de 01 lop 8 6667

de 01 lop 8 6667

de 01 lop 8 6667
... telephone and by 187 7 the fist telephone was in commercial use 16 Graham Bell was born inScotland 17 He moved with his parents toCanadain 187 5 18 He worked by day as a doctor of the deaf in Boston ... meals Lan is as pretty as her sister Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com /de- thi-hoc-ki-1 -lop- 8- mon-tieng-anh-nam- 2013 -p1c30a14137.html#ixzz3tdK7ty1Z ... old/old not enough/ enough old/old enough) 10.The Calendar is… the frigde and… the wall(under - on/ on - in / above - on/under - above) III Rewrite the following sentences, beginning each sentence...
 • 9
 • 145
 • 0

Đề ôn lớp 8

Đề ôn lớp 8
... ủaựnh daỏu ( X) vaứo oõ choùn a b c d A B.I a b c 10 11 12 13 14 15 16 II 17 18 19 a b 20 C 21 22 23 24 25 26 27 28 c ... b.dictionary c.cassette 23 a learn b.read c improve 27 a how b where c what 24 a behind b out c outside 28 a for b in c at D WRITING : I Supply the correct forms of the wors in parentheses: ( pt) 29 He ... know that only one year later I would win the first prize in the English Speaking Contest held ( 28) secondary school students in my hometown 21 a some b a c a little 25 a gave b took c asked...
 • 4
 • 319
 • 0

Đề ôn lớp 8

Đề ôn lớp 8
... a liquid Finally, (6) _ a long pipe, (7) it into the liquid, then (8) _ the liquid into intended shapes III/ Writing: A/ Write as directed: (1.5pts) 1/ Can I ... immediately in order that minimize tissue dammage A B C Answer Sheet: II/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ III/ Part C/ 1/ 2/ 3/ 4/ a/ a/ a/ a/ a/ a/ a/ a/ a/ a/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ c/...
 • 2
 • 204
 • 0

Đề thi lớp 8

Đề thi lớp 8
... cho cỏc i tng: - t gii ba k thi quc gia chn hc sinh gii nu tt nghip THPT t loi khỏ tr lờn - Tt nghip THPT loi gii cú im trung bỡnh cỏc bi thi tt nghip t t 8, 0 im n cn 8, 5 im (khụng tớnh im khuyn ... khuyn khớch k thi quc gia chn hc sinh gii nu tt nghip trung hc ph thụng t loi khỏ tr lờn Nhng thớ sinh t gii k thi quc gia chn hc sinh gii ch c cng thờm im vo im bi thi ca mụn thi H, C trựng ... im cho cỏc i tng: - t gii nhỡ k thi quc gia chn hc sinh gii nu tt nghip THPT t loi khỏ tr lờn - Tt nghip THPT loi gii cú im trung bỡnh cỏc bi thi tt nghip t t 8, 5 n cn 9,0 (khụng tớnh im khuyn...
 • 5
 • 419
 • 0

Đề thi lớp 8

Đề thi lớp 8
... Họ tên Lớp kiểm tra địa lý lớp Học kỳ II (Đề lẻ) Câu (5 điểm) ( Khoanh tròn vào câu em cho ) 1- Vị trí nớc ta nằm hoàn ... Hồng 7- Hớng nghiêng chung địa hình hớng ĐB-TN 8- Hớng nghiêng chung địa hình hớng TB-ĐN 9- Núi có hai hớng hớng TBĐN vòng cung 10- Khí hậu Việt nam thi n chí tuyến xích đạo 11- Việt nam có khí ... lũ mùa cạn 16- Sông nớc ta có hớng TBĐN vòng cung 17- Hệ thống sông Đồng nai thuộc Miền Trung 18- Hệ thống sông Cửu long thuộc Miền Nam 19- Đất Feralit phát triển đá Bazan phân bố Miền Bắc 20-...
 • 3
 • 258
 • 0

mot so chuyen de toan lop 8

mot so chuyen de toan lop 8
... Tứ giác - Tứ giác hình bình hành thoả mãn điều kiện sau Có cạnh đối song song Có cạnh đối Có góc đối Có hai cạnh đối song song Có hai đờng chéo cắt trung điểm đờng * Hình chữ nhật : Hình thang ... định hai cạnh đoạn thẳng tơng ứng tỉ lệ đờng thẳng song song với cạnh lại tam giác * Hệ định lí Ta lét : Nếu đờng thẳng cắt hai cạnh tam giác song song với cạnh lại tạo thành tam giác có ba cạnh ... AMNC Bài : Cho tam giác ABC (AB < AC), hai đờng cao BE CF gặp H, đờng thẳng kẻ từ B song song với CF từ C song song với BE gặp D Chứng minh a) ABE ACF b) AE CB = AC EF c) Gọi I trung điểm...
 • 7
 • 926
 • 37

đề toán lớp 8

đề toán lớp 8
... B C 16 Giá trị lớn hàm số y = cos x + là: A -2 B C 17 Giá trị lớn hàm số y = + sin x là: A B C 18 Giá trị nhỏ hàm số y = là: cos x + 1 A B C 2 19 Giá trị nhỏ hàm số y = là: + tan x A Không xác ... y = sin + sin hàm số tuàn hoàn với chu kì A B C y = cos x + cos5 x hàm số tuần hoàn với chu kì 18 Hàm số A B C 2 19 Hàm số y = sin x + cos x hàm số tuần hoàn với chu kì A A B B C C D D D 12...
 • 4
 • 354
 • 4

Một số đề toán lớp 8

Một số đề toán lớp 8
... H×nh Đề Ơn Tập Tốn theo chủ đề Phụ huynh: Phạm Thị ThanhVận §Ị sè 17: Đề Ơn Tập Tốn theo chủ đề Phụ huynh: Phạm Thị ThanhVận Đề Ơn Tập Tốn theo chủ đề Phụ huynh: Phạm Thị ThanhVận §Ị sè 18 Đề Ơn ... dài AD là: AB A 8cm khác C 6cm B 5cm D Một đáp số Câu : Nếu ∆ ABC đồng dạng vớI ∆ A′B′C′ theo tỉ đồng dạng ∆ ABC 180 cm2 diện tích ∆ A′B′C′ : diện tích A .80 cm B.120 cm2 C 288 0 cm2 D 1225 cm2 ... Tốn theo chủ đề Phụ huynh: Phạm Thị ThanhVận Đề Ơn Tập Tốn theo chủ đề Phụ huynh: Phạm Thị ThanhVận §Ị sè 19: Đề Ơn Tập Tốn theo chủ đề Phụ huynh: Phạm Thị ThanhVận C©u C©u C©u C©u Đề Ơn Tập Tốn...
 • 26
 • 440
 • 3

BO DE SINH LOP 8-9

BO DE SINH LOP 8-9
... điểm) Câu 1: Giới hạn sinh thái giới hạn chịu đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái định (2 điểm) Câu 2: (2 điểm) Nhân tố sinh thái yếu tố môi trường tác động tới sinh vật Nhân tố sinh thái chia thành ... mưa nhiệt đới chịu ảnh hưởng nhân tố hữu sinh sinh : Hãy xếp nhân tố vào nhóm nhân tố sinh thái đánh dấu X vào nhân tố (2 điểm) Các nhân tố Vô sinh Hữu sinh 1/ Mức độ ngập nước 2/ Độ dốc đát ... Vô sinh: 1;2;4;5;8 Hữu sinh: 3;6;7 ( điểm) Câu 6: 1/ Cá thể 2/ Không gian 3/ Thời điểm 4/ Sinh sản II/ TỰ LUẬN: ( ĐIỂM) Câu 1: ( điểm) Quần thể sinh vật - Tập hợp nhiều cá thể loài - Có khả sinh...
 • 20
 • 181
 • 0

Đề thi lớp 8 kỳ 2 07-08

Đề thi lớp 8 kỳ 2 07-08
... TRA ĐỀ Môn Ngữ văn - học kỳ II năm học 20 07 -20 08 Phần1: Trắc nghiệm (3điểm ) Mỗi câu 0 ,25 điểm; riêng câu điểm Câu Đáp án B D A B B D B B ABCD- Phần 2: Tự luận (7điểm) Mở bài: (1,5 điểm) Giới thi u ... nối 0 .25 điểm): A B A Hịch tướng sĩ Nguyễn Thi p B Nước Đại Việt ta Lý Công Uẩn C Thuế máu Trần Quốc Tuấn D Chiếu dời đô Nguyễn Trãi Nguyễn Ái Quốc B Phần II: Tự luận (7 điểm) Viết văn giới thi u ... hương danh lam, thắng cảnh quê hương Thân bài: (4 điểm) - Giới thi u vị trí địa lí danh lam, thắng cảnh(1 điểm) - Lần lượt giới thi u mô tả phần danh lam, thắng cảnh theo trình tự định (có thể...
 • 3
 • 246
 • 0

Đề thi lớp 8-đáp án

Đề thi lớp 8-đáp án
... giới thi u Lập luận chặt chẽ, đủ bố cục phần, văn phong sáng, có cảm xúc, không mắc lỗi tả II Yêu cầu kiến thức: Học sinh có nhiều cách giới thi u khác cần đảm bảo nội dung sau: - Giới thi u ... lược quê hương vẻ đẹp quê hương em mùa hè đến - Giới thi u tổng qua vẻ đẹp quê hương mùa hè: có nhận xét, đánh giá chung vẻ đẹp ý nghĩa - Giới thi u miêu tả phần vẻ đẹp quê hương mùa hè: theo trình ... cách làm văn thuyết minh (giới thi u), bố cục đủ phần, diến đạt tốt - Đã giới thi u cách tổng quan vẻ đẹp quê hương xếp ý chưa hợp lý, mắc lỗi tả Điểm - 3: Đã giới thi u sơ lược vẻ đẹp quê hương...
 • 2
 • 277
 • 0

Chuyên đề BDHSG Lớp 8

Chuyên đề BDHSG Lớp 8
... CAH = 180 0 ⇐ PAG + CAH = 900 ⇐ PAG = ACH · ( CAH + · ACH = 900 ) A F Q D B H C P G M E A F D B H C ...
 • 8
 • 958
 • 58

Trọn bộ đề thi lớp 8 học kì 2 (tham khảo)

Trọn bộ đề thi lớp 8 học kì 2 (tham khảo)
... writing (2 points) Scouting began in England in 1907 Two years later an American businessman, Willam Boyce, got(1) in London A boyed him and explained that he was a scout This meeting led (2) ... whether the statements are true or false check () the box (2, 25 points) There are many famous places in Viet Nam, but many people think that Ha Long Bay is one of the most beautiful It is situated ... (8) , are the same for the 21 st century a lot b lots c lost d a lot a about b to c into d for a all people b girls c boys and girls d boys a 1990 b 1910 c 1 920 d.1905 a England b.Cuba c America...
 • 3
 • 1,591
 • 16

Xem thêm