Nghiên cứu thành phần loài mối (insecta isoptera) trong một số công trình di tích tỉnh thanh hóa và đề xuất biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) trong một số công trình di tích tỉnh Thanh Hóa đề xuất biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) trong một số công trình di tích tỉnh Thanh Hóa và đề xuất biện pháp phòng trừ
... định thành phần loài đặc trưng phân bố mối di tích tỉnh Thanh Hóa Hiện trạng mối gây hại di tích tỉnh Thanh Hóa - Xác định loài mối gây hại di tích tỉnh Thanh Hóa - Đề xuất số biện pháp phòng trừ ... HỌC TỰ NHIÊN TRẦN VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI MỐI (INSECTA: ISOPTERA) TRONG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH DI TÍCH TỈNH THANH HÓA VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ Chuyên ngành: Mã số: Động vật học 60 ... quốc gia địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) số công trình di tích tỉnh Thanh Hóa đề xuất biện pháp phòng trừ với mục tiêu...
 • 81
 • 102
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài mối (insecta isoptera) trong một số công trình di tích tỉnh thanh hóa đề xuất biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu thành phần loài mối (insecta isoptera) trong một số công trình di tích tỉnh thanh hóa và đề xuất biện pháp phòng trừ
... cứu thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) số công trình di tích tỉnh Thanh Hóa đề xuất biện pháp phòng trừ với mục tiêu chính: - Xác định thành phần loài đặc trƣng phân bố mối di tích tỉnh Thanh ... HỌC TỰ NHIÊN TRẦN VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI MỐI (INSECTA: ISOPTERA) TRONG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH DI TÍCH TỈNH THANH HÓA VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÕNG TRỪ Chuyên ngành: Mã số: Động vật học 60 ... Thanh Hóa Hiện trạng mối gây hại di tích tỉnh Thanh Hóa - Xác định loài mối gây hại di tích tỉnh Thanh Hóa - Đề xuất số biện pháp phòng trừ loài mối gây hại Do hạn chế thời gian nghiên cứu hiểu...
 • 22
 • 125
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta Isoptera) đề xuất biện pháp phòng trừ loài gây hại chính cho di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta Isoptera) và đề xuất biện pháp phòng trừ loài gây hại chính cho di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
... (Insecta: Isoptera) đề xuất biện pháp phòng trừ loài gây hại cho di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung chủ yếu điều tra, khảo sát thành phần loài mối khu di tích Cố đô Huế, xác định loài ... - Lê Quang Thịnh NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI MỐI (INSECTA: ISOPTERA) VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ LOÀI GÂY HẠI CHÍNH CHO DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Động vật ... - Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái học loài gây hại cho công trình di tích khu di tích Cố đô Huế - Đề xuất biện pháp phòng trừ loài gây hại cho công trình di tích khu di tích Cố đô Huế...
 • 110
 • 440
 • 1

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta Isoptera) đề xuất biện pháp phòng trừ các loài gây hại chính ở khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam

Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta Isoptera) và đề xuất biện pháp phòng trừ các loài gây hại chính ở khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam
... -*** - Nguyn Mnh Cng NGHIấN CU THNH PHN LOI MI (INSECTA: ISOPTERA) V XUT BIN PHP PHềNG TR CC LOI GY HI CHNH KHU PH C HI AN, TNH QUNG NAM Chuyên ngành : Động vật học Mã số : 60 42 10 Luận ... lý ng vt hc ca khu h mi Vit Nam cng nh v vai trũ ca mi nn kinh t quc dõn [10][11] Cng vo thi k ny Nam Vit Nam, Harris (1968) ó cụng b mt cụng trỡnh iu tra v mi c tin hnh Vit Nam, Campuchia ... nghiờn cu v mi Macrotermes (Termitidae, Isoptera) Nam Vit Nam [36] Tỏc gi ó phỏt hin c 14 loi mi thuc ging mi Macrotermes phớa nam ốo Ngang, ú, cú loi mi cho khu vc nghiờn cu v loi mi cho khoa hc...
 • 86
 • 516
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài, tỷ lệ, cường độ mhiễm ký sinh trùng trên cá chép (cyprinus carpio) thương phẩm nuôi tại huyện đông hưng, tỉnh thái bình đề xuất biện pháp phòng bệnh

Nghiên cứu thành phần loài, tỷ lệ, cường độ mhiễm ký sinh trùng trên cá chép (cyprinus carpio) thương phẩm nuôi tại huyện đông hưng, tỉnh thái bình và đề xuất biện pháp phòng bệnh
... Tình hình nghiên c u sinh trùng th gi i 2.2.2 Nghiên c u sinh trùng Vi t Nam 11 2.3 Nghiên c u sinh trùng Chép 14 2.3.1 Nghiên c u sinh trùng Chép nư c ... Phương pháp nghiên c u sinh trùng ”, m m t hư ng phát tri n m i cho nghiên c u v khu h sinh trùng lo i b nh sinh trùng gây ra, cho ñ n nhi u nhà nghiên c u sinh trùng v n ... (Hà Ký, Bùi Quang T , 2007) 2.3 Nghiên c u sinh trùng Chép 2.3.1 Nghiên c u sinh trùng Chép nư c Nhi u loài sinh trùng nguyên nhân gây b nh nguy hi m cho giai ño n s m (cá hương,...
 • 78
 • 779
 • 9

Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính

Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên và đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính
... tự nhiên TRNG I HC KHOA HC T NHIấN -*** Nguyễn quốc huy mối vùng Tây Nguyên đề xuất Nguyn Quc Huy phòng trừ biện pháp NGHIấN CU MI VNG TY NGUYấN V XUT BIN PHP PHềNG TR LOI HI CHNH...
 • 212
 • 384
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học đề xuất biện pháp phòng trừ hiệu quả loài rệp sáp ferrisia virgata (cockerell, 1983) tại xã iablứ, huyện chư pưh, tỉnh gia lai

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và đề xuất biện pháp phòng trừ hiệu quả loài rệp sáp ferrisia virgata (cockerell, 1983) tại xã iablứ, huyện chư pưh, tỉnh gia lai
... thái học đề xuất biện pháp phòng trừ hiệu loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) IaBlứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai Mục đích nghiên cứu - Cung cấp đầy đủ dẫn liệu đặc điểm hình thái, ... thái, sinh học sinh thái học loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) vùng nghiên cứu - Đề xuất biện pháp phòng trừ phát triển bền vững tiêu huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai Nội dung nghiên cứu ... cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) - Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) - Tìm hiểu thực trạng phòng trừ rệp sáp...
 • 26
 • 297
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đề xuất biện pháp phòng chống.

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn nuôi tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống.
... nuôi thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đề xuất biện pháp phòng chống" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định đặc điểm dịch tễ bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây lợn nuôi thành phố Thái Nguyên ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây lợn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 4.1.1 Tình hình nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis ... 3.2.1 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây lợn nuôi số xã, phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 3.2.1.1 Tình hình nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis...
 • 70
 • 127
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của sâu bệnh hại tới năng suất, chất lượng hoa hồng đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp tại vùng trồng hoa xã mê linh, thành phố hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của sâu bệnh hại tới năng suất, chất lượng hoa hồng và đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp tại vùng trồng hoa xã mê linh, thành phố hà nội
... vùng trồng hoa, tiến hành nghiên cứu đề tài: ‘ Nghiên cứu ảnh hưởng sâu bệnh hại tới suất, chất lượng hoa Hồng đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp vùng trồng hoa Linh, huyện Linh, thành ... Linh, thành phố Nội ’ 1.2 Mục đích, yêu cầu - Điều tra thực trạng sản xuất hoa hồng, đối tượng sâu bệnh hại hoa Hồng vùng trồng hoa linh, huyện Linh, thành phố Nội - Đánh giá ảnh hưởng ... Đánh giá ảnh hưởng sâu bệnh hại tới suất, chất lượng hoa Hồng trình sản xuất - Đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại hoa Hồng giúp người trồng hoa thực hiệu sản xuất GVHD: Th.S Dương...
 • 42
 • 258
 • 0

Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm, phân lập, xác định một số đặc tính vi khuẩn salmonella phân lập trên gà công nghiệp ở một số địa điểm tại tỉnh bắc ninh đề xuất biện pháp phòng trị

Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm, phân lập, xác định một số đặc tính vi khuẩn salmonella phân lập trên gà công nghiệp ở một số địa điểm tại tỉnh bắc ninh và đề xuất biện pháp phòng trị
... vấn đề thực đề tài: Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm, phân lập, xác định số đặc tính vi khuẩn Salmonella phân lập công nghiệp số địa điểm tỉnh Bắc Ninh đề xuất biện pháp phòng trị Mục tiêu đề tài : Xác ... Xác định tỉ lệ nhiễm Salmonella spp giống ISA Lơng Phợng bố mẹ số sở chăn nuôi tỉnh Bắc Ninh Phân lập định tuýp kháng huyết kháng chủng Salmonella spp phân lập đợc Xác định ảnh hởng Salmonella ... công nghiệp sinh sản chuyên dùng thịt chăn nuôi công nghiệp Vi t Nam Xác định yếu tố gây bệnh số chủng Salmonella gallinarum Salmonella pullorum phân lập đợc Đề xuất biện pháp phòng trị để...
 • 110
 • 151
 • 1

NGHIÊN CỨU RUỒI ĐỤC QUẢ PHƯƠNG ĐÔNG, HẠT XOÀI SAU THU HOẠCH Ở MIỀN NAM ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CHÚNG ĐỐI VỚI XOÀI XUẤT KHẨU

NGHIÊN CỨU RUỒI ĐỤC QUẢ PHƯƠNG ĐÔNG, HẠT XOÀI SAU THU HOẠCH Ở MIỀN NAM VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CHÚNG ĐỐI VỚI XOÀI XUẤT KHẨU
... xử lý ruồi 4.2 Phạm vi nghiên cứu sống xoài Cát Chu không khí nóng (ở mức 42 - - Thành phần loài ruồi đục xoài sau thu hoạch vùng trồng xoài miền Nam Việt Nam 470C) 1.6 Biện pháp xử lý trừ ruồi ... lớn ruồi khâu vận hành tốn nhiều công lao động: lồng nuôi trởng gây hại xoài sau thu hoạch miền Nam đề xuất biện pháp phòng thành kéo dài 1,5 tháng, tổng thời gian khai thác trứng 24 ngày trừ chúng ... trớc sau thu hoạch; qui trình thu hoạch chuẩn bị xử lý biện pháp KDTV trừ ruồi đục cho xoài Cát Chu; kinh nghiệm phân tích nguy hàng hóa với nớc nhập 1.4 Nhận xét chung vấn đề quan tâm Để trừ ruồi...
 • 14
 • 695
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng do trypanosoma evansi gây ra ở trâu, bò tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên đề xuất biện pháp phòng, trị bệnh

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng do trypanosoma evansi gây ra ở trâu, bò tại huyện đồng hỷ  tỉnh thái nguyên và đề xuất biện pháp phòng, trị bệnh
... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng Trypanosoma evansi gây trâu, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên đề xuất biện pháp phòng, trị bệnh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên ... Điều trị T evansi cho trâu, - Điều trị bệnh tiên mao trùng cho đàn trâu, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh T evansi cho trâu, 3.4 Phương pháp nghiên cứu ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Đàn trâu, huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên - Bệnh tiên mao trùng Trymanosoma evansi gây trâu, - Tiên...
 • 66
 • 1,951
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan (fasciolosis) ở trâu, bò tại tỉnh bắc kạn đề xuất biện pháp phòng chống hiệu quả

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan (fasciolosis) ở trâu, bò tại tỉnh bắc kạn và đề xuất biện pháp phòng chống hiệu quả
... bung gan khụng s dng c sỏn gõy viờm, cng gan (Phan ch Lõn, 1985) [14] Nhiu tỏc gi cho bit, tỏc hi ca sỏn lỏ gan trõu, bũ rt ln, biu hin rừ nht l thiu mỏu, viờm v x gan gia sỳc b nhim sỏn lỏ gan ... thu gan v quanh ng mt, vỡ vy nhng ng mt ny cng dy lờn Quỏ trỡnh viờm kộo di lm cho cỏc t bo t chc tng sinh, thay th nhng t bo nhu mụ gan, gõy hin tng x gan v teo gan Khi sỳc vt nhim sỏn lỏ gan ... Khi nhim nng thy viờm phỳc mc, gan xut huyt nhiu, niờm mc mt nht nht nhng sỳc vt nhim sỏn lỏ gan ó lõu, gan viờm tớnh, nhng ch mụ gan b phỏ hu cú so mu vng xỏm Gan x cng, niờm mc ng dn mt dy,...
 • 79
 • 446
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm sinh học đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp bọ xit muỗi helopeltis theivora wat hại ca cao tại đắk lắk

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp bọ xit muỗi helopeltis theivora wat hại ca cao tại đắk lắk
... 34 Helopeltis theivora Wat h i ca cao 2.2.2 Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c c a b xít mu i 34 xít mu i 35 Helopeltis theivora Wat h i ca cao 2.2.3 Nghiên c u bi n pháp phòng tr t ng h p b Helopeltis ... Helopeltis theivora Wat 63 ca cao t i ð k L k 3.4 M t s bi n pháp phòng tr b xít mu i Helopeltis theivora Wat 66 h i ca cao t i ð k L k 3.4.1 Phòng ch ng b xít mu i Helopeltis theivora Wat b ng ... sinh h c c a b xít mu i 36 xít mu i 39 Helopeltis theivora Wat h i ca cao 2.3.3 Nghiên c u bi n pháp phòng tr t ng h p b Helopeltis theivora Wat h i ca cao Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i –...
 • 102
 • 520
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả có múi ở một số tỉnh phía bắc việt nam và đề xuất biện pháp phòng chốngnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăknghiên cứu phác đồ điều trị bệnh t evansi cho trâu và đề xuất biện pháp phòng chốngnghiên cứu xác định hàm lượng vết selen trong một số loại nấm linh chi vùng bắc trung bộ bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phânnghiên cứu sự biến đổi thành phần hoá học tính chất vật lý và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng cá cơm săng spratelloides gracilis sấy hồng ngoại xuất khẩuđồ án nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpđiều tra nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại thanh hóa và đề xuất các giải pháp cải thiệnnghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn thị xã thủ dầu một tỉnh bình dương đến năm 2020nghiên cứu xây dựng quy hoạch phân bổ và đề xuất biện pháp bảo vệ tài nguyên nước tỉnh bắc giangđặc điểm phân bố khoáng sản độc hại khu vực thanh hóa quảng nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của chúng đến môi trườngbao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnnghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp qunr lý chất thải rắn nylon tại đà nẵngnghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần saphượng hoàng tỉnh thái nguyênnghiên cứu đặc điểm địa mạo và đề xuất biện pháp sử dụng hợp lí bờ biển huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnhnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020Bài 16. ADN và bản chất của genBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 12. Phân bón hoá họcỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 9. Undersea worldUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysidechương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018IZOME hóa trong hóa dầuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAMôn công nghệ phần mềm nâng caoNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcDạy học đồng loạt cả lớp10 chiến lược facebook marketing