Chuyên đề tứ diện và hình hộp

Chuyên đề tứ diện hình hộp

Chuyên đề tứ diện và hình hộp
... ,chuyên sâu hình học không gian tổng hợp biên soạn chuyên đề nhỏ Tứ diện, hình hộp vấn đề liên quan” Qua chuyên đề bạn thấy vẻ đẹp túy hình học không gian, phân loại hiểu nhiều loại tứ diện hình ... nội tiếp tâm tứ diện trùng a a3 * Đường cao tứ diện thể tích tứ diện 12 on * Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện R  a a bán kính mặt cầu nội tiếp tứ diện 12 kh * Các cặp cạnh đối tứ diện đôi vuông ... YD-K38 2012 Tứ diện vuông trường hợp đặc biệt tứ diện trực giao Loại tứ diện có nhiều tính chất thú vị Các ví dụ sau dần dẫn dắt bạn sâu vào tính chất tứ diện m Tính chất: Cho ABCD tứ diện trực...
 • 97
 • 270
 • 0

Một số bài toán về tứ diện hình hộp trong không gian

Một số bài toán về tứ diện và hình hộp trong không gian
... thể tích tứ diện OABC b) Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC c) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Xác định tâm bán kính đường tròn Giải: Nhận xét: Đây tứ diện vuông ... ngoại tiếp tam giác ABC 1 H trung điểm AB nên toạ độ H = (1; 2; 0) r = AB = = 2 Bài toán Trong không gian cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có A(0; 0; 0), B(a; 0; 0), D(0; a; 0), A’(0; 0; a) ... toạ độ O gốc toạ độ 1 16 a) VOABC = OA.OB.OC = 2.4.4 = (đvtt) 6 b) Giả sử mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện OABC có phương trình: x2 + y2 + z2 +2Ax + 2By + 2Cz + D = Vì O, A, B, C thuộc (S) nên ta...
 • 3
 • 1,546
 • 15

Các bài tập dạng tứ diện hình hộp

Các bài tập dạng tứ diện và hình hộp
... CHƯƠNG II: CÁC DẠNG HÌNH HỘP I, ĐỊNH NGHĨA: - Hình hộp hình lăng trụ có đáy hình bình hành - Hình hộp đứng hình hộp có cạnh bên vuông góc với đáy - Hình hộp chữ nhật hình hộp đứng có đáy hình chữ ... trùng với trọng tâm tứ diện * Hình hộp ngoại tiếp tứ diện hình hộp chữ nhật * Các góc phẳng nhị diện ứng với cặp cạnh đối diện tứ diện * Các đoạn thẳng nối trung điểm cạnh đối diện đường vuông ... IV, Tứ diện gần 1, Khái niệm Tứ diện gần tứ diện có cặp cạnh đối đôi Do đó, bốn mặt tam giác ngược lại Tứ diện gần gọi tứ diện cân 2,Tính chất Một tứ diện gần có: * Bốn mặt tam giác * Các mặt tứ...
 • 47
 • 1,160
 • 2

chuyên đề hinh tứ diện hình chóp

chuyên đề hinh tứ diện và hình chóp
... ,chuyên sâu hình học không gian tổng hợp biên soạn chuyên đề nhỏ Tứ diện, hình hộp vấn đề liên quan” Qua chuyên đề bạn thấy vẻ đẹp túy hình học không gian, phân loại hiểu nhiều loại tứ diện hình ... nội tiếp tâm tứ diện trùng a a3 * Đường cao tứ diện thể tích tứ diện 12 * Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện R  a a bán kính mặt cầu nội tiếp tứ diện 12 * Các cặp cạnh đối tứ diện đôi vuông ... Như đủ kết luận ABCD tứ diện trực giao Ví dụ 4:Chứng minh tứ diện tứ diện trực giao đường cao đồng qui Giải Thuận ABCD tứ diện trực giao, AA’; BB’; CC’; DD’ đường cao tứ diện Để chứng minh chúng...
 • 97
 • 465
 • 1

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT BÀI TẬP VẬT LÝ 11 CHUYÊN ĐỀ TỤ ĐIỆN

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 11 CHUYÊN ĐỀ TỤ ĐIỆN
... 3.105(V/m) Hệu điện lớn đặt vào hai cực tụ điện Umax = 6000 (V) VD4 Hai tụ điện điện dung C1 = 0,4 (μF), C2 = 0,6 (μF) ghép song song với Mắc tụ điện vào nguồn điện có hiệu điện U < 60 (V) hai tụ điện ... CHỦ ĐỀ TỤ ĐIỆN VÍ DỤ MINH HỌA VD7 Một tụ điện phẵng không khí có điện dung 20 pF Tích điện cho tụ điện đến hiệu điện 250 V a) Tính điện tích lượng điện trường tụ điện b) Sau tháo bỏ nguồn điện ... 01689.996.187 CHỦ ĐỀ TỤ ĐIỆN VÍ DỤ MINH HỌA VD5 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (μF), C2 = 30 (μF) mắc nối tiếp với nhau, mắc vào hai cực nguồn điện có hiệu điện U = 60 (V) Điện tích tụ điện là: A...
 • 12
 • 1,282
 • 3

Chuyên đề Phân tich tổng hợp lực

Chuyên đề Phân tich và tổng hợp lực
... tác với lực F Nếu đưa hai điện tích nói nói vào môi trường dầu hỏa có số điện môi ε = chúng tương tác với lực F’ Chọn câu phát biểu câu : A Lực F’ lớn lực F lần B Lực F’ lớn lực F lần C Lực F’ ... để tìm hợp lực ba lực F1 , F2 , F3 có độ lớn F1 = F2 = F3 = F0 nằm mặt phẳng Biết lực F2 làm thành với hai lực F1 F3 góc 600 A Fhl = 2,5F0 B Fhl = F0 C Fhl = 1,5F0 D Fhl = F0 Cho hai lực đồng ... quay để tổng hợp dao động điều hòa phương, tần số Đại lượng thay đổi véc tơ thành phần quay ? a Pha dao động tổng hợp b Vò trí tương đối véc tơ c Độ dài véc tơ biểu diễn dao động tổng hợp d Độ...
 • 16
 • 506
 • 1

Gián án CHUYÊN ĐỀ TỰ NHIÊN XÃ HỘI

Gián án CHUYÊN ĐỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
... TRÒ CHƠI HỌC TẬP PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC TẬP MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Quan điểm đánh giấ kết học tập môn Tự nhiên hội -Việc đánh giá kết học tập môn TN XH cần quan ... trái đất ; ngày đêm năm tháng ,các mùa NỘI DUNG CỤ THỂ Con người sức khỏe ( 18 ) hội (21 ) Tự nhiên (31 ) III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Như trình bày phần , GV ... hình dạng, đặc điểm bề mặt trái đất ; biết ngày đêm ,năm tháng ,các mùa - II NỘI DUNG MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Chủ đề : Con người sức khỏe Cơ quan hô hấp ( nhận biết sơ đồ...
 • 11
 • 219
 • 1

Bài giảng CHUYÊN ĐỀ TỰ NHIÊN XÃ HỘI

Bài giảng CHUYÊN ĐỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
... tháng ,các mùa NỘI DUNG CỤ THỂ Con người sức khỏe ( 18 ) hội (21 ) Tự nhiên (31 ) III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Như trình bày phần , GV phaircos cách tiếp cận ,cách ... TẬP PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC TẬP MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Quan điểm đánh giấ kết học tập môn Tự nhiên hội -Việc đánh giá kết học tập môn TN XH cần quan tâm đến mặt kiến ... điểm bề mặt trái đất ; biết ngày đêm ,năm tháng ,các mùa - II NỘI DUNG MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Chủ đề : Con người sức khỏe Cơ quan hô hấp ( nhận biết sơ đồ ; tập thở sâu,...
 • 11
 • 242
 • 0

Gián án CHUYÊN ĐỀ TỰ NHIÊN XÃ HỘI

Gián án CHUYÊN ĐỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
... TRÒ CHƠI HỌC TẬP PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC TẬP MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Quan điểm đánh giấ kết học tập môn Tự nhiên hội -Việc đánh giá kết học tập môn TN XH cần quan ... trái đất ; ngày đêm năm tháng ,các mùa NỘI DUNG CỤ THỂ Con người sức khỏe ( 18 ) hội (21 ) Tự nhiên (31 ) III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Như trình bày phần , GV ... hình dạng, đặc điểm bề mặt trái đất ; biết ngày đêm ,năm tháng ,các mùa - II NỘI DUNG MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Chủ đề : Con người sức khỏe Cơ quan hô hấp ( nhận biết sơ đồ...
 • 11
 • 243
 • 0

Gián án CHUYÊN ĐỀ TỰ NHIÊN XÃ HỘI

Gián án CHUYÊN ĐỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
... TRÒ CHƠI HỌC TẬP PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC TẬP MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Quan điểm đánh giấ kết học tập môn Tự nhiên hội -Việc đánh giá kết học tập môn TN XH cần quan ... trái đất ; ngày đêm năm tháng ,các mùa NỘI DUNG CỤ THỂ Con người sức khỏe ( 18 ) hội (21 ) Tự nhiên (31 ) III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Như trình bày phần , GV ... hình dạng, đặc điểm bề mặt trái đất ; biết ngày đêm ,năm tháng ,các mùa - II NỘI DUNG MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Chủ đề : Con người sức khỏe Cơ quan hô hấp ( nhận biết sơ đồ...
 • 11
 • 194
 • 0

chuyen de luong giac va hinh khong gian cua THPT nui thanh (sinh hoat cum)

chuyen de luong giac va hinh khong gian cua THPT nui thanh (sinh hoat cum)
... góc hai đường thẳng không gian I/ Phương pháp giải toán: Khi cần tính góc đường thẳng chéo a b không gian ta có cách sau: Cách 1:Dựng góc ta phải tìm đườngthẳng trung gian c song song với a c ... cho thân 15 KA2011 + sin x + cos x = sin x sin x + cot x 10 Đ/s x = Trường THPT Núi Thành CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN TRONG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC A Bài toán tính thể tích khối đa diện: ... chóp SCDE tìm tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp a3 HD:+ V = + Gọi M, N trung điểm SE SC ta có mặt phẳng (ABNM) mặt phẳng trung trực SE Vậy tâm O mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SCDE giao...
 • 32
 • 872
 • 5

Chuyên đề: Nhận diện định giá quyền chọn

Chuyên đề: Nhận diện và định giá quyền chọn
... nên lớn, giá quyền chọn tiếp cận giá cổ phần trừ cho giá giá thực 4 MỘT MƠ HÌNH ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN 4.1 ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN MUA 4.1 Định giá quyền chọn mua XÂY DỰNG CÁC TƯƠNG ĐƯƠNG QUYỀN CHỌN TỪ ... ĐIỀU GÌ ẤN ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN CHỌN Giá trị quyền chọn mua cổ phần hai DN X Y Giới hạn Y X Giới hạn Giá thực Giá cổ ĐIỀU GÌ ẤN ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN CHỌN Giá trị quyền chọn tùy thuộc vào: Gia tăng ... Hiện quyền chọn bán circular lời giá trị tài sản 30 thấp nhiều giá thực 50 27 ĐIỀU GÌ ẤN ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN CHỌN ĐIỀU GÌ ẤN ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN CHỌN    Giá trị thị trường quyền chọn ấn định...
 • 70
 • 529
 • 0

Chuyên đề đại số tổ hợp ôn thi đại học

Chuyên đề đại số và tổ hợp ôn thi đại học
... không xác suất A không đổi: p(AB)=p(A) p(A B) = p(A)p(B) 302 TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN B ĐỀ THI Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2006 Đội niên xung kích trường phổ thông có 12 học sinh, gồm học ... lớp A, học sinh lớp B học sinh lớp C Cần chọn học sinh làm nhiệm vụ, cho học sinh thuộc không lớp Hỏi có cách chọn vậy? Giải Số cách chọn học sinh từ 12 học sinh cho C12  495 Số cách chọn học ... TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN Bài 2: ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2006 Cho tập hợp A gồm n phần tử (n  4) Biết số tập gồm phần tử A 20 lần số tập gồm phần tử A Tìm k  {1, 2…, n} cho số tập gồm k...
 • 11
 • 347
 • 0

Chuyên đề Tụ điện(BT 11NC)

Chuyên đề Tụ điện(BT 11NC)
... độ lượng điện trường tụ 2) Sau ngắt tụ khỏi nguồn,điện tích tụ điện phóng qua lớp điện mơi tụ đến lúc điện tích tụ khơng Tính nhiệt lượng toả điện mơi Bài 2:Có tụ điện, tụ điện có điện dung C ... đương tụ b) Điện tích hiệu điện tụ điện Bài Cho tụ mắc hình vẽ Trong : C1 = C2 = C3 = 8µF ; C4 = C5 = 12µF ; q3 = 3.10-6C a) Điện dung tương đương tụ b) Điện tích hiệu điện tụ điện Bài Cho tụ mắc ... trái dấu tụ với Bài 3:Một tụ gồm tụ điện giống hệt nối tiếp tụ có C=10 µF nối vào hđt 100 V 1) Hỏi lượng thay đổi tụ bị đánh thủng 2) Khi tụ điện bị đánh thủng lượng tụ bị tiêu hao phóng điện...
 • 3
 • 1,372
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề tự nhiên và xã hội lớp 3chuyên đề tự nhiên và xã hội lớp 2chuyên đề tự nhiên và xã hội lớp 1chuyên đề tính diện tích hình phẳngvấn đề tiếp điện và phối hợp trở kháng cho antenchuyen de dao dong va song dien tuchuyên đề từ trườngcảm ứng điện từchuyên đề dòng điện xoay chiều hay và khóbài giảng điện tử thể tích hình hộp chữ nhậtchuyên đề dung dịch và sự điện libài thực tập chuyên đề ngành điện tử viễn thôngtoán chuyên đề ngành điện tử viễn thôngchuyên đề phân tích tình hình cho vay mua nhà xây dựng và sửa chữa nhà tại ngân hàng thương mạichuyen de tu giac noi tiep dung cho day va hoc on thi thptvấn đề tự diễn biến tự chuyển hóaĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảm