3000 tu tieng anh qua luc bat anh viet 3063

3000 từ tiếng anh qua lục bát anh việt

3000 từ tiếng anh qua lục bát anh việt
... YOU anh, HE I THEY chúng nó, WE thời WINDOW cửa sổ, HOUSE nhà DOOR cửa chính, OIL dầu ăn YARD vườn, GRASS cỏ, COURT sân WALL tường FENCE dậu CEILING trần PICTURE tranh BLACK đen RED đỏ BLUE xanh ... đói, khát khao THIRSTY ENVELOPE phong bì WHAT DO YOU MAKE làm anh? RICE cơm, MEAT thịt, SOUP canh ORANGE cam, APPLE táo, LEMON chanh, CHICKEN gà OLD LADY bà già COOK đầu bếp, MAID sen LIKE thích ... BELL chuông, DRUM trống, YOU mầy, I tao DYE nhuộm FADE phai màu QUICK nhanh, SLOW chậm., FAST mau, STOP ngừng FAMOUS danh tiếng lẫy lừng BEWARE coi chừng, COAL than PERFECT có nghĩa hoàn toàn MAKE...
 • 26
 • 57
 • 0

3000 tu tieng anh qua luc bat anh viet 3063

3000 tu tieng anh qua luc bat anh viet 3063
... YOU anh, HE I THEY chúng nó, WE thời WINDOW cửa sổ, HOUSE nhà DOOR cửa chính, OIL dầu ăn YARD vườn, GRASS cỏ, COURT sân WALL tường FENCE dậu CEILING trần PICTURE tranh BLACK đen RED đỏ BLUE xanh ... đói, khát khao THIRSTY ENVELOPE phong bì WHAT DO YOU MAKE làm anh? RICE cơm, MEAT thịt, SOUP canh ORANGE cam, APPLE táo, LEMON chanh, CHICKEN gà OLD LADY bà già COOK đầu bếp, MAID sen LIKE thích ... VERY HOT vị cay FIELD đồng,CULTURE cấy PLOUGH cày, FINISH xong TIGER cọp DRAGON rồng THUNDER STORM có gió giông trời BRIGHT ta dịch sáng ngời THE TIME HAS PASSED thời qua FLOWERS đóa hoa BLOOM nở,...
 • 10
 • 31
 • 0

HỌC 3000 từ TIẾNG ANH BẰNG THƠ lục bát

HỌC 3000 từ TIẾNG ANH BẰNG THƠ lục bát
... màu vàng yellow Yes đúng, không no Fast nhanh chóng, slow chậm rì Sleep ngủ, go Weakly ốm yếu healthy mạnh lành White trắng, green xanh Hard chăm , học hành study Ngọt sweet, kẹo candy Butterfly ... WINDY RAIN STORM bão bùng MID NIGHT bán dạ, anh hùng HERO COME ON xin nhào vô NO FEAR hổng sợ, cô LADIES Con cò STORKE, FLY bay Mây CLOUD, AT ở, BLUE SKY xanh trời OH! MY GOD ! Ối! Trời MIND YOU ... lịch, FULL đầy, SMART khôn Cô đõn ta dịch ALONE Anh văn ENGLISH , buồn SORROW Muốn yêu WANT TO LOVE OLDMAN ông lão, bắt đầu BEGIN EAT ăn, LEARN học, LOOK nhìn EASY TO FORGET dễ quên BECAUSE bỡi...
 • 7
 • 3,463
 • 169

3000 từ tiếng anh bằng thơ lục bát ( cực dễ nhớ)

3000 từ tiếng anh bằng thơ lục bát ( cực dễ nhớ)
... có nghĩa rơi Welcome chào đón, mời invite Short ngắn, long dài Mũ hat, hài (3 ) shoe ( 3: hài giày, dép, cụ hay dùng từ đôi hài, gót hài = chân) Autumn có nghĩa mùa thu Summer mùa hạ , tù jail ... đỏ red, màu vàng yellow Yes đúng, không no Fast nhanh chóng, slow chậm rì Sleep ngủ, go Weakly ốm yếu healthy mạnh lành White trắng, green xanh Hard chăm , học hành study Ngọt sweet, kẹo candy ... vườn garden Chốc lát chữ moment Fish cá , chicken gà tơ Naive có nghĩa ngây thơ Poet thi sĩ , great writer văn hao ( văn hào) Tall có nghĩa cao Short thấp ngắn, chào hello Uncle bác, elders cô...
 • 6
 • 836
 • 10

HỌC 3000 từ TIẾNG ANH QUÁ HAY

HỌC 3000 từ TIẾNG ANH QUÁ HAY
... · Bạn đam mê Tiếng Anh từ học Hãy xem điều khiến bạn thích thú đến vậy? ☛ Tìm hiểu Phương pháp khiến bạn mê Tiếng Anh điên TOPICA Memo - ứng dụng học tiếng anh với 55 chủ đề tiếng anh thông dụng ... màu vàng yellow Yes đúng, không no Fast nhanh chóng, slow chậm rì Sleep ngủ, go Weakly ốm yếu healthy mạnh lành White trắng, green xanh Hard chăm , học hành study Ngọt sweet, kẹo candy Butterfly ... Memo - ứng dụng học tiếng anh với 55 chủ đề tiếng anh thông dụng nhất, 286 học thú vị, 1595 từ chuyên đề 11694 mẫu câu cho học Miễn phí 100% MEMO.EDU.VN Thích · Bình luận · Chia sẻ · 94737137 Chú...
 • 11
 • 281
 • 0

3000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất

3000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất
... tranh luận, tranh cãi; tranh luận, bàn cãi 22 Englishforum.vn Facebook.com/congdonghoctienganh Englishforum.vn - Cộng Đồng Học Tiếng Anh - Cho Tất Cả Mọi Người muốn học hỏi trau dồi kỹ Tiếng Anh ... (adv) /ə'laud/ lớn tiếng, to tiếng Englishforum.vn Facebook.com/congdonghoctienganh Englishforum.vn - Cộng Đồng Học Tiếng Anh - Cho Tất Cả Mọi Người muốn học hỏi trau dồi kỹ Tiếng Anh ngày hoàn thiện ... Facebook.com/congdonghoctienganh Englishforum.vn - Cộng Đồng Học Tiếng Anh - Cho Tất Cả Mọi Người muốn học hỏi trau dồi kỹ Tiếng Anh ngày hoàn thiện dictionary (n) /'dikʃənəri/ từ điển die (v) /daɪ/ chết, từ trần,...
 • 101
 • 5,929
 • 334

3000 từ tiếng anh thông dụng

3000 từ tiếng anh thông dụng
... sánh compete v /kəm'pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh competition n /,kɔmpi'tiʃn/ cạnh tranh, thi, thi đấu competitive adj /kəm´petitiv/ cạnh tranh, đua tranh complain v /kəm´plein/ phàn ... /kla:k/ thư ký, linh mục, mục sư clever adj /'klevə/ lanh lợi, thông minh tài giỏi, khéo léo click v., n /klik/ làm thành tiếng lách cách; tiếng lách cách, cú nhắp (chuột) client n /´klaiənt/ ... yếu, đình trệ depth n /depθ/ chiều sâu, độ dày derive v /di´raiv/ nhận từ, lấy từ; xuất phát từ, bắt nguồn, chuyển hóa từ (from) describe v /dɪˈskraɪb/ diễn tả, miêu tả, mô tả description n /dɪˈskrɪpʃən/...
 • 100
 • 2,078
 • 65

giáo trình 3000 từ tiếng anh thông dụng

giáo trình 3000 từ tiếng anh thông dụng
... noun : danh từ không đếm v : verb : động từ 3000 từ tiếng Anh thông dụng Kenvil Nguyễn Khái niệm chung từ loại Từ loại loại từ tiếng anh Hầu hết sách ngữ pháp tiếng anh nói có loại từ: danh từ, động ... năm rưỡi bạn "siêu" tiếng Anh Nếu ngày bạn chịu khó học 10 từ vòng khoảng 10 tháng bạn "ông trùm" từ vựng Đây từ ngữ thông dụng tiếng Anh Nguyễn kenvil 3000 từ tiếng Anh thông dụng Kenvil Nguyễn ... từ, tính từ, trạng từ, đ ại từ, liên từ, giới từ thán từ Chúng ta thêm loại từ Đó quán từ Có ều quan trọng đ ể nhận biết loại khác từ loại từ tiếng anh, từ bạn hiểu giải thích ngữ pháp dùng từ...
 • 201
 • 2,903
 • 39

3000 TU TIENG ANH HAY-MVCHUONG

3000 TU TIENG ANH HAY-MVCHUONG
... tách làm Động từ mẫu số tạo nên câu danh từ vị trí chủ ngữ danh từ vị trí chủ ngữ danh tử vị trí complement ám người vật, việc Còn mẫu số 5, động từ tạo nên câu danh từ vị trí chủ ngữ bổ ngữ ám người, ... Động từ dung mẫu câu transitive verb Sau động từ danh từ liền Danh từ liền sau động từ gọi tân ngữ gián tiếp danh từ gọi tân ngữ trực tiếp Hai danh từ mẫu ám người vật khác Mẫu câu 7a: N + V + ... verb Sau động từ có danh từ liền Danh từ đứng liền sau động từ gọi tân ngữ trực tiếp; danh từ có tác dụng giải thích tân ngữ nên gọi object complement – bổ nghĩa tân ngữ Hai danh từ mẫu câu ám người...
 • 15
 • 285
 • 10

Bài giảng 3000 tu tieng anh

Bài giảng 3000 tu tieng anh
... Trần Hà Tu n Anh – ĐH Sài Gòn compete v /kəm'pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh competition n /,kɔmpi'tiʃn/ cạnh tranh, thi, thi đấu competitive adj /kəm´petitiv/ cạnh tranh, đua tranh complain ... Trần Hà Tu n Anh – ĐH Sài Gòn a few ít, vài field n /fi:ld/ cánh đồng, bãi chiến trường fight v., n /fait/ đấu tranh, chiến đấu; đấu tranh, chiến đấu fighting n /´faitiη/ chiến đấu, đấu tranh figure ... Sưu Tập Bởi Trần Hà Tu n Anh – ĐH Sài Gòn actual adj /'æktjuəl/ thực tế, có thật actually adv /'æktjuəli/ nay, advertisement /əd'və:tismənt/ quảng...
 • 83
 • 441
 • 0

Tài liệu 3000 tu tieng anh

Tài liệu 3000 tu tieng anh
... Trần Hà Tu n Anh – ĐH Sài Gòn compete v /kəm'pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh competition n /,kɔmpi'tiʃn/ cạnh tranh, thi, thi đấu competitive adj /kəm´petitiv/ cạnh tranh, đua tranh complain ... Trần Hà Tu n Anh – ĐH Sài Gòn a few ít, vài field n /fi:ld/ cánh đồng, bãi chiến trường fight v., n /fait/ đấu tranh, chiến đấu; đấu tranh, chiến đấu fighting n /´faitiη/ chiến đấu, đấu tranh figure ... instead of thay cho institute n /ˈ´institju:t/ viện, học viện institution n /UK ,insti'tju:ʃn ; US ,insti 'tu: ʃn/ thành lập, lập; quan, trụ sở instruction n /ɪn'strʌkʃn/ dạy, tài liệu cung cấp instrument...
 • 83
 • 348
 • 2

3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất

3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất
... sánh compete v /kəm'pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh competition n /,kɔmpi'tiʃn/ cạnh tranh, thi, thi đấu competitive adj /kəm´petitiv/ cạnh tranh, đua tranh complain v /kəm´plein/ phàn ... /kla:k/ thư ký, linh mục, mục sư clever adj /'klevə/ lanh lợi, thông minh tài giỏi, khéo léo click v., n /klik/ làm thành tiếng lách cách; tiếng lách cách, cú nhắp (chuột) client n /´klaiənt/ ... yếu, đình trệ depth n /depθ/ chiều sâu, độ dày derive v /di´raiv/ nhận từ, lấy từ; xuất phát từ, bắt nguồn, chuyển hóa từ (from) describe v /dɪˈskraɪb/ diễn tả, miêu tả, mô tả description n /dɪˈskrɪpʃən/...
 • 96
 • 1,424
 • 48

3000 từ tiếng Anh hàng ngày docx

3000 từ tiếng Anh hàng ngày docx
... sánh compete v /kəm'pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh competition n /,kɔmpi'tiʃn/ cạnh tranh, thi, thi đấu competitive adj /kəm´petitiv/ cạnh tranh, đua tranh complain v /kəm´plein/ phàn ... sư clever adj /'klevə/ lanh lợi, thông minh tài giỏi, khéo léo click v., n /klik/ làm thành tiếng lách cách; tiếng lách cách, cú nhắp (chuột) client n /´klaiənt/ khách hàng climate n /'klaimit/ ... /´deitə/ số liệu, liệu date n., v /deit/ ngày, kỳ, kỳ hạn, thời kỳ, thời đại; đề ngày tháng, ghi niên hiệu daughter n /ˈdɔtər/ gái day n /dei/ ngày, ban ngày dead adj /ded/ chết, tắt deaf adj /def/...
 • 90
 • 197
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: học 3000 từ tiếng anh bằng thơ lục bát3000 từ tiếng anh bằng thơ lục bát3000 từ tiếng anh thông dụng bằng thơ lục báthọc 3000 từ tiếng anh bằng thơ lục bát fulldownload 3000 từ tiếng anh bằng thơ lục báthọc 3000 từ tiếng anh bằng thơ lục bát pdf3000 từ tiếng anh thông dụng3000 từ tiếng anh thông dụng pdf3000 từ tiếng anh thông dụng nhất3000 từ tiếng anh thông dụng nhất cho android3000 từ tiếng anh thông dụng cho android3000 từ tiếng anh thông dụng androidhọc 3000 từ tiếng anh bằng hình ảnh3000 từ tiếng anh thông dụng file pdfdownload 3000 từ tiếng anh thông dụng nhất pdfbáo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanhBài giảng quản lý kinh doanh xây dựng (7 chương)Kiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn sử dụngTổ chức lao động và năng suất lao động trong xây dựngMat clark IELTS SPEAKING (2007)Bài 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biểnSINH HOẠT HÀNG TUẦN PHÒNG 18Presentation about Traffic jamđề cương điện tử tương tự5 de HSG tieng anh 9 cuc hot (1)15 TOPICS hhhhhhhhhhhhhgiai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 3 full v3TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGHÀNH ĐỀ THI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON 20162017BỒI DƯỠNG NĂNG lực NGHỀ NGHIỆP của CÔNG NHÂN vận HÀNH THIẾT bị IN OFFSET tờ rời THEO TIẾP cận LINH HOẠTCHẤT LƯỢNG đào tạo kỹ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học NÔNG lâm TP HCMGIÁO dục kĩ NĂNG mềm CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ cần THƠNGHIÊN cứu TỔNG hợp vật LIỆU YFeO3 KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG kết tủNguyên lí máy phát điệnChuong 2 Phan tich dong hoc co cau phangGIÁO TRÌNH ÁP CAO VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN