Quản lý chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước

thực trạng và một số giải pháp về quản chất lượng dịch vụ của bộ phận nhà hàng tại khách sạn golf cần thơ

thực trạng và một số giải pháp về quản lý chất lượng dịch vụ của bộ phận nhà hàng tại khách sạn golf cần thơ
... THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝCHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA BỘ PHẬN NHÀ HÀNG TẠI KHÁCH SẠN GOLF CẦN THƠ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN NGUYỄN TRI NAM KHANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: Quảntrịdịchvụ du ... chất lƣợng dịch vụ, kết hợp với việc quan sát quá trình thực tập tại phận nhà hàng khách sạn Golf Cần Thơ, đề tài Thực trạng số giải pháp quản chất lượng dịch vụ phận nhà hàng khách ... DOANH CỦA BỘ PHẬN NHÀ HÀNG TẠI KHÁCH SẠN GOLF CẦN THƠ 3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ KHÁCH SẠN GOLF CẦN THƠ 3.1.1 Lịch sử hình thành vị trí địa Khách sạn Golf Cần Thơ trực thuộc chi nhánh VINAGOLF...
 • 112
 • 272
 • 0

Cơ sở luận và thực tiễn xây dựng hệ thống quản chất lượng hoạt động của Kiểm toán Nhà nước theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động của Kiểm toán Nhà nước theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000
... pháp xây dựng hệ thống quản chất lượng hoạt động Kiểm toán Nhà nước theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ... chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 thực tiễn hoạt động Kiểm toán Nhà nước, đưa kiến nghị giải pháp xây dựng hệ thống quản chất lượng hoạt động Kiểm toán Nhà nước theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, ... kết luận, Đề tài kết cấu thành chương: Chương 1: sở luận xây dựng hệ thống quản chất lượng hoạt động Kiểm toán Nhà nước Chương 2: Thực trạng quản chất lượng hoạt động Kiểm toán Nhà nước...
 • 120
 • 153
 • 0

Quản chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Quản lý chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước
... TẾ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC Chất lượng kiểm toán quản chất lượng kiểm toán Kiểm toán nhà nước Chất lượng, chất lượng kiểm toán Quản chất lượng kiểm toán Tiêu ... thiện quản chất lượng kiểm toán Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC 1.1 Chất lƣợng kiểm toán quản chất ... TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC VIỆT NAM Khái quát Kiểm toán nhà nước Việt Nam Chức năng, nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nước Đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước...
 • 96
 • 132
 • 0

HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM DỰA TRÊN PHÂN TÍCH CÁC MỐI NGUY VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN pdf

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM DỰA TRÊN PHÂN TÍCH CÁC MỐI NGUY VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN pdf
... kê- Phân tích- Biện pháp kiểm sốt mối nguy Các bước phân tích mối nguy: 5.1.Rà sốt mối nguy từ ngun liệu đến thành phẩm - Liêt kê ngun liệu, thành phần vớI nhóm mối nguy Phân tích mối nguy ... giảm thiểu mối nguy an tồn thực phẩm Hệ thống HACCP tích hợp với hệ thống quản chất lượng sử dụng cách riêng biệt Lê Minh Tâm Mục tiêu mơn học • Thời lượng: 10 tiết • Thời gian: • Kết dự ... Liệt kê- Phân tích- Biện pháp kiểm sốt mối nguy Các bước phân tích mốI nguy hại: 5.2.Đánh giá mối nguy hại từ cơng đoạn chế biến - Xác định mối nguy hại theo cơng đoạn Cụ thể hố mối nguy có CHÚ...
 • 50
 • 410
 • 2

Tài liệu Quản chất lượng - Kiểm soát chất lượng sử dụng công cụ thống kê docx

Tài liệu Quản lý chất lượng - Kiểm soát chất lượng sử dụng công cụ thống kê docx
... Kiểm soát chất lượng sử dụng công cụ thống Kiểm soát trình sử dụng công cụ thống (Statistical Process Control - SPC) Phương pháp sử dụng công cụ thống để kiểm soát chất lượng trình ... nhận kiểm soát chất lượng Phương pháp sử dụng để kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối dựa lấy mẫu thống Kiểm soát chất lượng trình sử dụng thống – Statistical Process Control (SPC) Các sở kiểm ... Các sở kiểm soát trình dùng thống (SPC) Đo lường hiệu suất trình Sử dụng toán học (thống kê) Liên quan đến thu thập, tổ chức phân tích số liệu Mục tiêu: cung cấp tín hiệu thống nguyên nhân...
 • 38
 • 393
 • 1

Quản chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp ngành may Việt Nam

Quản lý chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp ngành may Việt Nam
... từ quản chất lượng thông thường sang quản chất lượng toàn diện (TQM): phương pháp quản chất lượng mà trình quản chất lượng thực tất khâu hoạt động doanh nghiệp - Quản chất lượng ... khác chất lượng sản phẩm Quan niệm siêu việt chất lượng : chất lượng tuyệt hảo sản phẩm so với sản phẩm loại Quan niệm chất lượng sản phẩm theo hướng sản phẩm: đứng góc độ người ta cho chất lượng ... 1.2.Hầu hết doanh nghiệp may Việt Nam cho quản chất lượng sản phẩm trách nhiệm cán kỹ thuật Như biết phương pháp quản chất lượng hệ thống quản chất lượng đưa vào áp dụng Việt Nam (từ năm...
 • 28
 • 393
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG ISO 9001_2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001_2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH
... Hệ thống thủ tục Hệ thống Quản chất lượng công ty Giầy Thượng Đình Sổ tay chất lượng công ty Giầy Thượng Đình Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Hoàng Việt, Đinh Phương Vượng - Quản trị chất ... trạng hệ thống quản chất lượng công ty Giầy Thượng Đình đưa số giải pháp để hoàn thiện hệ thống Em mong tầm nhìn sinh viên với kiến thức em học từ chuyên ngành giải pháp em đưa phần cải thiện ... người quản trung gian phải nắm kiến thức quản chất lượng để quản lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản cách hiệu Những nhà quản cấp cao công ty cần phải nắm quản chất lượng để giải...
 • 17
 • 246
 • 0

Mức thu phí về công tác quản chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản

Mức thu phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản
... 50.000 GHI CHÚ TT NỘI DUNG KHOẢN THU ĐƠN VỊ MỨC THU TÍNH (đồng) 5.4 Tổng số chất rắn hoà tan nt 60.000 5.5 Cặn toàn phần nt 60.000 5.6 Độ Oxy hoá nt 70.000 5.7 Ôxy hoà tan nt 60.000 5.8 Chlorua nt ... TT Ký sinh trùng ĐƠN VỊ MỨC THU TÍNH 1.14 NỘI DUNG KHOẢN THU (đồng) nt 15.000 Các tiêu vi sinh 2.1 Tổng vi khuẩn hiếu khí nt 50.000 2.2 Coliform: ... đục nt 50.000 5.21 Mangan nt 60.000 5.22 Sulfat nt 50.000 5.23 Kẽm nt 60.000 Phân tích tảo GHI CHÚ TT Phân tích định tính, định lượng tảo ĐƠN VỊ MỨC THU TÍNH 6.1 NỘI DUNG KHOẢN THU (đồng) đ/mẫu...
 • 7
 • 318
 • 0

THỰC TRANG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG ISO 90012000 CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ 25 TỔNG CỤC CNQP

THỰC TRANG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 90012000 CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ 25 TỔNG CỤC CNQP
... 2.2 Hệ thống quản chất lượng công ty khí 25, tổng cục CNQP 2.2.1 Cấu trúc hệ thống quản chất lượng Website: http://www.docs.vn Email 18 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 19 Hệ thống quản ... Sổ tay chất lượng Là tài liệu hệ thống quản chất lượng công ty Nội dung bao gồm giới thiệu chung công ty, nêu sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, yếu tố khác hệ thống quản chất lượng áp ... giá hiểu hệ thống quản chất lượng Thủ tục 19: Tuyển dụng đào tạo 2.3 Đánh giá, phân tích hệ thống quản chất lượng công ty khí 25, tổng cục CNQP 2.3.1 Đánh giá sản phẩm đầu hệ thống Suy...
 • 27
 • 307
 • 0

Một số quy định về Quản Chất Lượng, An toàn Thực phẩm, Nông lâm thủy sản

Một số quy định về Quản Lý Chất Lượng, An toàn Thực phẩm, Nông lâm thủy sản
... khai Sở NN&PTNT Cục Quản Chất lượng Nông Lâm sản Thủy sản Một số khó khăn, vướng mắc thực • • • • • Thiếu trách nhiệm Chi cục Quản Chất lượng Nông Lâm sản Thủy sản; Quy định giám sát: Chưa ... Cục Quản Chất lượng Nông lâm sản Thủy sản) - Cục Quản Chất lượng Nông lâm sản Thủy sản tổng hợp, thống kê để đăng tải sở liệu Bộ NNPTNT Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT Trách nhiệm quan ... Thông tư quy định truy xuất nguồn gốc, thu hồi xử thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản Bộ Nông nghiệp PTNT Dự thảo Thông tư quy định đăng ký xác nhận nội dung quảng...
 • 22
 • 397
 • 0

Chuong 9 hệ thống quản chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm

Chuong 9 hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
... HACCP Th.S Nguy n Mai Duy 19 HTQL AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000 3.1 Giới thiệu ISO 22000 - ISO 22000 tiêu chuẩn hệ HTQL an toàn thực phẩm tổ chức ISO ban hành thức vào tháng 09/ 2005 tảng nguyên tắc ... liên quan đến ANTP nhằm nâng cao thỏa mãn KH - Chứng minh phù hợp với bên có liên quan - Có thể áp dụng tích hợp với ISO 90 01 ISO 14001 nhằm vào mục tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm bảo vệ môi ... quy định vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh công cộng cho người Th.S Nguy n Mai Duy HACCP 2.1 Khái niệm - Hệ thống phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn (Hazard Analysis and Critical...
 • 12
 • 336
 • 1

Tài liệu Mức thu lệ phí về công tác quản chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản (Ban pdf

Tài liệu Mức thu lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản (Ban pdf
... 6 Lệ phí cấp giấy chứng nhận tên gọi xuất xứ đ/ lần cấp 40.000 nước mắm Chú thích: HACCP Chương trình kiểm soát chất lượng dựa vào phân tích mối nguy kiểm...
 • 2
 • 233
 • 0

Tài liệu ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ MUỐI TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 pptx

Tài liệu ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ MUỐI TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 pptx
... –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày tháng năm 2011 ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ MUỐI TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 ––––––––––––––––––––––– ... hoạch thực Nghị số 34/2009/QH12, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NN&PTNT) xây dựng Đề án Tăng cường lực quản chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản muối từ trung ương đến địa phương ... hiệu hệ thống quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản muối từ Trung ương đến địa phương đảm bảo nguồn thực phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm cho thị...
 • 33
 • 538
 • 1

Báo cáo : Tăng cường quản chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam potx

Báo cáo : Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam potx
... nhieu doanh nghiep 3.2 Tdi cau true doanh nghiep vd doanh xdy diing tieu chudn hoa nghiep Ben canh ddi mdi eong nghe, eac doanh nghiep ddng tau Viet Nam eung c i n ehu y den viee cau true lai doanh ... de xay dffng eae doanh nghiep phu trg phue vu ddng tau gdm: - Khu Cong nghiep Cai Lan - Quang Ninh: vdi eac doanh nghiep can ndng thep t a m ddng tau, san xuat t h e p hinh, doanh nghiep s i ... chffa: mien B i c co eac doanh nghiep Bach Dang, Pha Rffng, Nam Trieu dffgc trang bi eae u ndi 9.200T, 4.SOOT va 4.200T ehuyen dung de sffa chffa cae loai tau cd trgng tai tdi 30.000dwt Tai mien Nam...
 • 7
 • 250
 • 2

Thực trạng quản chất lượng đào tạo của các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Đề xuất chương trình can thiệp

Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo của các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Đề xuất chương trình can thiệp
... was conducted in Bac Ninh in the mid of December 2013 The reason of choosing Bac Ninh as locale of the study was that Bac Ninh had many vocational schools such as (1) Bac Ninh Vocational College ... intervention program based on the findings 5 Significance of the study This study is significant to lecturers and managers of vocational training centers in Bac Ninh Province It means that the lecturers ... management in Bac Ninh s vocational school ensure the level of funding for training , Bac Ninh s vocational schools allocate well financial resources for school operation , Bac Ninh s vocational...
 • 82
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công tác quản lý sản xuất quản lý chất lượng kiểm soát quá trình kcs duy trì công nghệquản lý chất lượng an toàn thực phẩmhệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩmquản lý chất lượng dịch vụ của khách sạnquản lý chất lượng cốt lõi của sự phát triển bền vững doccác biện pháp quản lý chất lượng học tập của học sinh tiểu học ở huyện quảng xương tỉnh thanh hóa theo mô hình quản lý chất lượng tổng thể tqmxây dựng hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên nguyên tắc haccp cho sản phẩm sữa chua đặc2 đánh giá hoạt động quản lý chất lượng công trình của công ty tnhh vương đônhững đặc điểm kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới hoạt động quản lý chất lượng công trình của công tyđánh giá hoạt động quản lý chất lượng công trình của công ty3 định hướng và giải pháp nâng hoạt động quản lý chất lượng công trình của công tyquản lý chất lượng sản phẩm của doanh nghiệplữ hànhxây dựng hệ thống quản lý chất lượng haccp lên dây chuyền sản xuất nước giải khát có gas đóng chai thủy tinhthiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn haccp cho nhà máy chế biến cá tra fillet đông lạnhquản lý chất lượng các công tác lắp đặt điện nướcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại