Xây dựng hệ thống khảo duyệt web phân tán và thu thập dữ liệu phục vụ các hệ hỗ trợ quyết định

Xây dựng hệ thống khảo duyệt web phân tán thu thập dữ liệu phục vụ các hệ hỗ trợ quyết định

Xây dựng hệ thống khảo duyệt web phân tán và thu thập dữ liệu phục vụ các hệ hỗ trợ quyết định
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRỊNH VIỆT DŨNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHẢO DUYỆT WEB PHÂN TÁN VÀ THU THẬP DỮ LIỆU PHỤC VỤ CÁC HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Truyền liệu mạng máy tính ... 1.3.1 Phân loại định 1.3.2 Các giai đoạn trình định 1.3 Hệ hỗ trợ định 1.3.1 Khái niệm hệ hỗ trợ định 1.3.2 Các thành phần hệ hỗ trợ định 1.3.3 Mô hình định ... thúc trình thu thập liệu 28 Hình 3-1 Mô hình hệ thống thu thập liệu công ty Saltlux 31 Hình 3-2 Kiến trúc phân tán hệ thống khảo duyệt web 32 Hình 3-3 Các thành phần bên Web Crawler...
 • 11
 • 95
 • 0

Tìm hiểu xây dựng hệ hỗ trợ quyết định dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Tìm hiểu và xây dựng hệ hỗ trợ quyết định dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS)
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÀO XUÂN DŨNG TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Các Hệ thống thông tin Mã số: 60 48 ... Forest (Breiman, 2001) để xây dựng hệ hỗ trợ định hỗ trợ quản tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Hệ thống tích hợp hệ thống thông tin địa (GIS) để trở thành hệ hỗ trợ hoàn chỉnh Nhu cầu ... Nguyễn Hà Nam Hà Nội - 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Tìm hiểu xây dựng hệ hỗ trợ định dựa hệ thống thông tin địa (GIS)" công trình nghiên cứu thử nghiệm tôi, đơn vị công tác, tham...
 • 67
 • 430
 • 3

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN VÀ ÁP DỤNG XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH
... System Hệ hỗ trợquản On-Line Analysis Processing Xử phân tích trực tuyến On-Line Transaction Processing Xử giao dịch trực tuyến Relational DataBase Management Hệ quản trị CSDL quan hệ System ... đầu .7 Chương I Khai thác liệu xử phân tích trực tuyến 10 1.1 Giới thiệu phương pháp khai thác liệu 10 1.2 Xử phân tích trực tuyến (OLAP) 11 1.3 Nguyên tắc OLAP ... Network), giải thuật di truyền (Genetic Algorithms) xử phân tích trực tuyến (OLAP) Xử phân tích trực tuyến việc sử dụng kho liệu cho mục đích trợ giúp định Ý tưởng mô chiều liệu mở rộng: bảng với...
 • 116
 • 146
 • 0

Tìm hiểu xây dựng hệ hỗ trợ quyết định dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Tìm hiểu và xây dựng hệ hỗ trợ quyết định dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS)
... năng khai thác thông tin, cung cấp thông tin có ích cho người sử dụng Đề tài hệ hỗ trợ định dựa GIS tìm hiểu vấn đề đưa mạnh dạn xây dựng phần mềm thử nghiệm áp dụng vào dự báo lưu lượng ... nơ-ron kết hợp với giải thuật di truyền, Đại học Công nghệ - Luận văn thạc sỹ Nguyễn Hà Nam (2009), Bài giảng khai phá liệu, Đại học Công nghệ Tiếng Anh Keen, P G W (1978), Decision support systems: ... Netherlands, 17-20 November, 1985 Springer, 1987 ISBN 9027724377 p.1-2 Efraim Turban, Jay E Aronson, Ting-Peng Liang (2008), Decision Support Systems and Intelligent Systems, p 574 "Gate Delays at...
 • 3
 • 68
 • 0

Xây dựng hệ hổ trợ quyết định trạng thái hỏng máy điện thoại

Xây dựng hệ hổ trợ quyết định trạng thái hỏng máy điện thoại
... luật, luật đơn đỉều kiện đa điều kiện Mô tả luật mờ hệ hổ trợ định trạng thái hỏng máy điện thoại thuê bao sau: Giả thiết Kết luận ỡA ỡB ỡAB máy ỡđài ỡđứt ỡ1 ỡ1 0.7*ỡ1 0.5*ỡ1 0 ỡ2 0.7*ỡ2 ỡ2 0.5*ỡ2 ... 119 nhiệm vụ hổ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại thuê bao công đoạn quan trọng Vì biết loại hỏng nhân viên dây máy tiến hành qui trình kiểm tra khắc phục cố nhanh (thời gian máy hỏng giảm ... thông hệ thống định loại hỏng máy điện thoại thuê bao Các tham số kỹ thuật: - Điện áp xoay chiều dây A đất(Volt) - Điện áp xoay chiều dây B đất (Volt) - Điện áp chiều dây A đất (Volt) - Điện áp...
 • 7
 • 324
 • 2

Nghiên cứu quy hoạch sinh thái lưu vực sông đa dâng thuộc thượng nguồn sông đồng nai – bước đầu ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định

Nghiên cứu quy hoạch sinh thái lưu vực sông đa dâng thuộc thượng nguồn sông đồng nai – bước đầu ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định
... 3.3 ỨNG DỤNG HỆ HỖ TRỢ QUY T ĐỊNH LÀM CƠ SỞ KHOA HỌC TRONG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH SINH THÁI LƢU VỰC SÔNG ĐA DÂNG, TỈNH LÂM ĐỒNG 3.3.1 Những vấn đề cần quan tâm quy hoạch sinh thái lƣu vực Đa Dâng ... dụng hệ hỗ trợ định cho quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng 2.3.5.4 Xây dựng đồ định hướng quy hoạch sinh thái lưu vực Đa Dâng Quy hoạch sinh thái lƣu vực sông Đa Dâng theo kịch giả thiết đƣợc ... phạm vi nghiên cứu Quy hoạch sinh thái lƣu vực sông Đa Dâng, tỉnh Lâm Đồng thuộc thƣợng nguồn sông Đồng Nai Lƣu vực sông Đa Dâng nằm địa bàn tỉnh Lâm Đồng Bắt đầu từ hồ Đan Kia xã Lát thuộc huyện...
 • 23
 • 273
 • 0

Báo cáo " Ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định trong lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp " docx

Báo cáo
... cứu: ứng dụng hệ hỗ trợ định dựa vào liệu với phương pháp xử lý phân tích trực tuyến để hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu Bố cục luận văn: Toàn luận văn trình bày chương:  Chương 1: Hệ hỗ trợ định ... trình bày chương:  Chương 1: Hệ hỗ trợ định & Hệ hỗ trợ định dựa vào  Chương 2: Tổng quan ERP  Chương 3: Mô tả toán quản lý sản xuất giải pháp hoạch định nhu liệu cầu nguyên vật liệu  Chương ... diễn đàn có nhiều báo giới thiệu, phân tích ưu điểm nhược điểm hệ thống ERP, phương pháp luận nhằm đảm bảo triển khai thành công dự án ERP, chưa thấy đề xuất cụ thể cho phần hoạch định nhu cầu nguyên...
 • 3
 • 344
 • 5

Ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định trong lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp

Ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định trong lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp
... LỤC CHƢƠNG 1: HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH - HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH DỰA VÀO DỮ LIỆU 1.1 Giới thiệu hệ hỗ trợ định 1.1.1 Hệ thông tin quản lý 1.1.2 Hệ hỗ trợ định ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG ỨNG DỤNG HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG LẬP KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Mã số: 60 48 ... loại hệ hỗ trợ định 1.2 Hệ hỗ trợ định sử dụng liệu 11 1.2.1 Tiếp cận Kho liệu OLAP 11 1.2.2 Hệ hỗ trợ định dựa vào liệu sở kho liệu OLAP .13 1.2.3 Tiến trình hỗ trợ định...
 • 92
 • 167
 • 0

Nghiên cứu quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai - bước đầu ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định

Nghiên cứu quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai - bước đầu ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định
... đồ quy trình nghiên cứu quy hoạch sinh thái lƣu vực sông Đa Dâng (Hình 2.4 Hình 2.5) 2.3.5 Ứng dụng hệ hỗ trợ định cho quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng Để nghiên cứu quy hoạch sinh thái ... Mai NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH SINH THÁI LƢU VỰC SÔNG ĐA DÂNG THUỘC THƢỢNG NGUỒN SÔNG ĐỒNG NAI – BƢỚC ĐẦU ỨNG DỤNG HỆ HỖ TRỢ QUY T ĐỊNH Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 62.42.60.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH ... quan lƣu vực sông Đa Dâng 79 3.2.2 Cấu trúc cảnh quan lƣu vực sông Đa Dâng 98 3.3 Ứng dụng hệ hỗ trợ định làm sở khoa học nghiên cứu quy hoạch sinh thái lƣu vực sông Đa Dâng, tỉnh Lâm Đồng 110...
 • 228
 • 187
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ lập kế hoạch năm học của trường trung học phổ thông

Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ lập kế hoạch năm học của trường trung học phổ thông
... kế hoạch năm học trường THPT “ nhằm nghiên cứu tạo kho liệu tri thức có chiều sâu, thông minh để trợ giúp cho lãnh đạo số thông tin quan trọng thông tin đầu năm học nhiều năm để xây dựng kế hoạch ... đến năm 2015 sở lý luận khoa học thực tiễn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết hệ hỗ trợ định  Nghiên cứu công tác quản lí qui trình lập kế hoạch năm học ... nhanh chóng nhằm hỗ trợ cho việc định nhà quản lý nhu cầu tất yếu tổ chức Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu xin chọn đề tài “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG THPT” để...
 • 25
 • 299
 • 1

Luận văn:NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG doc

Luận văn:NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG doc
... kế hoạch năm học trường THPT “ nhằm nghiên cứu tạo kho liệu tri thức có chiều sâu, thông minh để trợ giúp cho lãnh đạo số thông tin quan trọng thông tin đầu năm học nhiều năm để xây dựng kế hoạch ... nhằm hỗ trợ cho việc định nhà quản lý nhu cầu tất yếu tổ chức Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu xin chọn đề tài “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG THPT” để làm luận ... nhận xét đánh giá kết hệ thống -55 Ý nghĩa đề tài 5.1.Ý nghĩa khoa học 5.2.Ý nghĩa thực tiễn Đặt tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ lập kế hoạch năm học trường THPT“ Bố cục luận văn Sau phần...
 • 25
 • 302
 • 1

Tiểu luận môn Hệ hỗ trợ quyết định PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN (OLAP) XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH DỰA VÀO DỮ LIỆU

Tiểu luận môn Hệ hỗ trợ quyết định PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN (OLAP) XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH DỰA VÀO DỮ LIỆU
... Hệ hỗ trợ định TPHCM, 06/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI THU HOẠCH MÔN HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN (OLAP) XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIÚP ... Hệ hỗ trợ định có sở liệu phân tích trực tuyến có khả phân tích liệu, xác định xem giả thuyết hay sai Tuy nhiên, phân tích trực tuyến lại khả đưa giả thuyết Ngoài ra, sử dụng OLAP giúp phân tích ... đến hệ hỗ trợ định, sở liệu đa chiều, xử lý phân tích trực tiếp (OLAP) 1.3 Phương pháp thực Để thực đề tài tìm hiểu tổng quan hệ hỗ trợ định, sở liệu đa chiều, xử lý phân tích trực tiếp (OLAP)...
 • 44
 • 182
 • 0

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định SỬ DỤNG GIẢI THUẬT HỌC CÂY QUYẾT ĐỊNH ID3 ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THIẾT BỊ KẾT NỐI MẠNG

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định SỬ DỤNG GIẢI THUẬT HỌC CÂY QUYẾT ĐỊNH ID3 ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THIẾT BỊ KẾT NỐI MẠNG
... áp dụng thuật giải học định vào việc phát triển ứng dụng thực tế hệ thống vấn sử dụng thiết bị kết nối mạng Bố cục báo cáo trước hết giới thiệu sở lý thuyết định thuật giải xây dựng định ID3 ... train.arff 3/ Sử dụng thư viện WEKA vào chương trình Em xây dựng chương trình sử dụng mô hình học định với thuật giải ID3 đề xây dựng định sử dụng thư viện WEKA Thư viện xây dựng sẵn thuật giải ID3 gói ... Trường hợp chương trình đưa vấn sử dụng 3G: Và lời vấn cho việc sử dụng ADSL: VII – Lời kết Ứng dụng giải toán đưa vấn để giúp người dùng chọn loại thiết bị kết nối mạng phù hợp với Tuy nhiên...
 • 16
 • 167
 • 1

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH BẰNG PHẦN MỀM EXSYS CORVID

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH BẰNG PHẦN MỀM EXSYS CORVID
... hoạch môn Hệ hỗ trợ định Tìm hiểu Hệ hỗ trợ định xây dựng ứng dụng phần mềm Exsys Corvid CHƯƠNG IV KẾT LUẬN Với mức độ tìm hiểu nghiên cứu đề tài Tìm hiểu hệ hỗ trợ định xây dựng ứng dụng hỗ trợ ... CH1301057 Trang Bài thu hoạch môn Hệ hỗ trợ định Tìm hiểu Hệ hỗ trợ định xây dựng ứng dụng phần mềm Exsys Corvid CHƯƠNG II GIỚI THIỆU PHẦN MỀM EXSYS CORVID GIỚI THIỆU Exsys Corvid phần mềm hỗ trợ định ... CH1301057 Trang 22 Bài thu hoạch môn Hệ hỗ trợ định Tìm hiểu Hệ hỗ trợ định xây dựng ứng dụng phần mềm Exsys Corvid HVTH: Lê Thị Thu Thảo CH1301057 Trang 23 Bài thu hoạch môn Hệ hỗ trợ định Tìm hiểu...
 • 26
 • 433
 • 1

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIAHỖ TRỢCHẨN ĐOÁN TƯ VẤN SỬA CHỮA LỖI PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIAHỖ TRỢCHẨN ĐOÁN VÀ TƯ VẤN SỬA CHỮA LỖI PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
... Chẩn đoán vấn sửa chữa máy bị lỗi dây cáp nguồn Hình Chẩn đoán vấn sửa chữa máy bị lỗi nguồn Hình Chẩn đoán vấn sửa chữa máy bị lỗi cáp hình Hình Chẩn đoán vấn sửa chữa máy bị lỗi cứng ... Chẩn đoán vấn sửa chữa máy bị lỗi hệ điều hành Hình Chẩn đoán vấn sửa chữa máy bị lỗiRAM Hình 10 Chẩn đoán vấn sửa chữa máy bị lỗi CPU Chương - KẾT LUẬN Xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ ... Prolog đủ mạnh để xây dựng chương trình thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Chính lý trên,em chọn đề tài Xây dựng hệ chuyên giahỗ trợ chẩnđoán vấn sửa chữa lỗi phầncứng máy tính 1.2 Nội dung...
 • 29
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng hệ hỗ trợsupervisory control and data acquistion là hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu đây là phần không thể thiếu trong một hệ thống tự động hoá hiện đạiáp dụng vào xây dựng một hệ hỗ trợ quyết định dựa trên nền gishệ thống giám sát và thu thập dữ liệuhệ hỗ trợ quyết định và thông tinứng dụng của hệ hỗ trợ quyết địnhhệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu scadahệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu scada trong hệ thống điệnbài giảng hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệuhệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệuhệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu scada supervisory control and data acquisitionhệ hỗ trợ quyết địnhtài liệu hệ hỗ trợ quyết địnhebooks hệ hỗ trợ quyết địnhhệ hỗ trợ quyết định là gìMẫu bìa luận văn mau bia luan vanQuy cach quyen luan vanDown CV đi số 366 2down load CV đi số 515MAU DE XUAT DU ANdown loadLich hoc lop rieng dot 1 2016down load CV đi số 1562Thông báo CV đi số 1798đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Nganh BH tinh den 18 8 2015Tuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh