tài liệu ngữ pháp tiếng anh

TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10 HKII

TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10 HKII
... ( Dù nước có lạnh bơi)  However quickly he ran, he couldn’t catch the bus ( Cho dù anh có chạy nhanh đến anh cụng6 không bắt kòp se buýt) Whatever ( no matter what) : dù Whatever vừa đại từ ... GIÁN TIẾP Đại từ Chủ ngữ they you Tân ngữ he, she we nhân xưng I they me him, her us them you them Đại từ Phẩm định their your their mine his, her ours theirs yours Định danh his, her our sở hữu ... friends say, I won’t listen ( Cho dù bạn cũa có nói không nghe) b Khi làm tính từ, Whatever phải có danh từ theo sau  Whatever films he sees, he will never pay attention to details ( Cho dù có xem...
 • 9
 • 1,073
 • 71

TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10

TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10
... Động từ câu bị động: To be + Past Participle (Pii) b Tân ngữ câu chủ động thành chủ ngữ câu bị động c Chủ ngữ câu chủ động thành chủ ngữ giới từ "BY" Active : Subject - Transitive Verb – Object ... chủ ngữ đứng vai bị động Ví dụ: Chinese is learnt at school by her A book was bought by her Chú ý: Điều kiện để chuyển câu chủ động sang bị động: Thứ 1: Câu chủ động phải xác lập có tân ngữ (object) ... everyday (Active) Tea is drunk by the farmer everyday (Passive) Khi ngoại động từ chủ động có hai tân ngữ, trực tiếp gián tiếp (nhóm tặng biếu), chuyển thành hai câu bị động Ví dụ: I gave him an apple...
 • 4
 • 759
 • 52

TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
... nhiu nht l danh t vỡ danh t cú liờn quan ti nhng sau: 1.1 Danh t m c v khụng m c - Danh t m c cú th c dựng vi s m ú cú hỡnh thỏi s ớt, s nhiu Nú cú th dựng c dựng vi a (an) v the - Danh t khụng ... sau l cỏc nh ng dựng c vi danh t m c v khụng m c Danh t m c (with count noun) a (an), the, some, any 10 Danh t khụng m c (with non-count noun) the, some, any Tiếng Anh this, that, these, those, ... vi mt s danh t bt ng vt ch dựng s trng hp tht c bit danh t ú nm cỏc thnh ng Vớ d: A stones throw - ụi i vi nhng danh t ch ni chn hoc a im ch cn dựng s hu cỏch cho danh t ú m khụng cn danh t theo...
 • 127
 • 892
 • 4

Tài liệu ngữ pháp tiếng anh THPT

Tài liệu ngữ pháp tiếng anh THPT
... TỪ LOẠI I- Danh từ: 1) Danh từ đếm được: 1.1 Hình thức số ít: a/an + N - “a” đứng trước danh từ số bắt đầu phụ âm Study, study more, study forever!!! Trang 23 Ngữ pháp tiếng Anh THPT Nguyễn Đặng ... Study, study more, study forever!!! Trang 21 Ngữ pháp tiếng Anh THPT Nguyễn Đặng Hoàng Duy Bài 9: DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ “TO” I- DANH ĐỘNG TỪ: (Gerund) Ex: She enjoys listening ... đặt sau danh từ phụ nghóa, nối từ quan hệ: WHO, WHOM, WHICH, THAT, WHOSE, WHERE, WHY, WHEN Study, study more, study forever!!! Trang 17 Ngữ pháp tiếng Anh THPT Nguyễn Đặng Hoàng Duy DANH TỪ CHỦ...
 • 53
 • 904
 • 12

Tài liệu ngữ pháp tiếng anh present perfect since and for

Tài liệu ngữ pháp tiếng anh  present perfect since and for
... for three decades have used Gates’s software future Since and For Since and For Note the difference between since and for since + point in time for + length of time five o’clock yesterday last ... been see – seen read – read Present Perfect Present Perfect Use the present perfect to talk about something that began in the past and continues into the present (and may continue into the future) ... future) Bill Gates has been CEO of Microsoft since 1975 since 1975 now past future has been CEO 1975 Using Since Using Since Use the present perfect with since + point in time to show when something...
 • 14
 • 618
 • 3

Tài liệu ngữ pháp tiếng anh physical appearance

Tài liệu ngữ pháp tiếng anh  physical appearance
... tall, short, medium height… slim, big, small, broad-shoulder, well-built, medium build, muscular – APPEARANCE: good-looking, attractive, ugly, beautiful, smart – MOUSTACHE, BEARD Complete these sentences...
 • 24
 • 588
 • 1

Tài liệu ngữ pháp tiếng anh simple present

Tài liệu ngữ pháp tiếng anh  simple present
... I/ Present simple Form: With ordinary Verbs (+) S + V (s/es) (-) S + do/ does + not + V( bare inf.) (?) ... ……………….We don’t need very ……… much Money, because our life is Fill in the blank with suitable words simple very It’s a good ………life the summer, in hard but it can be a bit ………… in the winter We...
 • 14
 • 615
 • 2

GRAMMAR English - tài liệu ngữ pháp tiếng anh

GRAMMAR English - tài liệu ngữ pháp tiếng anh
... more English study materials, including level A, B, C, TOEFL and IELTS Copyright Hp Group (www.hp-vietnam.com) English Grammar Review! Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung câu tiếng Anh: ... Subject (chủ ngữ) : Chủ ngữ chủ thể hành động câu, thường đứng trước động từ (verb) Chủ ngữ thường danh từ (noun) ngữ danh từ (noun phrase - nhóm từ kết thúc danh từ, trường hợp ngữ danh từ không ... verb: going) 1.3 Complement (vị ngữ) : Vị ngữ từ cụm từ đối tượng tác động chủ ngữ Cũng giống chủ ngữ, vị ngữ thường danh từ ngữ danh từ không bắt đầu giới từ, nhiên vị ngữ thường đứng sau động từ...
 • 126
 • 461
 • 0

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh - Grammar English. pptx

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh - Grammar English. pptx
... ngữ pháp Dùng với danh từ đếm another + danh từ đếm số = nữa, khác, người nữa, người khác Dùng với danh từ không đếm the other + danh từ đếm số = lại (của bộ), người lại (của nhóm) Other + danh ... cộng danh từ theo sau) Các ngữ giới từ định tới việc chia động từ, động từ phải chia theo chủ ngữ Ex: Các thành ngữ bảng sau với danh từ theo sau tạo nên tường đồng chủ ngữ Nó đứng xen vào chủ ngữ ... the dishes by himself (alone) 25 Tân ngữ Động từ dùng làm tân ngữ Không phải động từ tiếng Anh đòi hỏi tân ngữ đứng sau danh từ Một số động từ lại đòi hỏi tân ngữ sau phải động từ khác Chúng chia...
 • 116
 • 386
 • 1

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh - English Grammar docx

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh - English Grammar docx
... ngữ pháp Dùng với danh từ đếm another + danh từ đếm số = nữa, khác, người nữa, người khác Dùng với danh từ không đếm the other + danh từ đếm số = lại (của bộ), người lại (của nhóm) Other + danh ... cộng danh từ theo sau) Các ngữ giới từ định tới việc chia động từ, động từ phải chia theo chủ ngữ Ex: Các thành ngữ bảng sau với danh từ theo sau tạo nên tường đồng chủ ngữ Nó đứng xen vào chủ ngữ ... the dishes by himself (alone) 25 Tân ngữ Động từ dùng làm tân ngữ Không phải động từ tiếng Anh đòi hỏi tân ngữ đứng sau danh từ Một số động từ lại đòi hỏi tân ngữ sau phải động từ khác Chúng chia...
 • 116
 • 437
 • 3

Tài liệu Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh ppt

Tài liệu Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh ppt
... return to his native village trạng từ (đa số phủ định ) đứng đầu câu đa số ta phải dùng dạng đảo ngữ Never [không bao giờ] Seldom [hiếm khi] Not only … but also [không những… mà còn] Not until...
 • 5
 • 359
 • 11

Tài liệu Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu – P2 ppt

Tài liệu Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu – P2 ppt
... Chỉ dùng cho danh từ người động vật, không dùng cho đồ vật Ex:The student's book The cat's legs Đối với danh từ số nhiều có sẵn "s" đuôi cần dùng dấu phẩy Ex: The students' book Nhưng danh từ đổi ... sở hữu cách cho hai mùa người viết nhân cách hoá chúng Ngày người ta dùng mùa năm tính từ cho danh từ đằng sau, dùng sở hữu cách Ex: The Autumn's leaf: nàng thu Dùng cho tên công ty lớn, quốc ... now, untill now, so far (cho đến giờ) Những thành ngữ đứng đầu câu cuối câu Ex: So far the problem has not been resolved Dùng với recently, lately (gần đây) thành ngữ đứng đầu cuối câu Ex: I have...
 • 10
 • 792
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ngữ pháp tiếng anh 9tài liệu ngữ pháp tiếng anh luyện thi đại họctài liệu ngữ pháp tiếng anh lớp 8tài liệu ngữ pháp tiếng anh lớp 9tài liệu ngữ pháp tiếng anh thptdownload tài liệu ngữ pháp tiếng anh nâng caotài liệu ngữ pháp tiếng anh lớp 11tài liệu ngữ pháp tiếng anh thcstài liệu ngữ pháp tiếng anh lớp 10tài liệu ngữ pháp tiếng anh ieltstài liệu ngữ pháp tiếng anh trình độ btài liệu ngữ pháp tiếng anh toeictài liệu ngữ pháp tiếng anh hay nhấttài liệu ngữ pháp tiếng anh haytài liệu ngữ pháp tiếng anh căn bảnĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả