Giáo án tiếng anh 4 tập I

Giáo án tiếng anh 4 tập I

Giáo án tiếng anh 4 tập I
... Reinforce pupils’ pronunciation - Notice - Do choral and individual repetition of the song line by line - Work in groups - Sing the song and clap their hands III Consolidation: - Retell pupils ... Reinforce pupils’ pronunciation - Notice - Do choral and individual repetition of the song line by line - Work in groups - Sing the song and clap their hands III Consolidation: - Retell pupils ... comprehension Answer: 1–b 2–d 3–a 4 c Transcript: Hakim: Hello I m Hakim Mai: Hi, Hakim I m Mai Hakim: Nice to meet you, Hakim Where are you from? Mai: I m from Malaysia Linda: Hello I m Linda Hakim:...
 • 154
 • 236
 • 1

Giáo án tiếng anh ôn tập hè lớp 7

Giáo án tiếng anh ôn tập hè lớp 7
... I NEED ") HATE = ghét APPEAR = trông LOVE = yêu SEEM = LIKE = thích OWN = sở hữu SOUND = nghe Modal verbs (Động từ khuyết thiếu) Các động từ khuyết thiếu tiếng Anh CAN, COULD, MAY, MIGHT, SHALL, ... liền sau THAN, ta không lập lại vị ngữ có vế trước THAN, Nếu muốn rõ nghĩa, ta cần dùng TRỢ ĐỘNG TỪ tương ứng Với động từ TO BE, vế sau THAN lập lại TO BE tương ứng, điều không bắt buộc School ... Khi diễn tả hành động xảy nói - Khi diễn tả hành động xảy tại, không thiết lúc nói - Khi diễn ta hành động mà bình thường không xảy ra, xảy tạm thời, lý - Khi diễn tả hành động xảy tương lai...
 • 12
 • 1,152
 • 17

giao an tieng anh 4

giao an tieng anh 4
... lesson Listen and repeat ( 14 ) Listen and repeat - Ask Ss to open their book on P 34 Tell them that they are going to listen to the recording and repeat the dialogue between Nga, Nam and Quan Teacher: ... English Chanh Lo Primary School School year: 2013 -2013 dialogues chorally to reinforce their pronunciation Let’s chant (10’) Let’s chant - Ask Ss to look at the chant - Help Ss listen and repeat ... English Chanh Lo Primary School School year: 2013 -2013 I Objectives - Ss will be able to write a simple paragraph about hobbies of them and someone’s - Develop reading and writing skill II Language...
 • 5
 • 187
 • 1

Giáo án Tiếng anh 4 mới(2015- 2016)

Giáo án Tiếng anh 4 mới(2015- 2016)
... Students’: books, notebooks, workbooks III Teaching processes: Class organization (1’) Class 4A 4B 4C 4D Attendanc e Absence New lesson: Stages & Time Teacher’s activities Students ‘activities ... Students’: books, notebooks, workbooks III Teaching processes: Class organization(1’) Class 4A 4B 4C 4D Attendance Absence New lesson: Stages & Time Teacher’s activities Students’ activities Warm ... Students’: books, notebooks, workbooks III Teaching processes: Class organization(1’) Class 4A 4B 4C 4D Attendance Absence New lesson: Stages & Time Teacher’s activities Students’ activities Warm...
 • 12
 • 793
 • 21

giáo án tiếng anh 4

giáo án tiếng anh 4
... Teacher: Nguyễn ThÞ Ngäc DÇu 44 School year: 2013- 20 14 English: Yen Hoa Primary school Week : 11 Tuesday, November 6th 2012 (4R) Period : 22 Thursday, November 8th 2012 (4B) Unit 5: MY SCHOOL SUBJECTS ... school Week : 12 Tuesday, November 13th 2012 (4R) Period : 24 Thursday, November 15th 2012 (4B) Unit 5: MY SCHOOL SUBJECTS Lesson 4: Section B (4- >7) I/ OBJECTIVES: - Competences: By the end ... Speak and write Ngày tháng năm 2012 Ký duyệt tổ CM Teacher: Nguyễn ThÞ Ngäc DÇu 46 School year: 2013- 20 14 English: Yen Hoa Primary school Week : 12 Monday, November 12th 2012 (4R) Period : 23 Thursday,...
 • 144
 • 217
 • 0

GIÁO án TIẾNG ANH lớp 4 mới tập HUẤN CT của bộ

GIÁO án TIẾNG ANH lớp 4 mới tập HUẤN CT của bộ
... using the prompts in bubbles Picture a: Good morning, Miss Hien Good morning, Mai Picture b: Good afternoon, Mr Loc Good afternoon, Phong Picture c: Good evening, Mr Thanh Good evening, Miss … Work ... pictures - Call a few pairs to act out in front of the class Check as a class and correct pronunciation, if necessary - Tell pupils that they are going to revise what they have learnt it in Activity ... pupils work in pairs, acting out how to greet and say goodbye - Call a few pairs to act out in front of the class Correct the pronunciation, if necessary - Have pupils practice greeting and responding...
 • 16
 • 1,669
 • 9

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19 bài tập đọc bốn anh tài

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19 bài tập đọc  bốn anh tài
... b Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu - Quan sát lắng nghe *.Luyện đọc: - HS đọc, lớp đọc thầm - Gọi HS đọc toàn - HS theo dõi - GV phân đoạn - HS nối tiếp đọc theo trình tự + Đoạn 1: Ngày ... bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện - HS đọc thành tiếng đọc Ngày xưa , / tinh thông - HS luyện đọc theo cặp võ nghệ - đến HS thi đọc diễn cảm - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm đoạn văn - Nhận xét ... GV đọc mẫu, ý cách đọc * Tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc đoạn 1, trao đổi trả lời câu hỏi + Cẩu Khây nhỏ người ăn lúc + Tìm chi tiết nói lên sức khoẻ hết chín chõ xôi, 10 tuổi sức trai 18 tài...
 • 4
 • 789
 • 2

Giáo án tiếng việt 4 tuần 20 bài tập đọc bốn anh tài (tiếp theo)

Giáo án tiếng việt 4 tuần 20 bài tập đọc  bốn anh tài (tiếp theo)
... a-Luyện đọc: -Đọc mẫu H: Đọc toàn (1H) -Đọc đoạn (2 đoạn) H: Chia đoạn, đọc nối tiếp (- >4) núc nác, núng G: Theo dõi ghi bảng từ học sinh đọc sai H: Luyện phát âm -Đọc H: Đọc toàn (2H) ... xét, ghi bảng 4. Luyện đọc diễn cảm: H: Nối tiếp đọc đoạn G: Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn Treo bảng phụ - đọc mẫu H: Luyện đọc theo cặp 5,Củng cố – dặn dò: (3P) Thi đọc trước lớp (4H) H+G: Nhận ... Đọc toàn (2H) G: Nhận xét chung H: Đọc phần giải (1H) b-Tìm hiểu bài: - gặp bà cụ nấu cơm cho G: Nêu yêu cầu câu hỏi ăn, cho họ ngủ nhờ H: Đọc thầm, đọc thành tiếng đoạn trả -Yêu tinh trở đập cửa...
 • 3
 • 376
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 21 bài tập đọc anh hùng lao động trần đại nghĩa

Giáo án tiếng việt 4 tuần 21 bài tập đọc  anh hùng lao động trần đại nghĩa
... thiệu tiểu sử nhà khoa học Trần Đại Nghĩa trước năm 1 946 - ý đoạn 1: + Trần Đại Nghĩa theo Bác Hồ nước - Đoạn 2, năm 1 946 -Trần Đại Nghĩa theo Bác Hồ nước nào? …Theo tiếng gọi thiêng liêng Tổ ... nước, ông lại nhà KH xuất sắc Nhà nước đẫ đánh giá cao cống hiến Trần Đại Nghĩa -Ca ngợi anh hựng lao động Trần Đại Nghĩa cú cống hiến xuất sắc - Ý nghĩa câu chuyện nói lên điều cho nghiệp quốc ... bài: a) Luyện đọc: - 1HS đọc - Cả lớp đọc thầm -GV chia đoạn +Đoạn1: Trần Đại Nghĩa .chế tạo +Đoạn2:Năm 1 946 …lô cốt giặc +Đoạn3:Bên cạnh những…kĩ thuật nhà nước +Đoạn 4: Những cống...
 • 5
 • 370
 • 2

giáo án tiếng anh lớp 4 toàn tập

giáo án tiếng anh lớp 4 toàn tập
... at home a 3.a 4. b - Ps chant in group and individual - Ps chant and the action - Check in pairs - Do at home Week Period 21 UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY? Lesson 2-3: part 4- 5 -4 I Objectives: ... listen and repeat - Do at home Week: Period: 17 Unit 3: WHAT’S DAY IS IT TODAY? Lesson 1-2: part 4- 4-5 I Objectives: After the lesson Ss will be able to: - Ask and answer questions about days of ... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT Ngày……tháng… năm 2015 Week Period 13 UNIT 2: I’M FROM JAPAN Lesson 3: part 4- 5-6 (page17) I Objectives: After the lesson, students are able...
 • 41
 • 348
 • 1

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 3 TUẦN 1-4

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 3 TUẦN 1-4
... people: student is Nam St is Mai, St is Nga and other is Phong S1: Hello I’m Nam S2: Hi, Nam I’m Mai S3: Hello I’m Nga S4: Hi, Nga I’m Phong - Do Ex in workbook - Ps learn new words and say Teaching ... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Week Date: Trình ký 13 ...
 • 13
 • 3,926
 • 91

giao an tieng anh 8 (bai 1 - 4 )

giao an tieng anh 8 (bai 1 - 4 )
... arrangement Are you fine today ? Do you want to play a game ? T - WC * Play a game: Hangman - - - - (RICE) - - - - - - - (NOODLES) New lesson a Listening * Prelistening - - - - - - - (CHICKEN) ... Vocab - a socket : (realia) - a precaution : (trans) - (to) injure : - (to) destroy : - a match : T - WC Danger in (picture) the home (trans) for children (realia) - a bead : (realia) - an object ... Vocab : - a customer : (explanation) T - WC - a delivery service : - stationery : (example) - (to) come over : (trans) Vũ Thị Nhớ Tân Thành junior high school 17 Lesson plan - 2009 2 010 - (to) pick...
 • 34
 • 252
 • 0

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 8 TOÀN TẬP doc

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 8 TOÀN TẬP doc
... TEST 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 1 08 109 100 111 29 - Week: - Period: 14 - Teaching date:17/9/ 08 Lesson 3: Unit ... Van could reach him at 88 4 84 6 What’s the customer’s name ? The customer name is Mr Nam What did he want from the Thanh Cong Delivery Service ? He wanted from The Thanh Cong Delivery Service ... (7) Mr Ha (8) at  Answers Thanh Cong Delivery Service Date: June 16 Time: After midday For: Mr Van Message: Mr Nam called about his stationery order He wanted you call him at 86 34 082 Taken by:...
 • 270
 • 3,286
 • 85

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 4: VOLUNTEER WORK AND LITERACY PROGRAMS docx

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 4: VOLUNTEER WORK AND LITERACY PROGRAMS docx
... from Nouns Noun + ful/ al/ ous/ able  Adjective Ex: - helpful, careful, beautiful - national, natural, digital - poisonous, famous, continuous - changeable, countable, comfortable  GRAMMAR Reported ... appreciation (n) đánh giá cao campaign (n) chiến dịch E LANGUAGE FOCUS (p 5 2-5 6) touch (v) chạm approach (n) phương pháp assistant (n) người phụ tá eradicate (v) xoá concentrate (v) tập trung illiteracy ... gián tiếp Đổi động từ giới thiệu sang: “asked, told, ordered, advised, requested, reminded, begged….” Thêm to/ not to vào trước động từ Đổi ngôi: - Đổi thứ NHẤT phù hợp với CHỦ TỪ mệnh đề - Đổi...
 • 7
 • 7,627
 • 31

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 3: AT HOME Lesson 2 ( A3 - 4 ) pot

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 3: AT HOME Lesson 2 ( A3 - 4 ) pot
... individually - mother ( n) : mẹ =>Checking Vocab: R.O.R - sister ( n): chị (em ) gái + Presentation text: A3/ P. 32 - brother ( n) : anh (em ) trai - my: , - T sets the scene: - This is Ba He is 12 He ... Exercise 4/ .2 0 -2 1 ( exercise practice book), Ex 5, 6/ p.1 8- 19 ( exercise answering the notebook) questions in pairs 3.Prepare: B 1 -2 T guides Ss to the homework  - THE END ... that? - Have Ss tell the way to ask the Model sentences name of a person they have not S1: Who’s that? known S2: It’s his mother Ss: What is her/ his name? S1: What’s her name? Ss: answer S2:...
 • 4
 • 5,110
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: giao an tieng anh 4 moi tron bogiao an tieng anh 4 moigiao an tieng anh 4 sach moigiao an tieng anh 4 moi 2015giao an tieng anh 4giao an tieng anh 4 tron bogiáo án tiếng việt 4 tập 1giáo án tiếng việt 4 tập 2giao an tieng anh 4 hoc ki 2giao an tieng anh 4 ki 2giao an tieng anh 4 chuong trinh moigiáo án tiếng anh 4 unit 13giao an tieng anh 4 cũgiáo án tiếng anh lớp 4 tập 2giáo án tiếng anh lớp 4 tap 1 unit 1Thông tư 06 VBHN-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNNThông tư quy định quản lý cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh mật mã dân sựThông tư về việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ hội cựu chiến binhBài 32. Mặt Trời và phương hướngThông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.Thông tư 115 2015 TTLT-BTC-BTP sửa đổi Thông tư số 08 2012 TTLT-BTC-BTCThông tư bãi bỏ thông tư 39 về bảo vệ môi trường với chất thải rắnThông tư 37 2015 TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nướcBài 8. Ăn, uống sạch sẽThông tư 38 2015 TT-BCT quy định một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công ThươngThông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính với kỳ thi olympic quốc tế 27Thông tư 38 2015 TTLT-BNNPTNT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sảnThông tư 119 2015 TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính với quỹ doanh nghiệp nhỏ và vừaThông tư 41 2015 TT-BCT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công ThươngThông tư liên tịch 01 2016 TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đìnhThông tư 09 VBHN-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng về chính sách phát triển thủy sảnThông tư 122 2015 TT-BTC quy định về thu và sử dụng trạm thu phí km42+730Thông tư 136 2015 TT-BTC quy định phí sử dụng trạm thu phí Cầu Cổ ChiênThông tư 74 2015 TT-BTNMT quy định về thăm dò phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatitThông tư 01 VBHN-BGDĐT Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non