Nghiên cứu các giao thức xác thực và thỏa thuận khóa cho mạng liên lạc không dây

Nghiên cứu các giao thức xác thực thỏa thuận khóa cho mạng liên lạc không dây

Nghiên cứu các giao thức xác thực và thỏa thuận khóa cho mạng liên lạc không dây
... SỐ GIAO THỨC XÁC THỰC VÀ THỎA THUẬN KHÓA CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 31 3.1 Các giao thức xác thực – Nguyên lý chung 31 3.1.1 Xác thực khái niệm 31 3.1.2 Những kỹ thuật xác thực ... HIỂU MỘT SỐ GIAO THỨC XÁC THỰC VÀ THỎA THUẬN KHÓA CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 3.1 Các giao thức xác thực – Nguyên lý chung 3.1.1 Xác thực khái niệm Để diễn tả ngắn gọn khái niệm xác thực, nói thủ ... an toàn hệ thống liên lạc không dây, mạng cảm biến không dây - Tìm hiểu mật mã đường cong Elliptic - Nghiên cứu số giao thức xác thực thỏa thuận khóa cho mạng cảm biến không dây dựa mật mã đường...
 • 78
 • 270
 • 1

Nghiên cứu các giao thức xác thực thỏa thuận khóa cho mạng liên lạc không dây

Nghiên cứu các giao thức xác thực và thỏa thuận khóa cho mạng liên lạc không dây
... SỐ GIAO THỨC XÁC THỰC VÀ THỎA THUẬN KHÓA CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 31 3.1 Các giao thức xác thực – Nguyên lý chung 31 3.1.1 Xác thực khái niệm 31 3.1.2 Những kỹ thuật xác thực ... thiết lập khóa phiên để tiếp tục liên lạc Đã có nhiều giao thức xác thực đề xuất cho hệ thống liên lạc không dây, số có giao thức cung cấp xác thực lẫn thỏa thuận khóa người dùng máy chủ với chi ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHẠM HOÀNG BÌNH NGHIÊN CỨU CÁC GIAO THỨC XÁC THỰC VÀ THỎA THUẬN KHÓA CHO MẠNG LIÊN LẠC KHÔNG DÂY Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông...
 • 11
 • 56
 • 0

Nghiên cứu các giao thức đảm bảo an ninh cho tầng ứng dụng xây dựng chương trình mô phỏng

Nghiên cứu các giao thức đảm bảo an ninh cho tầng ứng dụng và xây dựng chương trình mô phỏng
... An toàn bảo mật thông tin Mỗi tầng khác có giao thức đảm bảo an ninh khác Tầng ứng dụng bao gồm giao thức: Kerberos, S| MIME, PGP, SET Giao thức Kerberos Kerberos giao thức mật mã ... không an toàn Giao thức Kerberos có khả chống lại việc nghe hay gửi lại gói tin cũ đảm bảo tính toàn vẹn liệu Mục tiêu thiết kế giao thức nhằm vào hình client - server đảm bảo nhận thực cho ... hóa bảo mật nhằm bảo vệ giao dịch thẻ tín dụng Internet Không phải hệ thống trả tiền điện tử  Là tập hợp định dạng & giao thức o đảm bảo truyền tin an toàn bên o đảm bảo tính tin cậy, sử dụng...
 • 23
 • 423
 • 0

Thiết kế giao thức tiết kiệm năng lượng cho mạng cảm biến không dây

Thiết kế giao thức tiết kiệm năng lượng cho mạng cảm biến không dây
... mạng cảm biến không dây 23 2.1 Khái niệm chung mạng cảm biến không dây 23 2.2 Cấu trúc mạng cảm biến không dây 24 2.2.1 Cấu trúc toàn mạng cảm biến không dây 25 2.2.2 Hai đặc trưng mạng cảm biến ... tốt nghiệp TÓM TẮT ĐỒ ÁN Thiết kế giao thức tiết kiệm lượng cho mạng cảm biến không dây Mạng cảm biến không dây (wireless sensor network – mạng bao gồm nhiều nút cảm biến liên lạc với sóng vô ... mạng ad hoc không dây không dùng cho mạng cảm biến không, số lý sau: - Số lượng nút cảm biến mạng cảm biến lớn gấp nhiều lần mạng ad hoc - Các nút cảm biến dễ bị lỗi - Cấu trúc mạng cảm biến thay...
 • 89
 • 635
 • 2

Nghiên cứu các giao thức để đảm bảo an ninh đường truyền. lấy ví dụ minh họa

Nghiên cứu các giao thức để đảm bảo an ninh và đường truyền. lấy ví dụ minh họa
... chúng sử dụng để bảo vệ giao thức ứng dụng xếp lớp lên TCP cách suốt Hình 1.1 minh họa số giao thức ứng dụng điển hình bao gồm NSIIOP, HTTP, FTP, Telnet, IMAP, IRC, POP3 Tất chúng bảo vệ cách xếp ... thực vào giao thức ứng dụng dựa vào kết nối Theo thông số kỹ thuật SALS, việc sử dụng chế xác thực thương lượng client server giao thức ứng dụng cho Các số cổng gán IANA cho giao thức ứng dụng ... cổng riêng biệt phải gán cho giao thức ứng dụng vốn sử dụng SSL Sử dụng số cổng chuẩn cho giao thức ứng dụng để thương lượng tùy chọn bảo mật phần giao thức ứng dụng (bây chỉnh sửa đôi chút)...
 • 21
 • 316
 • 0

đồ án :tìm hiểu nghiên cứu các giao thức truyền thông thư tín để thiết kế chương trình dịch vụ thư điện tử

đồ án :tìm hiểu và nghiên cứu các giao thức truyền thông thư tín để thiết kế chương trình dịch vụ thư điện tử
... Mục đích đồ án tìm hiểu nghiên cứu giao thức truyền thông thư tín để thiết kế chương trình dịch vụ thư điện tử, tiêu biểu hai giao thức SMTP, POP3, IMAP4 Đây giao thức truyền thông thư tín giới ... có hai giao thức thư ng lập trình viên sử dụng là: TCP/IP(IP: giao thức Internet, TCP: giao thức truyền tải) giao thức UDP (giao thức gói liệu người dùng) Vì chương trình em sử dụng giao thức TCP/IP ... ARPANET giải tán ngày có nhiều mạng khác thêm vào - Ngày để thực việc truyền thông qua mạng thông qua trình duyệt Web, ta cần giao thức để thực công việc Mặc dù có nhiều giao thức để truyền thông tin...
 • 124
 • 539
 • 1

Nghiên cứu các hình thức xu hướng phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh hoà bình

Nghiên cứu các hình thức và xu hướng phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh hoà bình
... hình thức nông lâm kết hợp thích hợp cho tỉnh Hoà Bình theo hớng hiệu kinh tế cao bền vững Cơ cở lý luận thực tiễn phát triển Nông lâm kết hợp 2.1 Lịch sử phát triển phơng thức nông lâm kết hợp ... xu hớng phát triển nông lâm kết hợp tỉnh Hoà Bình dới tác động số sách trình đổi kinh tế - Góp phần đề xu t số định hớng chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển hình thức nông lâm kết hợp tỉnh Hoà Bình ... tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá số vấn đề lý luận hình thức xu hớng phát triển nông - lâm kết hợp số nớc giới Việt Nam - Đánh giá thực trạng phát triển hình thức nông - lâm kết hợp nghiên cứu hình...
 • 116
 • 529
 • 2

Nghiên cứu các giao thức gửi, nhận thư điện tử. Cơ chế đảm bảo an nình cho thư điện tử

Nghiên cứu các giao thức gửi, nhận thư điện tử. Cơ chế đảm bảo an nình cho thư điện tử
... em nhận đề tài về: Các giao thức gửi nhận thư điện tử chế đảm bảo an ninh cho thư điện tử Trong trình thực đề tài nhiều sai xót Kính mong thầy giáo bạn cho ý kiến đóng góp để đề tài em hoàn ... Phần mềm thư điện tử giúp đỡ cho việc tiến hành soạn thảo, gửi, nhận, đọc, in, xoá hay lưu giữ (điện) thư Có hai trường hợp phân biệt phần mềm thư điện tử : - Loại phần mềm thư điện tử cài đặt ... bưu điện Dùng thư điện tử lúc mở phần mềm thư điện tử đọc nên tiện lợi việc phải bỏ thư thùng thư Đồng thời, người dùng thư phải nhập mật vào máy nên thư điện tử khó bị người chung đọc so với thư...
 • 34
 • 380
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC GIAO THỨC ĐẢM BẢO AN NINH ĐƯỜNG TRUYỀN

NGHIÊN CỨU CÁC GIAO THỨC ĐẢM BẢO AN NINH ĐƯỜNG TRUYỀN
... doanh nghiệp Vì an toàn bảo mật thông tin nhiệm vụ quan trọng phải đảm bảo bước: - Đảm bảo an toàn thông tin máy chủ - Đảm bảo an toàn thông tin cho phía máy trạm - Bảo mật thông tin đường truyền ... LUẬN Qua trình tìm hiểu em biết việc truyền tải thông tin cần phải đảm bảo an toàn thi an toàn đường truyền góp phần đảm bảo tính toàn vẹn liệu truyền Các phương thức công qua mạng ngày tinh vi, ... tương tự Bob truyền thông tin cách Alice giải mã để lấy thông tin II Các giao thức bảo mật SSL TLS 2.1 - Lịch sử phát triển giao thức SSL & TLS: Như biết có hai giao thức bảo mật quan trọng lớp...
 • 29
 • 227
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kết luận rút ra khi nghiên cứu các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dưtiểu luận bản chầt và các hình thức của địa tô trong tư bản chủ nghĩa và ý nghĩa rút ra khi nghiên cứu các hình thức nàykết luận rút ra khi nghiên cứu các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của gí trị thặng dưxem lại các nghiên cứu các ấn phẩm kinh nghiệm và kiến thức của bản thântôi xin cam đoan nghiên cứu trên là của bản thân tôi những số liệu trong nghiên cứu là trung thực và chưa từng được công bố trong các nghiên cứu trước đâycác giao thức và tiêu chuẩnmạng voip các giao thức và báo hiệucác giao thức và điều khiển truyềncác giao thức và kết nối đa truy cậpcác giao thức và công nghệ vpncác giao thức và mô hình kết nốitình hình nghiên cứu các cách thức thực hiện hành động xin lỗicác giao thức định tuyến cổng nội trong mạng ipluận văn nghiên cứu các giải pháp về qos và chất lượng mạng của các hãng pdftài liệu nghiên cứu các giải pháp về qos và chất lượng mạng của các hãng docxbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học