Elementary question formation exercises

Question formation worksheet exercises

Question formation worksheet  exercises
... 25/2/2016 Question formation worksheet ­ Exercises At that strange animal over there Write short questions ending in a preposition in response to these statements ... _? http://vivquarry.com/wkshts/questex.html 2/3 25/2/2016 Question formation worksheet ­ Exercises Write 'R' if you think the question tag rises, and 'F' if you think it falls 36. Lovely day, isn't it?  ... _ 40. Be careful dear, won't you? _ 38. You couldn't lend me ten pounds till tomorrow, could you? _ Questions worksheet Back to Grammar worksheets Home http://vivquarry.com/wkshts/questex.html 3/3 ...
 • 3
 • 162
 • 1

16602 word formation exercises

16602 word formation exercises
... IV Use the word given in brackets to form a word that fits in the space Public ……………… (react) to the Disney film Snow White...
 • 2
 • 70
 • 0

Question formation in english by viv quarry

Question formation in english  by viv quarry
... Pres. perf. continuous   Has she been working all day? Yes, she has http://www.vivquarry.com/wkshts /question. html 3/5 25/2/2016 Question Formation in English ­ by Viv Quarry Passive   Was it finished on ... If a negative statement is made, the question tag is positive Eg. You haven't finished yet, have you? http://www.vivquarry.com/wkshts /question. html 4/5 25/2/2016 Question Formation in English ­ by Viv Quarry There are TWO TYPES of question tag ... Eg. Oh, You think he'll win, do you? For information on indirect questions see the worksheet on indirect and reported speech Back to questions exercises Back to Grammar worksheets Home http://www.vivquarry.com/wkshts /question. html...
 • 5
 • 170
 • 0

WORD FORMATION EXERCISES

WORD FORMATION EXERCISES
... o’clock (steady) We arrived _ (punctual) 10 They _ agreed to the proposal (ready) WORD FORMATION Exercise I Chestnut honey provides quick and relief.(EFFECT) Come rain, wind or shine ... serious as the previous time Just broken ribs, dislocated shoulders and sprained ankles.(INJURE) WORD FORMATION Exercise II Don’t ! Nothing bad really happened (DRAMA) I’m unable to .between ... focuses on the common prefixes and suffixes used to form opposite words Choose the correct prefix or suffix to form the opposite of the word in CAPITALS in- im- il- un- -less dis- ir- When he became...
 • 11
 • 207
 • 0

English Grammar Tests-Elementary Level''''s archiveAn Easy Question pdf

English Grammar Tests-Elementary Level''''s archiveAn Easy Question pdf
... not that difficult quickly hardly always surely 6.Well, I think it is and I it's an impossible question to answer deliver reckon report realize 7.Do you want me to it easier for you? make try ... right let me ask you what you like doing least of ? everything all entire that 10.Oh, that's easy — to answer this test! trying falling putting picking ...
 • 7
 • 222
 • 0

20358 exercises wh question words

20358 exercises wh question words
... II) Complete with: Who, What, Where, Why, Which, When or How Doug: Hi, Tim. _ are you? Tim: Not bad _ was your Christmas? Doug: ... you live? 10 long does it take you to drive home? IV) Make questions using: When, How, Who, What, Why E.g.: I saw someone Who did you see? They wanted to see Fiona _did they want to see? ... the chicken _didn't you eat the chicken? V) Fill in all the gaps, using: How, What, When, Where, Who, Whose, Why: you want to this evening? you want to go tomorrow? is coming to...
 • 5
 • 47
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kế toán tài sản cố định theo quyết định 15 và quyết định 48khái niệm và các dấu hiệu đánh giá rủi ro thanh khoản của ngân hàng phân tích ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản đến tính trung thực hợp lý của báo cáo tài chínhkhảo sát, đo vẽ bình đồ khu vực một đoạn đường trong khu đô thị nam trung yên và bố trí điểm ra ngoài thực địakhủng hoảng tài chính 2007 – 2009 tại mỹKỹ năng thuyết phục bán hànghợp ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN sử DỤNG đấtSO SÁNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPnhững hoạt động kinh doanh nổi bật những năm gần đây và những thành công thất bại của toyotanhững tiến bộ gần đây trong kĩ thuật chế biến dầu cám gạophân tích ceo stephen elop của tập đoàn nokianghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe vị thành niên và một số yếu tố liên quan của học sinh thpt ở quận ninh kiều thành phố cần thơ năm 2016nghiên cứu là xuất khẩu hồ tiêungười đàn bà và con chó nhỏ chekhov văn học ngaPhân tích hiệu quả dự án đầu tư khai thác mỏ khoáng sảnPhân tích tác động của vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế của việt nam giai đoạn 1986 – 2010phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần dệt lưới sài gònphương pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩuphương pháp quy nạp toán họcDesign, simulation, fabrication and performance analysis of a piezoresistive micro accelerometerphương thức thanh toán cad, ghi sổ, chuyển tiền