Dự trù kinh phí thi giáo viên dạy giỏi

Dự trù kinh phí thi giáo viên dạy giỏi

Dự trù kinh phí thi giáo viên dạy giỏi
... Xuất sắc Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi PHÒNG GD&ĐT …… TRƯỜNG TIỂU HỌC …… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP ... cho số kinh phí Kim Lư, ngày 18 tháng 10 năm 2013 XÁC NHẬN BGH Người lập dự trù Hiệu trưởng (Ký tên) PHÒNG GD&ĐT …… TRƯỜNG TIỂU HỌC …… DANH SÁCH Phát tiền Ban đề thi Hội thi giáo viên dạy giỏi ... chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học, năm học 2013 - 2014; Thực Kế hoạch hoạt động năm học 2013 -2014 Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Lư Tổ chuyên môn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp...
 • 14
 • 990
 • 1

skkn kinh nghiệm bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

skkn kinh nghiệm bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
... giá vấn đề thực trạng việc bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện Việc bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoạt động chuyên môn thi t thực, ý nghĩa có tầm ... lượng giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện Chỉ có giáo viên dạy giỏi tỉnh ( Từ năm trước) Phần lớn giáo viên trường lòng với tại, ngại va chạm, ngại khó phải thi Thống kê giáo viên dạy giỏi ... thành giáo viên dạy giỏi kinh nghiệm, kỹ tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt hiệu Cao b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp Việc bồi dưỡng người giáo viên trở thành giáo viên dạy...
 • 27
 • 128
 • 0

giáo án dự thi giáo viên dạy giỏi - powerpoint

giáo án dự thi giáo viên dạy giỏi - powerpoint
... trçnh báûc nháút: 6x - = , cọ nghiãûm l x= (m + 2)x2 - 2(m - 1)x + m - = (1) 2) Nãúu m ≠ - 2, ta cọ (1) l phỉång trçnh báûc hai våïi ∆’ =(m - 1)2 - (m - 2)(m +2) =-2 m +5 m *Nãúu -2 m +5 thç ... a) täø ng l , tê c h l -4 5 a) ÂS : -5 ; Bi táûp thãm Cho phỉ ång trçnh: mx - 2x - m - = , m ≠ (2) a) Chỉ ïng minh ràòng våïi mi m ≠ -1 phỉ ång trçnh (2) cọ hai nghiãûm phán biãût b) Tç m m âãø ... (m + 2)x - 2(m - 1)x + m - = (1) b) Tçm cạc giạ trë ca m âãø phỉ ång trç nh c ọ hai nghiãûm phán biãût cng dáúu 1)Nãúu m =-2 thç phỉång trçnh (1) tråí thnh phỉång trçnh báûc nháút: 6x - =0 , cọ...
 • 13
 • 832
 • 4

Giáo án dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2008-2009

Giáo án dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2008-2009
... T×nh mĐ bao la nh biĨn Th¸i B×nh d¹t dµo Lßng mĐ tha thi t nh dßng si hiỊn ngät ngµo T×nh c¶m cha mĐ dµnh cho c¸i vµ ngỵc l¹i lµ t×nh c¶m thi ng liªng cao c¶ NÕu ®· tõng tr¶i qua ti th¬ cay ®¾ng, ... b¹n míi Bµi tËp ( SGK/ 13) - L¹c ®Ị : b, d - L¹c chđ ®Ị: c, g - Hỵp chđ ®Ị nhng diƠn ®¹t cha tèt, thi u tËp trung vµo chđ ®Ị: b, e 4 Cđng cè - Chđ ®Ị cđa v¨n b¶n lµ g× ? - TÝnh thèng nhÊt vỊ chđ ... (Trích “ Những ngày thơ Êu” - Nguyên Hồng) A MỤC TIÊU : Mơc tiªu: Häc sinh ®¹t ®ỵc - Hiểu tình cảm đáng thương đau tinh thần nhân vật bé Hồng cảm nhận tình yêu thương mãnh liệt chó bÐ ®èi víi mĐ Bước...
 • 24
 • 1,041
 • 5

Du thao Huong dan hoi thi giao vien day gioi

Du thao Huong dan hoi thi giao vien day gioi
... dự thi vòng 9.3 Vòng 3: Chấm thi tiết thực hành Giáo viên đạt điểm trở lên vòng tiếp tục dự thi vòng 10 Về Ban, Tiểu ban Hội thi cấp: 10.1 Ban Tổ chức Hội thi: Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi ... Tổ chức Hội thi cấp trường thi cấp trường (riêng cấp tiểu (học kì 1); học thực học kì 1); - Tổ chức Hội thi cấp huyện (học kì 2); - Tổ chức Hội thi cấp tỉnh - Tổ chức Hội riêng THPT thi cấp tỉnh ... có tổ chức Hội thi cấp huyện Trường hợp giáo viên bảo lưu danh hiệu GVDG cấp huyện cần giấy chứng nhận đạt GVDG cấp trường năm học có tổ chức Hội thi cấp huyện Về điều kiện dự thi cấp tỉnh: 8.1...
 • 7
 • 497
 • 0

Bái dự thi giáo viên dậy giỏi cấp huyện 2010

Bái dự thi giáo viên dậy giỏi cấp huyện 2010
... Quảng Bình Biểu tượng mũi đất Cà Mau Hoạt động 1: Học hát Ngày mùa vui Thứ năm ngày tháng 12 năm 2010 Âm nhạc Học hát bài: Ngày mùa vui c li ca lời Ngoi ng lỳa chớn thm Con chim hút Nụ nc trờn...
 • 22
 • 760
 • 0

Sang kien kinh nghiem hay cho giao vien thi giao vien day gioi mi thuat

Sang kien kinh nghiem hay cho giao vien thi giao vien day gioi mi thuat
... tranh cho học sinh lớp thực cần thi t Trên sở thực tiễn đó, dựa vào kinh nghiệm giảng dạy kết hợp đồng nghiệp việc nâng cao phương pháp vẽ tranh đề tài tìm kinh nghiệm Trêng thcs chi Ềng cƠi kinh ... sắc hình hài ngồn ngộn chất trẻ thơ Hay đơn giản cách mà em vận dụng hiểu biết thẩm mĩ để ăn mặc cho đẹp, để trao đổi học hỏi điều làm cho học trò trở nên văn minh hon học tập sinh hoạt trường ... ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm) 2.1 Cơ sở lý luận việc rèn luyện nâng cao kỹ vẽ cho học sinh lớp 6: * Các khái niệm – Các có liên quan đến đề tài Trêng thcs chi Ềng cƠi kinh nghiệm rèn luyện...
 • 18
 • 679
 • 4

bài dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lớp 9 tiết cách mạng tháng tám

bài dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lớp 9 tiết cách mạng tháng tám
... Ý nghĩa Quốc tế cách mạng tháng tám? Câu 3: Nguyên nhân khách quan dẫn đến thành công cách mạng tháng tám? Câu 4: Nguyên nhân chủ quan dẫn đến thành công cách mạng tháng tám? Bài tập củng cố ... GIANG HẢI DƯƠNG HÀ TỈNH QUẢNG NAM HÀ TIÊN ĐỒNG NAI THƯỢNG Bài 23 Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 194 5 thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Một số hình ảnh cách mạng tháng Tám năm 194 5 Ngọ Môn – ... tập củng cố Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt Đảng cách mạng tháng tám thể điểm nào? Trả lời: Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt Đảng cách mạng tháng tám thể chổ: -Chuẩn bị chu đáo -Chớp thòi nhanh...
 • 24
 • 414
 • 0

Bài dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Bài dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
... simplify - Bước 3: Nháy OK để thực 1 Các lệnh tính toán đơn giản: a Tính toán biểu thức đơn giản: BÀI TẬP THỰC HÀNH 1: Tính giá trị biểu thức sau: b) a) + + 1 − ÷ 2 1 Các lệnh tính toán đơn ... Plots2D  Plot Equation  xuất hộp thoại: Bước 3: Nháy OK để thực Bước 2: Gõ biểu thức chứa x vào BÀI TẬP THỰC HÀNH 2: Vẽ đồ thị hàm số sau: a/ y = 4x + b/ c/ y = 3x d/ 1 y= − x y = 3-5x Họat động ... toán biểu thức đơn giản: b Vẽ đồ thị đơn giản: Các lệnh tính toán nâng cao: a Biểu thức đại số: BÀI TẬP THỰC HÀNH 3: Tính giá trị biểu thức sau: a) 11 + 23 + 19 1 30 − 18 20 b)    59  36...
 • 32
 • 443
 • 1

Giáo án dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Giáo án dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
... dịch giọng ? Võ I Nhạc lý: Giới thi u dịch giọng Khái niệm: Em so sánh giống khác hai ví dụ sau ? Ví dụ 1: Cho trời sáng lên với bao nụ cười Ví dụ 2: Cho trời sáng lên với bao nụ cười - Giống: ... sáng lên với bao nụ cười 2/ Pha trưởng: Cho trời sáng lên với bao nụ cười 3/ La trưởng: Cho trời sáng lên với bao nụ cười Võ I Nhạc lý: Giới thi u dịch giọng Khái niệm:  -Dịch giọng chuyển dịch ... LÍ : GIỚI THI U VỀ DỊCH GIỌNG TẬP ĐỌC NHẠC : - GIỌNG PHA TRƯỞNG - TĐN SỐ 3: LÁ XANH Võ I / Nhạc lí: Ví dụ : Giới thi u dịch giọng Bài hát: Nụ cười với giọng 1/ Đơ trưởng: Cho trời sáng lên với...
 • 33
 • 782
 • 1

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI LÝ THUYẾT VÀ ĐÁP ÁN DÀNH CHO GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁC CẤP.

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI LÝ THUYẾT VÀ ĐÁP ÁN DÀNH CHO GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁC CẤP.
... https://vn.annkate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 dự thi giáo viên dạy Giỏi cấp tự tin bước vào dự thi vòng Trân trọng giới thi u quý vị thầy cô giáo, bậc phụ huynh bạn đọc tham khảo tài liệu: TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI LÝ THUYẾT VÀ ĐÁP ÁN DÀNH CHO ... giáo viên tự tin, thuyết phục, thể đồng sáng tạo Thi giáo viên giỏi phải trải qua vòng thi vòng thi thuyết có lẽ khó khăn viên giáo viên phải trổ tài cá nhân Tài liệu nhằm giúp giáo viên tham ... dẫn gợi ý thêm) Phòng GD&ĐT ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI ………… Trường Tiểu học CẤP ………… NĂM HỌC 20…… – 20……… Đáp án đề thức ………………… (Phần thi thuyết) đề 01 ĐÁP ÁN: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836...
 • 45
 • 1,305
 • 1

bài giảng dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

bài giảng dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
... vừa có giảng, vừa có SGK - Ô số 1: Chỉ phần tài liệu SGK có giảng - Ô số 3: Chỉ nội dung có SGK giảng, học sinh tự học nhà VI Nâng cao hiệu học lịch sử trường THCS (Tiết 29-30) * Giới thi u nội ... cho sinh viên: - Xác định kiến thức cần hình thành cho HS học LS lớp 7, lớp thời gian TTSP (Các dạy trường THCS tháng -3/2014) - Đọc trước giáo trình phần viết biện pháp nâng cao hiệu học trường ... VI Nâng cao hiệu học lịch sử trường THCS (Tiết 29-30) * Kiểm tra cũ: Giải thích sơ đồ Đai Ri dạy học lịch sử trường THCS 2 - Đây sơ đồ giải mối quan hệ nội dung giảng nội dung SGK - Ô số 2: Chỉ...
 • 11
 • 585
 • 0

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN Lĩnh vực phát triển thể chất

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN Lĩnh vực phát triển thể chất
... Chủ điểm: Thế giới thực vật LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT ĐỀ TÀI : Nội dung trọng tâm : Bật chụm tách chân Trò chơi vận động: Gắp hạt bỏ giỏ Đối tượng dạy : Trẻ mẫu giáo nhỡ B2 Số lượng : 20 trẻ ... bạn, biết tự nhắc tôn trọng kỷ luật tập thể - Tích hợp: Đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm nghề nông Thực vận động theo nhịp hát chủ đề II CHUẨN BỊ: Về phía giáo viên - Trang phục nông dân, gọn gàng, phù ... theo tiếng gọi Hãy mau mau đình dự hội cô Các bác nông dân ơi! Các bác có muốn dự hội “ ngày mùa” làng ta với không? Xin mời Bác lấy thúng tập hợp thành hàng dọc dự hội ngày mùa nào! Trẻ thực theo...
 • 9
 • 7,608
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng dự thi giáo viên dạy giỏidự thi giáo viên dạy giỏigiáo án dự thi giáo viên dạy giỏi powerpointgiáo án dự thi giáo viên dạy giỏi tieng anhđề thi giáo viên dạy giỏihội thi giáo viên dạy giỏi các cấpđề thi giáo viên dạy giỏi môn hóaluyện thi giáo viên dạy giỏi hóađề thi giáo viên dạy giỏi môn vật lý thcsđề thi giáo viên dạy giỏi môn toán thcsbài giảng thi giáo viên dạy giỏiđề thi giáo viên dạy giỏi môn địa lý thcsđề thi giáo viên dạy giỏi toán thcsđề thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện môn toánbài giảng điện tử thi giáo viên dạy giỏiĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học