BAI 4 THUC HANH PHAN TICH HOAN LUU GIO MUA o CHAU a

Bài 4: Thực hành: PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á

Bài 4: Thực hành: PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á
... hướng gió mùa đông hướng gió mùa hạ: Phụ lục II Tổng kết: Phụ lục 4.Đánh giá: Nhận xét kết thực hành cá nhân nhóm HS Hoạt động nối tiếp: - Hoàn thiện thực hành - Làm tập đồ thực hành: Bài - Nghiên ... - Gv chia lớp thành nhóm - Nhóm 1-3-5: Phân tích hướng gió mùa đông (T1) - Nhóm 2-4-6: Phân tích hướng gió mùa hè (T7) Bước 2: - HS đại diện nhóm báo cáo điền bảng - GV: Chuẩn kiến thức bảng ... thức: + Đường đẳng áp: Là đường nối liền địa điểm có trị số khí áp + Do chênh lệch khí áp Hướng gió thổi từ khí áp cao  thấp * Hoạt động 2: Tìm hiểu hướng gió mùa đông mùa hạ châu Á (Nhóm) Bước 1:...
 • 3
 • 5,447
 • 9

bài giảng địa lý 8 bài 4 thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa châu á

bài giảng địa lý 8 bài 4 thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu á
... khô ráo) Thổi từ áp cao Xia bia áp thấp Xích đạo Hình 4. 2: Lược đồ phân bố khí áp hướng gió mùa hạ (tháng 7) khu vực gió mùa châu Hướng gió theo mùa Gió hướng mùa hạ Tháng Thổi từ áp cao áp thấp ... Thổi từ áp cao Ha oai áp thấp lục địa Thổi từ áp cao Ôtralia Nam ÂĐD áp thấp lục địa Thổi từ áp cao Nam ÂĐD áp thấp Iran 1/ Qua phân tích hoàn lưu gió mùa em nêu điểm khác tích chất gió mùa mùa đông ... tích chất gió mùa mùa đông gió mùa mùa hạ gì? * Tính chất trái ngược hướng gió mùa thay đổi cao áp hạ áp mùa 2/ Sự khác thời tiết mùa đông mùa hè khu vực có gió mùa ảnh hưởng tới sản xuất, sinh hoạt,...
 • 10
 • 4,690
 • 0

Bài 4:THỰC HÀNH:PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á

Bài 4:THỰC HÀNH:PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á
... Mùa đông (Tháng 1) Đông Nam Á Nam Á 2/ Hứơng gió mùa hạ: H4.2: Lược đồ phân bố khí áp hướng gió mùa hạ (tháng 7) khu vực khí hậu gió mùa Châu Á ? Dựa vào H4.2, em xác đònh đọc tên trung tâm áp ... khí hậu gió mùa Châu Á  Hướng dẫn học sinh tự học nhà:  Học Chú ý tính chất khác gió mùa mùa đông gió mùa mùa hạ  Chuẩn bò 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á ? Nêu đặc điểm dân cư Châu Á? ? Dân ... Châu Á ?  Các kiểu khí hậu gió mùa: - Đặc điểm: có hai mùa rõ rệt: + Mùa đông: khô, lạnh, mưa + Mùa hạ: nóng ẩm, mưa nhiều - Phân bố: + Kiểu gió mùa nhiệt đới: Nam Á, Đông Nam Á + Kiểu gió mùa...
 • 20
 • 13,289
 • 25

Đia 8 bài 4 Thực hành-Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á

Đia 8 bài 4 Thực hành-Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
... – BÀI 4: THỰC HÀNH – PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á Lược đồ phân bố khí áp hướng gió mùa đông (tháng 1) khu vực khí hậu gió mùa châu Á Lược đồ phân bố khí áp hướng gió ... TIẾT – BÀI 4: THỰC HÀNH – PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á Gió mùa Khu vực ảnh hưởng Đông Á Từ áp Đến áp AC Xibia→AT Alêut Hướng gió TBĐN Mùa đông Đông Nam Á AC Xibia→AT ... gió Đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa TIẾT – BÀI 4: THỰC HÀNH – PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á Lược đồ phân bố khí áp hướng gió mùa đông (tháng 1) khu vực khí hậu gió mùa...
 • 12
 • 860
 • 0

Giáo án địa lý lớp 8 - THỰC HÀNH - PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á potx

Giáo án địa lý lớp 8 - THỰC HÀNH - PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á potx
... (4’) - Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng đọc tên xác định trung tâm khí áp theo mùa - Giáo viên đánh giá tiết thực hành Chấm điểm tập đồ Hướng dẫn học sinh tự học nhà : (3’) - Xem lại thực hành ... ** Khí áp: Tháng Mđông áp(+) tích hướng gió mùa hạ: TL: Cao Phân Axo, Xibia, Haoai,Otrâylia, NamĐTD,Nam AĐD Tháng Mhạ NamĐTD,AĐD,Axo Ap thấp (- Aixơlen, ) Alếut, Iran Xíchđạo,ôxtrâylia - Giáo viên ... H4.1( hướng gió T1).Xác định hướng gió theo khu vực? TL: * Nhóm 2: Quan sát H4.1 Xác định đọc tên trung tâm khí áp? TL: Phân tích * Nhóm 3: Quan sát H4.2(hướng gió T7) xác định hướng gió theo khu...
 • 4
 • 9,687
 • 7

Giáo án địa lý lớp 7 - Tiết 4 Bài 4 : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN CƯ VÀ THÁP TUỔI potx

Giáo án địa lý lớp 7 - Tiết 4 Bài 4 : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN CƯ VÀ THÁP TUỔI potx
... Hoạt động : BÀI TẬP GV : chia nhóm nhỏ ( HS )  gọi II -BÀI TẬP nhóm lên làm việc : ? Hình dạng tháp tuổi có gi` thay đổi : 1.Hình dáng tháp tuổi : - HS quan sát hình 4. 2 , 4. 3 H .4. 2 : đáy nhận ... nhóm tuổi LĐ tăng , nhóm < tuổi LĐ giảm Hoạt động : BÀI TẬP Phân tích lược đồ DC Châu Á III - BÀI TẬP Yêu cầu HS quan sát hình 4. 4 : 3: ? Đọc tên lược đồ Quan sát hình ? Đọc tên kí hiệu bảng 4. 4 ... đỉnh tháp dần đỉnh Số tuổi LĐ cà Hình 4. 2 nam nữ giảm, tuổi LĐ Hình 4. 3 - Hẹp rộng nhiều  trẻ nhiều - Thân : thon dần đỉnh Đáy - : trẻ - Phình rộng - Đỉnh - Nhọn già  tháp : nhỏ dần H .4. 3 : đáy...
 • 9
 • 8,186
 • 1

Bài 4 : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN CƯ VÀ THÁP TUỔI potx

Bài 4 : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN CƯ VÀ THÁP TUỔI potx
... BT thực hành 3) Giảng : Hoạt động : BÀI TẬP Hoạt động dạy học Ghi bảng HS : đọc lược đồ MĐDS tỉnh Thái Bình năm 2000 : I – BÀI TẬP : Quan sát hình 4. 1 BĐ hành chánh Vn yêu cầu : Quan sát H .4. 1: ... luận :DS TP HCM già sau 10 năm có thay đổi nhóm tuổi LĐ tăng , nhóm < tuổi LĐ giảm Hoạt động : BÀI TẬP Phân tích lược đồ DC Châu Á III - BÀI TẬP : Yêu cầu HS quan sát hình 4. 4 : Quan sát hình 4. 4 ... động : BÀI TẬP GV : chia nhóm nhỏ ( HS )  gọi nhóm lên làm II -BÀI TẬP : việc 1.Hình dáng tháp tuổi ? Hình dạng tháp tuổi có gi` thay đổi : - : HS quan sát hình 4. 2 , 4. 3 nhận xét tình H .4. 2 :...
 • 6
 • 483
 • 0

bài giảng địa lý 7 bài 4 thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

bài giảng địa lý 7 bài 4 thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
... dáng tháp tuổi năm 1989 ->1999 có thay đổi? Tháp tuổi có cấu dân số trẻ Năm 1989: Đáy rộng,thân hẹp: Năm 1990: Đáy thu hẹp,thân mở rộng: Tháp tuổi có cấu ds già Qua H4.1: Tính, ghi số liệu vào ... Tháp tuổi có cấu ds già Qua H4.1: Tính, ghi số liệu vào bảng Nhận xét Số người độ tuổi Tháp tuổi 0 4 519 Nam Nữ Nam 5 3,5 4, 5 20 29 Nữ Nam Nữ ...
 • 13
 • 1,716
 • 0

BÀI 21 - THỰC HÀNH PHÂN TÍCH NHIỆT ĐỘ LƯỢNG MƯA

BÀI 21 - THỰC HÀNH PHÂN TÍCH NHIỆT ĐỘ LƯỢNG MƯA
... Nhiệt độ lượng mưa thấp vào mùa đông Bài : Quan sát biểu đồ lượng mưa nhiệt độ Nhóm 1-2 -3 : biểu đồ A Nhóm 4-5 -6 : Biểu đồ B Nhiệt độ lượng mưa Tháng có nhiệt độ cao Tháng có nhiệt độ thấp Những ... mưa mm Cao Trò số Tháng 12 Thấp Trò số Tháng 14 Lượng mưa chênh lệch Nhận xét phân bố nhiệt độ lượng mưa Hà Nội ? Nhiệt độ lượng mưa chênh lệch tháng Nhiệt độ lượng mưa cao vào mùa hè Nhiệt độ ... B Nhiệt độ không khí thấp, lượng nước chứa nhiều C Đơn vò lượng mưa mm D Lượng mưa phân bố không Trái Đất Câu : Chứng minh phân bố lượng mưa không Trái đất qua lược đồ phân bố mưa ? BÀI 21 THỰC...
 • 11
 • 1,824
 • 5

Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
... Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa thực hành Bài 21: phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập Những yếu tố thể biểu đồ? Yếu tố nhiệt độ Yếu tố lượng mưa Những ... điểm Hà Nội Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Hà Nội thực hành Bài 21: phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập Trục bên trái dùng để tính đại lượng yếu tố nào, đơn vị tính gì? Yếu tố mưa đơn vị ... phải dùng để tính đại lượng yếu tố nào, đơn vị tính gì? Yếu tố nhiệt độ đơn vị tính 0C Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Hà Nội thực hành Bài 21: phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập Dựa vào trục...
 • 13
 • 19,520
 • 19

Tiết 38 - Bài 34: Thực Hành - Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm Đông Nam Bộ

Tiết 38 - Bài 34: Thực Hành - Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
... tế trọng điểm phía nam nước - Vùng kinh tế trọng điểm phía nam có vai trò quan trọng đông nam bộ, tỉnh phía nam nước TIẾT 38 Bài 34 thực hành PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM ĐÔNG ... trọng điểm đòi hỏi kĩ thuật cao Ngành công nghiệp khí - điện tử Công nghiệp điện tử Công nghiệp khí II > Bài Tập Câu 3: Những ngành công nghiệp trọng điểm đòi hỏi kĩ thuật cao Các ngành công nghiệp ... KIỂM TRA BÀI CŨ Ch1: Cho biết tỉ trọng công nghiệp xây dựng cấu kinh tế vùng đông nam ? - Tỉ trọng công nghiệp – xây dựng đông nam 59.3 % - Cả nước tỉ trọng công nghiệp 38, 5 % Ch2: cho...
 • 21
 • 7,172
 • 8

BÀI 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ĐBSH (Địa lí 12 CB)

BÀI 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở ĐBSH (Địa lí 12 CB)
... Giaựo aựn ẹũa lớ 12 (Chửụng trỡnh chuaồn) Naờm hoùc: 2008 - 2009 - Trờn c s x lớ s liu ó cho, phõn tớch, gii thớch mi quan h gia dõn s vi vic sn xut lng thc ng bng ... 100,0 115,4 Din tớch gieo trng cõy lng thc cú ht 100,0 94,8 100,0 114,5 Sn lng lng thc cú ht 100,0 122 ,1 100,0 151,6 Bỡnh quõn lng thc cú ht u ngi 100,0 109,4 100,0 131,4 Tớnh t trng v nhn xột a ... lng thc cú ht u ngi 91,2 75,9 15,3 Đinh Văn Thục Page of THPT Trần Phú Trờng Giaựo aựn ẹũa lớ 12 (Chửụng trỡnh chuaồn) Naờm hoùc: 2008 - 2009 b T bng s liu ó x lớ, GV hng dn HS nhn xột t trng...
 • 3
 • 37,082
 • 159

Bai 21 Thuc hanh Phan tich bieu do nhiet do luong mua

Bai 21 Thuc hanh Phan tich bieu do nhiet do luong mua
... Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa thực hành Bài 21: phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập Những yếu tố ... nhiêu, đâu? Thời gian 12 tháng năm địa điểm Hà Nội Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Hà Nội thực hành Bài 21: phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập Trục bên trái dùng để tính đại lượng yếu tố nào, ... đơn vị tính gì? Yếu tố nhiệt độ đơn vị tính 0C Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Hà Nội thực hành Bài 21: phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập Dựa vào trục hệ toạ độ vuông góc để xác định đại...
 • 13
 • 1,852
 • 2

Tài liệu Minh hoa Bai 28 - Thuc hanh - Phan tich bieu do nhiet do va luong mua

Tài liệu Minh hoa Bai 28 - Thuc hanh - Phan tich bieu do nhiet do va luong mua
... nhiệt đới Đặc điểm nóng mưa theo mùa Bán cầu nam Bài 28 Nhận biết môi trường qua hình ảnh Môi trường Xa - van Môi trường Xa - van Môi trường hoang mạc Môi trường Xích đạo ẩm ... Bài 28 Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa D Biểu đồ B Biểu đồ C Biểu đồ A Biểu đồ A Biểu đồ C Biểu đồ B Biểu đồ D Bài 28 Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa ... T6 – T9 T4: 35oC T1: 21oC 14 Khí hậu nhiệt đới Đặc điểm nóng mưa theo mùa Nửa cầu Bắc 2592 T4: 28oC T7: 20oC C T9 – T5 Xích đạo ẩm, nắng nóng mưa nhiều Nửa cầu nam T2: 22oC T7: 10oC 12 D T4 –...
 • 5
 • 1,503
 • 2

bài 44 thực hành phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên . vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

bài 44 thực hành phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên . vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền
.. . ĐỊA LÝ + Ho t động : Phân t ch mối quan hệ thành phần t Nhóm - Hs quan s t đồ t nhiên Vi t Nam đồ địa phương - Nhắc lại đặc điểm t nhiên địa phương - Thảo luận nhóm ph t - Dựa vào kiến thức .. . sinh t học nhà : - Nêu đặc điểm t nhiên Long An ?các yếu t t nhiên quan hệ ? - Xu hướng ph t triển kinh t Long An nào? - Về hoàn thành thực hành vào - Xem lại kiến thức học t 3 1-4 1và thực .. . t i liệu địa lí Long An tiến hành vẽ biểu đồ ĐỊA LÝ - Hs: Trình bày.bảng - Gv: Chuẩn xác - Hs Dựa vào biểu đồ vẽ phân t ch biến động cấu kinh t : - Nhận x t thay đổi t trọng khu vực kinh t ...
 • 3
 • 2,381
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phần 3 tổng kết bài 4 thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu á địa lí 8dia li 8 bai 4 thuuc hanh phan tich hoan luu gio mua o chau athuc hanh phan tich hoan luu gio mua o chau aphân tích hoàn lưu gió mùa ở châu átap ban do dia ly lop 8phan tich hoan luu gio mua o chau ađịa lí 7 bài 4 thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổibài 21 thực hành phân tích biểu đồ lượng mưabài 21 thực hành phân tích nhiệt độ lượng mưagiai bai tap 4 trong bai thuc hanh phan tich bieu do luong muabài tập thực hành phân tích báo cáo tài chínhbài 21 thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độbai 5 thuc hanh phan tich va so sanh thap dan so nam 1989 va nam 1999dia ly 10 bai 14 thực hành phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậubài 28 thực hành phân tích định tính nguyên tốbài tập thực hành phân tích định lượngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ