Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã quảng nham, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa

Đánh giá rủi ro thiên tai sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại quảng nham, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa

Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã quảng nham, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa
... đánh giá rủi ro thiên tai địa phương Chính vậy, tác giả định thực đề tài Đánh giá rủi ro thiên tai tham gia cộng đồng bối cảnh biến đổi khí hậu Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHAN VĂN KIÊN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI XÃ QUẢNG NHAM, HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, ... nhẹ rủi ro thiên tai khó khăn lớn Việt Nam nói chung Thanh Hóa nói riêng bối cảnh biến đổi khí hậu Trong khuôn khổ nghiên cứu này, tác giả đồng khái niệm đánh giá rủi ro thiên tai tham gia cộng...
 • 107
 • 344
 • 0

Đánh giá rủi ro thiên tai sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại quảng nham, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa

Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã quảng nham, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHAN VĂN KIÊN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI XÃ QUẢNG NHAM, HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, ... hình đánh giá rủi ro thiên tai giới Việt Nam 17 1.5.1 Cơ sở lý luận 17 1.5.2 Thực tiễn đánh giá rủi ro thiên tai giới 19 1.5.3 Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ... thuật Quản lý rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu, Dự án nâng cao lực thể chế Quản lý rủi ro thiên tai Việt Nam, đặc biệt rủi ro thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu, Hà Nội, 301...
 • 15
 • 177
 • 0

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
... 2.7 Kết luận chương 85 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH KẾ CỘNG ĐỒNG TẠI KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH TRONG BỐI CẢNH BIẾN ... Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Qua nghiên cứu, đề tài mong muốn phân tích số hình sinh kế cộng đồng từ đưa số giải pháp nhằm phát triển hình sinh kế cộng đồng bối cảnh biến đổi khí hậu ... đệm khu vực VQG Xuân Thủy đề xuất số giải pháp phát triển hình sinh kế cộng đồng khu vực VQG Xuân Thủy bối cảnh biến đổi khí hậu 1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SINH KẾ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ...
 • 142
 • 334
 • 2

Đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp thích ứng với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Huế

Đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp thích ứng với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Huế
... khái ni m v thiên tai BðKH 1.1.1 M t s khái ni m v thiên tai Thiên tai hi n tư ng b t thư ng c a thiên nhiên có th t o nh hư ng b t l i r i ro cho ngư i, sinh v t môi trư ng Thiên tai có th x ... “ðánh giá r i ro ñ xu t bi n pháp thích ng v i thiên tai b i c nh bi n ñ i khí h u hai xã Phú Lương Vinh Hà, huy n Phú Vang, t nh Th a Thiên Hu ” ► Tính m i c a ñ tài - Phân tích, ñánh giá hi ... nghiên c u v ñánh giá r i ro ñ xu t bi n pháp thích ng v i thiên tai b i c nh BðKH th gi i Vào nh ng năm 1998 – 2003, Subbiah cs, thu c Trung tâm s n sàng ng phó v i thiên tai Châu Á (ADPC) ñã...
 • 75
 • 435
 • 4

ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG VỚI THIÊN TAI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở HAI PHÚ LƯƠNG VÀ VINH HÀ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG VỚI THIÊN TAI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở HAI XÃ PHÚ LƯƠNG VÀ VINH HÀ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... New York, 399 pp ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG VỚI THIÊN TAI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HAI XÃ PHÚ LƯƠNG VÀ VINH HÀ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Võ Trọng Quang ... TẮT Thừa Thiên Huế xem địa phương dễ bị tổn thương(DBTT) thiên tai bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) nay, bão, lũ, hạn hán Trong đó, Phú Lương Vinh Hà thuộc huyện Phú Vang địa bàn DBTT thiên tai, ... biển, đầm phá Phú Vang thuận lợi cho nghề NTTS Đây điều kiện bất lợi thiên tai xãy năm tác động BĐKH toàn cầu Hiểm họa tự nhiên hai Phú Lương Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Thông...
 • 15
 • 576
 • 5

Đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp thích ứng với thiên tai trong bối cảnh Biến đổi khí hậu ở hai Phú Lương và Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp thích ứng với thiên tai trong bối cảnh Biến đổi khí hậu ở hai xã Phú Lương và Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
... thích ng v i BðKH huy n ven bi n Phú Vang, ch n ñ tài: “ðánh giá r i ro ñ xu t bi n pháp thích ng v i thiên tai b i c nh bi n ñ i khí h u hai Phú Lương Vinh Hà, huy n Phú Vang, t nh Th a Thiên ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ð i tư ng nghiên c u Các lo i thiên tai thư ng xuyên x y Phú Lương Vinh Hà, huy n Phú Vang, t nh Th a Thiên Hu 2.2 Ph m vi nghiên c u Phú Lương Vinh Hà, huy n Phú ... i thiên tai b i c nh b nh hư ng b i BðKH t i Phú Lương Vinh Hà, huy n Phú Vang, t nh Th a Thiên Hu CHƯƠNG T NG QUAN TÀI LI U 1.1 Các khái ni m v thiên tai BðKH 1.1.1 M t s khái ni m v thiên...
 • 96
 • 205
 • 0

Tập huấn cho Tập huấn viên về Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng lồng ghép Giới trong bối cảnh Biến đổi khí hậu Phần 2

Tập huấn cho Tập huấn viên về Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng có lồng ghép Giới trong bối cảnh Biến đổi khí hậu Phần 2
... phần cần đồ quản thiên tai: a.Khung d liệu: Khung d liệu trỡnh bày d liệu đư ợc lựa chọn ây tâm điểm đồ Trong đồ quản thiên tai, khung d liệu là: b.- Ranh giới địa - ặc điểm địa ... b: K sn bng Lch s thiờn tai (Bng 2. 1) v Bng 2. 2: Kt qu tng hp cụng c 2. 2 Gii thiu: t chc tho lun nhúm, gii thớch cho ngi dõn v mc ớch cuc hp Ngi dõn xỏc nh nhng thiờn tai ó xy ti a phng v cỏc ... ỏnh giỏ ri ro thiờn tai bao gm c gii c mu thụng tin c bn Trang 65 ti liu ỏnh giỏ CễNG C 2: LCH S THIấN TAI (Khỏi nim & Mc ớch) Khỏi nim: l cụng c thu thp thụng tin v cỏc thiờn tai ó xy quỏ...
 • 103
 • 546
 • 0

Tập huấn cho Tập huấn viên về Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng lồng ghép Giới trong bối cảnh Biến đổi khí hậu Phần 1

Tập huấn cho Tập huấn viên về Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng có lồng ghép Giới trong bối cảnh Biến đổi khí hậu Phần 1
... dụng cụ, phương tiện hậu cần để đánh giá • Thu thập số liệu sẵn Lồng ghép giới Đánh giá Rủi ro Thiên tai dựa vào cộng đồng Tập huấn cho nhóm HTKT nhóm CĐ yếu tố giới, tối thiểu phụ nữ ... giá IV Các công cụ dùng đánh giá I Giới thiệu đánh giá RRTT-DVCĐ Khái niệm đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Đánh giá RRTT-DVCĐ trình thu ... mối liên hệ rủi ro thiên tai, cấp độ thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương, lực PCTT? Mối quan hệ = Rủi ro thiên tai Cấp độ thiên tai & TTDBTT NĂNG LỰC PCTT Thảo luận chung: Dựa vào biểu thức...
 • 54
 • 409
 • 0

Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất đô thị thành phố hội an trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất đô thị thành phố hội an trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... kế hoạch sử dụng đất đô thị Hội An thích ứng với biến đổi khí hậu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1 Biến đổi khí hậu tác động từ biến đổi khí hậu 1.1.1 ... 1:Cơ sở khoa học quản lý, sử dụng đất đô thị biến đổi khí hậu Chương 2: Đánh giá thực trạng quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất đô thị thành phố Hội An bối cảnh biến đổi khí hậu Chương 3: Đề ... giá công tác quản sử dụng đât đô thị bối cảnh biến đổi khí hậu Đánh giá công tác quản sử dụng đất đánh giá kết hiệu việc thực nội dụng quản nhà nước sử dụng đất đô thị nêu trên, nhiên...
 • 102
 • 313
 • 2

Nghiên cứu, đánh giá tai biến bồi tụ xói lở khu vực cửa tam quan, tỉnh bình định trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng

Nghiên cứu, đánh giá tai biến bồi tụ  xói lở khu vực cửa tam quan, tỉnh bình định trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng
... Quy Nhn, Tam Quan, Gi v khu trỳ u tu thuyn Tam Quan Khu vc nghiờn cu thuc xó Tam Quan Bc Xó Tam Quan Bc cú ranh gii hnh chớnh l phớa Bc giỏp huyn c Ph (tnh Qung Ngói), phớa Nam giỏp xó Tam Quan ... trm tớch tng mt khu vc ca Tam Quan 64 i Hỡnh nh chp khu vc ca Tam Quan nm 2010 66 Hỡnh nh chp khu vc ca Tam Quan nm 2014 66 Hỡnh 10 Cỏc ngun trm tớch nh hng n bi lp ca Tam Quan 67 ... cỏc khu vc ven bin núi chung v khu vc ca Tam Quan núi riờng Nh vy, cú th thy rng, bi cnh hin nay, ca Tam Quan ang chu tỏc ng nghiờm trng ca tai bin bi t - xúi l, gõy nh hng ti i sng ca ngi dõn khu...
 • 109
 • 495
 • 2

Báo cáo " Đánh giá dòng chảy năm tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh biến đổi khí hậu " pptx

Báo cáo
... (2012) 100-107 Ở Khánh Hòa, tác động biến đổi khí hậu dòng chảy đánh giá số nghiên cứu tập trung vào chuỗi dòng chảy lịch sử Vì việc phân tích biến đổi tiềm thủy văn nghiên cứu mở đầu khía cạnh 101 ... Đến kỷ biến đổi khí hậu chủ yếu gây tác động tăng với dòng chảy năm (±1 đến ±7 m3/s) dòng chảy mùa lũ (3 – 20 m3/s), giảm dòng chảy mùa kiệt (±1 m3/s) Vào cuối kỷ biến đổi đặc trưng dòng chảy so ... (h.2) Hình Biến đổi dòng chảy giai đoạn 2010-2050 số tiểu vùng Hình Biến đổi dòng chảy năm giai đoạn 2010 – 2050 tiểu vùng Xu hướng tăng tiếp diễn đến nửa kỷ sau với cường độ biến đổi lớn hơn,...
 • 8
 • 221
 • 0

Đánh giá tác động xâm nhập mặn đến hệ thống cấp nước thành phố hồ chí minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đánh giá tác động xâm nhập mặn đến hệ thống cấp nước thành phố hồ chí minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... tr m 2011, t -8 l - C 3.1 Các k ch b n xâm nh p m n cho TP H Chí Minh K i Thành ph H 3.1 H Chí M ng c a xâm nh p m n TP H Chí Minh c i nh Ranh m n ‰ xâm nh p vào sông kênh r ch n ng kho t qua ... 50km Thành ph H Chí Minh ch có m t ph n nh giáp bi n th ng sông n huy n khu v c ch u ng m nh c a ti n trình xâm nh p m n Trên khu v c TP H Chí Minh , vùng ch u ng l n nh t c a ti n trình xâm nh ... a s xâm nh p m n h th ng c c Thành ph H Chí Minh, t k ch b n bi n xâm nh p m n t i TPHCM, xâm nh p m n n ch t ng ngu cc nm i c p c công ngh x lý c a nhà máy ct c s ch s B ng S cc Ngu c cho thành...
 • 145
 • 309
 • 0

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế hội lưu vực sông bến hải – thạch hãn trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông bến hải – thạch hãn trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... nhiên, kinh tế hội lƣu vực sông Bến Hải Thạch Hãn Chƣơng 2: Cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng lụt Chƣơng 3: Đánh giá tính dễ tổn thƣơng lƣu vực sông Bến Hải Thạch Hãn tỉnh ... HỌC TỰ NHIÊN Vũ Thị Hòa ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƢƠNG DO LŨ ĐẾN KINH TẾ XÃ HỘI LƢU VỰC SÔNG BẾN HẢI THẠCH HÃN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: ... gây Đây lý dẫn đến hình thành luận văn „ Đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng đến kinh tế hội lƣu vực sông Bến Hải Thạch Hãn bối cảnh biến đổi khí hậu Kết nghiên cứu tài liệu tham khảo cho...
 • 58
 • 277
 • 0

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế hội lưu vực sông thu bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông thu bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... ngập lụt hạ lưu sông Vu Gia- Thu Bồn năm 2007 19 Chương ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO LŨ ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI LƯU VỰC SÔNG THU BỒN Tính dễ bị tổn thương thường biểu qua đồ tổn thương Để ... thành luận văn “ Đánh giá tính dễ bị tổn thương đến kinh tế hội lưu vực sông Thu Bồn bối cảnh biến đổi khí hậu ” Nhưng điều tra thực địa trình phát thu hồi phiếu điều tra đến người dân vùng ... HỌC TỰ NHIÊN Đỗ Thị Ngọc Hoa ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO LŨ ĐẾN KINH TẾ XÃ HỘI LƯU VỰC SÔNG THU BỒN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 60 44...
 • 56
 • 576
 • 1

quản lý rủi ro thảm họa trong bối cảnh biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng

quản lý rủi ro thảm họa trong bối cảnh biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng
... thiệu Quản Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng( QLRRTH-DVCĐ) bối cảnh biến đổi khí hậu Việt Nam Bài 2: Kiến thức Thực hành QLRRTH-DVCĐ thích ứng với BĐKH Việt Nam Bài 3: Đánh giá rủi ro thiên ... Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng bối cảnh biến đổi khí hậu Bài 4: Các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai bối cảnh BĐKH Bài 5: Lập kế hoạch QLRRTH-DVCĐ bối cảnh BĐKH I TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG ... cách phân tích tiếp phát triển không đồng mặt cộng đồng sau xác định bốn mức độ phát triển - Cách viết thứ hai, bạn viết cộng đồng hay số cộng đồng cộng đồng, mức độ phát triển mặt khác Cách...
 • 118
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài đánh giá thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp tại xã cẩm tâm huyện cẩm thuỷ tỉnh thanh hoá potxvận dụng phương pháp phát triển cộng đồng nhằm làm giảm bất bình đẳng giới trong gia đình ở nông thôn tại xã nga giáp huyện nga sơn tỉnh thanh hóa hiện naycông tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại xã bắc lương huyện thọ xuân tỉnh thanh hóathực trạng và giải pháp giảm ô nhieemxhoatj động khai thác đá vôi tại xã hà tân huyện hà trung tỉnh thanh hoađánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất và chế biến thuốc lào của các hộ nông dân tại xã quảng chính huyện quảng xương tỉnh thanh hóađẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước ở việt nam những khuyến nghị ban đầunghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện kim bôi tỉnh hòa bìnhnghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện kim bôi tỉnh hòa bìnhsự tham gia của cộng đồng trong quy hoạchđánh giá của du khách về du lịch sinh thái ở khu du lịch gáo giồng huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp docxmức độ tham gia của công đồng trong qui họach nâng cấp đô thị hoặc triển khai các chương trình cải thiện cuộc số cộng đồng3 8 bảng đánh giá của cộng đồng dân cư về tình hình thu phí vsmtcâu 27 sự tham gia của cộng đồng trong quy hoạch và quản lý vùng đệmđánh giá của cộng đồng quốc tế và các nhântăng cường sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và quản lý nước thải công nghiệpĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây