167KH UBND Thực hiện chương trình 05CTRQU của Quận ủy Hoàng Mai về việcPhát triển văn hóa xã hội, xây dựng nếp sống thanh lịch văn minh giai đoạn 20152020 năm 2016 KH167201601_signed

167KH UBND Thực hiện chương trình 05CTRQU của Quận ủy Hoàng Mai về việcPhát triển văn hóa hội, xây dựng nếp sống thanh lịch văn minh giai đoạn 20152020 năm 2016 KH167201601_signed

167KH UBND Thực hiện chương trình 05CTRQU của Quận ủy Hoàng Mai về việcPhát triển văn hóa xã hội, xây dựng nếp sống thanh lịch văn minh giai đoạn 20152020 năm 2016 KH167201601_signed
... hoạch Trên Kế hoạch triển khai thực Chương trình 05-CTr/QU Quận ủy "Phát triển Văn hóa hội, xây dựng nếp sông Thanh lịch ~ Văn minh quận Hoàng Mai giai đoạn 20ỉ5 - 2020", ƯBND Quận yêu cầu phòng, ... Tham mưu ƯBND Quận xây dựng tiêu chí “Người Hoàng Mai lịch - văn minh Đưa nhiệm vụ xây dựng “Người Hoàng Mai lịch - văn minh vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vãn hóa ” gắn với ... tốt, điển hình tiên tiến hoạt động xây dựng, phát triển văn hóa, người Hà Nội Thanh lịch -văn minh Đẩy mạnh nội dung xây dựng nếp sống văn minh -hiện đại - Thực đồng giải pháp nhằm giáo dục nâng...
 • 6
 • 144
 • 0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN CỦA TRƯỜNG MN HOA HỒNG

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN CỦA TRƯỜNG MN HOA HỒNG
... Kết luận Trên số biện pháp đạo, thực chơng trình giáo dục mầm non trờng MN Hoa Hồng Khi áp dụng biện pháp vào thực tiễn đạo, thực chơng trình thấy thực hiệu Và thực tế cho thấy: Biện pháp 1- 2: ... quan trọng Biện pháp 5: Kích cầu cần thiết Biện pháp 3: Bồi dỡng giáo viên thiếu Biện pháp 4: Chỉ đạo thực quan trọng Trong biện pháp mà đề xuất áp dụng vào thực tiễn quản lý biện pháp có mối ... công giáo viên Trờng MN Hoa Hồng thực chơng trình GDMN năm thứ Năm học 2009 2010 nhà trờng thực chơng trình GDMN cho 100% lớp độ tuổi khác Để có đợc bớc làm từ năm đầu thực nhà trờng xác định...
 • 26
 • 287
 • 0

Vận dụng quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác Lênin vào quá trình phát triển kinh tế hội ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác Lênin vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay
... 1: Quan điểm toàn diện chủ nghĩa Mác - Lênin Chương 2: Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc phát triển kinh tế - hội huyện Can Lộc, tỉnh Tĩnh NỘI DUNG Chương QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA CHỦ ... trung nghiên cứu vận dụng quan điểm toàn diện trình phát triển kinh tế - hội huyện Can Lộc, tỉnh Tĩnh sở số liệu từ năm 2010 - 2013 địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Tĩnh Cơ sở lý luận phương ... quan điểm toàn diện vào vấn đề phát triển kinh tế - hội huyện Can Lộc đắn, hợp với vận động lên phát triển kinh tế - hội tỉnh đất nước Vì lý trên, nên định chọn đề tài: Vận dụng quan điểm...
 • 67
 • 519
 • 6

Chương trình và dự án phát triển kinh tế hội xây dựng trang trại làng nhím cúc phương

Chương trình và dự án phát triển kinh tế xã hội xây dựng trang trại làng nhím cúc phương
... 21/3 30/3 30/3 T12 Trang trại "Làng Nhím Cúc Phơng" Kết Tình trạng thúc 16/1 Đặt cọc 10% giá trị hợp đồng 15/2 Có đất để tiến hành xây dựng trang trại Trang trại Làng Nhím Cúc Phơng đợc thành ... hn Trang trại "Làng Nhím Cúc Phơng" 45 Sinh viờn nghip 2005 giỏ Nhớm tht. Ph lc 2: Bn thit k trang tri Trang trại "Làng Nhím Cúc Phơng" 46 lối nhà kho p.quản lý phòng b.v cổng BảNG THIếT Kế TRANG ... TRANG TRạI bể bioga Sinh viờn nghip 2005 Ph lc 3: Bn thit k chung Trang trại "Làng Nhím Cúc Phơng" 47 Sinh viờn nghip 2005 Ph lc s 4: Bng chi phớ xõy dng trang tri Trang trại "Làng Nhím Cúc Phơng"...
 • 63
 • 66
 • 0

Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng chiến lược marketing của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh TPHCM hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2015 2020

Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng chiến lược marketing của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh TPHCM hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2015 2020
... ĐẾN CHI N LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 61 III.3 CHI N LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 62 III.3.1 Chi n lược khách hàng: 62 III.3.2 Chi n lược sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: ... HCM Ngân hàng đầu phát triển Việt nam, chi nhánh TP.HCM NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHNg Ngân hàng nước NHNN Ngân hàng ... tác giả xây dựng đề tài Xây dựng Chi n lược marketing Ngân hàng Đầu & phát triển chi nhánh TP.HCM giai đoạn 2007-2010” Mục đích, ý nghĩa việc nghiên cứu: 2.1 Mục đích: Về mặt lý luận: nghiên...
 • 90
 • 222
 • 1

Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 20152020

Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 20152020
... hoạt động xây dựng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm tham gia công tác quản chất lượng công trình xây dựng Công tác quản chất lượng công trình xây dựng quan quản nhà nước địa phương, ... KHU VỰC I ĐỀ ÁN TÊN ĐỀ ÁN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2015-2020 Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Quất Lớp: Cao cấp luận ... thiện công tác quản chất lượng công trình để tránh lãng phí, thất thoát nâng cao hiệu đầu tư xây dựng vấn đề phức tạp khó khăn quan quản tỉnh Bắc Kạn Vì em lựa chọn đề án Nâng cao hiệu công...
 • 52
 • 863
 • 6

Quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1932006QĐ-TTG ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ - Bieu mau.doc

Quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1932006QĐ-TTG ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ - Bieu mau.doc
... theo gồm có: - Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân hộ - Danh sách trích ngang hộ bố trí, ổn định dân - Quy t định UBND huyện (thị xã) việc bố trí, ổn định dân đến vùng dự án - Các giấy tờ ... định dân cư; - Lưu (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: (* )Quy t định lập hình thức bố trí dân khác Huyện tỉnh bố trí, ổn định dân tỉnh - Đối với trường hợp bố trí, ổn định dân tỉnh Quy t định ủy ... kiện để bố trí, ổn định dân đến vùng dự án Ngày tháng năm 20 Ngày tháng năm 20 CƠ QUAN CẤP HUYỆN (THỊ) THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ ( Theo quy định phân...
 • 13
 • 766
 • 0

Vai trò của hội liên hiệp phụ nữ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế từ năm 2001 đến năm 2006

Vai trò của hội liên hiệp phụ nữ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế từ năm 2001 đến năm 2006
... trò Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang triển khai thực chương trình Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế từ năm 2001 đến năm 2006 2.2.1 Thực trạng đời sống phụ nữ huyện Chợ Mới, tỉnh ... phụ nữ phát triển kinh tế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ năm 2001 đến năm 2006 2.2.2.1 Mục tiêu chương trình Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế từ năm 2001 đến năm 2006 Đại hội Đại biểu Phụ nữ ... luận tốt nghiệp Vai trò Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang triển khai thực chương trình Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế từ năm 2001 đến năm 2006 Trang Khóa luận tốt nghiệp Đại...
 • 54
 • 468
 • 3

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ SỰ CẦN THIẾT TĂNG CƯỜNG TÍNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN II

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ SỰ CẦN THIẾT TĂNG CƯỜNG TÍNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN II
... bổ vốn đầu tư thiết kế cụ thể hướng dẫn thực Chương trình 135 giai đoạn II Chương trình 135 giai đoạn II kế hoạch xoá đói giảm nghèo năm phủ giai đoạn 2006 - 2010 Chương trình thực địa bàn 1644 ... án chương trình công đồng Tham gia trình triển khai thực nội dung đầu tư chương trình Tham gia tu, bảo dưỡng quản lý vận hành công trình đầu tư từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn II Tham gia ... nghĩa Các nội dung công việc người dân tham gia thực Chương trình 135 giai đoạn II theo hợp phần: Đề xuất nhu cầu ưu tiên từ Chương trình 135 địa phương Tham gia xây dựng kế hoạch triển khai thực...
 • 22
 • 798
 • 1

TíN DụNG NGâN HàNG Và VAI TRò CủA TíN DụNG NGâN HàNG TRONG VIệC THựC HIệN CHươNG TRìNH XOá ĐóI GiảM NGHèO

TíN DụNG NGâN HàNG Và VAI TRò CủA TíN DụNG NGâN HàNG TRONG VIệC THựC HIệN CHươNG TRìNH XOá ĐóI GiảM NGHèO
... VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO : Tín dụng Ngân hàng chế thị trường: Trong kinh tể hàng hoá, tín dụng Ngân hàng nghiệp vụ kinh ... nghiệp vụ, Ngân hàng thu hút khoản tiền nhàn rỗi cho doanh nghiệp dân cư vay Vai trò tín dụng Ngân hàng trình thực mục tiêu chương trình xoá đói giảm nghèo Việt Nam: Nước ta trình xây dựng kinh ... cho chương trình chủ yếu nguồn vốn từ NHNo & PTNT NHNg Điều nói lên NHNo & PTNT NHNg giữ vị trí đặc biệt quan trọng trình thực chủ trương XĐGN Nhà nước III TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN...
 • 11
 • 226
 • 0

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO
... DỤNG NGÂN HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO : Tín dụng Ngân hàng chế thị trường: Trong kinh tể hàng hoá, tín dụng Ngân hàng nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ Ngân ... khoản tiền nhàn rỗi cho doanh nghiệp dân cư vay Vai trò tín dụng Ngân hàng trình thực mục tiêu chương trình xoá đói giảm nghèo Việt Nam: Nước ta trình xây dựng kinh tế thị trường theo hướng “mở”, ... chương trình chủ yếu nguồn vốn từ NHNo & PTNT NHNg Điều nói lên NHNo & PTNT NHNg giữ vị trí đặc biệt quan trọng trình thực chủ trương XĐGN Nhà nước III TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG...
 • 11
 • 220
 • 0

thực trạng quản lý việc thực hiện chương trình dạy học của hiệu trưởng các trường tiểu học tại quận tân bình, thành phố hồ chí minh

thực trạng quản lý việc thực hiện chương trình dạy học của hiệu trưởng các trường tiểu học tại quận tân bình, thành phố hồ chí minh
... việc thực chương trình dạy học tiểu học giai đoạn 42 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ ... cứu: Thực trạng quản việc thực chương trình dạy học hiệu trưởng trường tiểu học, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Khách thể nghiên cứu: Công tác quản dạy học hiệu trưởng trường tiểu ... tiểu học Giả thuyết khoa học Việc quản thực chương trình dạy học hiệu trưởng trường Tiểu học Quận Tân Bình số hạn chế Nếu đánh giá thực trạng quản việc thực chương trình dạy học hiệu trưởng...
 • 124
 • 585
 • 0

một số biện pháp chủ yếu để thực hiện chương trình công tác năm 2001 của viện

một số biện pháp chủ yếu để thực hiện chương trình công tác năm 2001 của viện
... 6/ Một số biện pháp chủ yếu để thực Chơng trình công tác năm 2001 Viện: Qua thực tế kinh nghiệm năm qua cho thấy: muốn thực tốt chơng trình công tác hoàn thành nhiệm vụ đợc giao, Viện đề biện pháp ... giao kết đạt đợc năm trớc, Viện đề phơng hớng, mục tiêu chơng trình công tác chủ yếu năm 2001: a) Phơng hớng, mục tiêu: Trên sở Quy chế quản lý đầu t xây dựng, Viện tập trung chủ yếu vào việc tiếp ... hoạt động Viện trình lên Bộ trởng duyệt để thực tốt chức nhiệm vụ đợc giao Các Phó Viện trởng giúp Viện trởng việc tổ chức đạo thực mặt công tác Viện trởng phân công chịu trách nhiệm trớc Viện trởng...
 • 42
 • 169
 • 0

Phân tích việc thực hiện chương trình Marketing cho một sản phẩm năm 2011 của công ty Dệt may Thái Tuấn.

Phân tích việc thực hiện chương trình Marketing cho một sản phẩm năm 2011 của công ty Dệt may Thái Tuấn.
... TRỊ MARKETING CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VIỆC THỰC HIỆN MARKETING ĐỐI VỚI SẢN PHẨM VẢI ÁO DÀI LENCII NĂM 2011 CỦA CÔNG TY 2.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH SỐ 2.1.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DOANH SỐ ... Thông qua việc phân tích chương trình Marketing Công ty TNHH Thái Tuấn, cụ thể vào phân tích việc thực Marketing sản phẩm Vải áo dài Lencii hoàn thiện vấn đề sau: - Phân tích kết hoạt động sản xuất ... 8,41 A_ Công ty Thái Tuấn B_ Công ty Dệt may Hà Nội C_ Công ty Dệt may Hải Phòng D_ Công ty Dệt may Phước Thịnh Qua bảng số 07 ta thấy: Thị phần tuyệt đối công ty tổng thị trường: số thực năm 2010...
 • 45
 • 442
 • 1

Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm của chính phủ đề xuất giải pháp phát triển phù hợp trong quá trình việt nam hội nhập WTO

Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm của chính phủ đề xuất giải pháp phát triển phù hợp trong quá trình việt nam hội nhập WTO
... hp quỏ trỡnh Vit Nam hi nhp WTO CHNG I TNG QUAN NGNH C KH VIT NAM 1.1 Tỡnh hỡnh phỏt trin c khớ Vit Nam Ngnh c khớ Vit Nam c hỡnh thnh t thi k Phỏp thuc Ngi Phỏp xõy dng Vit Nam mt s c s c khớ ... Nhim v t ca ti l: iu tra, kho sỏt, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin Chng trỡnh sn phm c khớ trng im ca Chớnh ph Trờn c s ú xut gii phỏp phỏt trin phự hp quỏ trỡnh Vit Nam hi nhp WTO Trong phm vi ti, ... B nm 2007 iu tra, kho sỏt, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin chng trỡnh sn phm c khớ trng im ca Chớnh ph xut gii phỏp phỏt trin phự hp quỏ trỡnh Vit Nam hi nhp WTO - Cung cp thit b in: Trong nc cú th...
 • 97
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đột lợi ích giữa bộ phận nhân dân với chính quyền cơ sở trong việc thực hiện những quy định chế độ và chính sách về đất đai kinh tế xã hộibồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học học phần i đường lối chính sách của đảng và nhà nước về phát triển kinh tế xã hội và phát triển giáo dụchọc phần i đường lối chính sách của đảng và nhà nước về phát triển kinh tế xã hội và phát triển giáo dụcnhững nhiệm vụ cụ thể thực hiện chương trình hành động của ubnd tỉnhtìm hiểu sự tham gia của các bên liên quan trong thực hiện chương trình 661 trồng rừng phòng hộ tại tỉnh thái bìnhthuc trang tin dung cua ngan hang trong thuc hien chuong trinh xoa doi giam ngheobước 4 đánh giá năng lực của người thực hiện chương trình bảo hiểm rủi rohiệu quả của công tác giải quyết việc làm được đánh giá bằng số lượng người được giải quyết việc làm và kết quả của việc thực hiện chương trình quốc gia về giải quyết việc làmtiêu chí 1 thực hiện chương trình giáo dục kế hoạch dạy học của bộ giáo dục và đào tạo các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phươngtổng kết rút ra bài học kinh nghiệm về phương pháp tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện của các xã đã tiến hành thí điểm xây dựng mô hình ntm trên phạm vi cả nướcthực trạng về giáo dục tiểu học và việc thực hiện chương trình dạy hai buổi ngày của quận ba thành phố hồ chí minhphát huy tính chủ động của giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và học sinh trong hoạt động dạy và họcthực hiện chương trình của s7 200quyết định các nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và vùng còn nhiều khó khăncâu 30 trong suốt quá trình thực hiện chương trình giá trị của biến sẽTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài 13. Di truyền liên kếtBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhKỹ năng thuyết trình và trình bàyđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònQuy trình cán nguội băng tônNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20tieu luan quan tri logistic