156 KHUBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám(19819451982016) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam(02919450292016), 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô(1010195410102016) KH156201601_signedKH156201601_signed.pdf

156 KHUBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám(19819451982016) Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam(02919450292016), 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô(1010195410102016) KH156201601_signedKH156201601_signed.pdf

156 KHUBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám(19819451982016) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam(02919450292016), 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô(1010195410102016) KH156201601_signedKH156201601_signed.pdf
... mạng tháng Tám Quốc khánh 02/9, 62 năm Ngày giải phóng Thủ đô ủy ban nhân dân phường - Xây dựng triển khai kế hoạch kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng rám Quốc khánh 02/9, 62 năm Ngày giải phóng Thủ ... hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng - Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016); 62 năm ngày Giải phóng Thủ dô ... trước ngày 18/8/2016) IV KINII PHÍ HOẠT ĐỘNG Kinh phí tồ chức cấp thi cấp chịu trách nhiệm Hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/194519/8/2016) Quốc khánh nước CHXHCN Việt...
 • 7
 • 156
 • 0

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 1970 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1970 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
... Hội thi dự trù kinh phí khen thưởng Trên kế hoạch tổ chức Hội thi mừng kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 1970 năm ngày khởi nghĩa Hai Trưng ngành Giáo dục huyện Giang Thành, đề nghị ... Thành trước ngày tháng năm 2010 - Chiều 13 30 phút ngày tháng năm 2010: họp Ban tổ chức, trọng tài, trưởng đoàn để sinh hoạt Hội thao bốc thăm thi đấu - Khai mạc Hội thao: Vào lúc 30 phút ngày 07 ... tự chủ theo Nghị định 43/CP đơn vị 3/ Kinh phí tổ chức giải thưởng: a Kinh phí tổ chức: Tiền ăn nước uống bồi dưỡng Trọng tài, Ban tổ chức, người phục vụ ; băng rol; trang trí Hội thao phòng GD&ĐT...
 • 3
 • 686
 • 1

Đề cương kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng tám quốc khánh nước CHXHCN việt nam

Đề cương kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh nước CHXHCN việt nam
... bố trước quốc dân giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời (nay Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) Từ đó, ngày 2-9 Ngày Quốc khánh nước ta Nguyên nhân thắng lợi - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ... Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - Cách mạng Tháng Tám thắng lợi chủ nghĩa Mác-Lênin vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể cách mạng Việt ... hai nhiệm vụ cách mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành địa cách mạng nước; cách mạng dân tộc, dân chủ miền Nam, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị đế quốc Mỹ tay...
 • 9
 • 222
 • 0

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 -11

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 -11
... trường, Liên Đội xây dựng kế hoạch tổ chức, báo cáo chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện thuận lợi việc thực hoạt động đạt kết - Các Chi Đội vào kế hoạch trên, phát động đoàn viên học sinh ... hoạch trên, phát động đoàn viên học sinh tham gia thực tốt hoạt động Trên kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/ 11 /200 8 BCH Chi Đoàn, Liên Đội Trường THCS Thanh Mai ...
 • 2
 • 892
 • 4

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm cách mạng tháng 8 quốc khánh 29

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 29
... thiết thực kỷ niệm 67 năm ngày Cách mạng tháng Tám Quốc khánh Nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam III TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Cấp huyện: BTV Huyện đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm ... học tập, lao động sản xuất, xây dựng công trình, phần việc niên kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ thăm Phú Thọ gắn với kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám Quốc khánh 2/9 - Tổ chức hoạt động gặp mặt, ... thống cách mạng suốt chặng đường lịch sử ĐVTN thi đua thực tốt lời Bác dạy Trên Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ thăm tỉnh Phú Thọ (19 /8/ 1962-19 /8/ 2012) gắn với kỷ niệm 67...
 • 3
 • 92
 • 0

169KH UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô(1010195410102016) gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô HN(19110194619102016) KH169201601_signed

169KH UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô(1010195410102016) gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô HN(19110194619102016) KH169201601_signed
... Thảng năm 20ỉ Thời gian tổng kết thi: Tuần thảng ỉ năm 20 ì - Tồ chức tuyên truyền kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 70 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội (Tuyên truyền miệng; tuyên truyền ... truyền: Tháng thảng ỉ năm 20ỉ Các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thi đấu thể thao - Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô kỷ niệm 70 năm Ngày truyền ... hiện: Từ ngày đến ngày ỉ thảng ỉ năm 2016 - Tô chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyên thông Lực lượng trang Thủ đô Hà Nội Thời gian thực • Từ ngày ì đến ngày 18 thảng ỉ ũ năm 2016 III TỎ CHỨC...
 • 7
 • 222
 • 0

Quyết định thành lập BTC các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM

Quyết định thành lập BTC các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM
... 3: Các đồng chí có tên điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này Ban tổ chức hoạt động Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh tự giải tán kết thúc hoạt động Lễ kỷ ... Nguyễn Chí Thuấn – TPT Đội trường TH Tân Phước A Đ/c Vũ Thị Bích Thược – TPT Đội trường TH Tân Lập B Điều 2: Ban tổ chức hoạt động Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh có ... Nguyễn Công Hoàn – TPT Đội trường THCS Tân Hòa Đ/c Nguyễn Thị Hiên – TPT Đội trường TH Tân Lập A Đ/c Nguyễn Phương Nam – TPT Đội trường THCS Tân Tiến Đ/c Phan Thị Ly Vi – TPT Đội trường TH Tân Phú...
 • 2
 • 144
 • 0

Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể cho TTN

Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể cho TTN
... Kĩ tổ chức: Là tổng hợp hệ thống thao tác (tư duy, hành vi) quy trình hoá - Đó lực người tổ chức hành động có hiệu tình cụ thể Người có kĩ tổ chức người thực có kết hành động tổ chức cách vận động ... dựng kế hoạch tổ chức hoạt động: Quy hoạch tối ưu nhiệm vụ tổ chức hoạt động, xây dựng chương trình hành động cho thân tập thể 3.3 Nhóm kĩ kết cấu chương trình: xếp nhiệm vụ hoạt động theo trình ... dựng mối quan hệ hợp lý người tổ chức người tổ chức trình tổ chức sinh hoạt 3.5 Nhóm kĩ tổ chức thực hiện: thực hành động theo mục đích đề kĩ tổ chức số loại hình hoạt động niên I- Diễn đàn - Đối...
 • 18
 • 1,119
 • 26

Bài giảng KỸ NĂNG THIẾT KẾ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CHO ĐVTN KHỐI TRƯỜNG HỌC

Bài giảng KỸ NĂNG THIẾT KẾ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CHO ĐVTN KHỐI TRƯỜNG HỌC
... dung hoạt động từ khâu chuẩn bị kết thúc hoạt động 2- Đánh giá kết tham gia thành viên Ban Tổ chức, đơn vị, ĐVTN nhằm biểu dương thành tích cá nhân tập thể Kích thích tính tích cực trị, xã hội ĐVTN, ... củng cố tổ chức, mở rộng phạm vi ảnh hưởng tổ chức Đoàn Thanh niên xã hội 3- Đánh giá kết phối hợp, liên kết tổ chức Đoàn - Hội với chuyên môn, đoàn thể nhằm giúp họ ngày hiểu gắn bó với tổ chức ... mạc (Nếu cần thiết) Đại biểu phát biểu II- PHẦN MỀM - Kết thúc, cảm ơn V- TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 1- Đánh giá tổng thể việc thực nội dung, chương trình Rút kết luận thành công, kết đạt được,...
 • 2
 • 789
 • 15

Tham luận xây dựng nề nếp kỷ cương tổ chức các hoạt động phong trào trong trường học

Tham luận xây dựng nề nếp kỷ cương và tổ chức các hoạt động phong trào trong trường học
... hội! Trong phạm vi tổ chức Đoàn – Đội dừng lại vai trò nòng cốt, công tác xây dựng kỷ cương nề nếp tổ chức hoạt động học đường cần phải huy động sức mạnh tổng hợp tất tổ chức đoàn thể nhà trường ... tất hoạt động hướng vào việc giáo dục học sinh, xây dựng nề nếp nhà trường, đưa học sinh vào hoạt động bổ ích lý thú, khiến em gắn bó với Thầy cô, với mái trường có trách nhiệm tập thể lớp nhà trường ... NGLL, sinh hoạt Đội theo chủ điểm nhiều hình thức có tác dụng lớn việc xây dựng nề nếp nhà trường, góp phần giáo dục đạo đức học sinh – Tổ chức hoạt động nhà trường địa bàn dân cư: Các hoạt đông...
 • 3
 • 8,228
 • 61

Kỹ năng tổ chức các hoạt động tổng hợp pptx

Kỹ năng tổ chức các hoạt động tổng hợp pptx
... hình hoạt động, quy mô thời gian cho phù hợp Lựa chọn thực số nội dung hoạt động sau: - Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao - Các hoạt động nhân đạo từ thiện, xã hội - Các hoạt động ... xác định nội dung hoạt động tổng hợp cần đảm bảo tính lôgíc, liên kết nội dung khác đồng thời lựa chọn hình thức hấp dẫn lôi thiếu nhi, phải phù hợp với chủ đề hoạt động tổng hợp Cần xây dựng ... hình hoạt động cho phù hợp Thống chủ trương xây dựng kế hoạch tổng thể BCH Đoàn, BCH Đội xin ý kiến đạo cấp uỷ Đảng, hỗ trợ tạo điều kiện mặt quyền đoàn thể, ngành, cấp địa bàn tổ chức hoạt động...
 • 6
 • 366
 • 0

SKKN Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động NGLL ở trường THPT Ngô Gia Tự

SKKN Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động NGLL ở trường THPT Ngô Gia Tự
... giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua tổ chức hoạt động giáo dục NGLL Khảo sát thực trạng giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua tổ chức hoạt động giáo dục NGLL trường THPT Ngô Gia Tự. Đề xuất ... GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 2.1 Khái quát đặc điểm tình hình việc tổ chức giáo dục kỹ sống cho học sinh trường THPT ... xuất biện pháp giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục NGLL Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp giáo dục sống cho học sinh THPT Ngô Gia Tự thông qua hoạt động giáo dục lên lớp...
 • 62
 • 932
 • 7

SKKN Xây dựng nề nếp kỷ cường học đường tổ chức các hoạt động phong trào thiếu nhi định hướng sinh hoạt tự quản

SKKN Xây dựng nề nếp kỷ cường học đường và tổ chức các hoạt động phong trào thiếu nhi định hướng sinh hoạt tự quản
... tác xây dựng nề nếp tổ chức hoạt động định hướng cho em học sinh bước tự quản sinh hoạt nhi m vụ trọng yếu hàng đầu người giáo viên phụ trách Đội Thực tế, học sinh nề nếp việc giáo dục dạy học ... Minh nhi u năm liền Trong phạm vi tổ chức Đoàn – Đội dừng lại vai trò nòng cốt, công tác xây dựng kỷ cương nề nếp tổ chức hoạt động học đường theo định hướng sinh hoạt tự quản cần phải huy động ... Bảo có nhi u chuyển biến Nhìn vào hoạt động Đoàn Đội thấy điều: tất hoạt động hướng vào việc giáo dục học sinh, xây dựng nề nếp nhà trường, đưa học sinh vào hoạt động bổ ích lý thú, khiến em gắn...
 • 18
 • 546
 • 1

Xem thêm