiếp)

Slide bài giảng quản trị marketing( tiếp)
... phí: Quản lý sản xuất − Quy mô sản xuất, dây chuyền sản xuất, … QUẢN LÝ SẢN PHẨM • Vai trò tảng: Quản lý sáng tạo quản lý nguồn lực để phục vụ cho việc thiết kế sản phẩm • Quản lý sản phẩm - - Quản ... sản phẩm – Quản lý sản phẩm • GIÁ CẢ – Khái niệm giá – Các đònh giá CHƯƠNG V: HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH MARKETING • PHÂN PHỐI – Bản chất phát triển kênh phân phối – Các đònh thiết kế, quản trò kênh ...  Người sử dụng GIÁ TRỊ NHÃN HIỆU (Brand Equity)  Đònh nghóa: giá trò nhãn hiệu khác biệt tích cực mà khách hàng có nhãn hiệu tạo ưa thích họ nhãn hiệu CÁC MỨC ĐỘ CỦA GIÁ TRỊ NHÃN HIỆU  Nhận...
 • 255
 • 1,200
 • 8

Slide bài giảng hệ điều hành

Slide bài giảng hệ điều hành
... Hệ điều hành Linux s Lịch sử Linux s Nguyên tắc thiết kế s Lập trình Kernel Modules s Quản lý trình s Định thời s Quản lý nhớ s Hệ thống file s Hệ thống xuất nhập (I/O) ... SVR4 UNIX semantics, để hoạt động BSD 21.10 Các thành phần hệ thống Linux 21.11 Các thành phần hệ thống Linux(Cont.) s Giống thực UNIX, code tạo thành Linux gồm có phần chính; quan trọng khác biệt ... trọng hệ điều hành q Kernel code thực thi chế độ kernel với khả truy xuất đến tất tài nguyên vật lý máy tính q Tất mã kernel cấu trúc giữ liệu giữ không gian địa đơn 21.12 Các thành phần hệ thống...
 • 62
 • 729
 • 7

Xem thêm