Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen GmGLP1 vào cây đậu tương (glycine max) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen GmGLP1 vào cây đậu tương (glycine max) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen GmGLP1 vào cây đậu tương (glycine max) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... hành nghiên cứu: Nghiên cứu khả tiếp nhận gen GmGLP1 vào đậu tương (Glycine max) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu biến nạp gen GmGLP1 vào giống đậu tương ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Đỗ Thị Như Quỳnh NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN GEN GmGLP1 VÀO CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max) THÔNG QUA VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm ... pháp chuyển gen thông qua vi khuẩn A tumefaciens phương pháp chuyển gen súng bắn gen 1.5.1 Chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Phương pháp sử dụng vi khuẩn A tumefaciensnhư...
 • 71
 • 289
 • 0

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen GmGLP1 vào cây đậu tương (glycine max) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen GmGLP1 vào cây đậu tương (glycine max) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Đỗ Thị Nhƣ Quỳnh NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN GEN GmGLP1 VÀO CÂY ĐẬU TƢƠNG (Glycine max) THÔNG QUA VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm ... có khả kháng hạn tâm điểm hàng loạt phòng thí nghiệm toàn giới Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu khả tiếp nhận gen GmGLP1 vào đậu tƣơng (Glycine max) thông qua vi khuẩn ... khuẩn Agrobacterium tumefaciens Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu biến nạp gen GmGLP1 vào giống đậu tƣơng Vi t Nam: ĐT22, ĐVN9, ĐT26 DT84 Yêu cầu nghiên cứu Biến nạp thành công gen GmGLP1 vào bốn...
 • 23
 • 58
 • 0

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của hai giống bông vải coker312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của hai giống bông vải coker312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
... nghiên cứu thực để tìm hiểu khả chuyển nạp gen vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens giống vải trồng Vi t Nam Vì vi c thực đề tài Nghiên cứu khả chuyển nạp gen ba giống vải Coker 312 VN36P vi khuẩn ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu khả chuyển nạp gen hai giống vải Coker 312 VN36P vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, sử dụng plasmid pManCa (Hoa Bong, 2003) mang gen pmi gen ... Agrobacterium tumefaciens để đưa gen mong muốn vào gen trồng Phương pháp sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens để chuyển nạp gen gọi phương pháp chuyển nạp gen gián tiếp 2.3.1 Đặc điểm vi khuẩn Agrobacterium...
 • 41
 • 508
 • 7

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VÀ VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens (Trang Bìa)

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VÀ VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens (Trang Bìa)
... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium ... GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens Giáo vi n hướng dẫn: TS.TRẦN THỊ CÚC HÒA Sinh vi n thực hiện: NGÔ VI T DUY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 9/2005 ...
 • 2
 • 192
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VÀ VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens(Phần phụ)

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VÀ VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens(Phần phụ)
... TẮT NGÔ VI T DUY, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER 312 VÀ VN36P BẰNG VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMEFACIENS ” Giáo vi n hướng ... khóa luận nhằm nghiên cứu khả chuyển nạp gen hai giống vải Coker 312 VN36P vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, chủ yếu nghiên cứu hiệu hệ thống chọn lọc mannose, hệ thống chọn lọc vải Trong khoá ... xuất Vi t Nam 2.1.4 Tình hình sản xuất Thế Giới 2.2 Một số nghiên cứu chuyển nạp gen vải .9 2.3 Chuyển nạp gen vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens 11 2.3.1 Đặc điểm vi khuẩn Agrobacterium...
 • 8
 • 258
 • 3

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen gus của một số giống bưởi việt nam

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen gus của một số giống bưởi việt nam
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả tiếp nhận gen gus số giống bưởi Việt Nam 1.2 Mục đích đề tài - Nghiên cứu khả tiếp nhận gen gus số giống bưởi Việt Nam 1.3 Yêu cầu đề tài - Nghiên cứu ảnh ... đích Nghiên cứu khả tiếp nhận gen gus số giống bưởi Việt Nam Nội dung - Nghiên cứu ảnh hưởng kiểu cắt mẫu đến khả tiếp nhận gen gus - Nghiên cứu ảnh hưởng phương thức biến nạp đến khả tiếp nhận gen ... đích Nghiên cứu khả tiếp nhận gen gus số giống bưởi Việt Nam Nội dung - Nghiên cứu ảnh hưởng kiểu cắt mẫu đến khả tiếp nhận gen gus - Nghiên cứu ảnh hưởng phương thức biến nạp đến khả tiếp nhận gen...
 • 62
 • 60
 • 0

Nghiên cứu khả năng khử hàm lượng cyanua (HCN) tổng số trên bã sắn tươi của vi khuẩn lactic LB2

Nghiên cứu khả năng khử hàm lượng cyanua (HCN) tổng số trên bã sắn tươi của vi khuẩn lactic LB2
... thức ăn tổng hợp, giảm chi phí thuốc công lao động Đồng thời góp phần làm giảm ô nhiễm môi trƣờng Vì vi c Nghiên cứu khả khử hàm lƣợng cyanua (HCN) tổng số sắn tƣơi vi khuẩn lactic LB2 cần ... đến khả khử cyanua chủng vi khuẩn lactic LB2 đƣợc trình Bảng PL2, PL6 đƣợc biểu diễn đồ thị hình 3.1 Hình 3.1: Ảnh hƣởng chất bổ sung đến khả khử cyanua chủng vi khuẩn lactic LB2 Quá trình khử cyanua ... lactic đến khả khử cyanua chủng vi khuẩn lactic LB2 đƣợc trình Bảng PL4, PL8 đƣợc biểu diễn đồ thị hình 3.3 sắn 103 104 105 106 107 Hình 3.3: Ảnh hƣởng mật độ vi khuẩn lactic LB2 đến khả khử...
 • 66
 • 496
 • 1

Nghiên cứu chuyển gen kháng bệnh nấm vào một số giống cà chua thông qua vi khuẩn agrobacterrium tumefaciens

Nghiên cứu chuyển gen kháng bệnh nấm vào một số giống cà chua thông qua vi khuẩn agrobacterrium tumefaciens
... Glucanase-Osmotin thông qua vi khuẩn Agrobacterrium tumefaciens v o số dòng, giống c chua nh P375 v H18 để tạo giống kháng nấm Đ tạo đợc số dòng c chua mang gen kháng nấm nh Defensin (giống H18), Chitinase (giống ... phơng pháp chuyển gen qua Agrobacterium (Frary v Earle, 1996)[58], Chính vậy, thực đề t i: Nghiên cứu chuyển gen kháng bệnh nấm v o số giống c chua thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens ... Mosaic Virus (CaMV): virus hại họ cải đặc biệt l suplơ * Geninivirus: Nhóm virus n y gây hại phổ chủ rộng: mầm, hai mầm b Chuyển gen gián tiếp thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Chuyển gen...
 • 186
 • 458
 • 2

Đánh giá khả năng tái sinh invitro và biến nạp gen GFP vào lúa japonica thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Đánh giá khả năng tái sinh invitro và biến nạp gen GFP vào lúa japonica thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... mức Xuất phát từ lí trên, tiến h nh nghiên cứu đề t i: Đánh giá khả tái sinh in vitro v biến nạp gen GFP v o lúa Japonica thông qua vi khuẩn Agrobacterium 1.2 Mục tiêu, ý nghĩa nghiên cứu 1.2.1 ... v tái sinh cao cho số giống lúa japonica - Chọn đợc giống lúa japonica có hiệu tái sinh cao - Tạo đợc lúa japonica biến nạp mang gen gfp với hiệu cao, thời gian ngắn, l m cở sở để biến nạp gen ... gian biến nạp gen v o lúa, nâng cao hiệu chuyển gen - Bớc đầu xây dựng quy trình chuyển gen v o lúa japonica 1.2.2.2 ý nghĩa thực tiễn - Đánh giá đợc khả tái sinh từ mô sẹo số giống lúa japonica, ...
 • 120
 • 349
 • 0

Nghiên cứu chuyển gen kháng nguyên ha1 của virus h5n1 vào bèo tấm wolffia globosa thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu chuyển gen kháng nguyên ha1 của virus h5n1 vào bèo tấm wolffia globosa thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... thành công quy trình chuy n gen kháng nguyên Ha1 c u virus vào bèo t m W globosa nguyên thông qua vi khu n A tumefaciens - T o ñư c m u bèo t m Wolffia globosa mang gen Ha1 1.2.2 Yêu c u - T i ưu ... phát t nh ng lý ñã th c hi n ñ tài: Nghiên c u chuy n gen kháng nguyên Ha1 c a virus H5N1 vào bèo t m Wolffia globosa nguyên thông qua vi khu n Agrobacterium tumefaciens 1.2 M c ñích yêu c u c ... h p nh t ñ bi n n p gen vào bèo t m Wolffia globosa nguyên cây, ñã ti n hành nghiên c u t o ch ng vi khu n AGL-1 mang vectơ p6d35SUbiHa1 ch a gen Ha1 (gen kháng virus H5N1) gen ch th ch n l c...
 • 75
 • 290
 • 0

Nghiên cứu chuyển gen Chitinase - glucanase kháng nấm vào cây cà chua thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens pdf

Nghiên cứu chuyển gen Chitinase - glucanase kháng nấm vào cây cà chua thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens pdf
... bệnh nấm Chitinase vào chua P375 a Kết biến nạp gen Chitinase Tiến hành biến nạp gen Chitinase có khả kháng nấm gây bệnh vào giống chua P375 phương pháp gián tiếp thông qua vi khuNn Agrobacterium ... để chuyển gen vào chua thu chua P375 mang gen kháng nấm gây bệnh Chitinase Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chuyển gen chua rút số nhận xét tương tự số kết nghiên cứu thực nước ... (cotyledone) chua nuôi cấy in vitro - Vector mang gen kháng nấm Chitinase cung cấp từ IN RA- Pháp Cấu trúc vector: Hình Cấu trúc vector mang gen kháng nấm Chitinase - Chủng vi khuNn Agrobacterium tumefaciens...
 • 6
 • 439
 • 7

Nghiên cứu biến nạp gen kháng sâu Cry1B vào đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu biến nạp gen kháng sâu Cry1B vào đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
... nghiệm nghiên cứu chuyển nạp gen kháng sâu đậu tƣơng Trong phạm vi đề tài, tiến hành: Nghiên cứu biến nạp gen kháng sâu cry1B vào đậu tƣơng (Glycine max (L.) Merrill) thông qua vi khuẩn Agrobacterium ... TẠO VI N SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VI N DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP -   TRẦN THU CÚC “NGHIÊN CỨU BIẾN NẠP GEN KHÁNG SÂU CRY1B VÀO ĐẬU TƢƠNG (Glycine max (L.) Merrill) THÔNG QUA VI KHUẨN ... phân tử vi c biến nạp gen thông qua A tumefaciens 17 1.3 Hệ thống vector sử dụng để biến nạp gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens 19 1.3.1 Các vector sử dụng biến nạp gen thực...
 • 71
 • 457
 • 2

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN Cry1Ac CHO CÂY KHOAI TÂY (Solanum tuberosum L.) BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN Cry1Ac CHO CÂY KHOAI TÂY (Solanum tuberosum L.) BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens
... gen Cry1Ac cho khoai tây (Solanum tuberosum L.) b ng vi khu n Agrobacterium tumefaciens. ” 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 M c ñích - Xây d ng ñư c quy trình tái sinh in vitro cho khoai tây - Xác ñ ... thu t chuy n gen qua Agrobacterium tumefaciens v i gen kháng sâu ñã ñư c s d ng Trong nghiên c u này, chuy n gen vào khoai tây ch a gen quy ñ nh hình thành v protein virus Y khoai tây (cp-LMV) ... Ghazy, nghiên c u chuy n gen khoai tây b ng Agrobacterium tumefaciens phân tích s di truy n c a genome b ng phương pháp RAPD ð chuy n gen s n ñ nh tăng h th ng khoai tây tái sinh, gi ng khoai tây...
 • 132
 • 554
 • 1

luận văn thạc sĩ nghiên cứu biến nạp gen vào đậu tương (glycine max (l.) merrill) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

luận văn thạc sĩ nghiên cứu biến nạp gen vào đậu tương (glycine max (l.) merrill) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... http://www.lrc-tnu.edu.vn Vic to ging u tng bin i gen ũi hi phi nghiờn cu mt cỏch cú h thng Trong phm vi ti, chỳng tụi tin hnh: Nghiờn cu bin np gen vo u tng (Glycine max (L.) Merrill) thụng qua vi khun Agrobacterium ... Sinh hc thc nghim Mó s : 60.42.30 Tờn ti: NGHIấN CU BIN NP GEN VO U TNG (Glycine max (L.) Merrill) THễNG QUA VI KHUN Agrobacterium tumefaciens LUN VN THC S SINH HC Ngi hng dn khoa hc: T.S Nguyn ... cũn cú s tng tỏc vi cỏc protein gen trờn nhim sc th ca Agrobacterium tumefaciens qui nh v protein t bo thc vt 1.5 H thng vector s dng bin np gen thụng qua vi khun Agrobacterium tumefaciens 1.5.1...
 • 92
 • 333
 • 6

nghiên cứu chuyển gen vào đậu cove (phaseolus vulgarí.l) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

nghiên cứu chuyển gen vào đậu cove (phaseolus vulgarí.l) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... tiêm, chuy n gen thông qua ñư ng ng ph n,… Tuy nhiên, hai phương pháp thư ng s d ng cho chuy n gen ñ u cove chuy n gen tr c ti p thông qua súng b n gen chuy n gen gián ti p thông qua vi khu n ñ ... ð tài ñư c th c hi n nh m nghiên c u chuy n gen vào ñ u cove Phaseolus vulgaris L thông qua vi khu n Agrobacterium tumefaciens Các ch ng Agrobacterium tumefaciens (A tumefaciens) ñư c s d ng LB ... sinh in vitro thông qua tái sinh quan sinh dư ng 1.2.2 Tái sinh in vitro thông qua phát sinh callus 1.3 Vi khu n A tumefaciens hi n tư ng bi n n p gen 1.3.1 Gi i thi u chung v vi khu n A tumefaciens...
 • 73
 • 483
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng chấp nhận hiệu quả và tác dụng phụ của thuốc cấy tránh thai implanon tại tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân huyện gia lâm thành phố hà nộinghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdcnghiên cứu gen dreb5 mã hóa protein liên quan đến quá trình phiên mã của nhóm gen chịu hạn ở cây đậu tương glycine max l merrillnghien cuu anh huong của liều lượng lân đến cây đậu tương rauphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của ph môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của ph môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnchuyển gen vào tế bào by 2 thông qua vi khuẩn agrobacteriumnghiên cứu khả năng chiết palađiii bằng tác nhân pda và một số aminnghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnnghiên cứu khả năng nhân giống chè mớikết quả nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái cụ kỵ lo6 l11 và l95 tại trại lợn giống hạt nhân tam điệptiếp tục nghiên cứu khả năng đầu tư khi có điều kiệnkết quả nghiên cứu khả năng nhân giống các cây chè trung dunghiên cứu khả năngdown loaddown load CV đi số 358(1)down loaddown loadCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báoDown load CV đi số 1712đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh BH tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên