Pháp luật việt nam về tiền lương tối thiểu

Pháp luật Việt Nam về tiền lương tối thiểu

Pháp luật Việt Nam về tiền lương tối thiểu
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT LU TH LAM PHáP LUậT VIệT NAM Về TIềN LƯƠNG TốI THIểU Chuyờn ngnh: Lut Kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn ... trin ca phỏp lut Vit Nam v lng ti thiu qua cỏc thi k Ch nhng hn ch, bt cp cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam hin hnh v lng ti thiu Nghiờn cu cỏc bin phỏp hon thin phỏp lut Vit Nam v lng ti thiu trờn ... Nam) + Hp tỏc xó, liờn hip hp tỏc xó, t hp tỏc, trang tri, h gia ỡnh, cỏ nhõn v cỏc t chc khỏc ca Vit Nam cú thuờ mn lao ng + C quan, t chc nc ngoi, t chc quc t v cỏ nhõn ngi nc ngoi ti Vit Nam...
 • 95
 • 418
 • 2

Pháp luật Việt Nam về bán hàng đa cấp bất chính và thực tiễn thực hiện

Pháp luật Việt Nam về bán hàng đa cấp bất chính và thực tiễn thực hiện
... PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH 1, Dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất Bán hàng đa cấp bất quy định LCT 2004 Nghị định số 110/2005/NĐ-CP quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Theo đó, pháp ... hàng hóa 2.2.2, Bán hàng đa cấp bất Bên cạnh đặc điểm bán hàng đa cấp nói chung, bán hàng đa cấp bất có thêm đặc điểm hàm chứa yếu tố bất chính Đó việc doanh nghiệp thực hành vi trái pháp luật ... thu lợi bất từ việc tuyển người tham gia mạng lười bán hàng đa cấp Pháp luật không ngăn cấm mà tạo hành lang pháp lý để kiểm soát hoạt động bán hàng đa cấp Còn hành vi bán hàng đa cấp bất chính, ...
 • 12
 • 2,026
 • 5

Quy định của pháp luật Việt Nam về lãi suất trong hợp đồng vay tiền và thực trạng áp dụng

Quy định của pháp luật Việt Nam về lãi suất trong hợp đồng vay tiền và thực trạng áp dụng
... hp ng vay tin Qua nhng phõn tớch trờn, hp ng vay tin cú nhng c im phỏp lý sau: ã Th nht, hp ng vay tin l hp ng chuyn quyn s hu i vi s tin vay, bờn vay nhn tin Bờn vay cú ton quyn i vi tin vay ... ng vay cú th l Vit Nam ng (VND) hay ngoi t tu theo s tho thun ca cỏc bờn hoc phỏp lut quy nh i tng ca hp ng vay tin c chuyn t bờn cho vay sang bờn vay lm s hu Bờn vay cú quyn nh ot s tin vay ... ca hp ng vay tin, bờn vay cú ngha v tr cho bờn s tin ó vay Cú hp ng vay tin khụng tho thun thi hn thỡ bờn vay phi tr s tin vay bt k lỳc no cú yờu cu ca bờn cho vay 1.3.2 K hn Hp ng vay tin cú...
 • 117
 • 608
 • 0

Tài liệu Đề tài "QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LÃI SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG VAY TIỀN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ" pptx

Tài liệu Đề tài
... QUI NH CA PHP LUT VIT NAM V LI SUT TRONG HP NG VAY TIN V MT S KHUYN NGH DNG THU PHNG Lp DS32C, i hc Lut H Ni Lói sut v c im ca lói sut Trong hu ht cỏc hp ng cho vay tin, ngi vay thng phi tr thờm ... tin vay v thi gian vay m bờn vay phi tr mt s tin nht nh S tin ny t l thun vi lói sut, s tin ó vay v thi gian vay Trong trng hp cỏc bờn khụng cú tho thun v lói sut thỡ hp ng vay tin s khụng cú ... sau: Lói sut hp ng vay tin l t l nht nh m bờn vay phi tr thờm vo s tin ó vay tớnh theo n v thi gian Lói sut ỳng hn l t l nht nh m bờn vay phi tr cho bờn cho vay tớnh trờn s tin ó vay tng ng vi thi...
 • 21
 • 355
 • 0

Những quy định của pháp luật Việt Nam về nhượng quyền thương mại và thực tiễn áp dụng

Những quy định của pháp luật Việt Nam về nhượng quyền thương mại và thực tiễn áp dụng
... Bên nhượng quy n việc điều hành công việc Bên nhận quy n II Pháp luật Việt Nam nhượng quy n thương mại: Cơ sở pháp nhượng quy n thương mại theo pháp luật VN: Nhượng quy n thương mại Việt Nam ... phương thức nhượng quy n thương mại năm Việt Nam trước tiến hành cấp lại quy n thương mại Quy n nghĩa vụ bên nhượng quy n thương mại: a Quy n bên nhượng quy n thương mại: -Bên nhượng quy n: Khi ... theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành b Thẩm quy n giải Thẩm quy n giải vi phạm nhượng quy n thương mại tuân theo pháp luật xử lý vi phạm hành III Thực tiễn áp dụng nhượng quy n thương mại Việt...
 • 23
 • 324
 • 1

LUẬN VĂN: Thực tiễn áp dụng pháp luật và phương hướng hoàn thiện những quy định của pháp luật Việt Nam về diện và hàng thừa kế doc

LUẬN VĂN: Thực tiễn áp dụng pháp luật và phương hướng hoàn thiện những quy định của pháp luật Việt Nam về diện và hàng thừa kế doc
... dung luận văn gồm chương: Chương 1: Khái quát chung thừa kế Chương 2: Diện hàng thừa kế theo pháp luật dân Việt Nam Chương 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật phương hướng hoàn thiện quy định pháp luật ... với Pháp luật nước ta dựa vào ba quan hệ để xác định diện hàng thừa kế theo pháp luật Chương Diện hàng thừa kế theo quy định pháp luật dân Việt nam 2.1 Diện thừa kế Một vấn đề yếu chế định thừa ... đại pháp luật thừa kế Việt Nam quy định diện hàng thừa kế theo pháp luật, cần thiết phải có so sánh với số nội dung pháp luật thừa kế số nước giới nhằm làm rõ nét đặc thù pháp luật Việt Nam Theo...
 • 118
 • 441
 • 0

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ THUÊ ĐẤT GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI HÀ NỘI

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ THUÊ ĐẤT GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI HÀ NỘI
... khác từ đất họ nắm giữ 1.3 Nội dung điều chỉnh pháp luật quan hệ thuê đất Nhà nước người sử dụng đất 1.3.1 Nội dung điều chỉnh pháp luật quan hệ thuê đất Nhà nước người sử dụng đất Trong thực tiễn ... điều chỉnh quan hệ thuê đất Nhà nước người sử dụng đất Chương Một số vấn đề chung pháp luật điều chỉnh quan hệ thuê đất Nhà nước người sử dụng đất 1.1 Khái niệm quan hệ thuê đất Nhà nước người sử ... cứu pháp luật điều chỉnh quan hệ thuê đất Nhà nước người sử dụng đất sâu nghiên cứu hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ 2.1 Thực trạng pháp luật điều chỉnh quan hệ thuê đất thực tiễn áp dụng...
 • 90
 • 234
 • 0

Pháp luật Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tiến trình hội nhập quốc tế

Pháp luật Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tiến trình hội nhập quốc tế
... quan pháp luật quốc tế pháp luật số quốc gia biển, đảo - Chương II: Hội nhập quốc tế pháp luật Việt Nam biển, đảo - Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật biển, đảo tiến trình ... 1: TỔNG QUAN PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ BIỂN, ĐẢO 1.1 Pháp luật quốc tế biển, đảo 14 1.1.1 Tiến trình phát triển pháp luật quốc tế biển, đảo 14 1.1.2 ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ĐỖ TUYẾT HẠNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chuyên ngành : Luật Quốc tế Mã số : 60 38 60 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT...
 • 133
 • 1,069
 • 4

Pháp luật Việt Nam về các loại thuế, phí và lệ phí đối với xăng dầu và thực tiễn áp dụng tại Cảng dầu – Công ty xăng dầu B12

Pháp luật Việt Nam về các loại thuế, phí và lệ phí đối với xăng dầu và thực tiễn áp dụng tại Cảng dầu – Công ty xăng dầu B12
... luật Việt Nam loại thuế, phí lệ phí áp dụng xăng dầu - Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam thuế ,phí lệ phí áp dụng xăng dầu Cảng dầu B12 -Công ty xăng dầu B12 - Chương 3: Một số giải pháp hoàn ... Việt Nam thuế, phí lệ phí áp dụng xăng dầu Cảng dầu B12 -Công ty xăng dầu B12 2.1 Tổng quan tình hình nhân tố ảnh hưởng đến thuế, phí lệ phí áp dụng xăng dầu Cảng dầu B12 -Công ty xăng dầu B12 2.1.1 ... tới thuế, phí lệ phí áp dụng xăng dầu 2.Tìm hiểu thực trạng thực loại thuế, phí áp dụng xăng dầu Cảng dầu B12 Công ty xăng dầu B12, chủ yếu làm rõ thực trạng mức thuế suất loại thuế áp dụng xăng...
 • 44
 • 202
 • 0

tóm tắt Thạc Sĩ Pháp luật việt nam về điều chỉnh quan hệ thuê đất giữa nhà nước và người sử dụng đất từ thực tiễn áp

tóm tắt Thạc Sĩ Pháp luật việt nam về điều chỉnh quan hệ thuê đất giữa nhà nước và người sử dụng đất từ thực tiễn áp
... pháp luật ngành luật, chế định pháp luật, quy phạm pháp luật; (iii) Các văn quy phạm pháp luật cấp dưới không trái với văn quy phạm pháp luật cấp trên; (iv) Các ngành luật, chế định pháp ... 3.4 Áp dụng kỹ thuật lập pháp thống đại 3.4.1 Áp dụng kỹ thuật dùng luật sửa nhiều luật Để áp dụng kỹ thuật lập pháp dùng luật sửa nhiều luật, cần bổ sung vào Luật Ban hành văn quy phạm pháp ... pháp luật văn với hệ thống văn quy phạm pháp luật khác điều chỉnh lĩnh vực nhóm quan hệ có tính chất quan hệ pháp luật cụ thể Tính thống hệ thống pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: (i)...
 • 21
 • 150
 • 0

Pháp luật Việt Nam về giám sát thị trường tài chính và thực tiễn áp dụng

Pháp luật Việt Nam về giám sát thị trường tài chính và thực tiễn áp dụng
... sinh thị trường bối cảnh thị trường tài nước ta hội nhập sâu rộng với thị trường tài toàn cầu Mô hình giám sát thị trường tài giới Việt Nam Mô hình giám sát TTTC giới Hiện giới có hai mô hình giám ... khổ pháp lý cho phát triển thị trường tài phù hợpvới thông lệ quốc tế Đặc thù thị trường ngân hàng thực tiễn pháp luật hoạt động giám sát thị trường ngân hàng Có thể nhận định rằng, thị trường ... động giám sát rủi ro chéo Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật giám sát thị trường tài nâng cao hiệu hoạt động giám sát quan có thẩm quyền Về mô hình giám sát TTTC Cần xây dựng mô hình giám...
 • 13
 • 96
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khái quát một số vấn đề của pháp luật việt nam về hủy việc kết hôn trái pháp luật và vấn đề áp dụng pháp luật trong thực tiễn xét xửpháp luật việt nam về thương mạipháp luật việt nam về du lịchpháp luật việt nam về trọng tài thương mạivăn bản pháp luật mới nhất về tiền lươngpháp luật việt nam về chống bán phá giápháp luật việt nam về điều ước quốc tếpháp luật việt nam về các vấn đề xã hộipháp luật việt nam về quyền con ngườipháp luật việt nam về đấtluật về tiền lương tối thiểupháp luật việt nam về bảo vệ môi trườngpháp luật việt nam về người khuyết tậtphap luat viet nam ve ban hang da cappháp luật việt nam về quản lý chất thảichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoại