Mô hình hóa và kiểm thử máy rút tiền ATM bằng kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ máy trạng thái hữu hạn (FSM FINITE state machines testing)

hình hóa kiểm thử máy rút tiền ATM bằng kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ máy trạng thái hữu hạn (FSM FINITE state machines testing)

Mô hình hóa và kiểm thử máy rút tiền ATM bằng kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ máy trạng thái hữu hạn (FSM  FINITE state machines testing)
... cứu hình máy trạng thái hữu hạn trình bày phương pháp kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ máy trạng thái hữu hạn( FSM -Finite State Machines) Để tả máy rút tiền ATM kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ máy ... trạng thái hữu hạn (Finite State Machines Testing) ứng dụng kiểm thử máy rút tiền ATM Sau hình hóa máy ATM máy trạng thái hữu hạn, luận văn nghiên cứu phương pháp sinh ca kiểm thử từ máy trạng ... THÚY MÔ HÌNH HÓA VÀ KIỂM THỬ MÁY RÚT TIỀN ATM BẰNG KỸ THUẬT SINH CA KIỂM THỬ TỪ MÁY TRẠNG THÁI HỮU HẠN (FSM FINITE STATE MACHINES TESTING) Nghành : Công nghệ thông tin Chuyên nghành : Kỹ thuật...
 • 88
 • 317
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng VDM++ cho hình hóa kiểm thử hệ thống IMP tại NTTDATA việt nam

Nghiên cứu và ứng dụng VDM++ cho mô hình hóa và kiểm thử hệ thống IMP tại NTTDATA việt nam
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN XUÂN TÙNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VDM++ CHO MÔ HÌNH HÓA VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG IMP TẠI NTTDATA VIETNAM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm Mã Số: ... Quy trình áp dụng thêm bước hình hóa VDM++ cải tiến sau: Hình 12 hình chữ V thêm giai đoạn hình hóa VDM++ 48 Hình 13 Chi tiết công việc bao gồm việc hình hóa VDM++ Trong hình trên, ... Hình 12 hình chữ V thêm giai đoạn hình hóa VDM++ 47 Hình 13 Chi tiết công việc bao gồm việc hình hóa VDM++ 48 Hình 14 Phạm vi công việc nhóm vai trò dự án .50 Hình hình hóa...
 • 71
 • 302
 • 0

Phương pháp hình hóa kiểm chứng các hệ thống hướng sự kiện

Phương pháp mô hình hóa và kiểm chứng các hệ thống hướng sự kiện
... quan dáa trờn mụ hỡnh quan gia cỏc ậi tềng v cỏc quan hê, hnh ẻng cho thao tỏc d liêu v tonton vàn d liêu Cỏc thậng CSDL quan hiên Đi s dng cỏc lut hoĐt ẻng nh trigger CSDL ỏp ng lĐi cỏc sá kiên...
 • 27
 • 154
 • 0

Nghiên cứu về hình hóa kiểm tra tiến trình nghiệp vụ

Nghiên cứu về mô hình hóa và kiểm tra tiến trình nghiệp vụ
... kiểm chứng tiến trình BPEL với công cụ tự động LTSA Từ khóa: BPEL, FSP,LTSA, kiểm chứng dịch vụ Web iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan phần nghiên cứu hình hóa kiểm tra tiến trình nghiệp vụ ... pháp kiểm chứng trực tiếp Ký pháp tiến trình hữu hạn trạng thái FSP sử dụng để chuyển đổi từ tiến trình BPEL [1] Chính luận văn em có tên là: Nghiên cứu hình hóa kiểm tra tiến trình nghiệp vụ ... chứng tiến trình BPEL 4.2.1 Ví dụ Ví dụ dịch vụ Web có chức lấy ID tiến trình thực trước Dịch vụ gọi đến dịch vụ Pingpong để lấy ID tiến trình thực trước Tiến trình BPEL tả hình 4.3 Tiến trình...
 • 55
 • 270
 • 0

Methods for modeling and verifying event driven systems= phương pháp hình hóa kiểm chứng các hệ thống hướng sự kiện

Methods for modeling and verifying event driven systems= phương pháp mô hình hóa và kiểm chứng các hệ thống hướng sự kiện
... part of Event- B specification for discrete transitions modeling A part of Event- B specification for continuous transitions modeling A part of Event- B specification for eventuality property modeling ... functionalities and behavior There are a few of methods for verifying event- driven systems which are described by vague, uncertain or imprecise requirements For these reasons, new suitable methods for modeling ... working on analysing event- driven systems as well as formalizing ECA rules Researchers have proposed many approaches to modeling and verifying both centralized and distributed event- driven systems...
 • 155
 • 194
 • 0

Nghiên cứu tính đa hình AND của các dòng vải thiều Thanh Hà bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Nghiên cứu tính đa hình AND của các dòng vải thiều Thanh Hà bằng kỹ thuật sinh học phân tử
... dụng nghiên cứu 41 dòng vải thiều Thanh đợc thu thập huyện Thanh tỉnh Hải Dơng số dòng vải chua, vải lai vải thiều cổ thụ nông trờng Thanh Hà, Kim Bôi, Hoà Bình làm đối chứng Danh sách dòng ... Tổng số phân đoạn ADN xuất mồi 45 dòng vảI nghiên cứu; hình cách Cây: Tổng số phân đoạn ADN xuất hình v vảI toàn thu đợc từ so sánh số phân đoạn đơn dòng đa hình 26 mồi mồi Tính đa hình thể ... tính đa hình ADN dòng vải thiều Thanh 3.3.1 Phân tích tính đa hình ADN kỹ thuật RAPD Chúng tiến hành sàng lọc 80 mồi ngẫu nhiên Phòng CNTBTV cung cấp Kết chọn đợc 26 mồi dùng để đánh giá tính...
 • 93
 • 640
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ hình máy hữu hạn trạng thái

Nghiên cứu kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ mô hình máy hữu hạn trạng thái
... trạng thái hình máy hữu hạn trạng thái MS có chuỗi kiểm chứng trạng thái 11 (áp dụng phƣơng pháp DS) Xây dựng kiểm thử Xây dựng kiểm thử cho hình máy hữu hạn trạng thái MS Hình 5.7: Cây kiểm ... Phương pháp sinh ca kiểm thử Từ hình đặc tả MS, ta sinh ca kiểm thử để kiểm thử MI theo bƣớc nhƣ sau: Sinh kiểm thử tìm tập bao phủ chuyển trạng thái Với phƣơng pháp sinh kiểm thử phƣơng pháp ... thêm ca kiểm thử để kiểm thử xem trạng thái đầu MI có trạng thái đầu MS hay không Để kiểm thử trạng thái đầu MI có MS hay không ta dùng chuỗi kiểm chứng để kiểm thử Vì đầu vào ca kiểm thử...
 • 12
 • 220
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu kỹ thuật sinh ca kiểm thử từ hình máy hữu hạn trạng thái " doc

Tài liệu Báo cáo
... trạng thái hình máy hữu hạn trạng thái MS có chuỗi kiểm chứng trạng thái 11 (áp dụng phƣơng pháp DS) Xây dựng kiểm thử Xây dựng kiểm thử cho hình máy hữu hạn trạng thái MS Hình 5.7: Cây kiểm ... Phương pháp sinh ca kiểm thử Từ hình đặc tả MS, ta sinh ca kiểm thử để kiểm thử MI theo bƣớc nhƣ sau: Sinh kiểm thử tìm tập bao phủ chuyển trạng thái Với phƣơng pháp sinh kiểm thử phƣơng pháp ... thêm ca kiểm thử để kiểm thử xem trạng thái đầu MI có trạng thái đầu MS hay không Để kiểm thử trạng thái đầu MI có MS hay không ta dùng chuỗi kiểm chứng để kiểm thử Vì đầu vào ca kiểm thử...
 • 12
 • 239
 • 0

hình hóa trạm kiểm tra sửa chữa ôtô

Mô hình hóa trạm kiểm tra và sửa chữa ôtô
... Điều kiện Số lần so sánh N phải đủ lớn ( N> 100) p1, p2, p3 cho theo lý thuyết Điều kiện phỏng: ~ U(0,1), ~ U(0,1), i< N - < , sai số hai giá trị không lớn Viết chương trình Dùng Visual ... soxedasua(100) Tongthoigiansua = Tongthoigiankiemtra = For i = To 100 Tongthoigiansua = Tongthoigiansua + Timeformending(i) Tongthoigiankiemtra = Tongthoigiankiemtra + Timeforchecking(i) Next i '*********************************************** ... Image3(i2).Width >= Picture2.Width Then 'dua buc tranh ve ben trai chuan bi cho vong lap lai sau Image3(i1).Move -15, 0, 'tang i1 de chuyen doi sang buc tranh tiep theo i1 = i1 + ' dua thong bao ve...
 • 20
 • 668
 • 8

hình hóa phỏng quá trình năng lượng trong bộ thu nhiệt pdf

Mô hình hóa và mô phỏng quá trình năng lượng trong bộ thu nhiệt pdf
... u Kính chắn Dòng nhiệt hữu ích Tấm hấp thụ Cách nhiệt H Bức xạ Dẫn nhiệt Đối l u Mặt đất Hình hình l ợng collector không khí Quá trình truyền nhiệt thu đ ợc hình hoá nh hình hc1 A T A , ... 30 40 Hình Nhiệt độ dàn thu ngày 21 tháng 21 tháng Khảo sát nhiệt độ dàn thu thay đổi l u l ợng gió thời điểm định Hình Nhiệt độ dàn thu ngày 21 tháng 21 tháng Hình NhiệtHình Nhiệt độ dàn thu ngày ... hrBG TA , TG TA ; TG Hình hình t ơng tự mạch t ơng đ ơng thu hình toán học biểu diễn trình l ợng đ ợc viết phần tử thu cho phần tử chiều dài dy có bề rộng bề rộng thu W hình đ ợc xây dựng...
 • 6
 • 357
 • 3

hình hóa phỏng tổ hợp diesel lai máy phát đồng bộ kích thích độc lập sử dụng trong hệ thống phát điện độc lập

Mô hình hóa và mô phỏng tổ hợp diesel lai máy phát đồng bộ kích thích độc lập sử dụng trong hệ thống phát điện độc lập
... – MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ VÀ MÔ PHỎNG 3.1 tả toán kỹ thuật hình hóa tổ hợp Diesel máy phát điện đồng kích thích độc lập sử dụng hệ thống phát điện độc lập thực chất toán: - Xác định ... già hóa động [3] 2.2 hình máy phát đồng Máy phát điện đồng phận quan trọng hệ thống máy phát điện diesel Việc phân tích hình hóa máy điện đồng nghiên cứu suốt kỷ 20 Lý thuyết máy điện đồng ... động Hình 1.3 Sơ đồ hệ thống máy phát điện Diesel Một hệ máy phát điện Diesel thể Hình 1.3 bao gồm: - Động Diesel: cung cấp mômen làm quay rotor máy phát điện đồng - Máy phát điện đồng bộ: từ...
 • 63
 • 532
 • 0

hình hóa phỏng cấu trúc điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép khi xảy ra lỗi lưới không đỗi xứng

Mô hình hóa và mô phỏng cấu trúc điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép khi xảy ra lỗi lưới không đỗi xứng
... Chƣơng 1: hình hóa lỗi lƣới đối xứng không đối xứng Chƣơng 2: hình máy phát không đồng nguồn kép Chƣơng 3: Nghiên cứu tìm hiểu cấu trúc điều khi n máy phát không đồng nguồn kép Chƣơng 4: số ... 2.2 hình toán máy phát không đồng nguồn kép 17 i CHƢƠNG 24 NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU CẤU TRÚC ĐIỀU KHI N MÁY PHÁT KHÔNG ĐỒNG BỘ NGUỒN KÉP 24 3.1 Tổng quan cấu trúc điều ... máy phát điện xoay chiều đồng bộ, máy phát điện xoay chiều không đồng bộ Trong năm gần ngƣời ta phát triển sử dụng máy phát không đồng nguồn kép Lý sử dụng máy phát không đồng nguồn kép: * Máy...
 • 78
 • 254
 • 0

hình hóa tính lực tại các khớp máy xúc khi hoạt động

Mô hình hóa và tính lực tại các khớp máy xúc khi hoạt động
... dựng iu khin vic nõng h cn; tay gu (5) l ni gỏ lp v iu khin hot ng ca gu; xi lanh tay gu (4) dựng iu khin vic co dui tay gu; gu xỳc (7) thng c lp thờm cỏc rng gim lc cn ct t, iu khin hot ng ... http://www.lrc-tnu.edu.vn vii DANH MC CC Kí HIU DNG TRONG LUN VN Ký hiu n v Tờn gi m1 Khi lng cn mỏy kg m2 Khi lng tay gu kg m3 Khi lng gu v t gu kg q1 Gúc quay ca cn mỏy rad q2 Gúc quay ca tay gu rad q3 ... ú: P01 - lực cản tiếp tuyến; P02 - lực cản pháp tuyến; V - vận tốc cắt: vận tốc chuyển dời dụng cụ cắt đất; - góc cắt, = +; - góc sau; - góc sắc dụng cụ cắt; h - chiều dày phoi đất Khi xột...
 • 112
 • 316
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: máy trạng thái hữu hạn và phần tử sinh dòng khóamáy trạng thái hữu hạnkhái niệm về máy trạng thái hữu hạnví dụ về đặc tả bằng máy tráng thái hữu hạnmô hình hóa hoạt động tiếp nhận rút dự toán và quyết toán kinh phímô hình hóa và mô phỏngbài tập mô hình hóa và mô phỏngyêu cầu mô hình hóa và tích hợp dữ liệu cụ thể của bạnmô hình hóa và nhận dạng hệ thốngmô hình hóa và mô phỏng với matlabsimulinkgiáo trình mô hình hóa và mô phỏngđồ án mô hình hóa và mô phỏngmô hình hoá và mô phỏng robot song song loại hexapodmô hình hóa và mô phỏng mạngmô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển1146 QD DHHN Quy dinh keo dai thoi gian lam viec47 2014 TT BGDDT quy dinh che do lam viec doi voi giang vien36 2014 TTLT BGDDT BNV ma so va tieu chuan chuc danh nghe nghiep vien chuc giang day04 2014 TT BGDDT ky nang song va gd ngoai gio62 2012 TT BGDDT quy trinh chu ky kiem dinh chat luong gd dai hocCHUONG 5 KHONG GIAN EUCLIDE VA DANG TOAN PHUONGMẫu 11_Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHNbài toán trắc nghiệm chuyên đề phương trình dạng file PDF18 BLDTBXH day va hoc mon giao duc quoc phong an ninhbài toán trắc nghiệm chuyên đề phương trình dạng file PDFỨng dụng mạng nơron xoắn cho việc nhận dạng ảnh (LV thạc sĩ)Tuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩyTuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy4415 QD BGDDT CT boi duong kien thuc phap luat va ky nang cong tac phap chebài toán trắc nghiệm hình học chuyên đề tích vô hướng dạng file PDF143 2013 NDCP Boi hoan hoc bong va chi phi dao taoHOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC86 2015 NDCP thu phi mien giam hoc phiNghiên cứu hệ thống tên miền DNS và các kiểu tấn công hệ thống tên miền (tt)Hanu - Văn bản pháp luật 21.signed