Bài tập quan hệ song song ôn thi đại học

BAI TAP QUAN HE VUONG GOC ON THI DAI HOC

BAI TAP QUAN HE VUONG GOC ON THI DAI HOC
... Tính diện tích xung quanh thể tích chóp cụt bài2: Biết hai đáy chóp cụt có diện tích B, B Tính diện tích thi t diện trung bình , tức kà thi t diện qua điểm cạnh bên song song với hai đáy chóp ... Xác định hình dạng thi t diện tứ diện với mặt phẳng (P) song song với AB CD b) Xác định vị trí mặt phẳng (P) cho diện tích thi t diện lớn c) Xác định vị trí mặt phẳng (P) cho thi t diện hình thoi ... điểm RS Ngời ta cắt hình chóp mặt phẳng song song với PQ RS cách đỉnh Q đoạn d a) Nêu cách dựng thi t diện Xác định hình dáng thi t diện b) Tính diện tích thi t diện bài8: Cho hình chóp tứ giác...
 • 20
 • 1,263
 • 30

Bài tập trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học phần sónghọc

Bài tập trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học phần sóng cơ học
... )cm Trang Bài tập trắc nghiệm phần sóng học Câu 79: Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với vận tốc 1m/s Phương trình sóng điểm O phương truyền là: u sin( t )cm Phương trình sóng điểm ... Tần số sóng là: A 0,4Hz B 1,5Hz C 2Hz D 2,5Hz Giáo viên: LÊ THANH SƠN, ĐT:054.245897, DĐ :0905.930406 Trang Bài tập trắc nghiệm phần sóng học Câu 66: Một sóng học lan truyền môi trường vật chất ... Có, có10 bụng sóng B Có, có 11 bụng sóng C Có, có 12 bụng sóng D Có, có 25 bụng sóng Giáo viên: LÊ THANH SƠN, ĐT:054.245897, DĐ :0905.930406 Trang Bài tập trắc nghiệm phần sóng học Câu 108: Một...
 • 10
 • 484
 • 0

hệ thống bài tập khảo sát hàm số ôn thi đại học

hệ thống bài tập khảo sát hàm số ôn thi đại học
... ôn thi đại học phần Hàm số Bài Cho hàm số: y = a x + ax + (3a 2) x 1/ Tìm điểu kiện a để: a/ Hàm số đồng biến b/ Đồ thị hàm số cắt 0x ba điểm phân biệt 2/ Khảo sát vẽ đồ thị hàm số với a = Bài ... Tài liệu ôn thi đại học phần Hàm số Bài 26 Cho hàm số: y = 2mx (4m + 1) x + 4m (Cm) 1/ Khảo sát vẽ đồ thị với m=1 2/ Xác định m để hàm số tiếp xúc với 0x Bài 27 1/ Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y = ... tiểu mà cực đại Bài 21 Cho hàm số: y = x x x + 12 x 1/ Khảo sát vẽ đồ thị hàm số 2/ CMR hàm số có trục đối xứng Tìm giao điểm hàm số với trục hoành Chuyên đề 2: Hàm số y Bài Cho hàm số: y = =...
 • 15
 • 181
 • 0

Bài tập tổng hợp số 2 ôn thi đại học

Bài tập tổng hợp số 2 ôn thi đại học
... lượng este Công thức cấu tạo este A.HCOOCH=CH B.HCOOC ≡ CH C.HCOOC2H5 D.CH3COOCH3 20 Công thức tổng quát công thức rượu no mạch hở A.CnH2n +2- x(OH)x B.CnH2n+2O C.CnH2n+2Ox D.R(OH)x 21 Trong dãy ... 22 Cho biết sản phẩm phản ứng tách nước (CH3)2CHCHOHCH3? A .2- metylbuten-1 B.3-metylbuten-1 C .2- metylbuten -2 D.kết khác :23 Đốt cháy 60m ml hh ankin X,Y đồng đẳng liếp thu 22 0 ml CO2 (đktc) công ... 1 52 đvc.Chất B có công thức phân tử : A.CH4 B.C5H 12 C.C3H6 D.C5H8 25 Cho canxicacbua phản ứng với nước dẫn khí sinh qua dung dịch gồm HgSO 4,H2O 80oC thu hỗn hợp X gồm hai chất khí Cho 2, 02 gam...
 • 2
 • 708
 • 4

Bài tập vẽ biểu đồ cho ôn thi đại học

Bài tập vẽ biểu đồ cho ôn thi đại học
... hình vẽ bên hãy: a.Xác định độ cao h đỉnh núi b Tính nhiệt độ đỉnh núi (B) Cho biết khí áp A 659mmHg Tính khí áp B bao nhiêu? c Cho Biết khác biệt thời tiết sườn AB sườn BC d Đặt tên cho hình vẽ ... 2.82 48.9 51.1 Tây nguyên 5.64 49.3 50.7 Đồng Sông Hồng 2.24 47.8 52.2 Câu 13: Dựa vào bảng giá trị xuất nhập phân theo nhóm hàng nước ta: a, Vẻ biểu đồ thẻ cấu xuất nhập phân theo nhóm Các nhóm ... hình vẽ Giải thích có phân bố khí áp Nêu nguyên nhân gây hướng gió trái đất Câu 24: Huế vĩ độ 160 26’B Hãy cho biết : a Ngày 21/4 Huế có góc nhập xạ trưa bao nhiêu? b Những ngày mặt trời lên thi n...
 • 4
 • 2,384
 • 35

Tuyển tập các dạng bài tập khảo sát hàm số ôn thi đại học môn toán năm 2013

Tuyển tập các dạng bài tập khảo sát hàm số ôn thi đại học môn toán năm 2013
... Câu 26 Cho hàm số 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) m = 2) Tìm m để hàm số (1) có cực trị đồng thời khoảng cách từ điểm cực đại đồ thị hàm số đến gốc tọa độ O lần khoảng cách từ điểm ... 23 Cho hàm số y  (m  2) x  3x  mx  , m tham số 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số m = 2) Tìm giá trị m để điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số cho có hồnh độ số dương Giải  Các điểm ... tương tự hàm số: y  x3  3mx  x  3m  Câu 51 Cho hàm số y  x  x  x  m , m tham số thực 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số cho m  2) Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số cho...
 • 64
 • 2,550
 • 16

phương pháp giải nhanh các bài tập vật lý dành cho ôn thi đại học cao đẳng

phương pháp giải nhanh các bài tập vật lý dành cho ôn thi đại học cao đẳng
... Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit bin thi n nh gia tc trng trng g, bin thi n chiu di l 22 Ch Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit nhit bin thi n nh t; a lờn cao h; xung sõu ... thc ca gng cu 63 1 .Cho bit d v AB: tỡm d v cao nh A B 63 2 .Cho bit d v AB : tỡm d v cao vt AB 63 3 .Cho bit v trớ vt d v nh d xỏc nh tiờu ... ca u v i) Lch thi gian T lch pha Lch thi gian lch pha u/i Vy: u/i = T Th.s Trn AnhTrung 50 Luyn thi i hc Phng phỏp gii toỏn Vt 12 Trng THPT - Phong in www.VNMATH.com 2 .Cho bit gin vect...
 • 113
 • 3,057
 • 397

bài tập về kim loại CROM ôn thi đại học

bài tập về kim loại CROM ôn thi đại học
... gam kim loại X tác dụng với khí Cl2 dư thu 15,85 gam muối X kim loại sau đây? A Mg B Fe C Al D Cr Câu 21: Thể tích khí Cl2 cần cho phản ứng với kim loại M 1,5 lần lượng khí sinh cho lượng kim loại ... H2O D.Na2CrO4, NaCl, H2O Câu 54: Cặp kim loại có tính chất bền không khí, nhờ lớp màng oxit mỏng bảo vệ là: A Fe, Al B Fe, Cr C Al, Cr D Mn,Cr Câu 55: Kim loại thụ động với HNO3, H2SO4 đặc nguội ... phản ứng với Cl2 gấp 1,2886 lần lượng sinh phản ứng với HCl M kim loại nào? A K B Cr C Al D Fe Câu 24: Cho 1,53 gam hỗn hợp kim loại Mg, Fe, Cr vào dd HCl dư thấy thoát 0,448 lít khí (đktc) Cô...
 • 10
 • 2,322
 • 61

Bài tập phương trình lượng giác ôn thi đại học ppsx

Bài tập phương trình lượng giác ôn thi đại học ppsx
... 0;1] Suy f ( t ) = 3t + 2t + = m, t [ 0;1] Ta cú bng bin thi n GV Bựi Vn Nhn Trng THPT Long M Trang 15 BI TP PHNG TRèNH LNG GIC ễN THI I HC 10 T ú phng trỡnh ó cho cú nghim trờn 0; m ... kiện:sinx.cosx cotx Phơng trình tơng đơng sin x cos x + cos x sin x = 2(cos x sin x) cos x sin x GV Bựi Vn Nhn Trng THPT Long M Trang 18 BI TP PHNG TRèNH LNG GIC ễN THI I HC cosx = x = + k ... cos x 3tg x + 2tg x = + tg x + GV Bựi Vn Nhn Trng THPT Long M Trang BI TP PHNG TRèNH LNG GIC ễN THI I HC tg x = x = + k tg x = x = + k KL: So sỏnh vi iu kin phng trỡnh cú nghim...
 • 19
 • 525
 • 7

Bài tập địa lý lớp 12 ôn thi đại học

Bài tập địa lý lớp 12 ôn thi đại học
... tập có ý nghĩa lớn học tập nghiên cứu vấn đề địa kinh tế- xã hội Việt Nam Loại tập phổ biến đề thi đại học hay đề thi học sinh giỏi Thông thờng tập vẽ lợc đồ đợc chia hai loại vẽ phân tích ... với học sinh phổ thông, nhận xét phải khẳng định thuyết, khẳng định kiến thức chơng trình SGK 3) Bài tập vẽ nhận xét lợc đồ, điền khung lợc đồ a- ý nghĩa tập Loại tập có ý nghĩa lớn học tập ... nhân Bài tập 15 - Cho biểu đồ sau số lợng học sinh phổ thông phân theo cấp học năm học 1992 - 2005 Từ bảng số liệu biểu đồ vẽ nhận xét rút kết luận cần thi t (Đơn vị Nghìn học sinh) Năm học 1992/1993...
 • 56
 • 1,383
 • 1

bài tập lũy thừa và logarit ôn thi đại học

bài tập lũy thừa và logarit ôn thi đại học
...  a  1 b 1 E=  a  1 Phạm Ngọc Chuyên trường thpt quỳnh lưu - Lũy thừa- logarit Baøi Chứng minh đẳng thức sau (với giả thi t biểu thức cho có nghĩa): loga c a) b d) loga b b) logax (bx) ... 3.9x  2.9 x   h) 3x 5x6 1 i) 4x  2x1  24  Phạm Ngọc Chuyên trường thpt quỳnh lưu - Lũy thừa- logarit Baøi Thực phép tính sau: b) log 273 a) log 43 16 c) log 85 32 d) log a a a e) log3(log28) ... 3a b  b )   2   a  ( b  a )  2b    3 Phạm Ngọc Chuyên trường thpt quỳnh lưu - Lũy thừa- logarit 9**.Rút gọn biểu thức sau: a) a  4a 1 a  2a  a a a  25a 1 a  5a  2 a   2a...
 • 9
 • 538
 • 4

99 bài tập địa lí lớp 12 ôn thi đại học

99 bài tập địa lí lớp 12 ôn thi đại học
... PHN Bài Tập Địa 12 Trờng THPT NGUYN BNH KHIấM -Gia sỳc 1990 1994 1997 1999 2000 2003 2005 2007 2009 10283,2 1 2999 ,0 ... v 1990 20666,5 16393,5 3701,0 572,0 1994 64876,8 4992 0,7 13 112, 9 1843,2 1999 128 416,2 101648,0 23773,2 2995 ,0 23 CAO VN PHN Bài Tập Địa ... c bất hợp nớc ta 6: Cho bảng số liệu dới đây: Dân số nớc ta phân theo thành thị nông thôn (ĐV- triệu ngời) Năm Thành thị Nông thôn 1985 11.3 48.5 1989 12. 9 51.5 1996 15.4 57.8 1999 18.1 58.5...
 • 25
 • 3,677
 • 2

Bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học

Bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học
... This quarrel is likely to lead to a fight A This quarrel is likely to result from a fight B The result of this quarrel is likely to lead to a fight C This quarrel is somewhat like a fight D This ... fast / this / old one / A This ten times computer runs faster than the old one B This computer runs ten times faster than the old one C This computer runs fast ten times than the old one D This ... instead of Mr Turner A been calling B called C having called D being called 22 I think you should choose … colour This one is too dark A other B another C the other D others 23 I saw him … round...
 • 7
 • 760
 • 21

bài tập đột biến dị bội ôn thi đại học

bài tập đột biến dị bội ôn thi đại học
... đột biến C) Thể dị bội D) Thể đa bội Đáp án A Câu 11 Cơ thể mang đột biến NST dạng khảm thể: A) Một phần thể mang NST bất thường B) Mang NST bất thường số lượng lẫn cấu trúc C) Vừa mang đột biến ... Đáp án C Câu Đột biến dị bội xảy loại tế bào đây: A) Tế bào sôma B) Tế bào sinh dục C) Hợp tử D) Tất Đáp án -D Câu ... thể phát triển không bình thường, con, cổ ngắn, gáy rộng phẳng, khe mắt xếch, lông mi ngắn thưa, lưỡi dài dày, ngón tay ngắn B) Người nữ, lùn,cổ ngắn, ngực gồ, kinh nguyệt, vú không phát triển,...
 • 6
 • 107
 • 0

bai tap vat ly tron bo on thi dai hoc rat hay

bai tap vat ly tron bo on thi dai hoc rat hay
... Trong giây, vật rắn quay vòng quanh trục cố định Tốc độ góc vật là: A 4π rad/s B 8π rad/s C.π rad/s D 2π rad/s Câu 56: Trong chuyển động quay quanh trục, đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến thi n ... có tác dụng gì? A Thay đổi chiều dài ống sáo B Thay đổi chiều dài cột khí ống C thay đổi tần số âm D thay đổi cường độ âm ThS Trần Anh Trung 37 trananhtrung79@gmail.com Luyện thi đại học DĐ: 0983.885241 ... pha π so với li độ Câu Trong dao động điều hòa, đại lượng sau dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu A Biên độ dao động B Tần số C Pha ban đầu D Cơ toàn phần Câu Trong dao động điều hòa...
 • 91
 • 116
 • 0

Xem thêm