251 articles

251 Một số vấn đề tổ chức vận dụng chế độ tài chính & Kế toán trích lập các khoản dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam

251 Một số vấn đề tổ chức vận dụng chế độ tài chính & Kế toán trích lập các khoản dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam
... trích lập khoản dự phòng Do chế độ kế toán Việt Nam chế độ kế toán Pháp có điểm khác biệt Thứ số lợng khoản lập dự phòng Chế độ kế toán Pháp có thêm khoản dự phòng giảm giá tài sản bất động dự ... Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài Trên quy định chung chế độ kế toán khoản dự phòng doanh nghiệp Việt Nam Có thể thấy rằng, chế độ kế toán trích lập khoản dự phòng doanh nghiệp Việt Nam đợc sửa ... 2.1 Đánh giá chế độ kế toán trích lập khoản dự phòng củaViệt Nam 2.1.1 Một số u điểm Nhìn chung, chế độ kế toán trích lập khoản dự phòng Việt Nam phù hợp với thông lệ chuẩn mực kế toán quốc tế...
 • 24
 • 263
 • 0

251 Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên bao bì 27- 7 Hà Nội

251 Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên bao bì 27- 7 Hà Nội
... 4. 2 17 .30 17 5.856.03 1. 577 .6 47 .10 10 . 975 .55 37. 744.380 30.986 .13 0 8 91. 5 07. 070 8 61. 996.0 67 MA24 Mng HD en Kg MA04 Mỏng AL Kg 6.649 .19 0466.839.4 71 17. 588.00 01. 416 .934 .72 3 14 .255.000 964.020. 376 ... 46.896.000 1. 920.000 30. 874 .6 67 640.000 25.8 61. 333 HA08 Ht tan Kg 252.500 15 .899.093 12 3.200 8. 614 . 375 245.600 14 . 310 .9 41 130 .10 0 10 .202.5 27 Kg 14 1.200 13 .5 91. 186 14 1.200 13 .5 91. 186 HA02 Ht ... u k 10 /1 PN7 Nhp mc in ca CTy LD TNHH INMEI Vit Nam Xỏc nhn 7. 950 10 /10 90 8.040 13 /10 PX6 Xut SX phõn xng 13 /10 bao bỡ cao cp 65 7. 975 18 /1 PX7 Xut SX phõn xng 18 /10 bao bỡ cao cp 68 7. 9 07 20/2...
 • 64
 • 190
 • 2

251 Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I (69tr)

251 Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I (69tr)
... luận hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp kinh doanh thơng mại Phần II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ chi nhánh công ty TNHH đầu t phát triển ... triển công nghiệp thơng mại T.C.I Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ chi nhánh công ty TNHH đầu t phát triển công nghiệp thơng mại ... công ty TNHH đầu t phát triển công nghiệp thơng mại T.C.I có ảnh hởng đến hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hoá Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh công ty TNHH đầu t phát triển công nghiệp...
 • 66
 • 187
 • 0

251 Đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

251 Đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
... TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY 2.1 Vai trò đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC Theo định nghĩa nguyên tắc đạo kiểm toán quốc tế IAG 25, Trọng yếu rủi ro kiểm ... đánh giá rủi ro kiểm toán quan trọng cần thực kiểm toán viên có trình độ cao 2.2 Quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC công ty Việc đánh giá rủi ro kiểm toán Deloitte Việt Nam thực ... công việc kiểm toán BCTC Đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC thực cần thiết Thông qua đánh giá rủi ro kiểm toán đánh giá rủi ro phát hiện, nhóm kiểm toán viên xác định kế hoạch kiểm toán, xây...
 • 106
 • 201
 • 0

251 Hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Kế toánrúc Tây Hồ

251 Hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Kế toánrúc Tây Hồ
... Công ty Kiến trúc Tây Hồ tính giá thành sản phẩm theo giá thành sản xuất Giá thành toàn sản phẩm = Giá thành sản xuất + sản phẩm Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí bán hàng Muốn đánh giá xác ... dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ a Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Công ty Kiến trúc Tây Hồ kế toán sản xuất riêng, nên tập hợp chi phí công ... chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Để đảm bảo kế toán đầy đủ, xác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, cung cấp thông tin kịp thời cho quản trị doanh nghiệp, kế toán...
 • 80
 • 56
 • 0

251 Nghiên cứu công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Xi măng Hải Phòng

251 Nghiên cứu công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Xi măng Hải Phòng
... công ty xi măng Hải Phòng I) Lý luận chung kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1) Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm: 1.1) Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản ... hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty xi măng Hải Phòng Giới thiệu máy kế toán công ty xi măng Hải Phòng a) Sơ đồ máy kế toán: Trưởng phòng kế toán Phó phòng Phó phòng Phòng tài kế toán Kế ... ty hạch toán chi phí phát sinh giai đoạn công nghệ, phục vụ cho công tác quản lý, tính giá thành công ty 2.3) Kế toán tập hợp chi phí sản xuất công ty xi măng Hải Phòng: a, Kế toán chi phí nguyên...
 • 95
 • 194
 • 0

251 Cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

251 Cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... DNTN DPRR HĐV ICB IFRS : Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam : Cơng ty bảo hiểm ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam : Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam (Bank for Investment ... tài ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam : Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long (Housing Bank of Mekong Delta) : Ngân hàng : Ngân hàng liên doanh : Ngân hàng Nhà nước : Ngân hàng nước : Ngân ... với thời kỳ xây dựng phát triển đất nước: Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam từ ngày 26/4/1957 Ngân hàng Đầu xây dựng Việt Nam từ ngày 24/6/1981 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam từ ngày 14/11/1990...
 • 112
 • 177
 • 0

251 Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế trong quản lý thuế ở cục thuế Bình Dương.

251 Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế trong quản lý thuế ở cục thuế Bình Dương.
... hoạt động kiểm tra, tra thuế 14 1.2.6.1 Hiệu công tác tra, kiểm tra thuế Trong lĩnh vực thuế, hiệu hoạt động kiểm tra, tra thuế không xét đơn theo giá trị tiền Hiệu công tác kiểm tra, tra thuế hiệu ... trình kiểm tra, tra thuế Quy trình kiểm tra, tra thuế trình tự bước công việc cụ thể bắt buộc phải tuân thủ thực định kiểm tra, tra thuế, chương trình kiểm tra, tra hay kế hoạch kiểm tra, tra cụ ... Kinh nghiệm kiểm tra, tra thuế quản thuế số nước giới 1.4.1 Kinh nghiệm kiểm tra, tra thuế Malaysia Công tác kiểm tra, tra thuế có hiệu quả, Malaysia tổ chức trung tâm tra - điều tra thuế phân...
 • 87
 • 420
 • 4

251 Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển NET Việt Nam đến năm 2010

251 Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển NET Việt Nam đến năm 2010
... hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chưa phát triển -44- CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC NHẰM GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NET ĐẾN NĂM 2010 III.1 XÂY DỰNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA NET ĐẾN NĂM 2010: III.1.1 ... NET thời gian qua Chương III: Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển NET đến năm 2010 -6- CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI I.1 LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP: I.1.1- Lý luận giải pháp: Giải ... III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC NHẰM PHÁT TRIỂN NET ĐẾN NĂM 2010 39 III.1.Xây dựng mục tiêu hoạt động NET đến năm 2010 39 III.1.1 Cơ sở để xây dựng mục tiêu .39 III.1.1.1 Đường lối phát...
 • 68
 • 191
 • 0

251 Nâng cao năng lực canh tranh của Công ty Shell Việt Nam

251 Nâng cao năng lực canh tranh của Công ty Shell Việt Nam
... đoàn Shell, Công ty Shell Việt Nam Ngành Hóa chất Công ty Shell Việt Nam 22 2.2.2 Tình hình kinh doanh sản phẩm Polyols Công ty Shell Việt Nam 22 2.2.3 Môi trường cạnh tranh Công ty Shell Việt Namtrên ... TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT POLYOLS Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.2.1 Sơ lược tập đoàn Shell, Công ty Shell Việt Nam Ngành Hóa chất Công ty Shell Việt Nam ... cạnh tranh lực cạnh trang - Chương 2: Phân tích lực cạnh tranh Công ty Shell Việt Nam thò trường hóa chất Polyols Việt Nam - Chương 3: Những giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Shell Việt Nam...
 • 131
 • 175
 • 0

251 Báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh & hoạt động marketing của Công ty cổ phần hoà bình

251 Báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh & hoạt động marketing của Công ty cổ phần hoà bình
... dụng kinh doanh doanh nghiệp Quá trình tìm hiểu hoạt động doanh nghiệp với hớng dẫn tận tình cô giáo Nguyễn Thanh Thuỷ giúp hoàn thành báo cáo tổng hợp tình hình kinh doanh hoạt động marketing doanh ... bầy tình hình khinh doanh công ty năm gần Sau đay báo cáo kết kinh doanh công ty với tiêu chủ yếu công ty Báo cáo kết kinh doanh giai đoạn2002-2004 (đơn vị: đồng) Năm Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng ... thành viên công ty lập biên thống chuyển đổi hình thức hoạt động công ty TNHH kinh doanh xuất nhập Hoà Bình thành công ty cổ phần Vật T Bảo Vệ Thực Vật Hoà Bình Bùi Thị Phơng Hoa- Lớp Marketing...
 • 27
 • 285
 • 0

251 Thực trạng, giải pháp, nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược cho sự phát triển nguồn nhân lực của giáo dục đại học

251 Thực trạng, giải pháp, nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược cho sự phát triển nguồn nhân lực của giáo dục đại học
... phát triển nguồn nhân lực Áp dụng phát triển công nghệ quản trị nhân đại cá sở giáo dục đại học III NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CHO SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Nhiệm vụ ... lượng nguồn nhân lực III Nhiệm vụ mục tiêu chiến lược cho phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học .8 Nhiệm vụ mục tiêu Nhiệm vụ nguyên tắc định chiến lược ... NỘI DUNG I THỰC TRẠNG CỦA NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI ,YẾU KÉM Thực trạng nguồn nhân lực giáo dục đại học nước ta Nguồn nhân lực giáo dục nước ta phải...
 • 14
 • 384
 • 3

Xem thêm