Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp nội suy trong xử lý số liệu thực nghiệm

Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp nội suy trong xử số liệu thực nghiệm

Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp nội suy trong xử lý số liệu thực nghiệm
... giao đề tài Nghiên cứu thử nghiệm số phương pháp nội suy xử số liệu thực nghiệm Nội dung luận văn tóm tắt hệ thống phép nội suy thông dụng, phép nội suy cài đặt phần mềm xử số liệu phần ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Thuỳ Dương NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM Chuyên ngành: Vật địa cầu Mã số: ... 1.1.2 Nội suy Newton 1.1.3 Nội suy Gauss 13 1.1.4 Nội suy Sterling 14 1.1.5 Nội suy Bessel 14 1.1.6 Nội suy Spline 15 1.2 Nội suy xấp xỉ nút 16 1.2.1 Phương pháp điểm lụa chọn 17 1.2.2 Phương pháp...
 • 73
 • 680
 • 1

Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp nội suy trong xử số liệu thực nghiệm

Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp nội suy trong xử lý số liệu thực nghiệm
... giao đề tài Nghiên cứu thử nghiệm số phương pháp nội suy xử số liệu thực nghiệm Nội dung luận văn tóm tắt hệ thống phép nội suy thông dụng, phép nội suy cài đặt phần mềm xử số liệu phần ... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Thuỳ Dƣơng NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP NỘI SUY TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM Chuyên ngành: Vật địa cầu Mã số: ... 1.1.2 Nội suy Newton 1.1.3 Nội suy Gauss 13 1.1.4 Nội suy Sterling 14 1.1.5 Nội suy Bessel 14 1.1.6 Nội suy Spline 15 1.2 Nội suy xấp xỉ nút 16 1.2.1 Phương pháp điểm lụa chọn 17 1.2.2 Phương pháp...
 • 11
 • 201
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY KRIGING KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ TẦNG ĐẤT YẾU TUỔI HOLOCENE Ở KHU VỰC NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... dự báo giá trị liệu nội suy vị trí chưa có số liệu khảo sát thực tế Để sử dụng phương pháp nội suy Kriging, liệu khảo sát cần phải có tọa độ địa lý tương ứng Cơng tác nghiên cứu phân bố tầng đất ... tổng qt phân bố tầng đất yếu khu vực nghiên cứu 6) Kết nội suy cập nhật dễ dàng có thêm số liệu Qua đó, độ xác kết nội suy cải thiện theo thời gian 7) Phương pháp nội suy Kriging áp dụng để dự ... 1) Kết nội suy phụ thuộc vào thơng số như: số lượng liệu; chất lượng liệu; phân bố liệu khu vực nghiên cứu Hiện nay, hố khoan khảo sát thường tập trung thành cụm, phân bố khơng tồn khu vực, vậy,...
 • 11
 • 361
 • 0

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương điện học lớp 9 trung học cơ sở theo phương pháp thực nghiệm vật lí luận văn thạc sĩ giáo dục học

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương điện học lớp 9 trung học cơ sở theo phương pháp thực nghiệm vật lí luận văn thạc sĩ giáo dục học
... dạy học số kiến thức cụ thể chương Điện học lớp theo định hướng PPTN Chương XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “ĐIỆN HỌC” LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VẬT ... cho học sinh khối phương pháp thực nghiệm thông qua việc dạy chương Điện học 12 Với lý trên, chọn đề tài Nghiên cứu dạy học số kiến thức chương Điện học lớp Trung học sở theo phương pháp thực ... tiêu dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ chương Điện học lớp Logic phát triển nội dung kiến thức chương theo SGK hành Nội dung học chương Điện học lớp Thực trạng dạy học vật lí, dạy học chương “Điện...
 • 79
 • 152
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu thực nghiệmnghiên cứu dân tộc học: Hai phương pháp cơ bản trong ngôn ngữ học ứng dụng " potx

Báo cáo
... điểm hai phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực nghiệm nghiên cứu dân tộc học hai phương pháp nghiên cứu thuộc hai cực dải tiệm tiến phương pháp nghiên cứu Xét giới quan nhà nghiên cứu, phương pháp ... hai phương pháp thường sử dụng nghiên cứu NNHƯD phương pháp thực nghiệm phương pháp dân tộc học Phương pháp thực nghiệm 3.1 Nghiên cứu thực nghiệm gì? Bảng hỏi Mô khảo sát tả Nghiên cứu thống ... vấn - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp dân tộc học - Phương pháp điều tra khảo sát - Phương pháp nghiên cứu tình điển hình - Phương pháp nghiên cứu hành động Phần tập trung xem xét hai phương...
 • 10
 • 569
 • 3

Nghiên cứu thu nhận, một số tính chất của tinh bột đậu xanh (Vigna radiata) và khả năng ứng dụng

Nghiên cứu thu nhận, một số tính chất của tinh bột đậu xanh (Vigna radiata) và khả năng ứng dụng
... cứu tính chất cấu trúc tinh bột đậu xanh + Nghiên cứu trình biến tính thủy nhiệt tinh bột đậu xanh + Nghiên cứu trình oxi hóa tinh bột NaClO + Ứng dụng tinh bột đậu xanh sản xuất miến + Ứng dụng ... nghệ tinh bột từ đậu xanh Việt nam - Xác định đặc tính ưu việt tinh bột đậu xanh tinh bột đậu xanh biến tính để từ mở rộng khả ứng dụng tinh bột đậu xanh vào sản xuất Đối tượng phạm vi nghiên cứu ... tài Nghiên cứu thu nhận, số tính chất tinh bột đậu xanh (Vigna radiata) khả ứng dụng Mục tiêu nghiên cứu - Hoàn thiện quy trình thu hồi tinh bột đậu xanh - Xác đinh cấu trúc tính chất hóa sinh...
 • 27
 • 490
 • 0

NGHIÊN cứu THU NHẬN một số CHẤT mẫu có NGUỒN gốc THIÊN NHIÊN và ỨNG DỤNG TRONG CHẾ BIẾN các sản PHẨM mô PHỎNG từ SURIMI

NGHIÊN cứu THU NHẬN một số CHẤT mẫu có NGUỒN gốc THIÊN NHIÊN và ỨNG DỤNG TRONG CHẾ BIẾN các sản PHẨM mô PHỎNG từ SURIMI
... sản phẩm tôm hay cua Vì việc nghiên cứu thu nhận chất để sử dụng chế biến surimi sản phẩm tôm, cua hướng nghiên cứu cần quan tâm Từ thực tế đề tài: Nghiên cứu thu nhận số chất mầu nguồn ... nguồn gốc thiên nhiên ứng dụng chế biến sản phẩm từ surimi hướng nghiên cứu cần thiết 2 Mục đích đề tài Sản xuất chất mầu nguồn gốc từ tự nhiên để sử dụng thay cho chất mầu nhân tạo chế biến ... nghệ sản xuất sản phẩm Nghiên cứu thu nhận chất mầu nguồn gốc thiên nhiên chế biến sản phẩm từ surimi cần thiết, từ chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam để họ sản xuất sản phẩm...
 • 122
 • 503
 • 2

nghiên cứu đặc điểm một số thảm thực vật thứ sinh phục hồi sau nương rẫy tại thị trấn việt lâm, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

nghiên cứu đặc điểm một số thảm thực vật thứ sinh phục hồi sau nương rẫy tại thị trấn việt lâm, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang
... mặn, thảm thực vật bụi … 1.1.2 Thảm thực vật thứ sinh Thảm thực vật thứ sinh trạng thái thái thảm thực vật xuất sau thảm thực vật nguyên sinh bị tác động làm thay đổi bị phá hoại Thảm thực vật thứ ... điểm nghiên cứu thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Giang xã vùng thấp nằm phía nam huyện Vị Xuyên 3.2 Giới hạn đối tượng nghiên cứu Với ba trạng thái thảm thực vật phục hồi tự nhiên sau ... Là công trình nghiên cứu thành phần loài, thành phần dạng sống, cấu trúc hình thái đặc điểm tái sinh tự nhiên ba trạng thái thảm thực vật thị trấn Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, tỉnh Giang Qua thấy...
 • 124
 • 488
 • 0

nghiên cứu đặc điểm một số thảm thực vật thứ sinh phục hồi sau nương rẫy ở xã yên đổ, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu đặc điểm một số thảm thực vật thứ sinh phục hồi sau nương rẫy ở xã yên đổ, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên
... hội địa phƣơng phát triển cải thiện môi trƣờng, chọn đề tài : Nghiên cứu đặc điểm số thảm thực vật thứ sinh phục hồi sau nương rẫy Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên ... điểm nghiên cứu Đề tài đƣợc thực Yên Đổ, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Xác định trạng thái thảm thực vật tự nhiên khu vực nghiên cứu 3.3.2 Nghiên cứu đặc điểm ... Schubert nhiều học giả Tây Âu khác 1.1.2 Thảm thực vật thứ sinh Thảm thực vật thứ sinh trạng thái thảm thực vật xuất sau thảm thực vật nguyên sinh bị nguyên nhân khách quan hay chủ quan: biến động...
 • 93
 • 145
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn một số loại thức ăn nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (trachinotus blochii lacepède 1801) trong lồng tại vùng biển quảng ninh

Nghiên cứu lựa chọn một số loại thức ăn nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (trachinotus blochii lacepède 1801) trong lồng tại vùng biển quảng ninh
... ñ n 2009 Hình chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède 1801) 10 Hình 3: B n ñ phân b chim vây vàng th gi i 11 Hình Sơ ñ thí nghi m nuôi thương ph m Chim vây vàng l ng 22 Hình ... lo i th c ăn mang l i hi u qu kinh t nuôi thương ph m chim vây vàng l ng nh m góp ph n xây d ng quy trình k thu t nuôi thương ph m Chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède 1801) l ng ... t nuôi thương ph m t o ñàn h u b c a loài bi n kinh t ” ñó có chim vây vàng K t qu c a ñ tài cho th y sau tháng nuôi chim vây vàng b ng th c ăn Proconco t p, v i c th 22g cá...
 • 69
 • 325
 • 4

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương mắt các dụng cụ quang vật 11 chương trình nâng cao luận văn thạc sỹ vật

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 chương trình nâng cao luận văn thạc sỹ vật lý
... học chương Mắt Các dụng cụ quang Vật 11 chương trình nâng cao - Thiết kế tiến trình DH theo định hướng DH GQVĐ học thuộc chương Mắt Các dụng cụ quang Vật 11 chương trình nâng cao Các ... ĐẠI HỌC VINH TRẦN HUY VŨ NGHIÊN CỨU DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG VẬT LÝ 11 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHUYÊN NGÀNH: LL VÀ PPDH BỘ MÔN VẬT LÝ Mã số : 60.14.10 LUẬN VĂN THẠC ... phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - luận DH GQVĐ - Quá trình DH vật THPT 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Chương Mắt Các dụng cụ quang Vật 11 chương trình nâng cao - Dạy học giải...
 • 96
 • 1,009
 • 6

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương '' sóng cơ'' vật 12 chương trình nâng cao theo hướng giải quyết vấn đề

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương '' sóng cơ'' vật lý 12 chương trình nâng cao theo hướng giải quyết vấn đề
... vật 12 chương trình nâng cao theo định hướng dạy học giải vấn đề Chương DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “SĨNG CƠ” THEO ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Vị trí, đặc điểm chương Sóng ... trí chương Sóng cơ” chương trình vật phổ thơng Kiến thức vật SGK Vậtlý 12 chương trình nâng cao phân thành 10 chương, số tiết dạy 105 tiết Trong Sóng cơ” thuộc chương số tiết học 12 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH *** DƯƠNG HỮU TÙNG NGHIÊN CỨU DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “SĨNG CƠ” VẬT LÝ 12 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO THEO ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Chun...
 • 39
 • 908
 • 2

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương động lực học chất điểm vật 10 nâng cao theo thuyết kiến tạo luận văn thạc sĩ giáo dục học

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương động lực học chất điểm vật lý 10 nâng cao theo lý thuyết kiến tạo luận văn thạc sĩ giáo dục học
... Vật 10 nâng cao theo thuyết kiến tạo Mục đích nghiên cứu Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức chương "Động lực học chất điểm" Vật 10 nâng cao theo thuyết kiến tạo nhằm góp phần nâng ... nâng cao chất lượng dạy học Vật Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng: thuyết kiến tạo dạy học; Quá trình dạy học 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Chương "Động lực học chất điểm" Vật 10 nâng ... lớn giáo dục tạo tất người 24 Chương THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC KIẾN TẠO MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG "ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM"VẬT LÝ 10 NÂNG CAO 2.1 Nội dung, đặc điểm, cấu trúc chương "Động lực học...
 • 86
 • 717
 • 1

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương mắt các dụng cụ quang vật 11 chương trình nâng cao theo tình thần dạy học dự án

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 chương trình nâng cao theo tình thần dạy học dự án
... "Nghiên cứu dạy học số kiến thức chương "Mắt Các dụng cụ quang" Vật 11 chương trình nâng cao theo tinh thần dạy học dự án" Mục đích nghiên cứu Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức mắt dụng ... chuẩn kiến thức Vật 11 nâng cao chương Mắt Các dụng cụ quang nhằm tạo sở để xây dựng tiến trình dạy học số kiến thức phần theo tinh thần PBL - Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức ... ứng dụng Vật 39 CHƯƠNG THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG "MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG" THEO TINH THẦN PBL 2.1 Vị trí, đặc điểm chương 2.1.1 Vị trí chương Phần quang học đưa vào chương...
 • 86
 • 585
 • 4

Nghiên cứu lựa chọn một số hình thức tập luyện nhằm nâng cao hiệu quả môn học tự chọn bóng đá cho học sinh trường THPT đô lương i

Nghiên cứu lựa chọn một số hình thức tập luyện nhằm nâng cao hiệu quả môn học tự chọn bóng đá cho học sinh trường THPT đô lương i
... chức nghiên cứu 2.3 Địa i m nghiên cứu 10 2.4 Thiết kế nghiên cứu 10 Chơng III: kết nghiên cứu bàn luận 12 III.1 Gi i mục tiêu 12 3.1.1 Đặc i m môn bóng đá ... THPT Đô lơngI Nghệ An 14 3.1.4 Nghiên cứu lựa chọn hình thức tổ chức tập luyện môn học tự chọn bóng đá phù hợp cho học sinh trừơng THPT Đô Lơng I Nghệ An .16 1.5 Kết vấn .19 III.2 ... chỳng t i tin hnh phng cỏc giỏo viờn TD trng THPT ụ lng I, ụ lng II, ụ lng III, Tõn K I v cỏc ging viờn trng i Hc Vinh cú nhiu kinh nghim ging dy v hun luyn mụn Búng ỏ, ng thi chỳng t i cng tin hnh...
 • 42
 • 406
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 chương trình nâng cao theo tình thần dạy học dự ánphương pháp khử fe2 trong xử lý nước cấpphương pháp cơ học trong xử lý nước thảiphương pháp keo tụ trong xử lý nướcphương pháp hóa học trong xử lý nước thảicác phương pháp sinh học trong xử lý nước thảiphương pháp sinh học trong xử lý nước thảiphương pháp điện hóa trong xử lý nước thảicác phương pháp hóa học trong xử lý nước thảiphuong phap lam thoang trong xu ly nuoc capphương pháp hấp phụ trong xử lý khí thảiphương pháp keo tụ trong xử lý nước thảiphương pháp sinh học trong xử lý ô nhiễm đấtphương pháp nội suy trong quản trị tài chínhphương pháp nội suy trong toán họcKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin học220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Lien ket gen va hoan vi genQuy luat phan li doc lapQuang hợp ở thực vậtTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁOBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦBÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC1_Toántóm tắt vi sinh học phần virusHình học chọn lọc thi HSG toán lớp 12I AM ĐÀN BÀ ÁNH TRĂNG : GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌCQĐ thành lập ban chỉ đạo PCCC cơ sởBC ky yeu hnkh qte 2011 2015Hợp đồng dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ 2016-nay.