Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển sóc trăng và khoáng sản vật liệu xây dựng liên quan

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển sóc trăng khoáng sản vật liệu xây dựng liên quan

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển sóc trăng và khoáng sản vật liệu xây dựng liên quan
... < 1000 m [3] Xung quanh khu vc Cụn o v cỏc o nh xung quanh, chiu dy trm tớch Cenozoi < 100 300 m, phớa ụng Bc i cú chiu dy ln hn 400 ữ 1000 m * Cỏc st: Vựng ven bin v bin ven b tnh Súc Trng ... huyn ven bin gm huyn Vnh Chõu, huyn Long Phỳ v huyn Cự Lao Dung vi 30 xó v th trn Cỏc xó ven bin cú mt s dõn tc sinh sng; ú ch yu l ngi Kinh, Khmer v Hoa H sng tng i 23 trung ven ng quc l, ven ... mo ỏy bin a hỡnh ven bin tnh Súc Trng cú xu hng nghiờng thoi t b bin v phớa t lin v t ca sụng Hu v phớa Tõy Nam Vựng ni ng cú cao trung bỡnh t 0,5 - 1,0m [8] Vựng ven bin, ven sụng phự sa, giú...
 • 78
 • 119
 • 0

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển sóc trăng khoáng sản vật liệu xây dựng liên quan

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển sóc trăng và khoáng sản vật liệu xây dựng liên quan
... bố trầm tích tầng mặt thân trầm tích hạt trung – thô nguồn vật liệu xây dựng Với lý nêu học viên chọn đề tài luận văn thạc sĩ với tiêu đề: Đặc điểm trầm tích tầng mặt khoáng sản vật liệu xây dựng ... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Hoàng Thị Việt Hiếu ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH TẦNG MẶT VÙNG VEN BIỂN SÓC TRĂNG VÀ KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LIÊN QUAN Chuyên ngành: Mã số: Địa chất học 60440201 LUẬN ... thể trầm tích hạt mịn bùn cát bùn.Error! Bookmark n Hình Sơ đồ trầm tích tầng mặt vùng biển Sóc TrăngError! Bookmark not defined Hình Sơ đồ phân vùng triển vọng khoáng sản vùng biển Sóc TrăngError!...
 • 12
 • 112
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Đặc điểm tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ hải phòng quảng ninh

tóm tắt luận án tiến sĩ Đặc điểm và tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ hải phòng quảng ninh
... Chương Đặc điểm trầm tích tầng mặt khu vực biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng Ninh Chương Đặc điểm tướng đá thạch động lực tiến hóa trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng Ninh 11 ... Luận án làm sáng tỏ đặc điểm quy luật phân bố trầm tích tầng mặt, đồng thời góp phần làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa thạch động lực thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng ... trường trầm tích 100 km tuyến địa chấn nông phân giải cao Các luận điểm bảo vệ Luận điểm 1: Các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng Ninh bao gồm 11 trường trầm tích...
 • 27
 • 280
 • 1

Đặc điểm tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh

Đặc điểm và tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh
... Chương Đặc điểm trầm tích tầng mặt khu vực biển nông ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh Chương Đặc điểm tướng đá - thạch động lực tiến hóa trầm tích tầng mặt khu vực biển nông ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh ... trầm tích tầng mặt khu vực biển nông ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh - Nghiên cứu đặc điểm tướng trầm tích lịch sử tiến hóa thạch động lực thành tạo trầm tích mặt khu vực biển nông ven bờ Hải Phòng ... thành trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng Ninh đặc trưng riêng so với khu vực khác Tuy nhiên, nghiên cứu thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng -...
 • 168
 • 249
 • 1

nghiên cứu đặc điểm địa hóa môi trường trầm tích tầng mặt vùng biển phan thiết - hồ tràm (0 - 30 m nước) phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

nghiên cứu đặc điểm địa hóa môi trường trầm tích tầng mặt vùng biển phan thiết - hồ tràm (0 - 30 m nước) phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
... đặc đi m địa hóa m i trờng tr m tích tầng m ặt vùng biển Phan Thiết - Hồ Tr m 43 6.Nguy ô nhi m tr m tích tầng m t thủy ngân Nhìn chung, chất lợng m i trờng tr m tích vùng tốt H m lợng kim loại ... đến m i trờng 3 .Đặc đi m phân bố tr m tích tầng m t Trần Nghi cộng (2003, 2004) phân chia tr m tích tầng m t vùng thành 12 loại khác [9, 10] Trên quan đi m địa hóa m i trờng, 12 loại tr m tích ... Nghiên cứu đặc đi m địa hóa m i trờng tr m tích tầng m ặt vùng biển Phan Thiết - Hồ Tr m 35 Thủy triều mang tính hỗn hợp, nhng thiên nhật triều M a đông, dòng chảy biển có hớng tây nam, tốc...
 • 13
 • 453
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm vận chuyển trầm tích lơ lửng vùng ven biển hải phòng bằng mô hình delft3d

Nghiên cứu đặc điểm vận chuyển trầm tích lơ lửng vùng ven biển hải phòng bằng mô hình delft3d
... thấy có phù hợp tương đối hình sử dụng công cụ để nghiên cứu đặc điểm vận chuyển TTLL cho vùng ven biển Hải Phòng - Đặc điểm vận chuyển TTLL vùng cửa sông ven biển Hải Phòng biến đổi mạnh theo ... vấn đề môi trường khác đục nước, sa bồi luồng lạch Chính đặc điểm vận chuyển trầm tích vùng ven biển Hải Phòng quan tâm nghiên cứu từ lâu Điển hình nghiên cứu điều kiện TĐL vận chuyển trầm tích ... dụng hệ thống hình tổng hợp chiều thủy động lực- sóng- vận chuyển TTLL dựa hình Delft3D Hà Lan với mục tiêu nghiên cứu đặc điểm vận chuyển trầm tích vùng cửa sông ven biển Hải Phòng Với mục...
 • 29
 • 299
 • 0

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH LƠ LỬNG VÙNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG BẰNG MÔ HÌNH DELFT3D

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH LƠ LỬNG VÙNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG BẰNG MÔ HÌNH DELFT3D
... sông hình 18 Nghiên cứu đặc điểm vận chuyển trầm tích lửng vùng ven biển Hải Phòng hình Delft3d Số liệu nhiệt muối Số liệu nhiệt độ độ muối nước biển vùng cửa sông ven biển Hải Phòng vùng ... nam) TTLL: Trầm tích lửng TĐL: Thủy động lực vi Nghiên cứu đặc điểm vận chuyển trầm tích lửng vùng ven biển Hải Phòng hình Delft3d MỞ ĐẦU Vùng cửa sông ven biển Hải Phòng có chế độ động ... Điều kiện ban đầu hình Trong hình Delft3d, điều kiện ban đầu hình sử dụng từ kết 39 Nghiên cứu đặc điểm vận chuyển trầm tích lửng vùng ven biển Hải Phòng hình Delft3d tính toán...
 • 129
 • 480
 • 0

Đặc điểm Diatomeae trong trầm tích Holocen cửa vùng ven biển sông Tiền (Tiền Giang) ý nghĩa cổ sinh thái

Đặc điểm Diatomeae trong trầm tích Holocen cửa vùng ven biển sông Tiền (Tiền Giang) và ý nghĩa cổ sinh thái
... kiện cổ sinh thái, hay môi trường thành tạo trầm tích holocenhiện đại vùng cửa sông ven biển sông Tiền Mở đầu Vùng cửa sông ven biển sông Tiền HÌNH 1: Sơ ĐÓ KHU v ự c NGHIÊN c ứ u phần diện tích ... cửa sông ven biển sông Tiền Chương 4: Đặc điểm Diatomeae khu vực cửa sông ven biển sông Tiền Chương 5: Ý nghĩa cổ sinh thái Diatomea Kết luận Tài liệu tham khảo CHƯ ƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ T ự NHIÊN ... sáu cửa sông thuộc hệ thống Sông Tiền (Cửa Tiểu, Cửa Đại, Cửa Ba Lai, Cửa Hàm Luông, Cửa Cổ Chiên Cửa Cung Hầu) đổ Biển Đông Diatomeae nhóm hóa thạch vi cổ sinh ý nghĩa nghiên cứu trầm tích...
 • 56
 • 314
 • 0

Đặc điểm trầm tích tầng chứa hydrocacbon Miocen giữa khu vực phía Bắc bể Sông Hồng

Đặc điểm trầm tích tầng chứa hydrocacbon Miocen giữa khu vực phía Bắc bể Sông Hồng
... tài Đặc điểm trầm tích tầng chứa hydrocacbon Miocen khu vực phía Bắc bể Sông Hồng cho Luận án nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án Nghiên cứu, làm sáng tỏ đặc điểm thạch học - trầm tích, ... chứa cát kết Miocen giữa, làm sở cho việc đánh giá tầng chứa toàn khu vực phía Bắc bể Sông Hồng 2.2 Nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý hoá học hiệu vỉa chứa cát kết Miocen khu vực phía Bắc bể ... ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT KHU VỰC PHÍA BẮC BỂ SÔNG HỒNG 1.1 Khái quát khu vực nghiên cứu 1.1.1 Vị trí khu vực nghiên cứu Khu vực nghiên cứu bao gồm diện tích lô 102-106 & 103-107, nằm phía Bắc...
 • 27
 • 248
 • 0

THÀNH PHẦN LOÀI MẬT ĐỘ SINH VẬT PHÙ DU PHÂN BỐ Ở VÙNG VEN BIỂN SÓC TRĂNG-BẠC LIÊU pot

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MẬT ĐỘ SINH VẬT PHÙ DU PHÂN BỐ Ở VÙNG VEN BIỂN SÓC TRĂNG-BẠC LIÊU pot
... động thành phần loài vùng nghiên cứu Do tính chất đặc thù vùng cửa sông ven biển nên thành phần loài động vật phong phú đa dạng Kết phân tích tìm thấy 246 loài động vật phân bố vùng ven biển từ Sóc ... nghiên cứu trước có 313 loài vùng cửa sông ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long, có 241 loài phân bố vùng ven biển từ Tiền Giang đến Sóc Trăng; 78 loài phân bố vùng ven biển từ Sóc Trăng đến Cà Mau ... vật (TVN) Thành phần loài biến động thành phần loài vùng nghiên cứu Kết nghiên cứu ghi nhận 232 loài thực vật thuộc 79 giống 04 ngành tảo phân bố vùng ven biển từ Sóc Trăng - Bạc Liêu Trong đó,...
 • 11
 • 374
 • 0

Cơ sở khoa học về môi trường nước thủy sinh vật để quản lý nguồn lợi thủy sản vùng ven biển Sóc Trăng - Bạc Liêu

Cơ sở khoa học về môi trường nước và thủy sinh vật để quản lý nguồn lợi thủy sản vùng ven biển Sóc Trăng - Bạc Liêu
... n loài cá vùng ven bi n Sóc Trăng- B c Liêu 104 B ng 4.9: C u trúc thành ph n loài tôm vùng ven bi n Sóc Trăng- B c Liêu 105 B ng 4.10: ða d ng thành ph n loài vùng sinh thái c a sông ven bi n ... tính môi trư ng nư c sinh v t phù du vùng ven bi n t Sóc Trăng ñ n B c Liêu 76 viii 4.1.1 ð c tính môi trư ng nư c 76 4.1.2 ð c tính sinh v t phù du vùng ven bi n t Sóc Trăng ... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C C N THƠ MAI VI T VĂN CƠ S KHOA H C V MÔI TRƯ NG NƯ C VÀ TH Y SINH V T ð QU N LÝ NGU N L I TH Y S N VÙNG VEN BI N SÓC TRĂNG - B C LIÊU CHUYÊN NGÀNH:...
 • 196
 • 707
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm trầm tích đệ tứ vùng biển tây bắc vịnh bắc bộ2 3 đặc điểm tương trầm tích tầng mặt đáy biểnđặc điểm thành phần vật chất và quy luật phân bố trầm tích tầng mặtđặc điểm trầm tích rừng ngập mặn ở vùng nước lợtrầm tích tầng mặtđặc điểm trầm tíchđặc điểm trầm tích đệ tứđặc điểm thủy hải văn vùng ven biển hải phòng và quảng ninh thủy triềuin apos 3 2 nguyên tắc thành lập b in đồ trâm tích tầng mặtcác thành tạo trầm tích tầng mặtnguyên tắc phân loại trầm tích tầng mặtthành phần hóa học của trầm tích tầng mặtxác định nguồn gốc ô nhiễm trầm tích tầng mặtđặc điểm về mặt vật liệu xây dựng của đất bazanđặc điểm địa mạo dải lục địa ven biểnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại