BAI 5 DAC DIEM DAN CU XH CHAU a

BAI 5 DAC DIEM DAN CU XH CHAU a

BAI 5 DAC DIEM DAN CU XH CHAU a
... Mạc Đónh Chi Đ a lí Như năm 2000 so với năm 1 950 DS châu Phi tăng 354 .7%  Tương tự HS/ nhóm tính mức gia tăng tương đối dân số châu giới qua 50 năm, thảo luận đ a nhận xét Sau phút, GV gọi ... sau 50 năm? Kết luận điều gì? HS trình bày: Dân số châu Á tăng nhanh thứ hai sau châu Phi cao so với giới (1 950 -2000)  GV đặt câu hỏi giáo dục ý thức sách dân số: H: Trước tình hình chung gia ... Đông Nam Á + Ơ-rô-pê-ô-it phân bố Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á Nơi đời tôn giáo - Văn h a a dạng, nhiều tôn giáo:  Ấn Độ giáo (n Độ)  Phật giáo (n Độ)  Hồi giáo (Ả-rap-xê-ut)  Ki-tô giáo (Pa-lex-tin)...
 • 6
 • 247
 • 0

đặc điểm dân xh châu á

đặc điểm dân cư xh châu á
... -0,1 1,4 2,4 • Dựa vào bảng nhận xét số dân tỉ lệ gia tăng châu Á so với châu khác 1/ Một châu lục đông dân Thế Giới Năm Châu Châu Á Châu Âu Châu Úc Châu Mỹ Châu Phi 1950 2000 2002 Tỉ lệ gia tăng ... BÀI Đ ẶC ĐI ỂM DÂN C Ư XÃ H ỘI CHÂU Á 1/ Một châu lục đông dân Thế Giới Năm Châu Châu Á Châu Âu Châu Úc Châu Mỹ Châu Phi 1950 2000 2002 Tỉ lệ gia tăng t nhiên ... 32 850 839 1,3 3683 729 30,4 829 784 • Dân số châu lục qua số năm -0,1 1,4 2,4 1/ Một châu lục đông dân Thế Giới Năm Châu Châu Á Châu Âu Châu Úc Châu Mỹ Châu Phi 1950 2000 2002 Tỉ lệ gia tăng...
 • 23
 • 143
 • 0

Bài 5: Đặc điểm dân và xã hội châu Á

Bài 5: Đặc điểm dân cư và xã hội châu Á
... tháng năm 2007 Tiết : Địa lí Lớp B Bài : Đặc điểm dân hội châu Bảng 5.1, Dân số châu lục qua số năm ( triệu người) Châu lục So với giới 1950 2000 2002 Tỉ lệ tăng tự nhiên Châu Châu Âu Châu ... xét số dân tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên châu so với châu lục khác so với giới? - Châu có số dân đông nhất, chiếm 60,6% dân số giới - Số dân châu lớn gấp 5,2 lần châu Âu, gấp 117,7 lần châu Đại ... VII Nam á, In đô nê xi a, Ma lai xi a Hồi giáo Mec-ca (ả rập Xê út) Đông Thánh A La A Hồi giáo B ấn Độ giáo C Thiên Chúa giáo D Phật giáo Đố bạn ? Tôn giáo lớn Việt Nam ? Hành hương đến thánh địa...
 • 17
 • 3,871
 • 13

Bài 5: Đặc điểm, dân xã hội Châu Á

Bài 5: Đặc điểm, dân cư xã hội Châu Á
... Ô-xtra-lô-it Các chủng tộc khác hình thái có quyền khả hoạt động kinh tế, văn hoá, hội Châu Á nơi đời nhiều tôn giáo lớn: Ấn độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Ki-tô giáo Dân Châu Á thuộc chủng ... gia tăng dân dân Dân số Châu Á Châu chiếm % so số giới? cao Á ba sau Châu phi khác so tự nhiên châuthứso với châu lục tích mĩ với giới? (Diện tích chiếm 23,4% diệnvà Châu giới) Châu Á châu lục ... sốViệt Nam thứ dân số Á, thứ Đông Nam Á dân đứng có Châu đứng thứ châu Á? - Diện tích đồng lớn - Châu Á có văn minh lúa nước từ lâu đời - Sản xuất nông nghiệp đồng Châu Á lại có số dân đông Tại...
 • 33
 • 5,599
 • 12

Địa 8 : Bài 5- Đặc điểm dân xã hội châu Á

Địa 8 : Bài 5- Đặc điểm dân cư xã hội châu Á
... bày : địa điểm , thời điểm đời thần linh tôn thờ tôn giáo lớn châu Á : Tổ Ấn độ giáo Tổ Hồi giáo Tổ Ki-tô giáo Tổ4 Phật giáo Trình bày kết thảo luận vào bảng sau : Tôn giáo Ấn độ giáo Hồi giáo ... 30,4 82 9 784 6055,4 78, 7 3766 7 28 32 85 0 83 9 6215 80 ,9 1,3 -0,1 1,0 1,4 2,4 1,3 1,43 Bảng 5. 1: Dân số châu lục qua số năm (triệu người) Dân số Châu Á chiếm gần 61% dân số giới Năm 2002 dân số ... nhiên châu dân mà với lệ gia Do đô thị hóa khác gia tăng dân sốsố liệuÁ100 ) : hóađáng kể ? tỉ lệ tốt : ( -Cách tínhthế giới200 0châu x2002 giảm =gia đình nước đông dân thực : Năm ? ( sáchykế...
 • 18
 • 8,192
 • 16

tiết 5 bài 5 đặc điểm dân -xã hội châu á

tiết 5 bài 5 đặc điểm dân cư -xã hội châu á
... 2000x100/sdân 1 950 Châu Á Âu Đại Dương Mĩ Phi Thế giới Mức tăng dân số% 1/.Một châu lục đông dân giới - Châu Á có số dân đông nhất, chiếm gần 61 % dân số giới TIẾT BÀI 5: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU Á ... chẽ sách dân số, phát triển công nghiệp hóa đô thị hóa nước đông dân nên tỉ lệ gia tăng dân số Châu Á giảm 2/ Dân thuộc nhiều chủng tộc TIẾT BÀI 5: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU Á 1/.Một châu ... gia tăng dân số Châu Á giảm TIẾT BÀI 5: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU Á - Quan sát H5.1/17 cho biết Châu Á có chủng tộc sinh sống? Xác định địa bàn phân bố chủ yếu chủng tộc lược đồ 1/.Một châu lục...
 • 23
 • 2,219
 • 2

BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN VÀ XÃ HỘI CHÂU Á

BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI CHÂU Á
... TIẾT : PPCT 05 BÀI : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á TRƯỜNG : THCS BÌNH LONG GV : LÊ THANH HẢI BÀI : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á MỘT CHÂU LỤC ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI: BÀI : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ ... tôn giáo châu lục , Châu Á , nôi tôn giáo lớn , có tín đồ đông dân CÂU HỎI : Em kể tên tôn giáo lớn Châu Á ? BÀI : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á THẢO LUẬN NHÓM : NƠI RA ĐỜI CÁC TÔN GIÁO : Tôn ... NHIỀU CHỦNG TỘC : BÀI : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á DÂN CƯ THUỘC NHIỀU CHỦNG TỘC : CÂU HỎI : Quan sát phân tích hình 5. 1 SGK , cho biết : - Châu Á có chủng tộc sinh sống ? - Xác đònh đòa bàn...
 • 35
 • 830
 • 2

Bài 5 : Đặc điểm dân xã hội Châu Á

Bài 5 : Đặc điểm dân cư xã hội Châu Á
... Ôx tra lô it : + Ơ-rô-pê-ô-it : phía Tây Châu Á (Tây Nam Á, Trung Á Nam Á ? Hãy cho Biết Dân châu Môn-gô-lô-it : Đông Á Trung tâm châu thuộc chủng Trung Á, Bắc Á, Đông Á đông á, ( phần tộc ... 1,43 Xem bảng 5. 1 nhận xét: • • - Số dân châu so với châu lục khác? - Số dân châu chiếm % dân số giới? Nêu công thức tính? 1.Một châu lục đông dân giới Số dân năm - Châu Á có số dân đông Tên nước(chiếm ... • Một châu lục đông dân giới • Dân thuộc nhiều chủng tộc • Nơi đời tôn giáo lớn Một số châu lục đông dân giới Bảng 5. 1 .Dân số châu lục qua số năm(triệu người) Châu lục Châu Á Châu Âu Châu Đại...
 • 23
 • 1,337
 • 1

Bài 5 : Đặc Điểm Dân , Xã Hội Châu Á

Bài 5 : Đặc Điểm Dân Cư , Xã Hội Châu Á
... : PPCT 05 BÀI : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á TRƯỜNG : THCS BÌNH LONG GV : LÊ THANH HẢI BÀI : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á MỘT CHÂU LỤC ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI: BÀI : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , ... ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á DÂN CƯ THUỘC NHIỀU CHỦNG TỘC : BÀI : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á DÂN CƯ THUỘC NHIỀU CHỦNG TỘC : CÂU HỎI : Quan sát phân tích hình 5. 1 SGK , cho biết : - Châu Á ... , văn hóa , hội BÀI : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á NƠI RA ĐỜI CÁC TÔN GIÁO : Trong trình phát triển hội loài người , đời sống vật chất , tinh thần , văn hóa phát triển cao , nhằm đáp...
 • 35
 • 2,910
 • 0

Bài 5: ĐẶC ĐIỂM DÂN – XÃ HỘI CHÂU Á ppt

Bài 5: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ – XÃ HỘI CHÂU Á ppt
... tính cho bài t mức độ gia tăng dân số châu Á so với châu khác giới ? ( dân số châu Á tăng nhanh đứng thứ sau châu Phi cao so với giới ? ? Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên châu Á so với châu khác giới ... 10) :221 = châu Á có số dân đông 354,7 % Vậy từ năm 1950-2000 châu phi tăng so với châu lục khác 354 ,7% Châu Á : 262 ,7 % Châu Au :133,8 % Châu Đại Dương : 233,8 % Châu Mĩ : 244,5 % Châu Phi ... dân số tự nhiên châu Á so với châu khác giới - Tỉ lệ gia tăng dân số châu Á - Để so sánh dân số ta phải tính mức tăng từ giảm với mức trung 1950-2000 : bình giới , Cách tính :VD : châu...
 • 5
 • 970
 • 0

BÀI 5. đặc điểm dân xã hội CHÂU á

BÀI 5. đặc điểm dân cư xã hội CHÂU á
... thực chặt chẽ sách dân số , phát triển CNH đô thị hoá nước đông dân nên tỉ lệ gia tăng dân số châu Á giảm ( tăng tự nhiên 1,3%) - MĐ DS cao, dân phân bố không đồng II/ Dân châu Á thuộc nhiều ... gì? Cách tính MĐ DS? ? Theo em MĐ DS châu Á nào? Vì sao? ? Dựa vào H 6.1 nhận xét phân bố dân châu Á Hoạt động ( 10 phút ): Cá nhân ? Quan sát H5.1 cho biết châu Á có chủng - Gia tăng dân số ... xét mức độ tăng dân số dân số châu Á so với châu giới? ? Dựa vào bảng 5.1 nhận xét tỉ lệ tăng dân số tự nhiên châu Á so với châu lục khác giới? ? Vì tỉ lệ tăng tự nhiên châu Á giảm so với trước...
 • 3
 • 2,009
 • 1

Bai 5.Dac diem dan cu xa hoi chau A

Bai 5.Dac diem dan cu xa hoi chau A
... Thích ca Quan âm bồ tát Nhà thờ Ki-tô giáo Giáo sĩ Ki-tô giáo Ch a Jesu Nhà thờ Hồi giáo Tín đồ đạo Hồi cầu nguyện Thánh đ a Mec-ca Toà thánh Tây Ninh(Đạo Cao Đài) Nhà thờ đá Ninh Bình(Thiên Ch a ... giáo) Ch a Yên Tử(Phật giáo) Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt(Phật giáo Sắp xếp khu vực cho phù hợp với phân bố chủng tộc : Môn-gô-lô-it Bắc Á Nam Á Ơ-rô-pê-ô-it Nam Á Đông Nam Á Trung Á Ô-xtra-lô-it ... thờ Ki-tô giáo Ch a Phật giáo Nhà thờ Hồi giáo Qua hình ảnh trên, kết hợp với hình 5.2 SGK hiểu biết mình, trình bày: Nơi đời , thời điểm đời tôn giáo lớn châu Á? Một thánh đ a Ấn Độ giáo Một...
 • 18
 • 1,099
 • 0

giáo án địa lý 8 bài 5 đặc điểm dân cư, xã hội châu á

giáo án địa lý 8 bài 5 đặc điểm dân cư, xã hội châu á
... Thánh A-La (30%)Thuyết luân hồi, Ni- Thuyết luân sa-lem- Kinh - Kinh Cô-ran tục ăn chay hồi nhân thánh IV CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Củng cố: ? nêu số đặc điểm bậc dân cư- hội châu ... GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP điểm La-Môn) Nơi Ân Độ đời (Thiên Chúa Giáo) Ân Độ Pa-le-xtin A-rập-xê-ut Thời gian TK đầu TNK thứ TK thứ VI ... HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Củng cố: ? nêu số đặc điểm bậc dân cư- hội châu Á? Châu lại đông dân? Tại gia tăng dân số lại giảm xuống Hướng dẫn hs tự học - Làm tập nêu nhận xét, kg vẽ biểu...
 • 2
 • 2,435
 • 6

Địa 8 - Bài 5 Đặc diểm dân xã hội châu Á

Địa 8 - Bài 5 Đặc diểm dân cư xã hội châu Á
... 1 280 ,7 triƯu ng­êi - Ên §é : 1049 ,5 triƯu ng­êi - In-®«-nª-xi-a: 217 triƯu ng­êi - ViƯt Nam: 86 triƯu ng­êi - CÂU HỎI : Em quan sát tranh , ảnh Cho biết nguyên nhân tập trung đông dân Châu ... B¶ng 5. 1 D©n sè c¸c ch©u lơc qua mét sè n¨m (triƯu ng­êi) N¨m 1 950 2000 1402 54 7 13 339 221 252 2 3 683 3766 729 7 28 30,4 32 82 9 85 0 784 83 9 6 055 ,4 62 15 Ch©u Ch©u ¸ Ch©u ¢u Ch©u ... n¬i ph©n bè c¸c chđng téc ®ã? T«n gi¸o N¬i ph©n bè M«n-g«-l«-it B¾c ¸, §«ng ¸, §«ng Nam ¸ ¥-r«-p - -it Trung ¸, T©y Nam ¸, Nam ¸ ¤x-tra-l«-it Mét sè Ýt ë Nam ¸ vµ §«ng Nam ¸ C¸c t«n gi¸o lín ë...
 • 15
 • 1,075
 • 0

Xem thêm