Xây dựng ý thức pháp luật cho nông dân qua thực tiễn tỉnh nam định

Xây dựng ý thức pháp luật cho nông dân qua thực tiễn tỉnh nam định

Xây dựng ý thức pháp luật cho nông dân qua thực tiễn tỉnh nam định
... lý luận xây dựng ý thức pháp luật nông dân Chương 2: Thực trạng xây dựng ý thức pháp luật nông dân tỉnh Nam Định Chương 3: Quan điểm giải pháp xây dựng ý thức pháp luật cho nông dân tỉnh Nam Định ... XÂY DỰNG Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO NÔNG DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 45 2.2.1 Giáo dục pháp luật cho nông dân tỉnh Nam Định 45 2.2.2 Những ưu điểm, kết xây dựng ý thức pháp luật nông dân tỉnh Nam ... tỉnh Nam Định 61 CHƢƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO NÔNG DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 64 3.1 TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA XÂY DỰNG Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO NÔNG DÂN Ở TỈNH...
 • 117
 • 257
 • 0

Xây dựng ý thức pháp luật cho nông dân qua thực tiễn tỉnh nam định

Xây dựng ý thức pháp luật cho nông dân  qua thực tiễn tỉnh nam định
... 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO NÔNG DÂN TỈNH NAM ĐỊNHError! Bookmark not defined 3.1 TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA XÂY DỰNG Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO NÔNG DÂN Ở TỈNH NAM ĐỊNHError! ... 3.2.3 Xây dựng ý thức pháp luật cho nông dân sở kết hợp với xây dựng ý thức đạo đức, văn hóa Error! Bookmark not defined 3.2.4 Xây dựng ý thức pháp luật cho nông dân nhằm giáo dục ý thức quyền, ... điểm ý thức pháp luật nông dân Việt NamError! Bookmark not defined 1.4 XÂY DỰNG Ý THỨC PHÁP LUẬT CỦA NÔNG DÂN Error! Bookmark not defined 1.4.1 Khái niệm, ý nghĩa xây dựng ý thức pháp luật nông...
 • 18
 • 49
 • 0

Báo chí với vấn đề giáo dục ý thức pháp luật cho tuổi trẻ (Qua báo Tiền phong năm 1993 - 1994

Báo chí với vấn đề giáo dục ý thức pháp luật cho tuổi trẻ (Qua báo Tiền phong năm 1993 - 1994
... Ẻ (Qua báo Tiền Phong nám 1993 -1 994) Mã s ố : QG-9 5-3 0 ÍIọ len chù Irì : PTSDINI1 VẢN lluOiNG Cán phối hợp nghiên cứu : - Nhà báo Xn Ha (Báo Tiển Phong) - CBGD Trần Văn Quang (Khoa Báo chí) - ... trẻ G - iỹ Chưríng 11: Báo Tiển phong với việc tun truyển, giáo dục pháp luủt cho tuổi ưẻ 2,0 - t í Chương I I I : Nghộ thuật tuyẽn ưuyển nội dung tìáo Tiền phong - 5" ổ - Kết luận Tài liệu tham ... (Sở Văn hố-Thơng tin HN) I HÀ NỘI - 4/1997 MỤC LỤC PIIa N Nội dung Trong Lời mỡ đầu ■_ CỊurưng I : Vai trò, vị trí báo chí nói chung việc tun truyển, giáo dục, pháp luật cho tuổi trẻ G - iỹ Chưríng...
 • 68
 • 150
 • 0

lệ làng truyền thống với việc hình thành ý thức pháp luật cho nông dân việt nam thời kỳ đổi mới

lệ làng truyền thống với việc hình thành ý thức pháp luật cho nông dân việt nam thời kỳ đổi mới
... tài "Lệ làng truyền thống với việc hình thành ý thức pháp luật cho nông dân Việt Nam thời kỳ đổi mới" đóng góp nhỏ vào nỗ lực chung Tình hình nghiên cứu đề tài Truyền thống, đất nớc ngời Việt Nam ... tác động thờng xuyên trực tiếp lệ làng hình thành họ ý thức "lệ" trớc có ý thức "luật" , ý thức làng xã trớc có ý thức quốc gia dân tộc Ngời nông dân ý thức với lệ làng trớc có YTPL Kết luận chơng ... đẹp lệ làng xa để đa quy ớc vào sống nhằm nâng cao YTPL cho ngời nông dân hớng kết nối truyền thống đại 52 Chơng lệ làng thời kỳ đổi ảnh hởng việc hình thành ý thức pháp luật cho nông dân 2.1 lệ...
 • 183
 • 599
 • 4

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnhTĩnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
... nam Tĩnh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Do đó, chọn đề tài: Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN HUY ĐÔNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Chuyên ... nhân dân huyện Kỳ Anh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Chương Phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân huyện Kỳ Anh thời kỳ đẩy...
 • 101
 • 152
 • 0

Luận văn ứng dụng công nghệ tin học để xây dựng mô hình quản lý dữ liệu đất huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Luận văn ứng dụng công nghệ tin học để xây dựng mô hình quản lý dữ liệu đất huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định
... n - Góp ph n xây d ng b tiêu chí v công ngh qu n d li u ñ t; - Xây d ng hình ng d ng công ngh tin h c ñ qu n d li u ñ t cho huy n Nghĩa Hưng t nh Nam ð nh; - hình qu n d li u ñ ... chí v công ngh ñ i v i công tác qu n d li u ñ t tiêu chí xây d ng hình qu n d li u ñ t; - ng d ng công ngh GIS, ph n m m h tr s d li u công tác qu n d li u tài nguyên ñ t 1.3.2 Ý nghĩa ... kh ng d ng công ngh tin h c qu n d li u ñ t - Xây d ng hình qu n d li u ñ t 1.2.2 Yêu c u c a ñ tài - ði u tra công ngh thông tin (GIS, Database, Web…) ñã ñư c s d ng ñ qu n d li u...
 • 100
 • 319
 • 0

Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Định
... dịch vụ bảo hiểm hội tự nguyện cho nông dân Chương 2: Thực trạng việc phát triển BHXH tự nguyện cho nông dân tỉnh Bình Định Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển BHXH tự nguyện cho nông dân ... khả dịch vụ cho nông dân tham gia BHXHTN địa bàn tỉnh Bình Định - 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VIỆC PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH ... cường BHXH tự nguyện cho nông dân, nên chọn đề tài "Phát triển dịch vụ Bảo hiểm hội tự nguyện cho nông dân địa bàn tỉnh Bình Định" làm luận văn Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển...
 • 26
 • 375
 • 2

Cải cách thủ tục hành chính thông qua thực tiễn tỉnh nam định

Cải cách thủ tục hành chính  thông qua thực tiễn tỉnh nam định
... nghĩa vấn đề cải cách thủ tục hành phục vụ cho công đổi 15 1.2 Cải cách thủ tục hành 1.2.1 Khái niệm cải cách hành cải cách thủ tục hành 1.2.1.1 Khái niệm cải cách hành Cải cách hành khái niệm ... Chương 1: Lý luận thủ tục hành cải cách thủ tục hành Chương 2: Thực tiễn cải cách thủ tục hành địa bàn tỉnh Nam Định Chương 3: Một số giải pháp tăng cường cải cách thủ tục hành thời gian tới ... quy định pháp luật trình tự, thủ tục thực thẩm quyền quan hành nhà nước, người có thẩm quyền; cải cách quy định loại thủ tục hành chính; cải cách việc thực thủ tục hành Nói cách khác cải cách thủ...
 • 124
 • 444
 • 10

Luận văn thạc sĩ CHẤT LƯỢNG đội NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH cấp TỈNH QUA THỰC TIỄN TỈNH NAM ĐỊNH

Luận văn thạc sĩ CHẤT LƯỢNG đội NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH cấp TỈNH  QUA THỰC TIỄN TỈNH NAM ĐỊNH
... H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT BI TRUNG KIấN Chất lợng đội ngũ công chức hành cấp tỉnh qua thực tiễn tỉnh Nam Định Chuyờn ngnh: Ly luõn va lich s nha nc va phap luõt Mó s: 60 ... Vit Nam dõn ch cng ho v Quy ch cụng chc, ú khỏi nim cụng chc Vit Nam ch c xỏc nh phm vi cỏc c quan Chớnh ph, ú l Nhng cụng dõn Vit Nam c chớnh quyn nhõn dõn tuyn gi mt chc v thng xuyờn c quan ... Vit Nam, c tuyn dng, b nhim vo ngch, chc v, chc danh c quan ca ng Cng sn Vit Nam, Nh nc, t chc chớnh tr - xó hi Trung ng, cp tnh, cp huyn; c quan, n v thuc Quõn i nhõn dõn m khụng phi l s quan,...
 • 130
 • 102
 • 0

Luận văn tóm tắt CHẤT LƯỢNG đội NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH cấp TỈNH QUA THỰC TIỄN TỈNH NAM ĐỊNH

Luận văn tóm tắt CHẤT LƯỢNG đội NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH cấp TỈNH  QUA THỰC TIỄN TỈNH NAM ĐỊNH
... LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 1.1 Khái quát đội ngũ công chức hành cấp tỉnh 1.1.1 Khái niệm đội ngũ công chức hành cấp tỉnh 1.1.1.1 Khái niệm chung công chức Tại Điều ... chất lượng đội ngũ công chức hành chính, đánh giá ưu điểm, hạn chế nguyên nhân đội ngũ công chức hành cấp tỉnh tỉnh Nam Định - Phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành cấp ... dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành nhà nước Vì vậy, học viên chọn vấn đề "Chất lượng đội ngũ công chức hành cấp tỉnh qua thực tiễn tỉnh Nam Định" làm đề tài luận văn thạc sĩ Luật...
 • 24
 • 78
 • 0

Hoạt động của hội đồng nhân dân qua thực tiễn tỉnh nam định

Hoạt động của hội đồng nhân dân  qua thực tiễn tỉnh nam định
... thức hoạt động Hội đồng nhân dân 26 1.4.1 Kỳ họp Hội đồng nhân dân 26 1.4.2 Hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân 30 1.4.3 Hoạt động Ban Hội đồng nhân dân 32 1.4.4 Hoạt động ... nước Việt Nam, đặt hai thứ quan Hội đồng nhân dân Ủy ban hành Hội đồng nhân dân dân bầu theo lối phổ thông trực tiếp đầu phiếu quan thay mặt cho dân Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân bầu quan hành ... quyền làm chủ nhân dân địa phương 35 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - QUA THỰC TIỄN TỈNH NAM ĐỊNH 2.1 Điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 2.1.1 Điều...
 • 121
 • 197
 • 0

Chất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh qua thực tiễn tỉnh nam định

Chất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh  qua thực tiễn tỉnh nam định
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT BI TRUNG KIấN Chất l-ợng đội ngũ công chức hành cấp tỉnh qua thực tiễn tỉnh Nam Định Chuyờn ngnh: Ly lun va lch s nha nc va phap lut Mó s: 60 38 ... Vit Nam dõn ch cng ho v Quy ch cụng chc, ú khỏi nim cụng chc Vit Nam ch c xỏc nh phm vi cỏc c quan Chớnh ph, ú l Nhng cụng dõn Vit Nam c chớnh quyn nhõn dõn tuyn gi mt chc v thng xuyờn c quan ... Vit Nam, c tuyn dng, b nhim vo ngch, chc v, chc danh c quan ca ng Cng sn Vit Nam, Nh nc, t chc chớnh tr - xó hi Trung ng, cp tnh, cp huyn; c quan, n v thuc Quõn i nhõn dõn m khụng phi l s quan,...
 • 128
 • 174
 • 0

Cải cách thủ tục hành chính thông qua thực tiễn tỉnh nam định

Cải cách thủ tục hành chính  thông qua thực tiễn tỉnh nam định
... nƣớc ta cải cách thủ tục hành Error! Bookmark not defined Chƣơng 2: THỰC TIỄN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNHError! Bookmark not defined 2.1 Các bất cập thủ tục hành ... lý luận, thực tiễn công cải cách hành Đảng Nhà nước ta, cộng với kinh nghiệm thực tế công tác địa phương, mạnh dạn lựa chọn nội dung Cải cách thủ tục hành Thông qua thực tiễn tỉnh Nam Định làm ... thực trạng cải cách thủ tục hành tỉnh Nam Định, đề xuất số giải pháp góp phần triển khai tiến độ có hiệu việc cải cách thủ tục hành thực chế cửa, cửa liên thông, tiến tới cửa liên thông đại tỉnh...
 • 14
 • 101
 • 0

Vai trò của đoàn TNCS hồ chí minh trong xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên ở việt nam hiện nay

Vai trò của đoàn TNCS hồ chí minh trong xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên ở việt nam hiện nay
... giải pháp nâng cao vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng ý thức pháp luật cho niên CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TRONG XÂY DỰNG Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN 1.1 VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA ... GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC XÂY DỰNG Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN 3.1 Những quan điểm bảo đảm vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng ý thức pháp luật cho niên ... Chương 1: Cơ sở lý luận vai trò Đoàn Thanh niên xây dựng ý thức pháp luật cho niên Chương 2: Thực trạng vai trò nhiệm vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh niên xây dựng ý thức pháp luật cho niên Chương 3:...
 • 113
 • 168
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kỹ thuật canh tác các loại hình sử dụng đất chính trong sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng tỉnh nam định3 đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đất và nước mặt theo các loại hình sử dụng đất chính trong sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng tỉnh nam địnhthực trạng xây dựng văn bản pháp luậtnâng cao ý thức pháp luật cho người dâný thức pháp luật cho người dânvấn đề xây dựng ý thức bảo vệ môi trường sinh thái cho đồng bào các dân tộc miền núi phía bắc nước tagiải pháp nâng cao ý thức pháp luật cho người dânbiện pháp nâng cao ý thức pháp luật cho người dângiải pháp xây dựng ý thức xã hội xã hội chủ nghĩaý thức xã hội vai trò của ý thức xã hội xây dựng ý thức xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta ý nghĩa phương pháp luậnại sao phải xây dựng ý thức bảo vệ cho toàn dân để chống lại chiến lược diễn biễn hòa bình bạo lực lật đổthông tin tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật cho nhân dânxây dựng môi trường pháp luật và hệ thống chính sách cho các khu công nghiệpxây dựng ý thức cải tiến kaizen cho mọi người tại nơi làm việcxây dựng văn bản pháp luậtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả