Bàn về học liệu mở và vai trò của học liệu mở trong đào tạo ngành khoa học thông tin thư viện tại các trường đại học ở việt nam

Sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học trên địa bàn hà nội

Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học trên địa bàn hà nội
... PHẨM, DỊCH VỤ THÔNG TIN - THƢ VIỆN VÀ KHÁI QUÁT VỀ THƢ VIỆN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 1.1 Lý luận sản phẩm dịch vụ thông tin - thƣ viện Sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện hình thành ... cho thư viện trường: Trung tâm thông tin thư viện Trường Đại học Bách khoa Nội, Trung tâm thông tin thư viện Trường Đại học Quốc gia Nội, Trung tâm thông tin thư viện Trường Đại học Y Nội, ... trường đại học địa bàn Nội - Nghiên cứu đặc điểm nhu cầu tin NDT trường đại học địa bàn Nội - Đánh giá chất lượng hệ thống sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện trường đại học địa bàn Nội...
 • 163
 • 177
 • 1

Xây dựng hình tạo lập, phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học giai đoạn hiện nay

Xây dựng mô hình tạo lập, phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học giai đoạn hiện nay
... Cấc thânh viïn ca Hïå thư ng thưng tin KH&CN qëc gia; - Ngìn tin khoa hổc ca qëc gia dûúái cấc dẩng khấc nhau; - Hïå thư ng SP&DV TTTV hiïån cố; - Cú súã hẩ têìng thưng tin; - Àưåi ng cấn bưå ... doanh nghiïåp thưng tin- xët bẫn - Ngìn tin khoa hổc ca qëc gia dûúái cấc dẩng khấc nhau; - Hïå thư ng SP&DV TTTV hiïån cố; - Cú súã vêåt chêët k thåt, bao gưìm cú súã hẩ têìng thưng tin, tr súã ... cêìu viïån àẩi hổc giai àoẩn hiïån tin, chđnh vò thïë, xêy dûång mư hònh hïå thư ng 2.1 Cấc mư hònh hïå thư ng sẫn phêím vâ SP&DV TTTV àïí ch àưång tẩo lêåp vâ cung dõch v thưng tin- thû viïån cùn...
 • 10
 • 235
 • 1

Tổ chức sự kiện trong hoạt động thông tin thư viện tại các trường đại học hà nội

Tổ chức sự kiện trong hoạt động thông tin  thư viện tại các trường đại học ở hà nội
... tin thư viện tổng quan thư viện trường đại học Nội Chương 2: Thực trạng tổ chức kiện hoạt động thông tin thư viện trường đại học Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu tổ chức kiện hoạt ... hoạt động thông tin thư viện trường đại học Nội 15 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN - THƢ VIỆN VÀ TỔNG QUAN VỀ CÁC THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 1.1 ... niệm tổ chức kiện hoạt động thông tin - thư viện 10 1.1.2 Các loại hình kiện hoạt động thông tin thư viện 15 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức kiện hoạt động thông tin thư viện...
 • 124
 • 226
 • 0

Đề tài " Vai trò của lí luận hình thái kinh tế xã hội đối với sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá Việt Nam hiện nay " pot

Đề tài
... học thái kinh tế - hội việc vận dụng lý luận vào nghiệp Công nghiệp hoá _ Hiện đại hoá nước ta Chính lý ,em chọn đề tài: Vai trò luận hình thái kinh tế hội nghiệp công nghiệp hoá -hiện ... VÂNDỤNGLÝLUẬNHÌNHTHÁIKINHTẾ- XÃHỘIVÀOSỰNGHIỆPCÔNGNGHIỆPHOÁHIỆNĐẠIHOÁỞVIỆTNAM Lý luận sở Các Mác đãđưa kết luận hội loài người phát triển qua nhiều giai đoạn khác với nhiều hình thức khác ứng với giai ... triển đại hoá quốc phòng-an ninh Vì , công nghiệp hoá- hiện đại hoá ược coi la nhiệm vụ trọng tâm suốt thời kì quáđộ lên chủ nghĩa hội Nội dung nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Việt Nam...
 • 20
 • 166
 • 0

MẠNG CỘNG ĐỒNG TRỰC TUYẾN CHO CÁCTRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN THUỘC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

MẠNG CỘNG ĐỒNG TRỰC TUYẾN CHO CÁCTRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN THUỘC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y Ở HÀ NỘI
... thuộc trường đại học y Nội; Lý luận chung Mạng cộng đồng trực tuyến cho trung tâm thông tin-thư viện thuộc trường đại học y Nội; Thực trạng điều kiện x y dựng Mạng cộng đồng trực tuyến cho ... cộng đồng trực tuyến cho trung tâm thông tin-thư viện thuộc trường đại học y Nội Dựa sở đó, để tiến hành x y dựng mô hình Mạng cộng đồng trực tuyến cho trung tâm thông tin-thư viện thuộc trường ... Trung tâm TT-TV Đại học Y Nội tham gia Mạng Cộng đồng Trực tuyến trung tâm TT-TV thuộc trường đại học y Nội Thể mức độ khó khăn Thư viện Đại học Dược tham gia Mạng Cộng đồng Trực tuyến cho...
 • 108
 • 594
 • 0

Vai trò của lí luận hình thái kinh tế xã hội đối với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá Việt

Vai trò của lí luận hình thái kinh tế xã hội đối với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt
... dụng lý luận vào nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nước ta Chính lý trên, em chọn đề tài: Vai trò luận hình thái kinh tế hội nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá Việt Nam nay” Do trình độ ... hội III VÂNDỤNGLÝLUẬNHÌNHTHÁIKINHT - XÃHỘIVÀOSỰNGHIỆPCÔNGNGHIỆPHOÁ-HIỆNĐẠIHOÁỞVIỆTNAM Lý luận sở Nguyễn Thị Minh Nguyệt KD BĐS 49 Tiểu luận triết học Các Mác đãđưa kết luận hội loài người phát ... triển đại hoá quốc phòng-an ninh Vì vậy, công nghiệp ho - hiện đại hoá ược coi la nhiệm vụ trọng tâm suốt thời kì quáđộ lên chủ nghĩa hội Nội dung nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Việt...
 • 19
 • 386
 • 1

Khảo sát về nhu cầu học các lớp vừa nhỏ của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố hồ chí minh.doc

Khảo sát về nhu cầu học ở các lớp vừa và nhỏ của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố hồ chí minh.doc
... kiện học tập sinh viên không đảm bảo Đây vấn đề mà hầu hết bạn sinh viên toàn xã hội quan tâm Chúng định thực đề tài: Khảo sát nhu cầu học lớp có quy mô vừa nhỏ sinh viên trường Đại học , cao đẳng ... 1/ Thống kê mô tả: Sau tiến hành khảo sát mẫu gồm 150 sinh viên theo học trường đại học cao đẳng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhóm có số nhận xét sau: Sỉ số lớp học Valid Missing N Mean Median ... học, Cao đẳng địa bàn TP Hồ Chí Minh Lý mà nhóm sinh viên trường Đại học Cao đẳng để tiến hành khảo sát tỷ lệ sinh viên cấp đào tạo chiếm số lượng lớn Số lượng sinh viên trường Trung cấp Dạy nghề...
 • 17
 • 587
 • 2

Phát triển về khu công nghiệp vai trò của Nhà nước đối với việc phát triển khu công nghiệp

Phát triển về khu công nghiệp và vai trò của Nhà nước đối với việc phát triển khu công nghiệp
... cao vai trò Nhà nước hoạt động phát triển KCN Kết cấu dự kiến đề tài sau: Chương I: Lí luận chung KCN vai trò Nhà nước việc phát triển KCN Chương II: Thực trạng phát triển KCN vai trò Nhà nước việc ... nước II/ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1/ Cơ sở xác định vai trò Nhà nước việc phát triển KCN 1.1/ Cơ sở lí luận Xuất phát từ vai trò Nhà nước kinh tế thị trường ... BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYỄN THÁI BÌNH DƯƠNG CHƯƠNG I LÍ LUẬN CHUNG VỀ KCN VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP I/LÍ LUẬN CHUNG VỀ KCN 1/Khái niệm chung...
 • 97
 • 527
 • 2

Cơ sở lý luận vai trò của chiến lược marketing trong việc mở rộng thị trường, thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty cao su An Dương

Cơ sở lý luận và vai trò của chiến lược marketing trong việc mở rộng thị trường, thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty cao su An Dương
... công ty An Dơng số công ty khác ỏ bang 7: Nừu so sánh giá công ty cao su An Dơng , cao su Đà Nẵng cao su Sao Vàng ta nhận thấy giá sản phẩm công ty cao su An dơng xấp xỉ 1/2 so với công ty , ... doanh công ty cần ngày hoàn thiện dây truyền sản su t,tiến tới sản su t hoàn chỉnh sản phẩm Công ty cần đầu t mở rộng sản su t, đầu t nâng cao uy tín sản phẩm thị trờng Công ty An Dơng công ty ... lợng cao, giá hợp lý, dịch vụ bán hàng tốt Hiện cao su An Dơng quan hệ với nhà cung cấp nguyên vật liệu sau: Công ty cao su Nghệ An Công ty cao su Đà Nẵng Công ty cao su Phú Giềng Công ty cao su...
 • 59
 • 339
 • 0

Thực chất vai trò của nhận thức luận trong triết học i cantơ

Thực chất và vai trò của nhận thức luận trong triết học i cantơ
... chất nhận thức luận triết học I. Cantơ 1.1 Những vấn đề nhận thức luận triết học I. Cantơ 1.2 N i dung nhận thức luận triết học I. Cantơ 15 1.3 Chương 2: Vai trò nhận thức luận triết học I. Cantơ ... 33 II.1 Vị trí nhận thức luận triết học I. Cantơ 33 II.2 Ảnh hưởng nhận thức luận hệ thống triết học I. Cantơ 35 II.3 Ảnh hưởng nhận thức luận I. Cantơ phát triển triết học n i chung 71 III KẾT LUẬN ... thức kết nhận thức tri thức Đ i tượng nhận thức thân gi i gi i tri thức ngư i khác v i gi i n i chung Vào lúc ngư i gi i có “Thế gi i chung” ngư i có gi i có Đ i tượng nhận thức gi i ngư i giới...
 • 79
 • 986
 • 3

Làm rõ về đặc điểm nhà nước pháp quyền XHCN vai trò của đoàn thanh niên trong hệ thống chính trị nước ta

Làm rõ về đặc điểm nhà nước pháp quyền XHCN và vai trò của đoàn thanh niên trong hệ thống chính trị nước ta
... tài: Làm đặc điểm nhà nước pháp quyền XHCN vai trò Đoàn niên hệ thống trị nước ta Nội dung trình bày: I Đặc điểm nhà nước pháp quyền XHCN Một số khái niệm Sơ đồ máy cách thức hoạt động Đặc điểm ... điểm nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam II Vai trò Đoàn niên hệ thống trị nước ta Mối quan hệ Đoàn Đảng Mối quan hệ Đoàn Nhà nước Đoàn tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đoàn Đội Thiếu niên ... việc thực quyền lập pháp, hành pháp, pháp Trong Nhà nước pháp quyền, giá trị người giá trị cao quý, mục tiêu cao • Quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân 3 .Đặc điểm nhà nước pháp quyền xhcn Việt...
 • 16
 • 410
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lý luận cơ bản về hộ và vai trò của hộ nông dân trong nền kinh tế việt namcâu hỏi chuẩn bị bảo vệ đồ án chi tiết máy bộ môn nguyên lý chi tiết máy1 hãy nêu vị trí và vai trò của hộp giảm tốc trong hệ thống dẫn động nội dung được trích dẫn từcơ sở lý luận về công ty mẹ công ty con và vai trò của công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ công ty convài nét khái quát về ngân hàng thương mại và vai trò của sở giao dịch trong ngân hàng thương mạiniệm về gia đình và vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóahay phan tich su bieu hien va vai tro cua quy luat nay trong nen kinh te nuoc ta hien nayngười giao nhận và vai trò của người giao nhận trong hoạt động vận tải và thương mại quốc tếthế chấp và vai trò của thế chấp bđs trong phát triển kt xhkhái niệm nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực trong doanh nghiệpkhái niệm phân loại và vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệphàng công nghiệp và vai trò của hàng công nghiệp trong thương mại quốc tếvị trí và vai trò của dnn amp v trong nến kinh tế quốc dânvị trí và vai trò của dnn amp v trong nền kinh tế quốc dânvị trí của ngành than và vai trò của xuất khẩu than trong nền ktqdnội dung và vai trò của thành phần ktnn trong nền kt nhiều thành phầnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học