Tổ chức thi công phần thân san nhac

đồ án kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế tổ chức thi công phần ngầm Tòa tháp hỗn hợp khách sạn-văn phòng-chung cư cao cấp HATTOCO-TOWER 1

đồ án kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế tổ chức thi công phần ngầm Tòa tháp hỗn hợp khách sạn-văn phòng-chung cư cao cấp HATTOCO-TOWER 1
... 10 21 17 10 6 11 22 18 14 27 13 30 19 35 38 43 33 26 54 52 59 61 62 40 65 11 9 12 5 10 1 số 13 5 13 1 10 2 10 3 12 6 13 0 13 9 12 7 12 9 14 2 14 4 14 1 11 3 11 5 12 8 14 9 14 7 15 0 16 1 74 11 6 12 2 17 6 17 3 17 5 17 2 17 7 ... 19 3 14 0 17 8 19 1 13 8 17 1 18 4 13 6 13 4 15 8 19 5 19 8 18 7 19 4 19 6 19 0 18 2 16 0 15 7 15 9 15 6 16 2 16 5 16 3 15 4 16 7 17 9 16 4 17 0 16 8 16 6 cọc tn số 19 9 90 13 0 12 1 11 7 95 89 93 63 12 6 12 9 12 7 12 4 11 5 11 6 50 10 8 ... 13 5 88 86 84 91 87 67 64 92 96 94 82 97 13 1 14 2 14 4 13 9 14 1 12 3 14 3 14 8 14 6 15 1 12 8 14 9 14 7 15 0 16 1 10 2 10 3 12 2 17 6 17 3 17 5 17 2 17 7 18 1 18 8 13 7 13 3 14 5 15 2 15 5 15 3 18 0 38 17 4 18 5 99 18 6 19 2 19 3...
 • 137
 • 227
 • 0

Đồ án tổ chức thi công phần khán đài

Đồ án tổ chức thi công phần khán đài
... ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG GVHD:ThS.ĐỖ CAO TÍN III.CÔNG TÁC THI CÔNG 1.Chọn cốp pha: Để đơn giản cho việc tính toán thi công ta chọn cốp pha thép Vì cốp pha thép tính khả chị lực 2.Trình tự thi công ... Sơ đồ phân đợt Đợt 1: Thi công phần móng móng tường chắn Đợt 2: Thi công cột và tường chắn tầng Đợt 3: Thi công hệ dầm sàn tầng Đợt 4: Thi công cột và tường chắn tầng Đợt 5: Thi công ... 11.98kN W= Mô men kháng uốn: I= Mô men quán tính: SVTH: VĂN TUẤN VINH bh ×12 = = 192cm 6 bh ×123 = = 1152cm 12 12 MSSV:101140114 18 ÐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG M= Mô men tính toán: GVHD:ThS.ĐỖ CAO...
 • 78
 • 1,596
 • 32

Đồ án tổ chức thi công phần hầm nhà cao tầng

Đồ án tổ chức thi công phần hầm nhà cao tầng
... khối lợng lao động cho công tác VáN KHUÔN PHầN khung trang 10 Đồ án Tổ chức xây Khối lTên cấu ợng (100 Định mức Giờ kiện kg) (h/100kg) công tầng tầng Tầng 2-11 (1 tầng) Tầng mái 43XD2 Cột 871.43 ... trang 43.9888 Đồ án Tổ chức xây tháo ván khuôn Giằng móng 43XD2 128.2 0.26 33.332 4.1665 IV.tính toán phần thân công tác mái: 1.Tính toán công việc phần thân: a.Diện tích xây tờng: + Tầng 1: S ng1 ... Đồ án Tổ chức xây 43XD2 dầm phụ D3: b x h = 25x30cm + Hàm lợng cốt thép cấu kiện 1,5% + Bê tông mác 200 + Công trình thi công vào mùa khô III tính toán phần ngầm: Tính toán khối lợng thi công...
 • 26
 • 771
 • 1

TỔ CHỨC THI CÔNG PHÂN XƯỞNG CHÍNH NHÀ máy cơ KHÍ

TỔ CHỨC THI CÔNG PHÂN XƯỞNG CHÍNH NHÀ máy cơ KHÍ
... thủ công) Máy thi công trường hợp doanh nghiệp thuê Từ điều kiện thi công công trình, mặt công trình khối lượng công tác đất cần thi công ta chọn phương án máy đào gầu nghịch để thi công Gỉa thi t ... quan, tổ chức có thuê mướn lao động.) 1.2 Nhiệm vụ đồ án môn học - Đề xuất lựa chọn biện pháp thi công cho công tác toàn công trình - Thi t kế tổng tiến độ, tổng mặt thi công cho công trình - Thi t ... việc M nv =0 Vậy chi phí máy sử dụng máy thi công M chi phí máy làm việc Mlv * STT CHI PHÍ MÁY VÀ THI T BỊ THI CÔNG CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT Số ca Đơn giá ca Thành tiền Loại máy máy máy (đồng) (đồng) ca...
 • 138
 • 336
 • 0

Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ bêtông cốt thép tại chỗ

Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ bêtông cốt thép tại chỗ
... liệu Kĩ Thuật Thi Công Nghiệm Thu Kết Cấu Bêtông Bêtông Cốt Thép) II.1 VẼ CÁC SƠ ĐỒ CẤU TẠO; TÍNH TOÁN, THI T KẾ VÁN KHUÔN VÀ HỆ CHỐNG ĐỠ CHO CÁC KẾT CẤU CỘT, DẦM, SÀN A Thi t kế ván khuôn ... vực đào ắp [Type text] PHẦN II: [Type text] [Type text]Đồ án bê tông cốt thép Phạm Thanh Hải THI CÔNG ĐỔ BÊTÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI MẶT CẮT NGANG CÔNG TRÌNH Hình 2.1: Mặt cắt ngang công trình ... tông cốt thép Phạm Thanh Hải - Dầm phụ: 20x35 cm - Phương pháp đổ bê tông: thủ công - Ván khuôn thép PHẦN I CÔNG TÁC SAN LẤP MẶT BẰNG I.1 Tính toán san khu vực xây dựng Tính san khu vực xây dựng...
 • 66
 • 165
 • 0

Biện pháp tổ chức thi công xây lắp thô phần thân nhà hốn hợp CT1 tổ hợp dịch vụ công cộng văn phòng và nhà ở

Biện pháp tổ chức thi công xây lắp thô phần thân nhà hốn hợp CT1 tổ hợp dịch vụ công cộng văn phòng và nhà ở
... 043.555.8047 Công ty cổ phần công nghệ xây dựng b hi Thuyết minh biện pháp thi công Thuyết minh biện pháp thi công Dự án: tổ hợp dịch vụ công cộng, văn phòng nhà Công trình: nhà hỗn hợp ct1 Gói thầu : xây ... công phần thân công trình: Thi công phần khung BTCT Thi công phần xây Thi công phần trát, Thi công hoàn thi n, điện nước, sân vườn, Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình ; biện pháp khắc phục ... kế nh chủ đầu t Biện pháp thi công đợc lập có xác nhận đơn vị thi công, t vấn giám sát chủ đầu t Căn vào biện pháp thi công đơn vị thi công tiến hành triển khai công tác thi công xây dựng đảm bảo...
 • 60
 • 243
 • 0

Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ BTCT tại chỗ

Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ BTCT tại chỗ
... trçnh thi cäng : Tênh cao trçnh thi cäng : htc = Hi - H0 Trong âọ : Hi - L âäü cao tỉû nhiãn tải âiãøm i ( Hâen ) H0 - L âäü cao san bàòng ( Htk ) Kãút qu toạn âäü cao tỉû nhiãn , âäü cao thi cäng ... lm viãûc âãø san bàòng ton bäü khu âáút l : T= 67300 = 273 (ngay ) 246.4 Chn mạy lm viãûc ca ngy Thåìi gian thi cäng san âáút l : T= 273 = 27.3 (ngy) x5 Váûy ta chn T=27 (ngy) âãø san bàòng hon ... 323,6 = 324(m) 324m 323,6m III.Chn mạy thi cäng v så âäư di chuøn mạy : -Khu vỉûc san bàòng l âáút cáúp III vng âáút räüng, nãn cọ thãø chn mạy cảp âãø san bàòng •Chn mạy cảp 493A mạy kẹo loải...
 • 21
 • 127
 • 0

Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ bê tông cốt thép tại chỗ ô đất C24, độ chênh cao đường đồng mức 0,4m, 5 tầng, khích thước 750x600m2

Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ bê tông cốt thép tại chỗ ô đất C24, độ chênh cao đường đồng mức 0,4m, 5 tầng, khích thước 750x600m2
... -1,678 -56 98,042 -51 00,819 -51 00,819 -6048,968 -6048,968 -55 15, 634 -55 15, 634 -6737, 856 -6737, 856 -57 07, 355 -57 07, 355 -6332, 355 -6332, 355 -54 04,819 -54 04,819 -6499,293 -6499,293 -58 74,293 -58 74,293 ... -0,234 45 -0,021 -0,234 -0, 358 46 -0, 358 -0,234 -0 ,55 1 47 -0, 358 -0 ,55 1 -0 ,53 1 48 -0 ,53 1 -0 ,55 1 -0,766 49 -0,198 0,378 0, 457 50 0, 457 -0,198 -0, 158 51 -0, 158 0, 457 0,391 52 0,391 -0, 158 -0,136 ... -33 85, 030 -33 85, 030 -2433,339 -2433,339 - 353 3,442 - 353 3,442 -2244 ,55 3 -2244 ,55 3 -3490,930 -3490,930 -3206,617 -3206,617 -44 95, 5 05 -44 95, 5 05 -43 65, 570 -43 65, 570 -54 21,126 833,3 833,3 -968 ,54 9...
 • 42
 • 164
 • 0

Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ bê tông cốt thép tại chỗ

Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ bê tông cốt thép tại chỗ
... *Sàn : chọn 13 tổ thợ, môĩ tổ người 15CHỨC45 15 CÔNG 3.00TRÌNH: V TỐ THI CÔNG - Cốt thép : chọn tổ thợ, môĩ tổ 10 người 1,12 Sau có đầy đủ số liệu Tổ chức thi công đố tông chỗ nhà : chọn tố ... luân chuyển khuôn thi chế Móng m Theo án 14dùng yêunày cầuKV công ểviệc, côngvántrình, dovàbiên công thành tổ đội thực công việc khác Nên việc tổ chức n phần XẮC lần 1.00 HẺ chỗ SỎ LUẲN VÁN KHUÔN ... mồi công việc hoàn thành với thời gian gần thời gian hoàn thành công tác đố tông m kv 45 Q' Dầm phụ + công xôn Cột tổ đội khu vực biên chế số tổ thợ n Thành phần lần 3.00 sử dụng đế hoàn thành...
 • 28
 • 95
 • 0

Tìm hiểu cách tổ chức, điều hành và hoạt động sản xuất của một công ty, xí nghiệp thiết kế nói chung và thiết kế tổ chức thi công nói riêng

Tìm hiểu cách tổ chức, điều hành và hoạt động sản xuất của một công ty, xí nghiệp thiết kế nói chung và thiết kế tổ chức thi công nói riêng
... cung cấp vật tư phục vụ cho công tác thi công tốt Đảm bảo dươc tiến độ thi công công trình 2.7.2 Trang thi t bị phục vụ cho công tác thi công -Tại trụ sở văn phòng điều hành bố trí phương tiện máy ... cho công tác thi công công nhân, nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công công trình 2.7.3 Nhân lực -Nhân ban điều hành gồm chủ nhiệm công trình, kĩ sư kĩ thuật,3 kĩ sư quản lí trực tiếp công ... trình thi công -Xây dựng công trình ven biển thường gặp tượng bất lợi trình thi công cát đùn, cát chảy, trượt dòng…khi xử lí móng Thêm vào tiến độ thi công công trình đòi hỏi đơn vị thi công phải...
 • 16
 • 451
 • 0

Biện pháp tổ chức thi công của Công ty cổ phần xây dựng CTGT 610

Biện pháp tổ chức thi công của Công ty cổ phần xây dựng CTGT 610
... GVHD:TS.ĐẶNG ĐĂNG TÙNG PHẦN : KHÁI QT CHUNG VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CTGT 610 I.Thơng tin chung Tên doanh nghiệp phát hành: Cơng Ty Cổ Phần Xây Dựng CTGT 610 Tên giao dịch: 610 Civil Engineering ... bước thi cơng Biện pháp thi cơng : Thi cơng đọan, hạng mục theo kiểu chiếu Phần thi cơng đường hệ thống nước thi cơng song song Phần điện chiếu sáng thi cơng cuối phải trước cơng tác hòan thi n ... PHỊNG TCT6 KHỐI CƠNG TY PHỤ THUỘC KHỐI CƠNG TY THÀNH VIÊN PHỊNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CTY XD CƠNG TRÌNH SỐ CTY CỔ PHẦN GIAO THƠNG 61 PHỊNG THI T BỊ C.NGHIỆP CTY THI CƠNG CƠ GIỚI CTY CP GIAO THƠNG 68...
 • 42
 • 1,594
 • 6

Đồ án tốt nghiệp khoa công trình: Phần 3 tổ chức thi công chi tiết mặt đường dự án tuyến AB Đắc Lắc

Đồ án tốt nghiệp khoa công trình: Phần 3 tổ chức thi công chi tiết mặt đường dự án tuyến AB Đắc Lắc
... BTN mịn thi công lớp lề đất hoàn thi n mặt đờng Nguyễn Hoàng Sơn 147 Cầu - Đờng Bộ B46 Đồ án Tốt Nghiệp Tổ chức thi công chi tiết mặt đờng Chơng III Quy trình công nghệ Tổ chức thi công Mặt đờng ... số phơng án thi công để chọn phơng án tối u 3. 1 Phơng án Thi công điểm đầu tuyến đến điểm cuối tuyến Nguyễn Hoàng Sơn 146 Cầu - Đờng Bộ B46 Đồ án Tốt Nghiệp Tổ chức thi công chi tiết mặt đờng - ... nhiệm thi công toàn tuyến đờng A - B, đảm bảo thời hạn hồ sơ thi t kế đợc định II Phơng pháp thi công chi tiết mặt đờng tuyến AB Chọn phơng pháp tổ chức thi công Chọn lựa phơng pháp tổ chức thi công...
 • 67
 • 2,065
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức thi công phần ngầmđồ án tổ chức thi công phần ngầmđồ án tổ chức thi công phần móngbai tap lon to chuc thi cong phan thaot nuocphần ii phương pháp thi công phần thân a tổ chức thi côngbiện pháp tổ chức thi công san nềnbiện pháp tổ chức thi công san lấp mặt bằngtổ chức thi công dầm sàn mái tầng 2giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p2 pptphần iii tổ chức thi côngphần 3 giám sát công tác tổ chức thi công đường bộphần thứ tư tổ chức thi công và quản lý xây dưngphần 2 tổ chức thi công và kỹ thuật xây dựng nền mặt đườngtổ chức thi côngtồ chức thi côngĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ