GIÁO TRÌNH NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

Giáo trình Ngữ pháp tiếng Trung potx

Giáo trình Ngữ pháp tiếng Trung potx
... hai tân ngữ là: 教, 送, 给, 告诉, 还, 递, 通知, 问, 倚 李老帅 教 我 汉语。Thầy Lý dạy Hán ngữ 他 送 我 一朓乢。Anh tặng sách c/ Vị ngữ = động từ + (chủ ngữ* + vị ngữ* ): Bản thân (chủ ngữ* + vị ngữ* ) câu, làm tân ngữ cho ... danh từ làm chủ ngữ, tân ngữ, định ngữ câu a/ Làm chủ ngữ 主语 北京是中国癿首都。= Bắc Kinh thủ đô Trung Quốc 夏天烩。= Mùa hè nóng 西边是操场。= Phía tây sân chơi 老帅给我们上课。= Giáo viên dạy b/ Làm tân ngữ 宾语 小于看乢。= Tiểu ... Hán ngữ à? 李老帅 教丌教 佝 汉语?Thầy Lý có dạy anh Hán ngữ không? 李老帅 教没教 佝 汉语?Thầy Lý có dạy anh Hán ngữ không? CẤU TRÚC 4: 主谓谓语取 (câu có vị ngữ cụm chủ-vị) *Cấu trúc: «chủ ngữ+ vị ngữ Trong vị ngữ...
 • 229
 • 1,194
 • 27

GIÁO TRÌNH NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

GIÁO TRÌNH NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG
... trúc: «chủ ngữ+ vị ngữ Trong vị ngữ (chủ ngữ* +vị ngữ* ) Thí dụ: 他身体很好。Nó sức khoẻ tốt 我央痛。Tôi đầu đau (= đau đầu) Có thể phân tích cấu trúc theo: «chủ ngữ + vị ngữ , chủ ngữ ngữ danh từ chứa « ... danh từ làm chủ ngữ, tân ngữ, định ngữ câu a/ Làm chủ ngữ 主语 北京是中国癿首都。= Bắc Kinh thủ đô Trung Quốc 夏天烩。= Mùa hè nóng 西边是操场。= Phía tây sân chơi 老帅给我们上课。= Giáo viên dạy b/ Làm tân ngữ 宾语 小于看乢。= Tiểu ... từ1+tân ngữ1 ) + chủ ngữ2 + (động từ2+tân ngữ2 ) + » 我学中 文, 他学英文。Tôi học Trung văn, học Anh văn 2* Dùng « 又 又 » « 边 边 » để diễn ý «vừa vừa » 他又伕汉语又伕英语。Hắn vừa biết tiếng Trung Quốc, vừa biết tiếng...
 • 260
 • 186
 • 0

Giáo trình ngữ pháp tiếng anh

Giáo trình ngữ pháp tiếng anh
... (Compound Noun) Danh từ kép gồm có: a mạo từ book, red tính từ kèm để mô tả thêm danh từ (book), book danh từ Trong tiếng Anh từ bổ nghĩa cho danh từ trước danh từ sau mạo từ danh từ Ví dụ: The ... không ngờ Các từ loại không can thiệp vào cú pháp câu Ex: Hello! Oh! Ah! Có điều quan trọng mà người học tiếng Anh cần biết cách xếp loại vào chức ngữ pháp mà từ đảm nhiệm câu Vì thế, có nhiều từ ... Ariticles (Danh từ mạo từ ) NOUNS AND ARTICLES Danh từ (Nouns) Bất kỳ ngôn ngữ phân tích văn phạm phải nắm từ loại biến thể từ loại Trước hết tìm hiểu danh từ từ loại quen thuộc đơn giản tất ngôn ngữ...
 • 155
 • 727
 • 25

GIÁO TRÌNH Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cơ Bản pdf

GIÁO TRÌNH Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cơ Bản pdf
... LÊ HUY KHOA NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CƠ BẢN 한국어 기본 문법 Dành cho người tự học ( Tái lần thứ 10) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc ĐINH TRẦN BẢO Tổng ... Biên tập nội dung: DẠ THẢO Trình bày bìa: NGUYỄN QUỐC ĐẠI Kĩ thuật vi tính: NQD_9X Mã số: 16.09.752/387/ĐH.2022 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CƠ BẢN In 100.000 khổ 24 x 35cm Cơng ti In Tiến An Giấy phép ... Hãy nói chuyện tiếng Hàn tiếng Anh - 커피나 차를 주세요: Hãy cho trà cà phê - 영어나 중국어를 공부하고 싶어요: Tôi muốn học tiếng Anh tiếng Hoa - 미국이나 호주에 여행 가고 싶어요: Tôi muốn du lòch Mỹ Úc 26 Trường Hàn Ngữ Kanata Tác...
 • 202
 • 1,914
 • 23

GIÁO TRÌNH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ( ENGLISH GRAMMER) doc

GIÁO TRÌNH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ( ENGLISH GRAMMER) doc
... 2022 English Grammar Review! Copyright Hp Group (www.hp-vietnam.com) Ngữ pháp tiếng Anh Mục lục Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung câu tiếng Anh: 1.1 Subject (chủ ... Subject (chủ ngữ) : Chủ ngữ chủ thể hành động câu, thường đứng trước động từ (verb) Chủ ngữ thường danh từ (noun) ngữ danh từ (noun phrase - nhóm từ kết thúc danh từ, trường hợp ngữ danh từ không ... phrase (ngữ động từ) Như đề cập phần cấu trúc chung câu, ngữ động từ tiếng Anh gồm có động từ nhiêu trợ động từ Động từ tiếng Anh chia làm thời chính: Quá khứ (Past) Hiện (Present) Tương lai (Future)...
 • 129
 • 492
 • 3

Giáo trình: Ngữ Pháp Tiếng Anh pot

Giáo trình: Ngữ Pháp Tiếng Anh pot
... 10: TỪ LOẠI I- Danh từ: 1) Danh từ đếm được: 1.1 Hình thức số ít: a/an + N - “a” đứng trước danh từ số bắt đầu phụ âm Study, study more, study forever!!! Trang 23 Ngữ pháp tiếng Anh THPT Nguyễn ... Study, study more, study forever!!! Trang 21 Ngữ pháp tiếng Anh THPT Nguyễn Đặng Hoàng Duy Bài 9: DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ “TO” I- DANH ĐỘNG TỪ: (Gerund) Ex: She enjoys listening ... đặt sau danh từ phụ nghóa, nối từ quan hệ: WHO, WHOM, WHICH, THAT, WHOSE, WHERE, WHY, WHEN Study, study more, study forever!!! Trang 17 Ngữ pháp tiếng Anh THPT Nguyễn Đặng Hoàng Duy DANH TỪ CHỦ...
 • 54
 • 198
 • 0

Giáo trình ngữ pháp tiếng anh - Luyện thi TOEIC pps

Giáo trình ngữ pháp tiếng anh - Luyện thi TOEIC pps
... as if, as though ? 13.1 Thi hin ti ? 13.2 Thi quỏ kh học - học -học m ã i Tiếng Anh ?14 Cỏch s dng ng t To hope v to wish ? 14.1 Thi tng lai ? 14.2 Thi hin ti ? 14.3 Thi quỏ kh ?15 Cỏch s dng ... nguyờn th (cú to), V+ing, song nhiu nht l danh t vỡ danh t cú liờn quan ti nhng sau: Không học - Học - biết luyện thi ToEFL 1.1 Danh t m c v khụng m c - Danh t m c cú th c dựng vi s m ú cú hỡnh ... know I dont think there is any petrol in the tank ng t ( verb) ng t ting Anh chia lm thi chớnh: - Quỏ kh - Hin ti - Tng lai Mi thi chớnh li chia lm nhiu thi nh xỏc nh chớnh xỏc thi gian ca hnh...
 • 135
 • 1,237
 • 8

Giáo trình ngữ pháp tiếng Nhật doc

Giáo trình ngữ pháp tiếng Nhật doc
... Khi ngubi n6i rtrinh L : - t7- r{o tha.,, ;:;:i;-:-L b)v t - , - t @ ii*i#ffi'a# fi-*t,t." Em c6 doc brio hing s6ngkh0ng ? EN,A, L\L \io r...
 • 70
 • 251
 • 0

Ebook VCU tổng kết ngữ pháp tiếng trung giáo trình DHTM

Ebook VCU tổng kết ngữ pháp tiếng trung giáo trình DHTM
... 来来 + động từ + bổ ngữ kết Bổ ngữ kết 来来biểu thị vật tiếp xúc với nhau, vật thêm vào vật khác Bổ ngữ kết 来来来biểu động tác đạt đến mục đích bổ ngữ kết biểu thị thông qua động tác kết thúc cố định ... Ebook. VCU - Creat by admin NUY.VN dung từ:" 来来来来来来来来来“ = làm bổ ngữ kết Khẳng định: động từ + động từ/hoặc hình dung từ 40 Bổ ngữ kết 来 35 Bổ ngữ thời lượng 39 Trợ từ ngữ khí "来“ ... ngữ bổ ngữ thời lượng đặt sau động từ Khi động từ mang tân ngữ động từ phải nhân đôi: Chủ ngữ + động từ + tân ngữ + động từ + BNTL Khi tân ngữ đại từ người BNTL phải đặt sau tân ngữ Khi tân ngữ...
 • 6
 • 648
 • 10

Ngữ pháp tiếng trung

Ngữ pháp tiếng trung
... ngữ bổ ngữ thời lượng đặt sau động từ Khi động từ mang tân ngữ động từ phải nhân đôi: Chủ ngữ + động từ + tân ngữ + động từ + BNTL Khi tân ngữ đại từ người BNTL phải đặt sau tân ngữ Khi tân ngữ ... 来来来来来来来来来“ = làm bổ ngữ kết Khẳng định: động từ + động từ/hoặc hình dung từ 40 Bổ ngữ kết 来 35 Bổ ngữ thời lượng 39 Trợ từ ngữ khí "来“ Phủ định: 来来 + động từ + bổ ngữ kết Bổ ngữ kết 来来biểu thị ... Bổ ngữ kết 来来来biểu động tác đạt đến mục đích bổ ngữ kết biểu thị thông qua động tác kết thúc cố định Biểu thị thời gian liên tục động tác 来来来来来 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 Khi động từ không mang tân ngữ...
 • 6
 • 2,224
 • 89

Xem thêm

Từ khóa: download giáo trình ngữ pháp tiếng trunggiáo trình ngữ pháp tiếng trung cơ bảngiáo trình ngữ pháp tiếng trung toàn tậpgiáo trình ngữ pháp tiếng nhật trung cấpgiáo trình ngữ pháp tiếng hoa bài giảng ngữ pháp tiếng hoagiáo trình ngữ pháp tiếng ngagiáo trình ngữ pháp tiếng hàngiáo trình ngữ pháp tiếng hoadownload giáo trình ngữ pháp tiếng nhật cơ bảngiáo trình ngữ pháp tiếng nhật cơ bảngiáo trình ngữ pháp tiếng nhật sơ cấpgiáo trình ngữ pháp tiếng hàn dành cho người việtgiáo trình ngữ âm tiếng trungdownload giáo trình ngữ pháp tiếng anh cơ bảngiáo trình ngữ pháp tiếng anh cơ bảnCampbell biology in focus 1st edition urry test bankCampbell biology in focus 2nd edition urry test bankCampbell essential biology 6th edition simon test bankCareer achievement growing your goals 2nd edition blackett test bankCCH federal taxation comprehensive topics 2013 1st edition harmelink test bankCDN ED biology exploring the diversity of life 2nd edition russell test bankCDN ED contemporary marketing 3rd edition boone test bankCDN ED developmental psychology childhood and adolescence 4th edition shaffer test bankCDN ED psychology themes and variations 3rd edition weiten test bankCDN ED sociology in our times the essentials 5th edition murray test bankCDN ED strategic human resources planning 5th edition belcourt test bankCengage advantage american foreign policy and process 6th edition mccormick test bankCFIN 3 3rd edition besley test bankChemistry 3rd edition burdge test bankChemistry 9th edition zumdahl test bankCengage advantage books culture counts a concise introduction to cultural anthropology 2nd edition nanda test bankChemistry 11th edition chang test bankCengage advantage books foundations of the legal environment of business 2nd edition jennings test bankCengage advantage books foundations of the legal environment of business 3rd edition jennings test bankCengage advantage books fundamentals of business law summarized cases 9th edition roger leroy miller test bank