HOT 12 đề thi thử 2016 môn vật lý chọn lọc cực hay

HOT 12 đề thi thử 2016 môn vật chọn lọc cực hay

HOT 12 đề thi thử 2016 môn vật lý chọn lọc cực hay
... ln lt l d1 = 15cm; d2 = 20cm )cos(10t 12 C u=4(cos )cos(10t 12 A u=4(cos ) cm 12 11 ) cm 12 )cos(10t 12 D u=2(cos )cos(10t 12 B u=2(cos 35 ) cm 12 ) cm 12 A2 x m Cõu 32: Mt vt dao ng iu ho ... Chuyn ng c l: A s thay i chiu ca vt ny so vi vt khỏc theo thi gian B s thay i hng ca vt ny so vi vt khỏc theo thi gian C s thay i phng ca vt ny so vi vt khỏc theo thi gian D s thay i v trớ ca vt ... liu khỏc S GD&T BC GIANG TRNG THPT VIT YấN II Mó thi 485 THI TH THPT QUC GIA KIM TRA KIN THC NNG CAO LN TH NM HC: 2015 2016 Mụn: Vt Lp :12 (Thi gian lm bi: 90 phỳt) H, tờn thớ sinh: ...
 • 75
 • 583
 • 0

Tài liệu Đề thi thử ĐH Môn Vật _ Đề số 12

Tài liệu Đề thi thử ĐH Môn Vật lý _ Đề số 12
... 15A Câu 13 Tần số góc từ trường quay có giá trò so với tần số góc dòng điện xoay chiều ba pha A Bằng ba lần tần số góc dòng điện B Bằng với tần số góc dòng điện C Bằng 1/3 lần tần số góc dòng điện ... bánh xe quay góc A 12 rad B rad C rad D rad Câu 52 Một vật rắn quay biến đổi với vận tốc đầu Sau 2s kể từ lúc bắt đầu quay động mômen động lượng vật 16J 8kg.m2/s Tính gia tốc góc vật A 8rad/s2 B ... môi trường vật chất, tầm bay tia phóng xạ lớn dần theo thứ tự ? Cho phản ứng hạt nhân A + B → C + D Hạt nhân B đứng yên, động hạt nhân A,C,D : 4,12MeV; 2,31MeV; 2,62MeV Tính độ biến thi n khối...
 • 7
 • 298
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN VẬT 2010 SỐ 12

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN VẬT LÝ 2010 SỐ 12
... tần số, biên độ độ lệch pha không đổi theo thời gian C có tần số biên độ D có tần số độ lệch pha không đổi theo thời gian Câu 16: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật ... tần số riêng lớn D cuộn dây có độ tự cảm lớn Câu 18: Dòng điện xoay chiều dòng điện có A cường độ biến thi n điều hoà theo thời gian B chiều biến thi n điều hoà theo thời gian C cường độ biến thi n ... cấp nối với điện π 12 áp xoay chiều có trị hiệu dụng 120 V tần số 50Hz Công suất toả nhiệt tải tiêu thụ là: A 180 W B 90 W C 26,7 W D 135 W π Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều u = 120 2cos(100π t +...
 • 4
 • 110
 • 0

Đề thi thử THPT môn Vật số 12

Đề thi thử THPT môn Vật lý số 12
... bài 18; 1s đầu tiên vật đi đc  tức là đi đc  Vật sẽ đi từ  đi đc  Sau đó về   đi đc thêm  Tổng góc quét là   ứng với  Sau 2011s vật đi đc  vật sẽ về Vị trí có  sau 1 s=  nữa tức giây 2 012 vật sẽ quét từ  ... => k1 = 15 ; k2 = 12 ; k3 = 10 Bậc 15 của λ1 trùng bậc 12 của λ2 trùng với bậc 10 của λ3 Trong khoảng giữa phải có: Tổng số VS tính toán = 14 + 11 + 9 = 34 Ta xẽ lập tỉ số cho tới khi k1 = 15 ; k2 = 12 ; k3 = 10 ... thuộc vào chiết suất của môi trường Câu 12 [79339] Treo một vật nhỏ vào đầu dưới một lò xo nhẹ rồi kích thích cho vật dao động điều hoà bằng cách kéo vật xuống dưới cách vị trí cân bằng một đoạn x0 rồi cung cấp cho vật một vận tốc v0. So sánh hai...
 • 10
 • 173
 • 0

Bộ đề thi thử THPT môn vật năm 2016 đề 1 có đáp án

Bộ đề thi thử THPT môn vật lý năm 2016 đề 1 có đáp án
... 10 B B D A C C A D B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B D A D A C B B B ĐÁP ÁN 21 C 22 A 23 C 24 B 25 B 26 A 27 A 28 D 29 A 30 B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A D B C A A B D B 41 42 ... phí TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm trang) KỲ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 2 015 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 13 2 Họ, tên ... prôtôn 1, 00728 u; nơtron 1, 00866 u; hạt nhân 23 11 Na 22,98373 23 u 1u = 9 31, 5 MeV/c Năng lượng liên kết 11 Na A 81, 11 MeV B 18 ,66 MeV C 8 ,11 MeV D 18 6,55 MeV Câu 2: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật...
 • 47
 • 253
 • 0

Đề Thi Thử THPTQG môn Vật năm 2016 Trường THPT Lê Lợi

Đề Thi Thử THPTQG môn Vật Lý năm 2016 Trường THPT Lê Lợi
... trí cân bằng, chiều dương hướng lên v = lò xo không biến dạng Lực đàn hồi tác dụng vào vật vật lên với vận tốc v = 80 cm/s là: A 2,5 N B N N C N D 1,6 N Câu 41: Hai vật dao động điều hòa tần số ... Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía khoảng chuyển động vật Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng A thời gian ngắn Δt vật gần M Vật cách ... amax =  C amax = D amax = max 2T T T T Câu 25: Vật dao động điều hòa, gọi t1 thời gian ngắn vật từ VTCB đến li độ x = A/2 t2 thời gian ngắn vật từ vị trí li độ x = A/2 đến biên dương Ta có:...
 • 5
 • 53
 • 0

Đề thi thử THPTQG môn Vật 2016

Đề thi thử THPTQG môn Vật lý 2016
... cân gốc O Ban đầu vật qua vị trí cân bằng, thời điểm t = π (s) vật chưa đổi chiều động vật giảm lần so với lúc đầu Từ lúc ban đầu đến thời điểm t = đường 12cm Tốc độ ban đầu vật A 10 cm/s B 16 ... cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m = 1kg Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên thả nhẹ để lắc dao động Bỏ qua lực cản Khi vật m tới vị trí thấp tự động gắn thêm vật m = 500g cách ... cm Lấy π2 = 10 Vật dao động với tần số A 2,9 Hz B 3,5 Hz C 1,7 Hz D 2,5 Hz Câu 41: Chọn phát biểu sai nói màu sắc vật A Vật tán xạ tốt ánh sáng màu có màu chiếu ánh sáng trắng B Vật màu trắng...
 • 18
 • 220
 • 0

Bộ đề thi thử ĐH môn Vật lý-hay

Bộ đề thi thử ĐH môn Vật lý-hay
... ******************************************************************* Ghi chú: - Đề thi có trang - Giám thị không giải thích thêm 1C 11B 21B 31B 41C 2A 12D 22D 32C 42D Đáp án đề thi thử đại học lần năm 2006-2007 Môn Vật lí 3B 4B 5D 6D 7A 8D 9B ... Khoảng cách vật ảnh ảo đến gơng nhận giá trị sau đây: A Vật cách gơng 24 cm, ảnh cách gơng 12 cm B Vật cách gơng 12 cm, ảnh cách gơng 48 cm C Vật cách gơng 12 cm, ảnh cách gơng 24 cm D Vật cách ... gơng Vật kính máy ảnh có tiêu cự f = 9,0 cm Tính khoảng cách từ phim đến vật kính A cm B 9,6 cm C 10 cm D 10,6 cm Câu 32: Một ngời có điểm cực cận cách mắt 25 cm điểm cực viễn vô cực, quan sát vật...
 • 7
 • 322
 • 4

ĐỀ THI THU ĐH MÔN VÂT

ĐỀ THI THU ĐH MÔN VÂT Lý
... mắt độ tụ thu tinh thể thay đổi đợc, khoảng cách từ thu tinh thể đến võng mạc không đổi B Với máy ảnh độ tụ vật kính không đổi, khoảng cách từ vật kính đến phim thay đổi C Với kính thi n văn, ... Câu 34: Khi mắt nhìn rõ vật đặt điểm cực cận thì: A Tiêu cự thu tinh thể nhỏ B Khoảng cách từ thu tinh thể đến võng mạc lớn C Độ tụ thu tinh thể nhỏ D Mắt không cần điều tiết nhìn vật gần mắt ... C Quang phổ mặt trời mà ta thu đợc trái đất quang phổ vạch hấp thụ D Quang phổ hấp thụ gồm vạch nằm tối Câu 40: Chọn câu nói quang phổ nguyên tử hiđrô: A Dãy bame thu c vùng hồng ngoại B Dãy...
 • 4
 • 223
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN VẬT 2009 so 15 CÓ Đ.ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN VẬT LÝ 2009 so 15 CÓ Đ.ÁN
... nghe đợc âm tần số A f = 1030,30Hz B f = 970,59Hz C f = 969,69Hz D f = 1031,25Hz 18 Tạo chùm tia X cần phóng chùm e vận tốc lớn cho đặt vào A Một vật rắn nguyên tử lợng lớn B vật rắn, lỏng, ... cõu ỳng So vi ng h gn vi quan sỏt viờn ng yờn, ng h gn vi vt chuyn ng A chy chm hn B chy nh th C chy nhanh hn hay chy chm hn tu thuc vo tc ca vt D chy nhanh hn DAP AN DE THI THU SO 15 01 { - ... tử lợng lớn B vật rắn, lỏng, khí C vật rắn lỏng D Một vật rắn 19 Một nguời đèo hai thùng nớc phía sau xe đạp đạp xe đuờng lát bê tông Cứ cách 3m, đuờng lại rãnh nhỏ Chu kỳ dao động riêng nớc...
 • 5
 • 219
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN VẬT 2009 CÓ Đ.ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN VẬT LÝ 2009 CÓ Đ.ÁN
... tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân D Gia tốc vật ... khoảng ống sáo hai nút sóng Buớc sóng âm A = 160cm B = 20cm C = 40cm D = 80cm 43 Con lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k = 100N/m vật m = 100g, dao động mặt phẳng ngang, hệ số ma sát vật mặt ngang ... quay biến đổi điểm vật rắn, vectơ gia tốc toàn phần (tổng vectơ gia tốc tiếp tuyến vectơ gia tốc huớng tâm) điểm ấy: A huớng không đổi B độ lớn không đổi C Luôn thay đổi D huớng độ lớn...
 • 5
 • 252
 • 0

Đề thi thử ĐH môn vật 2009 rất chuẩn(Có Đ.ÁN

Đề thi thử ĐH môn vật lý 2009 rất chuẩn(Có Đ.ÁN
... chùm tia X cần phóng chùm e có vận tốc lớn cho đặt vào A Một vật rắn có nguyên tử lợng lớn B vật rắn, lỏng, khí C vật rắn lỏng D Một vật rắn 19 Một nguời đèo hai thùng nớc phía sau xe đạp đạp xe ... 30 Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật 2N, gia tốc cực đại vật 2m/s Khối lợng vật A m = 1kg B m = 3kg C m = 4kg D m = 2kg 31 Một chất điểm dao động điều ... Trong mạch dao động LC, dòng điện dịch tụ điện dòng điện cuộn cảm có điểm giống là: A Đều êléctron tự tạo thành B Đều điện tích tạo thành C Xuất điện trờng xoáy D Xuất điện trờng tĩnh 27 Phỏt biu...
 • 5
 • 213
 • 0

Đề Thi Thử ĐH Môn Vật Năm 2010

Đề Thi Thử ĐH Môn Vật lý Năm 2010
... ảnh để chụp ảnh vật ta cần điều chỉnh A tiêu cự vật kính B khoảng cách từ vật kính đến phim C khoảng cách từ vật đến vật kính D khoảng cách từ vật đến vật kính khoảng cách từ vật kính đến phim ... 1,256nm C 0,447nm D 0,259nm Trang 3/6 - Mã đề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ π Câu 37: Một vật dao động với phương trình x = sin(5πt − )cm Quãng đường vật từ thời điểm t1 = s đến t = 6s 10 A 84,4cm ... điểm mà vật đặt mắt quan sát phải điều tiết tối đa B điểm gần trục mắt mà vật đặt mắt nhìn vật với góc trông lớn C điểm gần trục mắt mà vật đặt mắt nhìn rõ vật D điểm gần trục mắt mà vật đặt...
 • 6
 • 229
 • 1

Gián án Đề Thi thủ ĐH môn vật - Đề số 2

Gián án Đề Thi thủ ĐH môn vật lý - Đề số 2
... âm nguồn âm chuyển động ĐÁP ÁN Câu 10 11 12 13 14 15 16 • Đ • D • A • B • C • A • B • C • A • B • B • B • D • D • D • B • D 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 • C 17 Đ.á • A • D • A • ... đổi C.Tổng momen lực tác dụng lên vật không đổi Câu 45: Trong thí nghiệm giao thoa thoa ánh sáng khe Iâng.Ánh sáng từ nguồn S đến chiếu sáng hai khe S ,S2 ánh sáng tổng hợp gồm xạ đơn sắc λ 1, ... m C .2, 18.1 0-9 m D 2, 18.1 0-1 0 m Câu 27 Chọn câu đúng: Điều kiện để có giao thoa sóng A.Hai sóng phải tần số có độ lệch pha không đổi B.Hai sóng biên độ tần số C.Hai sóng phương dao động, tần số...
 • 4
 • 253
 • 1

Tài liệu Đề thi thử ĐH Môn Vật - Đề số 3

Tài liệu Đề thi thử ĐH Môn Vật lý - Đề số 3
... trục cố định, gia tốc góc vật không đổi A mômen quán tính I vật không B mômen quán tính I vật số C momen lực M tác dụng lên vật không D momen lực M tác dụng lên vật số Câu 43: Một bánh đà có mô men ... 235 nuclon, có 92 nơtron C 235 notron 92 proton D 235 nuclon, có 92 proton Câu 30 : Hạt nhân bền vững có: A lượng liên kết lớn B số nuclon nhỏ C số nuclon lớn D lương liên kết riêng lớn Câu 31 : ... 24: Hiệu điện anot catot ống Cu-lít-giơ 12kv Tính tốc độ cực đại electron đập vào anot? Cho biết: khối lượng điện tích hạt electron m e=9,1.1 0 -3 1kg ; -e = -1 ,6.1 0-1 9c A 7,725.107 m/s B 7,5.107...
 • 4
 • 252
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đh môn vật lý 2012đề thi thử đh môn vật lý năm 2012đề thi thử đh môn vật lý 2014đề thi thử đh môn vật lý 2013đề thi thử đh môn vật lý năm 2014de thi thu dh mon vat ly 2011 truong chuyende thi thu dh mon vat ly 2011đề thi thử đh môn vật lý năm 2013de thi thu dh mon vat ly 2012 co dap ande thi thu dh mon vat ly 2011 co dap anđề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12đề thi học kì môn vật lý 12đề thi học kỳ môn vật lý 12đề thi học kì môn vật lý lớp 12đề thi tốt nghiệp môn vật lý lớp 1261c90SHI TB NDKCC to chuc DHCD TN 2017 va tam ung co tuc nam 2016 bang tienBài dịch môn đầu tư và tài trợ bất động sản lãi suất cố định trong đi vay thế chấp với khoản thanh toán cố địnhThuyết trình môn đầu tư và tài trợ bất động sản vay thế chấp bất động sản với lãi suất điều chỉnhHỏi đáp 18 tại sao đọc kinh tin kínhHỏi đáp 19 đâu là ý nghĩa của lời nguyện tín hữuBài soạn môn đầu tư và tài trợ bất động sản tài trợ bất động sản hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấpBài soạn môn đầu tư và tài trợ bất động sản đòn bẩy tài chính và các hình thức tài trợ nợ thay thếThuyết trình môn đầu tư và tài trợ bất động sản khoản vay thế chấp bất động sản có điều chỉnhThuyết trình môn đầu tư và tài trợ bất động sản thuê và mua bất động sảnBài dịch môn đầu tư và tài trợ bất động sản lãi suất điều chỉnh và thả nổi đối với khoản vay thế chấpManagerial economics 3rd by froeb ch04Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Cao BằngManagerial economics 3rd by froeb ch09NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CỦA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VĨNH LONGCông nghệ HSDPA trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ baQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KÍNH AN TOÀN CỦA XE Ô TÔ0ef3dSHI Quy che Quan tri cong ty 2016 (CBTT)Thông báo giao dịch của Cổ đông Nội bộ20 b i t p L c h ng t m File word c l i gi i chi ti tTHIẾT BỊ HỆ THỐNG ÂM THANH