53968 crystal ball predictions (1)

Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball – Phần 1 potx

Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball – Phần 1 potx
... 32-bit 610 MB cho 64-bit) thêm 80 MB cho chương trình Crystal Ball 11  Độ phân giải hình tối thiểu 10 24x768  Adobe Acrobat Reader 6.0 để đọc hướng dẫn chương trình Địa tải chương trình Crystal Ball ... cung cấp thêm thông tin mức tin cậy dự báo đó, ta dự đoán khả xuất kiện 1. 2 Cài đặt Crystal Ball 11 Oracle Crystal Ball 11 phát triển tảng Microsoft NET Framework Do để cài đặt chương trình, máy ... Oracle Crystal Ball: http://www.oracle.com/technology/products/bi/crystalball/index.html  Dot NET Framework:http://www.microsoft.com/downloads/d displaylang=en Các bước cài đặt Crystal Ball Bước 1: ...
 • 9
 • 198
 • 1

Financial Modeling with Crystal Ball and Excel Chapter 1 pptx

Financial Modeling with Crystal Ball and Excel Chapter 1 pptx
... Crystal Ball Model CHAPTER 10 Value at Risk VaR Shortcomings of VaR CVaR 71 71 73 79 89 95 95 98 10 1 10 3 10 4 10 5 10 5 10 7 11 1 12 1 12 5 12 5 12 6 12 9 12 9 13 2 13 2 13 4 13 5 14 0 14 0 14 2 14 2 Contents CHAPTER ... Instrument CHAPTER 13 Real Options Financial Options and Real Options Applications of ROA Black-Scholes Real Options Insights ROV Tool Summary ix 14 7 14 7 14 9 15 0 15 4 15 7 16 0 16 4 17 0 17 0 17 1 17 4 17 7 17 9 ... Financial Modeling with Crystal Ball and Excel JOHN CHARNES John Wiley & Sons, Inc Financial Modeling with Crystal Ball and Excel Founded in 18 07, John Wiley & Sons is...
 • 31
 • 210
 • 0

Su dung crystal ball thiet lap mo hinh theo ly thuyet markowitz

Su dung crystal ball thiet lap mo hinh theo ly thuyet markowitz
... tháng trước Sau hiệu chỉnh tính toán ta có bảng tỉ su t sinh lời theo tháng chứng khoán giai đoạn từ 15/12/2004-16/7/2007 Bảng 1: TỈ SU T SINH LỢI THEO THÁNG CỦA TỪNG CHỨNG KHOÁN Dec-04 Jan-05 Feb-05 ... công thức = D2*SUMPRODUCT($D$2:$H$2,$D8:$H8) copy đên ô H14  Tính tỉ su t sinh lời danh mục vào ô sum(D4:H4)  Tính độ lệch chuẩn danh mục đầu tư: ô C19 nhập công thức sqrt(sum(D14:H14))  ... giả thiết chọn tỉ su t sinh lợi chứng khoán giai đoạn 15/12/2004-16/07/2007 Chọn ô D3 sau vào lại click chuột vào ô cell thực đơn chọn define assumption thiết lập thông số tỉ su t sinh lợi trung...
 • 9
 • 487
 • 11

Phân tích mô phỏng và crystal ball

Phân tích mô phỏng và crystal ball
... Cách Cách dễ Crystal Ball hiển thò Excel mở trực tiếp từ Start vào Programs, sau vào Crystal Ball chọn Crystal Ball Crystal Ball tự động mở Excel thêm nút công cụ vào Cách B1 Nhấp chuột vào chữ Tools ... Bài Crystal Ball B2 Tiếp tục nhấp chuột vào Run, cửa sổ chạy với kết lần chạy Sau thực đủ số lần phỏng, cửa sổ chạy dừng lại B3 Nhấp chuột vào nút OK để kết thúc trình chạy phỏng, ... Anh/Chò chưa cài phần mềm Crystal Ball phải cài vào phần mềm Crystal Ball vào máy trước Anh/Chò muốn đưa phần mềm vào hình Excel Trong trường hợp Anh/Chò cài Crystal Ball, hình Excel không lên...
 • 11
 • 613
 • 4

Bài tập phân tích rủi ro bằng Crystal Ball

Bài tập phân tích rủi ro bằng Crystal Ball
... vực Lượng dầu mỏ = 7758 hA(1 – Sw) Trong h độ dày tầng hydrocarbon (m) A diện tích vùng chứa dầu (ha) Sw độ bão hòa nước biển 47 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung độ xốp Hãy xây ... (hằng số) c Nhu cầu D (ngẩu nhiên không kiểm soát được) 49 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung Kết đầu lợi tức Giả sử nhu cầu D có phân phối từ 200 đến 450 Lập mô hình mô Excel, lập 100 ... phí đơn vò)(Lượng bán) – Đònh phí Giả sử giá đơn vò 100.000 $ biến khác theo phân phối sau 51 Phân tích rủi ro Crystal Ball Chi phí đ.vò 45.000 55.000 65.000 75.000 Xác suất 0.15 0.45 0.25 0.15...
 • 9
 • 1,395
 • 17

MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU BẰNG BẢNG TÍNH EXCEL VÀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG KINH DOANH CRYSTAL BALL 2000

MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU BẰNG BẢNG TÍNH EXCEL VÀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG KINH DOANH CRYSTAL BALL 2000
... trị doanh nghiệp nhỏ nợ doanh nghiệp trái chủ thu hồi nợ doanh nghiệp phá sản, từ ta tính xác suất phá sản doanh nghiệp xác suất để giá trị cổ phiếu doanh nghiệp thời điểm nhỏ 13.7 Dựa vào bảng ... Vào edit/copy to Excel Kết hình Với tỉ lệ D/E =1.499 cho ta giá trị trung bình doanh nghiệp cao 17.2 (tỉ lệ suốt quãng thời gian từ năm năm thứ doanh nghiệp), Với kết xác suất giá trị cổ phần ... trường vốn hoàn hảo, giả định có ý nghĩa lãi suất cho vay doanh nghiệp tính đến chi phí phá sản chi phí kiệt quệ tài doanh nghiệp Thiết lập hình Tại ô C2 ta nhập đại số tất nhiên lớn không Sau vào...
 • 14
 • 468
 • 3

Crystal Ball - Ứng dụng

Crystal Ball - Ứng dụng
... =H20 K Slack =J4-H4 =J5-H5 =J6-H6 =J7-H7 =J8-H8 =J9-H9 =J10-H10 =J11-H11 =J12-H12 =J13-H13 =J14-H14 =J15-H15 =J16-H16 =J17-H17 =J18-H18 =J19-H19 =J20-H20 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang ... 34 I J Bđầu trễ Kthúc trễ =J4-E4 =J5-E5 =J6-E6 =J7-E7 =J8-E8 =J9-E9 =J10-E10 =J11-E11 =J12-E12 =J13-E13 =J14-E14 =J15-E15 =J16-E16 =J17-E17 =J18-E18 =J19-E19 =J20-E20 =I8 =I9 =I9 =I9 =I9 =I10 ... Theo cách làm thông thường dựa thời gian trung bình, ta xác đònh đường găng với slack B-F-G-H-I-K-M-O-P-Q thời gian hoàn thành dự án trung bình 147.5 ngày Các công việc cho danh sách Công việc...
 • 19
 • 196
 • 4

Tài liệu Lý thuyết cơ bản về Crystal Ball pdf

Tài liệu Lý thuyết cơ bản về Crystal Ball pdf
... tồn kho, thuyết kinh tế, thuyết bảo hiểm… Các tham số phân phối Gamma Shape 12 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung Scale trung bình phương sai phân phối, ước lượng từ số liệu khứ ... OK 23 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung 24 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung Báo cáo Ngoài công cụ khai thác thông tin giới thiệu trên, Crystal Ball cho ta công cụ để ... Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung Cách đònh nghóa giả thiết (Define Assumption) Trong Crystal Ball bạn đònh nghóa giả thiết cách chọn ô bảng tính để chứa yếu tố chọn...
 • 25
 • 393
 • 9

Tài liệu Financial Modeling with Crystal Ball and Excel doc

Tài liệu Financial Modeling with Crystal Ball and Excel doc
... Financial Modeling with Crystal Ball and Excel JOHN CHARNES John Wiley & Sons, Inc Financial Modeling with Crystal Ball and Excel Founded in 1807, John Wiley ... probability and statistics in college and hated every minute of them I thought I was done with that stuff How can it help me?’’ FINANCIAL MODELING WITH CRYSTAL BALL AND EXCEL In short, probability and ... output and analyze the model’s sensitivity to changes in its inputs The chapter concludes with a discussion of the benefits and limitations of risk analysis with Crystal Ball and Excel FINANCIAL MODELING...
 • 290
 • 540
 • 4

BÁO CÁO "ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG MONTER CARLO THÔNG QUA PHẦN MỀM CRYSTAL BALL ĐỂ PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH XÂY DỰNG " docx

BÁO CÁO
... Monte Carlo Phần mềm Crystall Ball có nhiều dạng phân phối xác suất, việc xác định xác hàm phân phối xác suất biến đầu vào yếu tố định thành bại việc phân tích rủi ro Bài toán ứng dụng vào ... phần mềm phân tích Crystal Ball 3.1 Monter Carlo Monte Carlo gọi phương pháp thử nghiệm thống kê kỹ thuật toán học máy tính cho phép phân tích rủi ro định Monte Carlo ứng dụng để phân tích ... nhiều hơn, đưa chọn hàm phân phối cho giá loại vật tư (biến đầu vào) Từ kết ban đầu việc ứng dụng Monter Carlo phần mềm Crystal Ball việc phân tích rủi ro giá thành xây dựng ảnh hưởng chi phí...
 • 5
 • 559
 • 3

Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball pot

Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball pot
... Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball Tổng quan mô Crystal Ball 1.1 Giới thiệu Crystal Ball chương trình phân tích rủi ro dự báo với giao diện người dùng thân thiện dễ sử dụng Crystal Ball dử dụng ... khai báo cho Crystal Ball biến rủi ro dự án 19 Ghi chú: Crystal Ball ứng dụng rộng nhiều lĩnh vực, tùy vấn đề mà lập mô hình bảng tính khác Tài liệu tập trung vào việc hướng dẫn sử dụng tính phần ... Try Crystal Ball để dùng thử chương trình 30 ngày nhấn nút Activate License để tiến hành đăng ký phần mềm 1.3 Khởi động Crystal Ball Bạn vào Start | All Programs | Crystal Ball | chọn Crystal Ball...
 • 45
 • 575
 • 6

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRYSTAL BALL (CB) pptx

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRYSTAL BALL (CB) pptx
... CB? Hãy viếng thăm website sau đây: • http://www.decisioneering.com • http://www.crystalball.com download Crystal Ball (trial version, có hiệu lực tháng) Xin lưu ý theo lệ thường freeware shareware, ... (Monte-Carlo Simulation) Luu Truong Van, M.E PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG MONTE-CARLO (MMC)  MMC hệ thống mà sử dụng số ngẫu nhiên để đo lường ảnh hưởng không chắn mô hình bảng tính  MMC kiểu mô dựa bảng tính ... gây tác động lớn đến biến kết  Đồ thị xu (trend chart): cho phép bạn xếp chồng kết kiểm tra xu hướng thay đổi chuỗi  Đồ thị phủ (Overlay chart): Hiển thị kết hệ trục, kết thuộc mô hình phân...
 • 14
 • 524
 • 4

báo cáo sinh học:" Physician supply forecast: better than peering in a crystal ball?" doc

báo cáo sinh học:
... years and taking action to make physician supply match requirements Again, the supply- to-health care utilization ratio at baseline is assumed to be appropriate and serves as a reference for any gap ... care: Towards an economic approach – An international comparative review Toronto: Canadian Health Services Research Foundation; 2003 AMWAC: Medical workforce planning in Australia Aust Health Rev ... limitation of medical trainees (numerus clausus) in Belgium, resulting in a decrease in medical assistants and less staff in hospitals Whatever the causes, this international inflow makes any...
 • 13
 • 275
 • 0

Xem thêm