37KHDA Phun hóa chất, vệ sinh môi trường diệt muỗi và bọ gậy, chủ động phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika 6 tháng cuối năm 2016 KHBCD37201601_signed

Bài 4 vệ sinh môi trường không khí ô nhiễm không khí (20 tiết)

Bài 4 vệ sinh môi trường không khí và ô nhiễm không khí (20 tiết)
... Các số đánh giá vệ sinh môi trường không khí, tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí cho phép ngưỡng tối đa chất khí 2.1 Các số đánh giá vệ sinh môi trường không khí Một số thông số dùng để ... phơi nhiễm, PM2,5 xác so với phương pháp sử dụng trước Ô nhiễm không khí công nghiệp Các chất ô nhiễm không khí công nghiệp Ô nhiễm không khí xẩy phát thải chất ô nhiễm vào khí Các chất ô nhiễm ... ngừa ô nhiễm không khí cần phải xác định nồng độ chất gây ô nhiễm môi trường không khí 3.3.3 Các tác nhân gây ô nhiễm Ô nhiễm nhiệt + Nguyên nhân ô nhiễm nhiệt không khí - Gia tăng hàm lượng khí...
 • 37
 • 359
 • 0

Bài 4 vệ sinh môi trường không khí ô nhiễm không khí

Bài 4 vệ sinh môi trường không khí và ô nhiễm không khí
... lượng SO2 vào môi trường không khí Ngoài phương tiện giao thông vận tải gây ô nhiễm tiếng ồn không khí, vi sinh vật gây bệnh từ mặt đất phát tán vào không khí, hay từ môi trường không khí khu vực ... bốc sinh chất gây ô nhiễm không khí Tuy nhiên, nguồn ô nhiễm phần nhỏ, không thật nguồn ô 10 nhiễm chính, mà ô nhiễm hoạt động người gây ô nhiễm 4. 1.2 Ô nhiễm hoạt động người: 4. 1.2.1 Nguồn ô nhiễm ... gây ô nhiễm không khí chất lạ xuất khí (bình thường không có), thành phần không khí nồng độ cao mức bình thường 2.2 Khái quát lịch sử ô nhiễm không khí: Trong trình tiến hoá sống ô nhiễm không khí...
 • 27
 • 456
 • 0

Vệ sinh môi trường không khí ô nhiễm không khí

Vệ sinh môi trường không khí và ô nhiễm không khí
... ô nhiễm môi trường không khí Hà Nội kiến nghị nhằm giảm thiểu ô nhiễm Hội nghị khoa học 10 Viện KH KTTV & MT Hà nội tr: 110 27 Đào Ngọc Phong, 1997, Vệ sinh môi trường không khí , Vệ sinh môi ... Kiểm soát ô nhiễm không khí biện pháp dự phòng giảm thiểu ô nhiễm 7.1 Quản lý kiểm soát ô nhiễm môi trường Quản lý kiểm soát ô nhiễm phải nguồn thải đề phòng việc thải ô nhiễm vào môi trường từ ... Chất gây ô nhiễm hỗn hợp khí hòa tan hạt vật chất lơ lửng không khí Các chất ô nhiễm không khí tương tác lẫn gây nhiều hậu trầm trọng sức khỏe người môi trường Mức độ ô nhiễm không khí thay đổi...
 • 27
 • 121
 • 0

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
... người sinh vật Các số đánh giá vệ sinh môi trường không khí, tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí cho phép ngưỡng tối đa số chất khí 240 phút Định nghĩa ô nhiễm không khí 30 phút Lịch sử ô nhiễm ... nhiễm không khí 30 phút Các nguồn gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm, trình gây ô nhiễm 120 phút Các tác hại ô nhiễm không khí 60 phút Các biện pháp bảo vệ khống chế ô nhiễm môi trường không khí ... tế (2006) Sức Khỏe Môi Trường, Nhà xuất Y học Hệ thống tiêu chuẩn môi trường Nhà xuất Lao động Xã hội.2008 Hoàng Văn Bính (2004) Giáo trình Sức khỏe Môi trường, Khoa Y Tế Công Cộng, Đại học Y...
 • 3
 • 711
 • 5

Hiệu quả của một chương trình giáo dục sức khỏe về phòng chống sốt xuất huyết dengue cho học sinh trung học cơ sở tỉnh bình dương

Hiệu quả của một chương trình giáo dục sức khỏe về phòng chống sốt xuất huyết dengue cho học sinh trung học cơ sở tỉnh bình dương
... xác hiệu lực biện pháp can thiệp Sự gia tăng tỉ lệ học sinh có kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh SXHD sau giáo dục sức khỏe cho thấy nội dung chương trình giáo dục sức khỏe hiệu ... Nội dung phương pháp chương trình giáo dục sức khỏe hiệu dù chưa đánh giá dài hạn Từ khoá: sốt xuất huyết dengue, kiến thức thái độ thực hành, giáo dục sức khoẻ, học sinh cấp ABSTRACT EFFECTIVENESS ... chung thị xã Thủ Dầu Một Kiến thức học sinh trước sau giáo dục sức khỏe Trước giáo dục sức khỏe, trừ kiến thức trung gian truyền bệnh muỗi vằn, học sinh có kiến thức đặc tính sinh hoạt muỗi biểu...
 • 23
 • 2,789
 • 3

HIỆU QUẢ CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỨC KHỎE VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2009

HIỆU QUẢ CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỨC KHỎE VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2009
... xác hiệu lực biện pháp can thiệp Sự gia tăng tỉ lệ học sinh có kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh SXHD sau giáo dục sức khỏe cho thấy nội dung chương trình giáo dục sức khỏe hiệu ... Thái độ học sinh trước sau giáo dục sức khỏe Trước giáo dục sức khỏe, khoảng 40% học sinh cho nhà có muỗi tự nhiên, có 22% cho hàng xóm Kết phù hợp với nghiên cứu dân số chung Thủ Dầu Một năm 2008, ... Khoa học Khoa Y tế Công cộng Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, chấp thuận Trung tâm Truyền Thông giáo dục sức khỏe tỉnh Bình Dương, trường trung học sở Chánh Nghĩa thuộc thị xã Thủ Dầu Một tỉnh...
 • 10
 • 213
 • 5

Tài liệu Nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành của người dân về phòng chống sốt xuất huyết tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, 2006 – 2008 docx

Tài liệu Nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành của người dân về phòng chống sốt xuất huyết tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, 2006 – 2008 docx
... hội người dân hai Bình Thành Tân Thạnh 3.3 Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống SXH người dân Tân Thạnh (2006 2008) Biểu đồ Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống SXH người dân ... dân Tân Thạnh 2006 2008 biệt hai Tại Bình Thành, số nữ giới tham gia vào nghiên cứu cao so với Tân Thạnh 3.2 Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống SXH người dân Bình Thành ... Việt: Lê Thò Thanh Hương, Trần Văn Hai, Nguyễn Công Cừu, Đoàn Văn Phỉ (2007) Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống sốt xuất huyết người dân Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp Tạp...
 • 6
 • 1,135
 • 27

Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống sốt xuất huyết của người dân xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp pdf

Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống sốt xuất huyết của người dân xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp pdf
... phòng chống bệnh SXH Thực hành phòng chống bệnh SXH người dân Bình Thành thấp, chiếm 26,0% Tỉ lệ hoàn toàn phù hợp với kết thu kiến thức thái độ phòng chống bệnh Kiến thức, thái độ người dân ... quan kiến thức thực hành phòng chống bệnh SXH Nghiên cứu tìm thấy liên quan có ý nghóa thống kê kiến thức với thực hành phòng chống SD/SXHD, người kiến thức phòng chống SD/SXHD có thực hành phòng ... sốt xuất huyết chiếm tỷ lệ 17,7% (bảng 1), tỷ lệ phù hợp với đặc điểm người dân Bình Thành thời điểm 4.2 Kiến thức phòng chống bệnh SXH Về kiến thức chung phòng chống bệnh SXH, có 50% người dân...
 • 7
 • 4,503
 • 119

Tìm hiểu kiến thức, thực hành của người dân về phòng chống sốt xuất huyết dengue tại phường hương long, thành phố huế năm 2011

Tìm hiểu kiến thức, thực hành của người dân về phòng chống sốt xuất huyết dengue tại phường hương long, thành phố huế năm 2011
... giá thực trạng kiến thức, thực hành người dân thời điểm định Do đó, thực đề tài: Tìm hiểu kiến thức, thực hành người dân phòng chống sốt xuất huyết Dengue phường Hương Long, thành phố Huế năm 2011 ... cứu kiến thức, thực hành người dân phòng chống sốt xuất huyết Dengue phường Hương Long, thành phố Huế, rút số kết luận sau: Kiến thức thực hành phòng chống sốt xuất huyết 1.1 Hiểu biết người dân ... tiêu nghiên cứu: Mô tả kiến thức thực hành người dân phòng chống sốt xuất huyết Tìm hiểu yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành người dân phòng chống sốt xuất huyết 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU...
 • 38
 • 1,774
 • 26

nghiên cứu kết quả phòng chống sốt xuất huyết dengue dựa vào cộng đồng tại xã trường khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng năm 2009

nghiên cứu kết quả phòng chống sốt xuất huyết dengue dựa vào cộng đồng tại xã trường khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng năm 2009
... tục nghiên cứu cách hợp lý [42], [43], [44] Với lý trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu kết phòng chống sốt xuất huyết Dengue dựa vào cộng đồng Trường Khánh huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng năm 2009 ... dân phòng chống sốt xuất huyết Dengue Trường Khánh huyện Long Phú Đánh giá kết biện pháp dựa vào cộng đồng công tác phòng chống sốt xuất huyết Dengue 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU Sốt xuất huyết ... đạo cấp uỷ - Ủy ban nhân dân huyện, Sở Y tế Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Sóc Trăng chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết từ đầu năm 2009 [43], [44] Trường Khánh Tân Hưng tập trung sinh...
 • 94
 • 725
 • 17

nghiên cứu tình hình phòng, chống sốt xuất huyết chủ động dựa vào trường học tại 05 xã của huyện cần giuộc, tỉnh long an

nghiên cứu tình hình phòng, chống sốt xuất huyết chủ động dựa vào trường học tại 05 xã của huyện cần giuộc, tỉnh long an
... phó với phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Với lý trên, tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình phòng, chống sốt xuất huyết chủ động dựa vào trường học 05 huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An , với ... thức-thái độ-thực hành học sinh trường tiểu học trung học sở 05 triển khai chương trình phòng chống sốt xuất huyết Đánh giá kết phòng, chống sốt xuất huyết chủ động dựa vào số côn trùng, kiến ... Phố Hồ Chí Minh nghiên cứu hình nâng cao lực phòng chống sốt xuất huyết chủ động dựa vào trường học huyện Bến Lức Tuy vậy, từ năm 2003 đến nay, năm có ca tử vong sốt xuất huyết năm trở lại...
 • 86
 • 1,956
 • 12

KIẾN THỨC, THÁI ÐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA CÁC BÀ MẸ Ở NỘI THÀNH TP. HỒ CHÍ MINH potx

KIẾN THỨC, THÁI ÐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA CÁC BÀ MẸ Ở NỘI THÀNH TP. HỒ CHÍ MINH potx
... tài phần nghiên cứu bệnh-chứng nguy hành vi liên quan đến SXHD trẻ em từ mười tuổi trở xuống Nghiên cứu tiến hành từ 1995 đến 1997 nội thành thành phố Hồ chí Minh (TP HCM) TP HCM có diện tích 2.093,7km2, ... kiến thức, thái độ thực hành (KTH) mẹ/ người chăm sóc trẻ việc phòng ngừa SXHD cho em họ, từ xây dựng chương trình GDSK sát hợp với thực tế Việt nam Mục tiêu cụ thể so sánh KTH mẹ có mắc ... phế thải (3) Ý kiến khác 26 (41) 38 (3) (45) Loại vật chứa * Lu, hồ 33 (53) 41 (55) Bình hoa, chén nước (13) (7) chống kiến Vật phế thải (5) Ý kiến khác 18 (29) 23 (7) (31) * mẹ biết muỗi...
 • 14
 • 1,769
 • 58

KIẾN THỨC THỰC HÀNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT pps

KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT pps
... cứu Xác định kiến thức mẹ phòng chống SXH Xác định thực hành mẹ phòng chống SXH Xác định mối liên quan kiến thức thực hành phòng chống SXH với đặc điểm dân số (tuổi, nghề nghiệp, trình ... 24 57 13 Hầu hết trường hợp mắc bệnh trẻ em, việc khảo sát kiến thức thực hành mẹ tuổi phòng chống SXH cần thiết nhằm giúp công tác phòng chống SXH tốt Mục tiêu nghiên cứu Xác định kiến thức ... kết bảng 5, tất mẹ sinh sống khu vực khác thực hành PC SXH khác khác biệt ý nghĩa thống kê với tất giá trị P...
 • 40
 • 1,207
 • 17

Nghiên cứu kiến thức, thực hành đánh giá kết quả can thiệp về phòng chống sốt xuất huyết Dengue của người dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang năm 2013

Nghiên cứu kiến thức, thực hành và đánh giá kết quả can thiệp về phòng chống sốt xuất huyết Dengue của người dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang năm 2013
... tiến hành đề tài: Nghiên cứu kiến thức, thực hành đánh giá kết can thiệp phòng chống sốt xuất huyết Dengue người dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang năm 2013 Mục Tiêu Nghiên Cứu Xác định tỷ lệ người ... Cứu Xác định tỷ lệ người dân kiến thức, thực hành phòng chống sốt xuất huyết Dengue huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang năm 2013 Đánh giá kết can thiệp kiến thức, thực hành số lăng quăng biện pháp ... tích cực người dân huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang năm 2013 Tìm hiểu yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành sau can thiệp người dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU...
 • 81
 • 805
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết trong trường họckế hoạch phòng chống sốt xuất huyết trường mầm nonkiến thức thái ðộ thực hành về phòng chống sốt xuất huyết dengue của các bà mẹ ở nội thành tp hồ chí minh potxkiến thức và thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống sốt xuất huyết ppskiến thức thái độ thực hành về phòng chống sốt xuất huyết của người dân xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp pdfvăn bản bao cao ve cong tac ban hang trong 6 thang dau nam va trien khai ke hoach trong 6 thang cuoi namtrường thcs long hữu tích cực phòng chống sốt xuất huyếtnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm em boklash đến hệ vi sinh vật đường tiêu hóa chất thải và một số chỉ tiêu vệ sinh môi trường chăn nuôi gàchất lượng vệ sinh môi trườngve sinh moi truong chat long trong chan nuoitrung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn khánh hòatrung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thanh hóaan toàn lao đông và vệ sinh môi trường ở nhà máy tinh bột sắn hướng hóađề tài an toàn lao đông và vệ sinh môi trường ở nhà máy tinh bột sắn hướng hóatăng cường công tác quản lý nhà nước đối với ngành chăn nuôi thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường kiểm tra chất lượng sản phẩm và phòng chống dịch bệnhbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây