897 chattingcardsgripesandjoys1of2

Đề kiểm tra chương 1-Mã 897

Đề kiểm tra chương 1-Mã 897
... gia tốc tiếp tuyến mà gia tốc hướng tâm D có gia tốc hướng tâm mà gia tốc tiếp tuyến Trang 2/3 - Mã đề thi 897 Câu 24: Một cứng mảnh chiều dài 1m có khối lượng không đáng kể quay xung quanh trục ... rad/s2 B 4,7 rad/s2 C 1,5 rad/s2 D 9,4 rad/s2 - - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 897 ... kg.m2/s B 0,2262 kg.m2/s C 0,2827 kg.m2/s D 0,5656 kg.m2/s Câu 29: Một mảnh đồng chất tiết diện đều, khối lượng m, chiều dài l, quay xung quanh trục nằm ngang qua đầu vuông góc với Bỏ qua ma sát...
 • 3
 • 333
 • 2

Đề thi thử Vật lý 2009 (897)

Đề thi thử Vật lý 2009 (897)
... điện nơi truyền Câu 17: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm Vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn ... C điện tích D lượng toàn phần Câu 30: Trong thi n văn học, để đo khoảng cách từ hành tinh đến Mặt trời, người ta dùng đơn vị thi n văn Một đơn vị thi n văn khoảng cách A từ Kim Tinh đến Mặt Trăng ... đạt tốc độ góc 50rad/s A 1,5s B 12,5s C 10,7s D 8,2s Câu 42: Một vật rắn quay biến đổi quanh trục cố định qua vật Một điểm xác định vật rắn cách trục quay khoảng r ≠ có A vận tốc góc không biến...
 • 5
 • 197
 • 0

Đề thi đại học môn vật lý mã đề 897.

Đề thi đại học môn vật lý mã đề 897.
... biểu sai ? Tia laze có : Trang 3/5 - đề thi 897 A cường độ lớn B tính kết hợp cao C tính định hướng cao D độ đơn sắc không cao Câu 32: Sóng điện từ sóng học tính chất sau đây? A Là sóng ngang ... giảm 20 lần D giảm 400 lần Câu 21: Phát biểu sau sai nói tượng tán sắc ánh sáng ? Trang 2/5 - đề thi 897 A Các tia sáng song song gồm màu đơn sắc khác chiếu vào mặt bên lăng kính tia ló mặt ... số ngoại lực tuần hoàn Câu 29: Đại lượng sau không bào toàn phản ứng hạt nhân ? A khối lượng nghỉ B số nuclôn C điện tích D lượng toàn phần Câu 30: Trong thi n văn học, để đo khoảng cách từ hành...
 • 5
 • 218
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH Mã đề thi 897

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH Mã đề thi 897
... across the Mississippi River A was the first bridge built B the bridge building was Trang 2/4 - đề thi 897 Thursday, July 10, 2014 C the first building a bridge D the first bridge was built Câu ... was that, in addition to being morally wicked, it didn’t even pay off handsomely Trang 3/4 - đề thi 897 Thursday, July 10, 2014 Thanks to the natural resources of the country, every American, ... by which everybody was made to laugh - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 897 ...
 • 4
 • 212
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 897 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 897 pot
... very funny story by which everybody was made to laugh - HẾT -Trang 4/4 - đề thi 897 ... or exterminated, but this was not, as it has always been in Europe, a matter of the conqueror seizing the wealth of the conquered, for the Indian had Trang 3/4 - đề thi 897 Wednesday, August ... destroy D instruction Câu 40: A arrangement B achievement C enclosure D reference Trang 2/4 - đề thi 897 Wednesday, August 10, 2011 Chọn phương án (A B, C, D) điền vào chỗ trống để hoàn thành...
 • 4
 • 190
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TIẾNG ANH - Mã đề: 897 potx

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TIẾNG ANH - Mã đề: 897 potx
... something B the one C which one D only one Câu 80: A reservation B conservation C prevention D protection - HẾT -Họ tên thí sinh: Số báo danh: Trang 4/5 - đề thi 897 Trang 5/5 - ... life………….such a beautiful sunset A have I seen B I see C I see D I have seen Trang 2/5 - đề thi 897 V Chọn phương án (A B, C, D) ứng với từ cụm từ cần phải sửa để câu sau trở thành câu Câu ... NOT used as a term for “microorganisms”? A Fungi B Bacteria C Compounds D Bugs Trang 3/5 - đề thi 897 Câu 65: It can be inferred that highly resistant compounds … A cannot yet be effectively...
 • 5
 • 205
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 897 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 897 pptx
... exterminated, but this was not, as it has always been in Europe, a matter of the conqueror seizing the wealth of the conquered, for the Indian had Trang 3/4 - đề thi 897 Wednesday, July 20, 2011 never ... very funny story by which everybody was made to laugh - HẾT -Trang 4/4 - đề thi 897 ... instruction Câu 40: A arrangement B achievement C enclosure D reference Trang 2/4 - đề thi 897 Wednesday, July 20, 2011 Chọn phương án (A B, C, D) điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau, từ câu...
 • 4
 • 215
 • 0

Thông báo số 897/TB-KBNN ppsx

Thông báo số 897/TB-KBNN ppsx
... (Kèm theo Thông báo số 897/TB-KBNN ngày 01 thang năm 2011 Kho bạc Nhà nước) Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá Việt Nam đồng với loại ngoại tệ áp dụng thống kê kể từ ngày 01/6/2011 có thông báo sau: ... nghị quan tài chính, Kho bạc Nhà nước đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước vào tỷ giá thông báo để hạch toán báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định / KT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi ... thống kê kể từ ngày 01/6/2011 có thông báo sau: Ký hiệu ngoại tệ Bằng TÊN NƯỚC TÊN NGOẠI TỆ Bằng số chữ VND/Ngoại tệ SLOVAKIA SLOVAKKORUNA 09 SKK 960 MOZAMBICAN MOZAMBIQUE METICAL 10 MZN 696 NICARAGUA...
 • 20
 • 77
 • 0

Quyết định số 897/QĐ-BNN-TC doc

Quyết định số 897/QĐ-BNN-TC doc
... trách nhiệm thi hành định KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, TC Diệp Kỉnh Tần PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ (Đính kèm Quyết định số 897/QĐ-BNN-TC ngày 05 ... cúm gia cầm, cúm người Dự phòng đại dịch Việt Nam có trách nhiệm thực theo quy định Hiệp định, ủy quyền Bộ quy định hành khác Điều Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng ban quản ... gia cầm, cúm người Dự phòng đại dịch Việt Nam; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể phần chi phí Ban điều phối dự án Dự phòng...
 • 5
 • 45
 • 0

Ngô Quyền (897 - 944) pps

Ngô Quyền (897 - 944) pps
... sứ, giao cho Ngô Quyền cai quản Châu Yêu mến tài nhiệt huyết cứu đời, giúp nước Ngô Quyền, Dương Đình Nghệ gả gái cho ông Trong năm (93 1-9 38), quản lĩnh đất Châu, Ngô Quyền trổ tài lực, ... "mùa đông, tháng Mười", tính dương lịch từ 2 6-1 0 đến 2 4-1 1-9 38 - Việt sử lược chép vào "mùa đông, tháng Chạp", tính dương lịch từ 2 5-1 2938 đến 2 2-1 -9 39 Về mặt sử liệu học ba tài liệu trên, Bộ ... Việt sử thông giám cương mục chép Ngô Quyền diệt Kiều Công Tiễn phá quân Nam Hán vào "mùa thu, tháng chín" năm Mậu Tuất, tính dương lịch từ 2 7-9 đến 2 5-1 0-9 38 - Đại Việt sử ký toàn thư lại chép...
 • 11
 • 45
 • 0

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 12 BAN NÂNG CAO - Mã đề thi 897 ppsx

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 12 BAN NÂNG CAO - Mã đề thi 897 ppsx
... q0sint biểu thức biểu thức lượng mạch LC sau SAI? Li Q Q2 A Năng lượng từ: Wt   cos t  (1  cos 2t ) C 2C Trang 2/3 - đề thi 897 LI L Q Q 0 = = 2 2C 2 Q Q2 Cu qu q C Năng lượng i n: ... xoay chiều qua cản trở dòng i n B Ngăn cản hoàn toàn dòng i n xoay chiều C Cho dòng i n xoay chiều qua đồng th i cản trở dòng i n D Cho dòng i n chiều qua có cản trở dòng i n chiều i n trở ... n i tiếp v i tụ i n C Nếu dung kháng ZC=R cường độ dòng i n chạy qua i n trở  A nhanh pha so v i i n áp hai đầu đoạn mạch  B chậm pha so v i i n áp hai đầu đoạn mạch  C nhanh pha so với...
 • 3
 • 128
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN HOÁ HỌC 12 Mã đề thi 897 ppt

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN HOÁ HỌC 12 Mã đề thi 897 ppt
... propionat C Vinyl axetat D Vinyl fomat Câu 26: Tơ nilon 6,6 A Poliamit axit ađipic hexametylenđiamin; B Hexacloxyclohexan; C Polieste axit ađipic etylen glycol; D Poliamit axit ε aminocaproic; ... nghịch (2) chiều C Đều thuận nghịch D Đều chiều Câu 32: C4H8O2 có số đồng phân este A B C D Trang 2/3 - đề thi 896 Câu 33: Để phân H2N-CH2-COOH, CH3COOH, H2N-(CH2)4CH(NH2)COOH ngư i ta dùng A ... học nguyên tử kim lo i thể A tính oxi hoá tính khử B tính khử C vừa thể tính oxi hoá, vừa thể tính khử D tính oxi hoá Câu 39: Mạng tinh thể kim lo i gồm có A nguyên tử kim lo i electron độc thân...
 • 3
 • 98
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT - Mã đề thi 897 pdf

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT - Mã đề thi 897 pdf
... gia tốc góc số dương D gia tốc góc tăng theo thời gian - - HẾT Trang 5/5 - đề thi 897 ... Độ hụt khối hạt nhân : A m = mx - ( mp + mn ) B m = [Z.mp + ( A - Z ).mn] - mx C m = ( mp + mn ) - mx D m = [Z.mn + ( A - Z ).mp] - mx Câu 24: Gọi bước sóng λ0 giới hạn quang điện kim loại, λ bước ... Khi nói tia laze, phát biểu sai ? Tia laze có : A cường độ lớn B tính kết hợp cao Trang 3/5 - đề thi 897 C tính định hướng cao D độ đơn sắc không cao Câu 32: Sóng điện từ sóng học tính chất sau...
 • 5
 • 103
 • 0

Đề TN THPT môn Tiếng Anh PB năm 2008 kỳ 1 mã 897

Đề TN THPT môn Tiếng Anh PB năm 2008 kỳ 1 mã 897
... Câu 13 : I’m learning English I want to get a better job A but B or C therefore D because Câu 14 : The boy eyes are brown is my friend A whom B which C who D whose Câu 15 : Ann: “ ... Lan breakfast, she isn’t hungry now A eats B was eating C has eaten D ate Trang 2/4 - đề thi 897 Câu 33: "Could I have more sugar in my coffee, please?” A little B many C some Câu ... the most popular sport C to be the most popular sport D the most popular sport Trang 3/4 - đề thi 897 Câu 48: , the workers will stop working A Unless the working conditions aren’t improved...
 • 4
 • 101
 • 0

Xem thêm