sinh hoc bai mau ve suu tam

Sinh hoc ca nam - Hay (Sưu tầm được)

Sinh hoc ca nam - Hay (Sưu tầm được)
... son Sinh hc 12 - Chng trỡnh c bn - Nm hc 2008 - 2009 IV Cng c: - Nu nhng im ging v khc gia s t nhừn i ca ADN sinh vt nhừn s v sinh vt nhừn thc - Mt s cõu hi trc nghim - Cụng thc V Dn dũ : - Chun ... ch phỏt sinh t bin gen Nguyên nhân - tia t ngoi - tia phúng x - cht hoỏ hc - sc nhit - ri lon qt sinh lớ sinh hoỏ c th - Một số vi rút *Gv cho hs c mc II.2agii thớch cỏc trng thỏi tn ti ca baznit: ... tớnh hoc cú li v so b tỏc ng ca cỏc nhõn t t bin - tỏc nhõn vt lớ (tia t ngoi) - tỏc nhõn hoỏ hc( 5BU): thay th cp A-T bng G-X - Tỏc nhõn sinh hc (1 s virut): t bin gen III Hu qu v ý ngha ca t...
 • 65
 • 192
 • 0

sinh học-bài tập về ADN ppt

sinh học-bài tập về ADN ppt
... 16, rG = 16, rX = 24 c rA = 25, rU= 15, rG = 20, rX = 30 d rA = 15, rU= 25, rG = 30, rX = 20 BÀI TẬP ĐỘT BIẾN GEN Một gen bình thường có khối lượng 576000 ĐVC có 15% A Đột biến gen sảy cặp nu dẫn...
 • 4
 • 715
 • 7

Bài giảng điện tử môn sinh học: Bài tập về rễ cây doc

Bài giảng điện tử môn sinh học: Bài tập về rễ cây doc
... Bài tập 1: Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời 1- Có loại rễ là: a- Rễ cọc rễ chùm b- Rễ rễ c- Rễ chùm rễ d- Rễ rễ phụ 2- Trong số sau có rễ cọc a- Cây tỏi b- Cây cải c- Cây hành d- Cây ngô ... mô phân sinh d2- Thân to phân chia tế bào mô phân sinh: a- Tầng sinh vỏ c- Tầng sinh trụ b- Mô phân sinh dd- Chỉ a c 3- Cây sau có thân rễ ? b- Cây su hào a- Cây gừng c- Cây khoai tây d- Cây xương ... sau có rễ chùm a- Cây mít b- Cây nhãn c- Cây táo d- Cây lúa 4- Rễ mọc đất có miền ? a- miền b- miền c- miền d- miền Bài tập 2: Xác định tranh miền rễ Miền trưởng thành ← Miền hút ← Miền sinh trưởng...
 • 18
 • 1,047
 • 2

50 đề thi học sinh giỏi môn sinh học kèm đáp án sưu tầm

50 đề thi học sinh giỏi môn sinh học kèm đáp án sưu tầm
... ỳng Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh UBND TNH BC NINH Năm học 2008 2009 S GIO DC V O TO Môn thi: Sinh học Lớp THCS Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) CHNH THC Ngày thi: ... Tho su tm v gii thiu S GIO DC - O TO THI BèNH CHNH THC THI CHN HC SINH GII LP THCS Nm hc 2007-2008 Mụn thi: SINH HC Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ( thi gm cú 02 trang) ... 3000 + 1500 = 4500 - S liờn kt hoỏ tr ca on ADN : x 4500 = 8998 32 0.5 0.5 0.5 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu THI CHN HC SINH GII HUYN VềNG NM HC 2008-2009 MễN: SINH HC (Thi gian lm bi 150 phỳt)...
 • 115
 • 233
 • 3

50 đề thi học sinh giỏi môn sinh học kèm đáp án sưu tầm

50 đề thi học sinh giỏi môn sinh học kèm đáp án sưu tầm
... ỳng Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh UBND TNH BC NINH Năm học 2008 2009 S GIO DC V O TO Môn thi: Sinh học Lớp THCS Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) CHNH THC Ngày thi: ... t bo sinh tinh v s t bo sinh trng: - S t bo sinh tinh: - S t bo sinh trng: S GIO DC & O TO NGH AN Đề thức 0,5 144 = 36 0,5 36 K THI CHN HC SINH GII TNH LP THCS NM HC 2010 - 2011 Mụn thi: sinh ... A= T = 1 050 + 900 = 1 950 ( Nu ) G= X = 450 + 600 = 1 050 (Nu ) b)Tớnh s lng nuclờụtit mi loi m mụi trng ni bo phi cung cp A=T =1 950 x ( 23 -1 ) = 13 650 ( Nu ) G= X = 1 050 x (23 -1 ) = 7 350 ( Nu...
 • 113
 • 118
 • 0

Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khai thác một số bài toán về trực tâm tam giác trong chương trình toán 9

Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khai thác một số bài toán về trực tâm tam giác trong chương trình toán 9
... - Trực tâm tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông tam giác - Trực tâm tam giác nhọn nằm tam giác - Trực tâm tam giác tù nằm tam giác Trong viết hướng dẫn HS xét trực tâm tam giác trường hợp tam ... trọng tâm ABC Bài 29: Cho A, H, G A đỉnh tam giác ABC ,H trực tâm , G trọng tâm Dựng tam giác Hướng dẫn: Theo toán ta có: Trong tam giác trực tâm H, trọng tâm G tâm O (tâm đường tròn ngoại tiếp tam ... dạy toán lớp 9, cho học sinh tìm hiểu trực tâm tam giác toán có liên quan đến trực tâm tam giác thông qua toán trên; em nhận thấy trọng tâm, giao điểm trung trực, giao điểm phân giác tam giác...
 • 34
 • 1,908
 • 5

Hướng dẫn học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trở

Hướng dẫn học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trở
... Loại 2: Biến trở mạch cầu R2 D V Biến trở nhiệm vụ cung cấp điện cho hai điện trở nằm mạch cầu 13 C A B VD 8: Cho mạch điện hình vẽ N Biết R1=3 Ω ; R2=6 Ω , AB biến trở chạy C M điện trở ... Biến trở mắc vào mạch cầu : M A C ⇒M R1 D M A A C B N C N B II/ Hướng dẫn học sinh giải tập mạch điện biến trở Chuyên đề : “ Biến trở mắc nối tiếp với phụ tải ” VD 1: ( Bài sgk vật lí trang ... VD 7: Cho mạch điện (như hình vẽ): R1 A AB làm biến trở chạy C điện trở toàn phần 120 Ω Nhờ biến trở làm thay đổi cường độ dòng điện mạch từ 0.9A đến 4.5A C M Tìm giá trị điện trở R1? B...
 • 18
 • 15,403
 • 19

Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điệnh(sưu tầm)

Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điệnh(sưu tầm)
... Đó tác dụng sinh dòng điện 15 IV Vận dụng C7 Vật có tác dụng từ? A Một pin đặt riêng bàn B Một mảnh nilông cọ sát mạnh C Một cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua D Một đoạn băng dính 16 C8 Dòng ... .kim loi ng mu gch 14 Nội dung học IiI Tác dụng sinh lí I Tác dụng từ Tớnh cht t ca nam chõm Nam chõm in Tỡm hiu chuụng in II Tỏc dng hoỏ hc III Tỏc dng sinh lớ Dòng điện qua thể người làm co ... dung học II Tác dụng hoá học I Tác dụng từ Tớnh cht t ca nam chõm Quan sỏt thớ nghim tr li cõu C5, C6 Nam chõm in Tỡm hiu chuụng in Np nha II Tỏc dng hoỏ hc - + Acquy Thi than 12 Nội dung học...
 • 27
 • 474
 • 1

Tài liệu Báo cáo "Vườn quốc gia Tam Đảo, vai trò và tầm quan trọng đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường của đồng bằng bắc bộ và Việt Nam" pdf

Tài liệu Báo cáo
... viridis), VAI TRÒ VQG TAM ĐẢO ĐỐI VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VÀ VIỆT NAM 4.1 Vườn Quốc gia Tam Đảo bối cảnh vùng đồng trung du Bắc Bộ Vườn Quốc gia Tam ... lịch sinh thái bền vững Tam Đảo 53 5.4 Du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Tam Đảo .55 VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI VIỆC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ... cập nhật) Đối với bảo tồn đa dạng sinh học, Vườn quốc gia Tam Đảo có vai trò quan trọng xuất phát từ lợi to lớn đa dạng sinh học bảo tồn đa dạng sinh học Đó là: - Có giá trị đa dạng sinh học cao:...
 • 59
 • 3,787
 • 17

bài giảng sinh học đại cương về công nghệ hóa dầu và công nghệ hóa hữu cơ

bài giảng sinh học đại cương về công nghệ hóa dầu và công nghệ hóa hữu cơ
... niệm công nghệ sinh học Công nghệ sinh học: kỹ thuật sử dụng hệ thống sinh học, thể sống dẫn xuất để tạo thay đổi sản phẩm trình cho mục đích riêng xem công nghệ sinh học Nghiên cứu sinh học cấp ... động sinh học nguồn dầu chưa nghiên cứu cách sâu sắc Các đường lượng tốc độ phản ứng Tốc độ phản ứng cần thiết đạt lò phản ứng sinh học để đủ tiêu chuẩn cho sản phẩm thương mại SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG ... điều hòa mối tương tác Di truyền học Sinh học phân tử Là ngành khoa học nghiên cứu tính di truyền biến dị thể sống Sinh học tế bào CNSH Nghiên cứu trình hóa học thể sống, đặc biết quan tâm đến...
 • 107
 • 858
 • 14

Hướng dẫn học sinh “Giải bài tập về vận tốc trung bình trong chuyển động không đều”

Hướng dẫn học sinh “Giải bài tập về vận tốc trung bình trong chuyển động không đều”
... vận tốc trung bình chuyển động không Trong thực tế chuyển động động tử khó chuyển động Mà phần lớn chuyển động không để khắc sâu kiến thức cho học sinh việc trước tiên phải xây dựng cho học sinh ... chuyển động với vận tốc không đổi v Trong nửa quãng đường lại chuyển động với vận tốc không đổi v Tính vận tốc trung bình toàn quãng đường? b, Một ô tô nửa thời gian đầu chuyển động với vận tốc ... tốc không đổi v Trong nửa thời gian lại chuyển động với vận tốc không đổi v Tính vận tốc trung bình toàn quãng đường? c, So sánh vận tốc trung bình tính câu a b? Hướng dẫn: Với câu a, học sinh...
 • 16
 • 20,402
 • 25

SKKN: Một số phương pháp giúp học sinh giải bài tập về kiểu xâu

SKKN: Một số phương pháp giúp học sinh giải bài tập về kiểu xâu
... trên, chọn đề tài Một số phương pháp giúp học sinh giải tập kiểu xâu , giúp em nắm kiểu liệu có cấu trúc- kiểu xâu ứng dụng kiểu liệu thực tiễn (Chương IV -bài 12-tin học 11) 3/ Mục đích sáng ... đổi phương pháp dạy học trường phổ thông giúp học sinh hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động Đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh ... cao phần học, tiết học cần có cách thiết kế giảng cho phù hợp với nội dung kiến thức, phương pháp, phương tiện dạy học phải phù hợp với đối tượng học sinh Để qua phần học, tiết học học sinh thích...
 • 20
 • 5,456
 • 2

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập về thân cây docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập về thân cây docx
... phận Chồi Đỉnh thân, đỉnh cành Thân cành dài Chồi Nách Cành mang Chồi hoa Nách Cành mang hoa Các loại thân Thân đứng  Thân leo  Thân bò Một số thân biến dạng CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON - Biểu ... TRONG CỦA THÂN TRƯỞNG THÀNH Vỏ Tầng sinh vỏ Thịt vỏ Mạch rây Tầng sinh trụ Mạch gỗ  Câu hỏi Cấu tạo thân trưởng thành có khác cấu tạo thân non? - Thân non thịt vỏ có tế bào chứa diệp lục - Thân trưởng ... dưỡng nuôi chồi  Chiết cành (sinh sản vô tính)  Không bóc vỏ Chọn đáp án 1/ Thân dài do: A B C Chồi Chồi hoa Chồi 2/ Thân to do: A Tầng sinh vỏ B Tầng phát sinh C Tầng sinh trụ 3/ Trong nhóm trồng...
 • 18
 • 336
 • 0

Hướng dẫn học sinh làm bài tập vẽ kỹ thuật, môn Công nghệ lớp 11 ở trường Trung học Phổ thông Ba Vì

Hướng dẫn học sinh làm bài tập vẽ kỹ thuật, môn Công nghệ lớp 11 ở trường Trung học Phổ thông Ba Vì
... thưởng: Chiến sỹ thi đua sở năm 2006, 2008, 2009, 2010 II-NỘI DUNG ĐỀ TÀI: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT, MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BA VÌ” 1-ĐẶT VẤN ĐỀ: Môn ... trạng học sinh lười học, coi nhẹ môn công nghệ, học đối phó cho môn không thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi , thi đại học trở nên phổ biến +Học vẽ kỹ thuật tương tự học môn toán, không làm tập ... vẽ Chuyên đề Hướng dẫn HS làm tập vẽ kỹ thuật” chủ yếu sâu cách làm loại tập điển hình phần vẽ kỹ thuật sở 2-THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT TRƯỜNG THPT BA VÌ +Về đội ngũ giáo viên(GV)...
 • 23
 • 22,116
 • 196

Xem thêm