Phương pháp phát triển phần mềm nhanh agile và phát triển ứng dụng trên smartphone

Phương pháp phát triển phần mềm nhanh agile phát triển ứng dụng trên smartphone

Phương pháp phát triển phần mềm nhanh agile và phát triển ứng dụng trên smartphone
... quy trình phát triển phần mềm truyền thống khác - Tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm Agile- Scrum quy trình phát triển phần mềm dựa đặc điểm phương pháp phát triển phần mềm nhanh nhẹn Agile - ... quy trình phát triển sản phẩm Agile phương pháp lý tưởng để làm điều 1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu - Tìm hiểu phương pháp phát triển phần mềm Agile so sánh phương pháp phát triển phần mềm Agile với ... nghi ứng dụng di động Phương pháp phát triển phần mềm truyền thống vào vòng đời phát triển ứng dụng thiết bị di động Hình 3.2: Quy trình phát triển Agile- Scrum cho ứng dụng di động Phương pháp...
 • 59
 • 253
 • 0

PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ BẢN QUYỀN ẢNH SỐ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ BẢN QUYỀN ẢNH SỐ VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
... mật mã Cryptology Mật mã Cryptography Viế mật t Steganography Giấu tin Information hiding Thuỷ ấn số Digital watermarking Hỡnh 1.1: Phõn cp cỏc lnh vc nghiờn cu ca mt mó hc Giu tin l ngh thut nhỳng...
 • 87
 • 244
 • 1

TÌM HIỂU CÁC PHẦN MỀM HOT POTATO TESTPRO ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

TÌM HIỂU CÁC PHẦN MỀM HOT POTATO VÀ TESTPRO ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
... mụun nhp cõu hi t file hay Hot Pot to cỏc bi thi trờn Moodle Cỏc thụng tin chi tit tham kho trang ch ca Hot Potatoes: http://hotpot.uvic.ca/ Figure Hot Potatoes 6.04 Hot Potatoes gm cỏc mụun: JQuiz: ... hiu qu - Hot Potatoes Version 6.04 Half-Baked Software Inc) qua Moode Hot Potatoes l mt b chng trỡnh to cỏc bi cho cỏc ng dng elearning trờn WWW Ta cú th to cỏc bi v xut theo nh dng Hot Potatoes, ... cụng tỏc kim tra ỏnh giỏ bỏo cỏo tiu lun ny Tỡm hiu cỏch s dng, ý ngha cỏc phn mm: Hot potato v Test Pro 6.0 l ni dung chớnh c trỡnh by tiu lun MC LC I M U II NI DUNG Phn mm Hot potato (version...
 • 26
 • 388
 • 0

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TRUY NHẬP BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TRUY NHẬP BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
... thiết, nên chọn đề tài luận văn “ Nghiên cứu giải pháp băng rộng cố định, đề xuất ứng dụng địa bàn Tỉnh Lạng Sơn ” -2- Mục tiêu đề tài nghiên cứu công nghệ truy nhập băng rộng cố định, phân tích ... VNPT đề xuất ứng dụng địa bàn tỉnh Lạng Sơn -3- CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ MẠNG TRUY NHẬP BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH Chương nghiên cứu tổng quan mạng truy nhập, phạm vi cấu trúc chức năng, giao diện mạng truy ... BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - VY VĂN PHƯƠNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TRUY NHẬP BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử Mã số: 60.52.70 LUẬN...
 • 93
 • 429
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đặc tả phần mềm bằng ví dụ trong phát triển phần mềm

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp đặc tả phần mềm bằng ví dụ trong phát triển phần mềm
... Ph n m m Vi t Quốc Tế, lựa chọ đ tài "Nghiên cứu ứng dụ p p áp đặc tả phần mềm dụ phát triển phần mềm" Mục tiêu đề tài  Nghiên cứu tìm hiểu nhằm hiể õ c c ươ : ể ướ k ể (TDD – Test Driven Development), ... phát triển ph n m m linh ho t Agile Trình bày nguyên lý, quy trình c c ươ phát triển linh ho t: TDD, ATDD, BDD  C Đặc tả dụ: Trình bày khái ni ả , ý ưởng, nguyên lý, quy trình ươ Đ c tả ... "Đ c tả dụ" , mộ ươ t vời giải vấ đ ả k ể ự Với mục đíc cứu, thử nghi đ xuất cách thức để triể k a ươ pháp thực tiễn công ty Cổ ph n Ph n m m Vi t Quốc Tế, lựa chọ đ tài "Nghiên cứu ứng dụ p...
 • 108
 • 149
 • 0

Cơ sở phương pháp luận của phần mềm ứng dụng.DOC

Cơ sở phương pháp luận của phần mềm ứng dụng.DOC
... cách dễ dàng nhanh chóng Phần mềm truy cập liệu từ sở liệu cập nhật nhân viên bán hàng, cách sử dụng phần mềm trợ giúp bán hàng Chương sở phương pháp luận phần mềm ứng dụng 2.1 Thông tin quản ... Các phần mềm công ty phần mềm Việt Nam xây dựng Các phần mềm công ty phần mềm xây dựng dựa khảo sát tìm hiểu đặc thù môi trường kinh doanh công ty, môi trường luật pháp Việt Nam…Đặc điểm phần mềm ... quát phát triển phần mềm giúp cho kỹ sư lập trình có tảng để triển khai định hướng phần mềm Công nghệ phần mềm Thành phần Chức Công cụ Phương pháp Quản trị viên dự án Kỹ sư phần mềm Thủ tục Sơ...
 • 90
 • 385
 • 0

Cơ sở phương pháp luận của phần mềm ứng dụng

Cơ sở phương pháp luận của phần mềm ứng dụng
... phát triển phần mềm giúp cho kỹ sư lập trình có tảng để triển khai định hướng phần mềm Công nghệ phần mềm Thành phần Công cụ Phương pháp Thủ tục Chức Quản trị viên dự án Kỹ sư phần mềm Sơ đồ 2.3 ... phát triển phần mềm: Trong công nghiệp phần mềm người ta đặc biệt quan tâm tới vấn đề vòng đời phát triển phần mềm Vòng đời phát triển phần mềm hiểu quy trình từ phần mềm đời đưa vào sử dụng trình ... nhân, ứng dụng cho doanh nghiệp nhỏ, ứng dụng cho nội phòng ban, ứng dụng cho toàn công ty, ứng dụng tuyến trước cho Sở Dữ Liệu theo mô hình khách chủ phạm vi toàn doanh nghiệp ứng dụng mạng...
 • 17
 • 283
 • 0

Cơ sở phương pháp luận của phần mềm ứng dụng

Cơ sở phương pháp luận của phần mềm ứng dụng
... dễ dàng nhanh chóng Phần mềm truy cập liệu từ sở liệu cập nhật nhân viên bán hàng, cách sử dụng phần mềm trợ giúp bán hàng 32 Chương sở phương pháp luận phần mềm ứng dụng 2.1 Thông tin quản ... Các phần mềm công ty phần mềm Việt Nam xây dựng Các phần mềm công ty phần mềm xây dựng dựa khảo sát tìm hiểu đặc thù môi trường kinh doanh công ty, môi trường luật pháp Việt Nam…Đặc điểm phần mềm ... sản phẩm phần mềm Hiện phận Sales Stock (bộ phận kho bán) công ty sử dụng phần mềm nhà máy cho số công việc định Phần mềm đòi hỏi người sử dụng phải nhớ tương đối nhiều kĩ sử dụng Phần mềm nhiều...
 • 90
 • 259
 • 0

NGHIÊN cứu THỦY ĐỘNG lực học CHÂN vịt tàu CAO tốc BẰNG PHƯƠNG PHÁP CFD với PHẦN mềm FINEMARINE

NGHIÊN cứu THỦY ĐỘNG lực học CHÂN vịt tàu CAO tốc BẰNG PHƯƠNG PHÁP CFD với PHẦN mềm FINEMARINE
... tính thủy động lực học chân vịt phương pháp phần tử hữu hạn có thông số sau: Đường kính chân vịt mô hình 250 mm; Số cánh chân vịt Mô hình chân vịt thu nhỏ phù hợp với mô hình chân vịt thực tế tàu ... hết tàu cao tốc nước ta sử dụng chân vịt công ty nước thiết kế chế tạo Tàu cao tốc tàu tốc độ cao công suất máy thường lớn, tốc độ quay chân vịt cao chế hoạt động phức tạp nhiều so với tàu ... kế, chế tạo chân vịt tàu cao tốc gặp nhiều khó khăn Đến nay, nước ta chưa có đơn vị tự chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chân vịt tàu cao tốc Hiện nay, phần mềm FINE/Marine phần mềm CFD giới có...
 • 7
 • 414
 • 1

Phương pháp giảng dạy phân môn "Luyện từ Câu

Phương pháp giảng dạy phân môn
... vấn, phương pháp phân tích, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm -Phương pháp thống kê toán học -Ngoài phương pháp sử dụng số phương pháp khác trình nghiên cứu Một số phương pháp dạy "luyện từ câu" ... diện, phân biệt từ phức, từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại, từ láy Theo chương trình từ ngữ, ngữ pháp lớp cũ, học sinh biết đơn giản cấu tạo ba từ loại: từ đơn, từ ghép, từ láy Việc phân tích từ ... tiến phương pháp dạy học "Luyện từ câu" theo hướng tích cực hoá hoạt động người học để học sinh động, hấp dẫn, hiệu Là giáo viên trực tiếp dạy lớp 4, nghiên cứu phương pháp dạy học phân môn "Luyện...
 • 23
 • 8,588
 • 33

Nghiên cứu các phương pháp phân luồng dựa trên tốc độ vào phân luồng max min khả năng ứng dụng vào mạng đa dịch vụ NGN

Nghiên cứu các phương pháp phân luồng dựa trên tốc độ vào  phân luồng max min và khả năng ứng dụng vào mạng đa dịch vụ NGN
... đề tài "Nghiên cứu phương pháp phân luồng dựa tốc độ vào - phân luồng max- min khả ứng dụng vào mạng đa dịch vụ NGN" , luận văn muốn sâu tìm hiểu giải pháp vừa khai thác tối đa tài nguyên mạng vừa ... Phương pháp điều khiển phân luồng dựa tốc độ vào thuật toán điều khiển phân luồng max- min cho ta thấy hiệu Chương II nêu tổng quan vấn đề phân luồng dựa tốc độ vào sâu vào phương pháp phân luồng ... luồng maxmin Chương III: Ứng dụng thuật toán điều khiển phân luồng max- min vào mạng đa dịch vụ NGN Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài nhằm tìm hiểu giải pháp phân luồng cho mạng đa dịch vụ để...
 • 24
 • 366
 • 0

Phân tích thực phẩm hóa chất - Ứng dụng phương pháp phân tích công cụ pot

Phân tích thực phẩm và hóa chất - Ứng dụng phương pháp phân tích công cụ pot
... ng - Qua trình quan tr ng nh t phương pháp s c ký - Nh ng cân b ng ng x y gi a pha tĩnh pha ng c t s c ký - Là s v n chuy n phân b liên t c c a ch t PT t u c t n cu i c t - Ch t phân tích phân ... t ó Vì v y, phân tích quang ph h ng ngo i ta có th xác nh c nhóm nguyên t mà ch t em phân tích có c 2.2.6 Phương pháp s c ký l ng cao áp (HPLC) [3] [4] Ch t chu n (-) -Calcium threo-hydroxycitrate ... bi t không ch p - Ch t b lưu gi m nh s c r a gi i sau cùng, ch t lưu gi kem s trư c Ưu i m c a phương pháp s c ký - Có th phân tích ng th i nhi u h p ch t - Không c n làm bay m u phân gi i cao...
 • 16
 • 579
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp thiết kế phần mềmphương pháp bảo trì phần mềmcác phương pháp kiểm thử phần mềmphương pháp bẻ khóa phần mềm2 cơ sở phương pháp luận của phần mềm ứng dụngphương pháp xử trí phần mềmcác phương pháp kiểm định phần mềmkhái niệm và các phương pháp thiết kế phần mềmphương pháp lập bảng phân bổ tiền lương và bhxhphương pháp phát hiện ung thư phổiphương pháp phát hiện ung thưphương pháp phát hiện ung thư sớmcác phương pháp phát hiện ung thưphương pháp dạy học phân môn luyện từ và câuphương pháp dạy học phan môn luyện từ và câuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ cây