Kiểm chứng hệ thống thời gian thực bằng công cụ kiểm chứng mô hình SAL

Kiểm chứng hệ thống thời gian thực bằng công cụ kiểm chứng hình SAL

Kiểm chứng hệ thống thời gian thực bằng công cụ kiểm chứng mô hình SAL
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN KHẮC CHUNG KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG THỜI GIAN THỰC BẰNG CÔNG CỤ KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH SAL Nghành : Công nghệ thông tin Chuyên nghành : Kỹ thuật ... ng công c kiểm duyệt hình SAL sử d ng SA ể kiểm duyệt hình hệ th ng th c tế 9 Chương TỔNG QUAN VỀ KIỂM DUYỆT MÔ HÌNH 2.1 Kiểm duyệt hình (model checking) 2.1.1 Định nghĩa kiểm duyệt ... thế, việc hình hệ th ng c xem nh ể ph c v cho m í h kiểm duyệt Do hệ th ng chuyển ổi c sử d ng ể hình hóa cho hệ th ng hình hóa hệ th ng t xác rõ ràng hành vi c a hệ th ng hình hóa...
 • 48
 • 196
 • 0

Xấp xỉ hóa thời gian phản ứng và kiểm định khả năng lập lịch của một hệ thống thời gian thực trường hợp kì hạn ràng buộc sử dụng biểu đồ xấp xỉ

Xấp xỉ hóa thời gian phản ứng và kiểm định khả năng lập lịch của một hệ thống thời gian thực trường hợp kì hạn ràng buộc sử dụng biểu đồ xấp xỉ
... Chính lí đó, định chọn đề tài Xấp xỉ hóa thời gian phản ứng kiểm định khả lập lịch hệ thống thời gian thực trường hợp hạn ràng buộc sử dụng Biểu đồ xấp xỉ Trong đề tài này, hướng ... phản ứng nhiệm vụ cho hệ với hạn ràng buộc Xây dựng phương pháp kiểm định tính lập lịch tính xấp xỉ thời gian phản ứng nhiệm vụ nhờ sử dụng Biểu đồ xấp xỉ cho hệ trường hợp kỳ hạn ràng buộc ... pháp kiểm định dựa phân tích thời gian phản ứng (RTA) phương pháp kiểm định dựa phân tích yêu cầu vi xử lí (PDA) Chương 3: Sử dụng Biểu đồ xấp xỉ để kiểm định khả lập lịch tính xấp xỉ thời gian phản...
 • 3
 • 71
 • 0

Hệ thống thời gian thực

Hệ thống thời gian thực
... thúâi gian râng båc gổi lâ deadline, khoẫn thúâi gian râng båc nây àûúåc xấc àõnh búãi thúâi gian bùỉt àêìu vâ thúâi gian hoân têët cưng viïåc Trong thûåc tïë, cấc ëu tưë kđch thđch xẫy thúâi gian ... : Thúâi gian bùỉt àêìu tiïën trònh Tend(condition2) : Thúâi gian tiïën trònh hoân têët xûã l CID : Thúâi gian ûúác tđnh ca tiïën trònh (sưë mêỵu thúâi gian) FID : Têìn sưë mêỵu thúâi gian Mưỵi ... HÏÅ THƯËNG THÚÂI GIAN THÛÅC 1.1 Hïå thưëng thúâi gian thûåc: 1.1.1 Giúái thiïåu vïì hïå thưëng thúâi gian thûåc : Trong nhûäng nùm gêìn àêy, cấc hïå thưëng àiïìu khiïín theo thúâi gian thûåc lâ...
 • 25
 • 212
 • 0

HỆ THỐNG THỜI GIAN THỰC

HỆ THỐNG THỜI GIAN THỰC
... trình thực đề tài Sinh viên thực Phạm Minh Tuấn Thiết kế, xây dựng hệ thống hiển thị thời gian thực LEDMATRIX CHƢƠNG HỆ THỐNG THỜI GIAN THỰC 1.1 Hệ thống thời gian thực 1.1.1 Giới thiệu hệ thống thời ... lú thời gian thực – Realtime operating system ( RTOS ) 1.1.4 Hệ điều hành cho hệ thống thời gian thực Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngƣời ta nói hệ thống thông tin thời gian thực hệ thống ... hạt nhân, hệ thống hàng không, thông qua hệ thống dẫn đƣờng tích hợp máy bay vệ tinh) Sự phát triển hệ thống thông tin thời gian thực yêu cầu phần tử hệ thống phải thời gian thực, hệ thống đƣợc...
 • 76
 • 224
 • 0

Tài liệu Luận văn: " Hệ thống thời gian thực" ppt

Tài liệu Luận văn:
... thúâi gian râng båc gổi lâ deadline, khoẫn thúâi gian râng båc nây àûúåc xấc àõnh búãi thúâi gian bùỉt àêìu vâ thúâi gian hoân têët cưng viïåc Trong thûåc tïë, cấc ëu tưë kđch thđch xẫy thúâi gian ... : Thúâi gian bùỉt àêìu tiïën trònh Tend(condition2) : Thúâi gian tiïën trònh hoân têët xûã l CID : Thúâi gian ûúác tđnh ca tiïën trònh (sưë mêỵu thúâi gian) FID : Têìn sưë mêỵu thúâi gian Mưỵi ... I HÏÅ THƯËNG THÚÂI GIAN THÛÅC 1.1 Hïå thưëng thúâi gian thûåc: 1.1.1 Giúái thiïåu vïì hïå thưëng thúâi gian thûåc : 1.1.2 Khấi niïåm hïå thưëng thúâi gian thûåc : 1.1.3...
 • 26
 • 211
 • 0

Tài liệu Lịch khai giảng trong các hệ thống thời gian thực P7 docx

Tài liệu Lịch khai giảng trong các hệ thống thời gian thực P7 docx
... describe several well-known service disciplines for real-time packet scheduling These disciplines strongly resemble the ones used for task scheduling seen in previous chapters Compared to scheduling...
 • 47
 • 178
 • 0

Tài liệu Lịch khai giảng trong các hệ thống thời gian thực P8 doc

Tài liệu Lịch khai giảng trong các hệ thống thời gian thực P8 doc
... large and the very critical ones The common requirement of these applications is reliable code A strongly-typed language allows the compiler to detect programmer errors prior to execution The debugging ... REAL-TIME LANGUAGES 187 summarize the major highlights of Ada 95 and give an example Ada is a strongly typed language with conventional data and control structures, which are also found with ... library units defined to allow access to data and subprograms in different partitions In this way, strong typing and unit consistency is maintained across a distributed system Library units are categorized...
 • 35
 • 207
 • 0

Tìm hiểu về ôtomat thời gian và ứng dụng trong đặc tả các hệ thống thời gian thực

Tìm hiểu về ôtomat thời gian và ứng dụng trong đặc tả các hệ thống thời gian thực
... GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỜI GIAN THỰC 1.2.1 Khái niệm Trong tài liệu thực tế, khái niệm thời gian thực hệ thống thời gian thực lúc hiểu cách thống Nhiều người cho hệ thống thời gian thực hệ thống phải ... với thời gian trễ chấp nhận hay nói cách khác, hệ thời gian thực hệ thống có ràng buộc thời gian hành động hệ thống 1.2.2 Đặc điểm hệ thống thời gian thực Tính bị động: hệ thống phải phản ứng ... nên hiểu hệ thống thời gian thực? Hệ thống thời gian thực (RTS – Real Time System) hệ thống mà tính đắn không phụ thuộc vào kết logic tạo mà phụ thuộc vào thời điểm kết tạo Như vây, hệ thống thời...
 • 41
 • 277
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống thời gian thựchệ thống thời gian thực rtoshệ thống thời gian thực mềmcác hệ thống thời gian thựcứng dụng của hệ thống thời gian thựcứng dụng hệ thống thời gian thựcthiết kế hệ thống thời gian thựckhái niệm hệ thống thời gian thực5 phân tích thiết kế hệ thống thời gian thực với uml real time profilehệ thống thời gianphân tích hệ thống thời gianhệ thống thời gian rời rạcden giao thong thoi gian thuc rtctruyền thông thời gian thực rtphàng đợi các hệ thống thời gian liên tụcĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây