TÀI LIỆU ôn THI THAM KHẢO CHỨNG CHỈ a,b,c

TÀI LIỆU ÔN THI THAM KHẢO CHỨNG CHỈ ANH VĂN A B C

TÀI LIỆU ÔN THI THAM KHẢO CHỨNG CHỈ ANH VĂN A B C
... pupil a < /b> the b a < /b> c an d no article > b 55 That is a < /b> bag It is on table a < /b> the b a < /b> c an d no article > a < /b> 56 We are in same class a < /b> the b a < /b> c an d no article > a < /b> 57 Your book is the desk a < /b> at b ... b as c but d and > a < /b> 48 I am teacher a < /b> the b a < /b> c an d no article > b 49 My uncle is good engineer a < /b> the b a < /b> c an d no article > b 50 That is eraser a < /b> the b a < /b> c an d no article > c 51 ... with a < /b> wheat to one that was a < /b> wheat exporter a < /b> lack b length c shortage d inadequacy > c 272 Charlie Chaplin was not an instant in Hollywood a < /b> succeed b successful c success d unsuccessful...
 • 280
 • 401
 • 1

Tài liệu đề thi tham khảo nv7

Tài liệu đề thi tham khảo nv7
... PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG Môn: Ngữ Văn Năm học: 2010 – 2011 Thời gian: 90 (phút không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3.0 điểm) Yêu cầu đoạn ... mạch lạc Yêu cầu cụ thể : (6.0 điểm) Bài viết phải đảm bảo bố cục phần a.Mở bài: (1.0 điểm) - Giới thi u thầy (cô) giáo nêu ấn tượng chung thầy ( cô) giáo b.Thân bài: (4.0 điểm) - Miêu tả cụ thể ... Điểm – : Đảm bảo tương đối tốt yêu cầu trên, mắc số lỗi tả - Điểm – : Bài làm đủ ý, nắm yêu cầu đề bài, viết chưa sinh động, diễn đạt chưa lưu loát, sai tả - Điểm – : Các trường hợp lại - Còn...
 • 3
 • 199
 • 0

Tài liệu Đề thi tham khảo tuyển sinh Đại học môn Toán - Khối A - Đề số 8 pdf

Tài liệu Đề thi tham khảo tuyển sinh Đại học môn Toán - Khối A - Đề số 8 pdf
... SO AH OH = 3 3sin α Câu V: Từ gt ⇒ a ≤ ⇒ + a ≥ Tương tự, + b ≥ 0, + c ≥ ⇒ (1 + a) (1 + b)(1 + c) ≥ ⇒ + a + b + c + ab + ac + bc + abc ≥ Mặt khác a + b + c + a + b + c + ab + ac + bc = (1 + a ... đường cao D OAM , ta có:  SO = OA.cotgα = R.cotgα sin β  ⇒ AH = SA.sin β = R OA R  sin α  SA = sin α = sin α  R ⇒ OH = OA2 − AH = sin α − sin β sin α R cos α sin β sin α − sin β Vậy: VS AOM ... A( 1;2;5) ⇒ S ∆ ABC = ur ur uu uu  AB, AC  =   − 2007 Câu VII.b: PT ⇔ f ( x ) = 20 08   x − = với x ∈ (– ∞ ; + ∞ ) f ′ (x) =   20 08 x.ln 20 08 −   2007;   ′′ ( x ) =   f 20 08 x ln 20 08 0, ∀x >...
 • 3
 • 237
 • 0

Tài liệu Đề thi tham khảo tuyển sinh Đại học môn Toán - Khối A - Đề số 9 docx

Tài liệu Đề thi tham khảo tuyển sinh Đại học môn Toán - Khối A - Đề số 9 docx
... http://ductam_tp.violet.vn/ 2) Gọi A( a; 0; 0) ∈ Ox ⇒ d (A; (P)) = d (A; d) ⇔ 2a ⇔ 4( a − 3) = ⇔ a = Vậy d ( A; ( P)) = = 2a +1 + 2 2 = 2a ; d ( A; d ) = 8a − 2 4a + 36 8a − 2 4a + 36 ⇔ 4a = 8a − 2 4a + 36 ... OM.tan = α + tan α tan a2 a2 a2 a= tan α + = 1− 12 12 4 + tan α α 4π tan Vậy V = ⇔ ( + tan α ) Câu V: Vì a + b + c = nên độ dài cạnh nhỏ Áp dụng bất đẳng thức Cô-Si cho ba số dương: – a, – ... (1 − a) (1 − b)(1 − c ) > 27 28 56 ⇔ ≥ ab + bc + ca − abc > ⇔ < 2ab + 2bc + 2ca + 2abc ≤ 27 27 56 52 2 2 2 ⇔ < (a + b + c ) − (a + b + c + 2abc ) ≤ ⇔ ≤ a + b + c + 2abc < 27 27 đẳng thức xảy a =...
 • 3
 • 179
 • 0

Tài liệu Đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 2 pdf

Tài liệu Đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 2 pdf
... A B C D 12 A B C D 13 A B C D 14 A B C D 15 A B C D 16 A B C D 17 A B C D 18 A B C D 19 A B C D 20 A B C D 21 A B C D 22 A B C D 23 A B C D 24 A B C D 25 A B C D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... y x 2 Câu 27 :Cho y  x3  4x2  5x  Lựa chọn phương án A y4  2  B y5  1  (Đề Thi Chỉ Có Tính Chất Tham Khảo Dành cho Giáo Viên Và Học Sinh THPT) C y6 1  D y4  1  Câu 28 : Phương ... -3 Câu 44: Đồ thị hàm số y = (15x – 4)/(3x – 2) có tâm đối xứng có toạ độ A/ (2/ 3, -5) B/ (2/ 3, 5) C/ ( -2/ 3), 5) D/ ( -2/ 3), -5) Câu 45: Đồ thị hàm số y = (x² - mx + 2m - 2) /(x - 1) có đường tiệm...
 • 8
 • 201
 • 0

Tài liệu Đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 3 docx

Tài liệu Đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 3 docx
... C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B ... hàm số Đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng y = D Đạo hàm y '(1) A B C D Câu 13 :Số đường thẳng qua điểm A(0 ;3) tiếp xúc với đồ thị hàm số A B C D Câu 14 :Cho hàm số Giá trị lớn hàm số khoảng ... hàm số (1), với m tham số lấy giá trị thực.Tìm tất giá trị m để hàm số (1) biến khoảng A.m = B.m thuộc [0;1] C.m >1 D.m ...
 • 9
 • 202
 • 0

Tài liệu Đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 4 pdf

Tài liệu Đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 4 pdf
... A B C D 14 A B C D 15 A B C D 16 A B C D 17 A B C D 18 A B C D 19 A B C D 20 A B C D 21 A B C D 22 A B C D 23 A B C D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 A A A ... D x = -9 Câu :Đồ thị hàm số y = x4 -4( 2m + 1)x³ - 6mx² + x - m có điểm uốn : A/ 1 /4 < m -1 /4 Câu :Cho hàm số Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm A ... sai Câu 23 :Cho hàm số Tích A -2 B -1 C -5 D -4 Hàm số có hai điểm cực trị , Câu 24 :Cho hypebol , đường thẳng (d1): 5x + y + = 0; (d2): 5x + y - = 0; (d3): x + 5y + = 0; (d4): 5x + y - = Lựa...
 • 12
 • 150
 • 0

Tài liệu Đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 1 doc

Tài liệu Đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 1 doc
... (x-2)2 + (y-2)2 = (x -10 )2 + (y -10 )2 = 10 0 B (x -10 )2 + (y-2)2 = (x -10 )2 + (y -10 )2 = 10 C (x-2)2 + (y-2)2 = (x -10 )2 + (y -10 )2 = 10 D (x-2)2 + (y-2)2 = (x -10 )2 + (y -10 )2 = 10 0 Câu 19 : Viết phương trình ... max = + 1, = -1 B max = - 1, = C max = + 1, = D max = - 1, = Câu 10 :Cho đường thẳng (d) : x -2y + = điểm A (4 ,1) Tìm tọa độ A’ đối xứng A qua (d) 13 17 18 19 A ( , ) B ( , ) 5 5 18 17 29 C ( ... ) 5 5 18 17 29 C ( , ) D ( , ) 5 5 Câu 11 : Cho (d) :2x + y + = A(0,3), B (1, 5) Tìm M (d) cho MA - MB nhỏ : 18 19 A ( -1, 1) B ( , ) 5 C.(-2,3) D (1, 1) Câu 12 : Lập phương trình tắc Elip có độ dài...
 • 6
 • 166
 • 0

Tài liệu Đề thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ pdf

Tài liệu Đề thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ pdf
... quản vốn đầu tư Tổng Giám đốc nhân viên hành nghề phải có chứng hành nghề quản quỹ; II Trong trường hợp tự quản vốn đầu tư Tổng Giám đốc nhân viên hành nghề không cần phải có chứng hành ... Sau chào bán chứng quỹ công chúng lập quỹ, công ty quản quỹ không huy động thêm vốn cho quỹ; IV Sau chào bán chứng quỹ công chúng lập quỹ, công ty quản quỹ phát hành thêm chứng huy động ... mua chứng Quỹ X;(Cty ko đầu tư vào quỹ quản lý) IV Công ty dùng 50 tỷ đồng quỹ Y 50 tỷ đồng Công ty để đầu tư mua chứng quỹ đại chúng Z Công ty quản quỹ B quản (Okie) Phương án trả lời a.Chỉ...
 • 9
 • 3,167
 • 45

Tài liệu Đề thi tham khảo môn luật kinh tế pot

Tài liệu Đề thi tham khảo môn luật kinh tế pot
... Đề thi gồm 10 cau trắc nghiệm " chọn nhiều câu " ( tức câu tick vào bảng trả lời , không hẳn đáp ... lý thuyết ) Phân tích điều 13 luật Doanh Nghiệp 2005 Vợ chồng thành lập công ty TNHH TV trở lên không ? Một người vừa thành viên hợp danh , chủ công ty tư nhân kinh doanh hộ gia đình không ? ... cho bà xã Ông E gd cô D muốn hợp tác mở c.ty TNHH thi t kế xây dựng Vốn điều lệ tỷ đồng ( A , B , C , D , E ) đc ghi người góp 200tr Nhưng thực tế gd ông A góp phần tiền mặt 500tr Ông E góp xyz...
 • 4
 • 494
 • 1

Tài liệu Đề thi tham khảo môn Thanh Toán Quốc Tế 2010 pdf

Tài liệu Đề thi tham khảo môn Thanh Toán Quốc Tế 2010 pdf
... T i liệu quan trọng, đề nghị đọc kỹ hớng dẫn sử dụng -15 tgiungar33@yahoo.com T i liệu tham khảo .: :Môn Thanh Toán Quốc Tế: : Đề thi số Câu số1: Các loại tiền tệ giới đợc sử dụng toán quốc tế v ... gia tham gia toán quốc tế : Tiền mặt v tiền tín dụng Thanh toán quốc tế chủ yếu tiền tín dụng - Tỷ giá hối đoái tiền tệ quốc gia tham gia toán quốc tế đợc thả nối tự ; T i liệu quan trọng, đề ... quốc tế cha có chức : + Tính toán thơng mại quốc tế , + Dự trữ quôc tế , + Thanh toán quốc tế + SDR l tiền tín dụng quốc tế IMF 1.3- Tiền quốc gia ( National Money) đợc sử dụng l m tiện tệ quốc...
 • 80
 • 991
 • 10

TÀI LIỆU ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ppt

TÀI LIỆU ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ppt
... d Cả a, b, c tưởng cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam gì? a tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người b tưởng đạo đức cách mạng c tưởng kết hợp ... Trong tưởng Hồ Chí Minh, tảng khối đại đoàn kết dân tộc là: a Liên minh công – nông b Liên minh công – nông – lao động trí óc c Liên minh công – nông lực lượng khác d Liên minh công – nông tầng ... tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng chủ yếu khối đại đoàn kết dân tộc là: a Công nhân b Công nhân – nông dân c Công nhân, nông dân, lao động trí óc d Học trò, nhà buôn Sức mạnh dân tộc tưởng Hồ...
 • 25
 • 1,068
 • 5

Tài liệu ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh doc

Tài liệu ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh doc
... Trong tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa coi nhà nước dân, dân, dân không “nhà nước toàn dân” hiểu theo nghĩa nhà nước phi giai cấp Nhà nước Việt Nam mới, theo Hồ Chí Minh, ... ng Hồ Chí Minh nhiều vấn đề tiếp tục bổ sung phát triển, như: tưởng CNXH đường độ lên CNXH; tưởng nhà nước dân, dân, dân; tưởng chiến lược người,… Câu 2: Trình bày luận điểm of HCM: “Cách ... mạng mới, Hồ Chí Minh Trung ương Đảng xác định kẻ thù nhân dân Việt Nam, đề cho miền Nam, Bắc nhiệm vụ khác Xuất phát từ thực tiễn, suốt trình hoạt động lãnh đạo cách mạng, tưởng Hồ Chí Minh nhiều...
 • 10
 • 325
 • 4

tài liệu ôn thi kiến thức chung- kỳ thi tuyển công chức thái bình

tài liệu ôn thi kiến thức chung- kỳ thi tuyển công chức thái bình
... lợi ích hợp pháp khác công dân; Tổ chức, đạo công tác tra nhà nước, tổ chức tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân theo quy định pháp luật; Tổ chức, đạo công tác thi hành án địa phương ... nhiệm nhiệm vụ, tài tổ chức đơn vị nghiệp theo phân cấp Chính phủ; 20 Tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước cán bộ, công chức cấp xã, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà ... lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh; tổ chức quản...
 • 23
 • 861
 • 17

tài liệu ôn thi môn kế toán chi phí

tài liệu ôn thi môn kế toán chi phí
... kỳ Chi phí NVL trực tiếp 600 5.950 Chi phí nhân công trực tiếp 200 4.128 Chi phí sản xuất chung 250 4.763,5 1.050 14.841,5 Sản phẩm A1 Sản phẩm A2 Chi phí NVL trực tiếp 10 20 Chi phí nhân công ... điện 1.000đ/kwh sửa chữa 5.250 đ/h công  Tổng chi phí PS PXĐ = 14.500  Tổng chi phí PS PXSC = 9.000  Chi phí Đ cung cấp cho SC = x 1.000 = 1.000  Chi phí SC cung cấp cho Đ = 5,25 x 100 = ... tương đương, phế liệu thu hồi nhập kho 4.000 Bài làm: (ĐVT: 1.000 đ)  Tổng chi phí PS PXĐ = 77.130  Tổng chi phí PS PXVC = 13.220  Chi phí Đ cung cấp cho VC = 800 x = 2.400  Chi phí VC cung cấp...
 • 26
 • 241
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi tin học chứng chỉ b tài liệu ôn tập tham khảo môn toántài liệu ôn thi môn luật chứng khoántài liệu ôn thi thẩm định tín dụngtài liệu ôn thi quân sự chungtài liệu ôn thi tư tưởng hồ chí minhtài liệu ôn thi kiến thức chung ngành xây dựngtài liệu luyện thi tin học chứng chỉ atai lieu de thi tham khao moi truong trong xay dungtài liệu ôn thi kiến thức chungtài liệu ôn thi môn công chứng chứng thựctài liệu ôn thi thẩm định giátài liệu ôn thi thẩm định giá 2012tài liệu ôn thi kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức thái bìnhtài liệu ôn thi tiếng anh đề thi chứng chỉ a tiếng anhCo che di truyen va bien di phan tuLien ket gen va hoan vi genUng dung di truyen hocQuang hợp ở thực vậtTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚCBài viết số 7 lớp 8 đề 2HUONG DAN TINH HUONG TRONG DAU THAUHình học chọn lọc thi HSG toán lớp 12Giáo án lớp 3 tuần 6I AM ĐÀN BÀ ÁNH TRĂNG : GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌCCHAPTER 4: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTQĐ thành lập ban chỉ đạo PCCC cơ sởChủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nóBài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUtư tưởng bác ái của công giáo trong tân ướcthực tập mô phôi có chú thích