48919 the environment mind map

Using mind map to improve vocabulary knowledge for the first year english language teaching education students of FLF at HPU2

Using mind map to improve vocabulary knowledge for the first year english language teaching education students of FLF at HPU2
... Mind Map to Improve Vocabulary Knowledge for the first year English Language Teaching Education students of FLF at HPU2 as the title of my thesis II Aim of the study The purpose of this thesis is ... is vocabulary The phenomenon is strategies for enriching vocabulary by using MM Technique for the first year English Language Teaching Education students of FLF at HPU2 in the academic year of ... the attitudes of students with the MM Technique in class? How effectively is MM used to teach vocabulary to the first year English Language Teaching Education students at HPU2? V Methods of the...
 • 61
 • 306
 • 0

MIND MAP – BẢN ĐỒ TƯ DUY

MIND MAP – BẢN ĐỒ TƯ DUY
... nhiều quốc gia, lãnh thổ Hình Tony Buzan (trong có Việt Nam) để giảng dạy “giải phóng” sức mạnh não người Tony Buzan người sáng tạo phương pháp Mind Map (Bản Đồ Duy) Tony Buzan nhận danh ... tiết dối ng hình ảnh hai chiều Nó u ti nh chi dạng thức đối ng, quan hệ ng hỗ khái niệm (ý) có i a ni liên quan cách liên hệ chúng với bên vấn đề lớn h am Hình Minh họa đồ C Vận ... cấu trúc toàn đối ng i 6) Ghi chép (bài giảng, phóng sự, kiện ) gi 7) Khuyến khích làm giảm miêu tả ý xuống thành từ n gi ng m 8) Toàn ý đồ nhìn thấy nhớ hình ab b ảnh loại trí nhớ gần...
 • 3
 • 2,497
 • 52

Nghệ thuật “mind map” trong kỹ năng viết

Nghệ thuật “mind map” trong kỹ năng viết
... người học quan sát cấu trúc tổng thể viết sau triển khai ý Đừng quên nhắc người học điều quan trọng trước làm viết phải quan tâm đến đối tượng đọc viết Ví dụ: bạn viết báo cho tạp chí, đối tượng bạn ... tự văn phong mà họ cho hợp lý người đọc Bước 5- Viết Học viên nên khuyến khích thảo luận viết theo cặp Cứ sau đoạn văn, học viên lại trao đổi viết cho Khi hoàn thành, học viên lại đổi chữa cho ... phương pháp học này, họ tích cực sử dụng chúng Đây thực phương pháp hữu hiệu việc học giảng dạy kỹ viết Chúc bạn thành công với phương pháp tư mind map này! http://winsocks.net/- best...
 • 2
 • 341
 • 6

THE ENVIRONMENT

THE ENVIRONMENT
... on, the world will end up like a second hand junk yard Who does the mother think pollute the environment? - The mother thinks other folk pollute (are responsible for the pollution of) the environment ... Who is the speaker? (The speaker is Mr Brown) - Who are the listeners? (The listeners are (members of) the volunteer conservationists) - Where are they? ( They are on the beach) - What are they ... to the tape (books closed); ask them to find out the celebrations mentioned in the text - Ask Ss to give the answers - Get Ss to listen to the tape (books opened) - Then have them find out the...
 • 81
 • 208
 • 0

Unit 6. The environment Lesson 4 .Read (P51)

Unit 6. The environment Lesson 4 .Read (P51)
... are the people in the poem ? Where are they ? The mother and her son They are in the woods questions a) According to the mother, what will happen if the pollution goes on? b) Who does the mother ... Thurday, January 15th 2009 Unit The environment Lesson Read (P51) I/ Vocabulary 1- junk- yard (n) : bãi phế thải Thurday, January 15th 2009 Unit The environment Lesson Read (P51) I/ Vocabulary 1- ... keeping the environment unpolluted? a) According to the mother, what will happen if the pollution goes on? b) Who does the mother think pollute the environment? c) What will happen to the boy...
 • 29
 • 817
 • 1

Products from the environment

Products from the environment
... make our environment we get rice ?  The farmer grow rice in the paddy fields Where are chairs, tables, beds from ?  They are from the forest What is environment ? Products from the environment ... Contents     Environment Products from the environment Kinds of Pollution Assignments Answer these questions Where is the Vinh Hao purity water from? The mineral spring waterfalls, ... Food and drinks we enjoy everyday are from fruits, crops, water  Books we read or study are from wood  We work under the lights in the evening Power are from strong waterfalls  We go to school...
 • 9
 • 205
 • 0

Bản đồ tư duy mind map

Bản đồ tư duy  mind map
... Với mục tiêu giúp sử dụng tối đa khả não, Tony Buzan đưa Bản đồ để giúp người thực mục tiêu Bản đồ gì? • Bản đồ công cụ tổ chức • Đây phương pháp dễ để chuyển tải thông tin vào não ... ConceptDraw MINDMAP, Visual Mind, Axon Idea Processor, Inspiration,… Tác giả Tony Buzan(1942-London) Tác giả Tony Buzan Tony Buzan người sáng tạo phương pháp Mind Map (bản đồ duy) Tony Buzan ... hình ảnh trung tâm Bản đồ máy tính Phần mềm hỗ trợ vẽ đồ máy tính • MindManager - Phần mềm sử dụng nhiều Việt Nam MindManager chạy hệ điều hành Microsoft Windows • FreeMind Phần mềm nguồn...
 • 28
 • 894
 • 6

Unit 6 – THE ENVIRONMENT

Unit 6 – THE ENVIRONMENT
... give out the bags e) check the sand f) walk along the shore Example: Group collects all the bags and takes them to the garbage dump Unit THE ENVIRONMENT LISTEN AND READ b) Answer Who is the speaker ... speaker ?  The speaker is Mr Brown Who are the listeners ?  The listeners are the volunteer conservationists Where are they ?  They are on the beach What are they going to ?  They are going ... Unit THE ENVIRONMENT GETTING STARTED garbage dump air pollution water pollution deforestation dynamite fishing spraying pesticides deforestation Unit THE ENVIRONMENT LISTEN...
 • 8
 • 395
 • 1

Unit 6 - The Environment

Unit 6 - The Environment
... and take them to the garbage dump b check among the rocks c provide a picnic lunch for veryone d give out the bags e check the sand f walk along the shore 1- ; 2- ; 3- ; 4- ; 5- ; 6- - f: Group1 ... Vocabulary - A garbage dump: Bãi rác Unit 6: The environment Lesson 1: Getting started Listen and read I Vocabulary - A garbage dump: Bãi rác - Deforestation (n): s tn phá rng Unit 6: The environment ... - f: Group1 walks along the shore - e: Group checks the sand - b: Group checks among the rocks - a: Mr.Jones collects all the bags and takes them to the garbage dump - c: Mrs.Smith provides a...
 • 43
 • 340
 • 3

THE INFLUENCE OF HUMAN ACTIVIES ON THE ENVIRONMENT

THE INFLUENCE OF HUMAN ACTIVIES ON THE ENVIRONMENT
... stations produces carbon dioxide, sulphur dioxide and other greenhouse gases • carbon dioxide traps heat in the atmosphere and causes the temperature of the earth to rise • This leads to disruption ... a dramatic rise in the human population This increase in population size leads to an increase in pollution and higher demand for the world’s resources Humans are using up the earth’s resources, ... growing population This causes several problems Burning the timber increases the level of carbon dioxide in the air Less trees means less carbon dioxide absorbed for photosynthesis Soil is eroded...
 • 23
 • 176
 • 0

English 9:Unit 6 : The environment.Period 38 : Lesson 2: Speak + Listen

English 9:Unit 6 : The environment.Period 38 : Lesson 2: Speak + Listen
... doing sth Ex: If we put the garbage bins around the school yard, it can prevent lazy students from throwing trash Unit : The environment Period 38 : Lesson 2: Speak + Listen 3, Speak Some expressions ... protect the environment Unit : The environment Period 38 : Lesson 2: Speak + Listen 3, Speak Some expressions help you to a, Try to persuade your parner to persuade somebody to something the following ... pollutants into the air 10 Time How can we reduce the amount of garbage we produce ? Try to reuse and recycle things 10 Time Unit : The environment Period 38 : Lesson 2: Speak + Listen 3, Speak Some...
 • 25
 • 8,294
 • 5

ỨNG DỤNG MIND MAP VÀO TRONG MÔN HỌC

ỨNG DỤNG MIND MAP VÀO TRONG MÔN HỌC
... thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.” Công dụng Mind Map Ghi Khi thông tin gợi ra, mind map giúp tổ chức thông tin theo hình thức mà dễ dàng xuất ghi nhớ Được sử dụng để ghi tất loại sách vở, giảng, ... sáng tạo, mind map giúp bạn giải phóng cách suy diễn cổ điển theo phương thức ghi chép kiện theo dòng, cho phép ý tưởng hình thành nhanh chóng theo luồng tư xuất Làm để mind map? !? - Sử dụng từ ... tổng quát toàn mind map - Tạo trung tâm nhánh chi tiết nhánh - Đặt từ trọng tâm vào hàng mà làm tăng kết cấu ghi - Sử dụng màu sắc để làm bật vấn đề - Tư hai chiều (phản biện) - Sử dụng mũi tên,...
 • 9
 • 573
 • 5

Xem thêm