Xây dựng thương hiệu du lịch hải phòng

Xây dựng thương hiệu du lịch hải phòng

Xây dựng thương hiệu du lịch hải phòng
... phát triển thương hiệu: 15 1.2.5 Thương hiệu hoạt động du lịch 18 1.2.6 Xây dựng phát triển thương hiệu điểm đến du lịch 20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU DU LỊCH CỦA ... dựng thƣơng hiệu điểm đến du lịch Chƣơng 2: Thực trạng xây dựng phát triển thƣơng hiệu du lịch Hải Phòng Chƣơng 3: Giải pháp xây dựng phát triển thƣơng hiệu du lịch thành phố Hải Phòng CHƢƠNG ... phố Hải Phòng cần xây dựng đƣợc thƣơng hiệu du lịch mạnh, chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu thực hiệu Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả lựa chọn đề tài: Xây dựng thƣơng hiệu du lịch Hải Phòng ...
 • 86
 • 155
 • 2

Sử dụng hoạt động PR trong xây dựng thương hiệu du lịch hải phòng

Sử dụng hoạt động PR trong xây dựng thương hiệu du lịch hải phòng
... singapore DU LỊCH HẢI PHÒNG DU LỊCH HẢI PHÒNG BỐ CỤC ĐỀ TÀI CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PR CHƯƠNG ĐẶC TRƯNG DU LỊCH HẢI PHÒNG VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHƯƠNG CHIẾN LƯỢC PR CHO THƯƠNG HIỆU DU LỊCH HẢI ... PHÒNG VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 2.1 ĐẶC TRƯNG DU LỊCH HẢI PHÒNG 2.2 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DL HẢI PHÒNG NN 2.3 NHỮNG NGUỒN LỰC NỔI TRỘI ĐỂ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DL HẢI PHÒNG • ĐẶC TRƯNG ... DOANH DL 2.2 Là nhà cung ứng du lịch ông(bà) suy nghĩ thương hiệu du lịch Hải Phòng ? 2.3 Vậy ông(bà) muốn xây dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng mang đặc trưng bật ? NHỮNG MONG MUỐN CỦA KHACH...
 • 62
 • 276
 • 0

Tiểu luận môn quản trị thương hiệu xây dựng thương hiệu thành phố hải phòng

Tiểu luận môn quản trị thương hiệu xây dựng thương hiệu thành phố hải phòng
... Tiểu luận môn: Quản trị thương hiệu thành phố quốc tế có nhiều điểm tương đồng với Hải Phòng có tiềm năng, mạnh kinh tế biển Với hoạt động cụ thể, chương trình, kế hoạch ban hành xây dựng ... sản phẩm Lúc vấn đề quản trị thương hiệu phức tạp với việc nâng tầm lên thành quản trị đa thương hiệu nhằm tránh chồng chéo sản phẩm, thương hiệu việc cho không rời xa giá trị cốt lõi, hình ảnh ... viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 Tiểu luận môn: Quản trị thương hiệu VNM SurePrevent, VNM giảm cân, VNM CanxiPro… Vinamilk giữ vai trò thương hiệu chủ đạo, thương hiệu cá biệt Probi,...
 • 10
 • 285
 • 0

Xây dựng thương hiệu Du lịch cộng đồng tại đô thị cổ Hội An

Xây dựng thương hiệu Du lịch cộng đồng tại đô thị cổ Hội An
... cho Du lịch cộng đồng Tp Hội An 60 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI HỘI AN 67 3.1 Quan điểm, định hƣớng, chiến lƣợc phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam Tp Hội ... để xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng 27 CHƢƠNG 2: XÁC ĐỊNH CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU CỦA DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI TP HỘI AN 32 2.1 Đánh giá nguồn lực phát triển Du lịch cộng ... triển Du lịch cộng đồng 17 1.3.1 Các nguyên tắc phát triển Du lịch cộng đồng 17 1.3.2 Các điều kiện phát triển du lịch cộng đồng 19 1.4 Lý thuyết xây dựng thƣơng hiệu Du lịch cộng đồng...
 • 96
 • 183
 • 1

Xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng tại đô thị cổ hội an

Xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng tại đô thị cổ hội an
... trạng xây dựng thương hiệu DLCĐ Tp Hội An - Xác định giá trị cốt lõi Du lịch Tp Hội An lựa chọn thị trường du lịch mục tiêu Chương 3: Các giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng Tp Hội An ... lý du lịch, Hoa Kỳ Th.S Bùi Thanh Hương, Th.S Nguyễn Đức Hoa Cương (06/2007), Nghiên cứu mô hình Du lịch cộng đồng Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội, Khoa Quản trị kinh doanh Du lịch TS Trần Thị ... (2005), Du lịch cộng đồng - Du lịch sinh thái: Định nghĩa, đặc trưng quan điểm phát triển, Huế Martin Roll (2009), Chiến lược thương hiệu Châu Á, Nhà xuất Lao động – Xã hội Phillip Kotler cộng (2004),...
 • 3
 • 94
 • 0

Nghiên cứu xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh bình định

Nghiên cứu xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh bình định
... lịch Bình Định; Phân tích, đánh giá hoạt động xây dựng thương hiệu du lịch Bình Định; Đề xuất nhận dạng thương hiệu du lịch Bình Định; nghiên cứu thiết kế thương hiệu du lịch Bình Định Đồng thời ... TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 2.1 Điều kiện phát triển du lịch Bình Định 2.1.1 Tiềm phát triển du lịch tỉnh Bình Định Về vị trí du lịch: Bình Định có vị trí ... PHÁP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 70 3.1 Định hướng xây dựng thương hiệu du lịch Bình Định 70 3.1.1 Quan điểm phát triển du lịch Bình Định 70 3.1.2 Định...
 • 152
 • 420
 • 3

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại du lịch Xuân Khải.

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại du lịch Xuân Khải.
... Công ty cổ phần xây dựng du lịch- thơng mại Xuân Khải 2 .Báo cáo tài Công ty cổ phần xây dựng du lịch- thơng mại Xuân Khải Bản xây dựng chiến lợc kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty 4.Biên họp thờng ... 2010 Công ty Cổ phần xây dựng thơng mại- du lịch Xuân Khải) Kế hoạch hoá sản xuất kinh doanh tổng Công ty vạch vào bảng dự kiến đấu thầu Công ty vào tình hình hoạt động Công ty Bên cạnh Công ty ... hình thành công ty Cổ phần thơng mai -du lịch Xuân Khải.Ban đầu công ty hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách du lịch Từ năm 2003 đến công ty phát triển hoạt đông đợc gần năm .Công ty chủ yếu hoạt...
 • 20
 • 329
 • 0

Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại du lịch Xuân Khải

Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại du lịch Xuân Khải
... CễNG TY C PHN XY DNG THNG MI DU LCH XUN KHI 1.1.Tỡnh hỡnh hot ng v phỏt trin kinh doanh ca cụng ty 1.1.1.Tng quan v cụng ty C phn XDTMDL Xuõn Khi Cụng ty c phn XDTMDL Xuõn Khi l cụng ty t nhõn ... 2010 ca cụng ty c phn xõy dng thng mi du lch Xuõn Khi) K hoch sn xut kinh doanh cụng ty vch cn c vo bng d kin u ca cụng ty v cn c vo tỡnh hỡnh hot ng ca cụng ty nhng nm qua.Cụng ty cng ó a mt ... (Ngun :Bng thng kờ ti sn ca cụng ty qua cỏc nm ca cụng ty c phn xõy dng thng mi du lch Xuõn Khi) ỏp ng cho nhu cu m rng kinh doanh ca cụng ty giai on sp ti thỡ cụng ty ó quyt nh mnh dn u t mua sm...
 • 54
 • 249
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH NAM NGHỆ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH NAM NGHỆ
... luận kế toán khoản toán với người lao động Chương 2: Thực trạng kế toán khoản toán với người lao động công ty Xây dựng thương mại du lịch Nam Nghệ Chương 3: Các kết luận đề xuất kế toán khoản toán ... THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI LÂM 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu thực trạng kế toán khoản toán với người lao động Công ty TNHH xây dựng thương mại ... toán với người lao động công ty Xây dựng thương mại du lịch Nam Nghệ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN 1.1 THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Một số khái niệm lý thuyết kế toán khoản toán với...
 • 67
 • 259
 • 0

Tìm hiểu vấn đề xây dựng thương hiệu của công ty TNHH 1 thành viên du lịch và tiếp thị GTVT việt nam vietravel chi nhánh hải phòng

Tìm hiểu vấn đề xây dựng thương hiệu của công ty TNHH 1 thành viên du lịch và tiếp thị GTVT việt nam vietravel  chi nhánh hải phòng
... 17 27 2079 23 41 39 41 2289 2789 2892 410 2 4 016 4868 5233 8043 1. 697 .12 4 5. 819 .990 7 .18 7 .10 3 8.008.5 61 13.750 .14 9 1. 733.303 7. 713 .930 9.6 41. 573 10 .225.369 14 . 311 .878 13 .533.920 16 .828.676 18 .233.930 ... CễNG TY TNHH MTV DU LCH V TIP TH GTVT VIT NAM VIETRAVEL CHI NHNH HI PHếNG 2 .1: Thc trng hot ng kinh doanh ca cụng ty TNHH MTV du lch v tip th GTVT Vit Nam Vietravel chi nhỏnh Hi Phũng 2 .1. 1: ... CễNG TY TNHH MTV DU LCH V TIP TH GTVT VIT NAM VIETRAVEL CHI NHNH HI PHếNG 59 3 .1: Mc tiờu v chin lc kinh doanh ca cụng ty Vietravel Hi Phũng: 59 3 .1. 1 .1: Mc tiờu di hn: 59 3 .1. 1.2:...
 • 99
 • 965
 • 3

Xây dựng thương hiệu điểm đến (destionation branding) – từ kinh nghiệm quốc tế với sự phát triển du lịch của việt nam.doc

Xây dựng thương hiệu điểm đến (destionation branding) – từ kinh nghiệm quốc tế với sự phát triển du lịch của việt nam.doc
... du lịch Việt Nam nói tình trạng bị động chờ khách đến Kinh nghiệm số quốc gia thành phố xây dựng thơng hiệu điểm đến Trớc hết, điểm đến Hồng Kông ví dụ điển hình tạo dựng thơng hiệu điểm đến ... tìm đến với văn phòng du lịch Điểm đến đợc lựa chọn du khách tìm đợc thông tin cần thiết đây, đợc nhân viên văn phòng du lịch thuyết phục Trên thực tế, thấy sản phẩm du lịch Việt Nam - điểm đến ... kéo Các văn Các văn phòng du lịch phòng du lịch Lực đẩy Mô hình tạo dựng thơng hiệu cho điểm đến Theo mô hình này, để lôi kéo du khách đến với điểm du lịch, cần tạo dựng trì đợc hai lực lực kéo...
 • 8
 • 763
 • 16

Xây dựng thương hiệu cho ngành du lịch Việt Nam

Xây dựng thương hiệu cho ngành du lịch Việt Nam
... dựng thương hiệu cho du lịch Việt Nam Đề án em chọn lần mang tên: Xây dựng thương hiệu cho ngành du lịch Việt Nam em xin nêu lên đóng góp số ý kiến thân vấn đề thương hiệu, trình Việt Nam xây ... nghệ II ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH Muốn xây dựng thương hiệu du lịch đồng nghĩa với việc phát triển du lịch, phát triển du lịch theo hướng phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, cảnh quan ... quốc tế vào Việt Nam ngày tăng điều đáng mừng du lịch Việt Nam Song lượng khách quốc tế quay lại Việt Nam du lịch lại Câu hỏi đặt cho ngành du lịch Việt Nam lại vậy? Và làm để khách du lịch quốc...
 • 39
 • 262
 • 2

Xây dựng thương hiệu cho Công ty cổ phần Du lịch An Giang

Xây dựng thương hiệu cho Công ty cổ phần Du lịch An Giang
... xuất xây dựng thương hiệu cho lĩnh vực du lịch Công ty Cổ phần du lịch An Giang theo mô hình nhà thương hiệu 3.5 Mô hình nghiên cứu Đề tài Xây dựng thương hiệu cho Công ty cổ phần du lịch An Giang ... thương hiệu cho Công ty cổ phần du lịch An Giang Chương GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG Sau trình bày Chương Tổng quan, Chương Giới thiệu Công ty cổ phần du lịch An Giang Chương ... thuyết xây dựng thương hiệu Lâm Thị Chuộng_DH6KN 25 Xây dựng thương hiệu cho Công ty cổ phần du lịch An Giang Chương THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG...
 • 99
 • 321
 • 4

xây dựng thương hiệu phát triển du lịch Việt Nam

xây dựng thương hiệu phát triển du lịch Việt Nam
... này, nói du lịch Việt Nam gặp nhiều bế tắc Với slogan Việt Nam, điểm đến Thiên niên kỷ du lịch Việt Nam bớc đầu ý đến vấn đề, nhiên cha thể đợc rõ giá trị chủ đạo mà du khách có đợc Việt Nam Tiếp ... đối tác nớc nhằm đa sản phẩm du lịch Việt Nam đến văn phòng du lịch giới Cụ thể chơng trình hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác ; - Xây dựng trang web du lịch Việt Nam hoàn thiện nhắm tới đáp ... Quảng cáo cho điểm đến du lịch khoản doanh lợi không nhỏ họ Về lực đẩy, nói khó khăn tìm thấy đợc catalogues giới thiệu du lịch Việt Nam văn phòng du lịch giới Tổng cục du lịch dành ngân sách lớn...
 • 8
 • 235
 • 4

Vấn đề xây dựng thương hiệu của công ty TNHH Du lich Quốc tế Nhật Minh

Vấn đề xây dựng thương hiệu của công ty TNHH Du lich Quốc tế Nhật Minh
... doanh vấn dề thương hiệu công ty TNHH Du lịch Quốc tế Nhật Minh Chương III: Các giải pháp cho vấn đề thương hiệu công ty TNHH Du lịch Quốc tế Nhật Minh CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU 1.1 ... LỊCH QUỐC TẾ NHẬT MINH 2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh công ty TNHH du lịch quốc tế Nhật Minh 2.1.1 Đặc điểm công ty 2.1.1.1 Giới thiệu chung công ty 41 Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Nhật Minh ... nhằm xây dựng lòng trung thành khách 2.2 Thực trạng xây dựng thương hiệu công ty TNHH Du lịch Quốc tế Nhật Minh 2.2.1 Những thuận lợi khó khăn trình xây dựng thương hiệu công ty TNHH Du Lịch Quốc...
 • 74
 • 226
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuong hieu du lich hai phongxây dựng và phát triển thương hiệu du lịchxây dựng thương hiệu cho ngành du lịch việt namđề án xây dựng thương hiệu cho ngành du lịch việt namxây dựng chiến lược marketing phát triển thương hiệu du lịch đà nẵngdự án xây dựng thương hiệusơ đồ thực hiện dự án xây dựng thương hiệu rau an toàn yên mỹphân tích lịch sử xây dựng thương hiệu và phân tích swot cho sản phẩm rau an toàn của liên tổxây dựng thương hiệuxây dựng thương hiệuxây dựng thương hiệu cá nhânkĩ năng xây dựng thương hiệuphát triển thương hiệu du lịchthương hiệu du lịchxây dựng thương hiệu heinekenBáo cáo thí nghiệm chi tiết máy (1)Mau bao cao bdtx nam 2015Mau bao cao boi duong thuong xuyen nam 2014Mau dang ky thi dua 17 18Sang kien nghiem the duc 92017 docKẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM 7Điều dưỡng nội ngoại khoa BYTCHUYÊN ĐỀ thể tích khối đa diệnChuong trinh Ngoài giờ lên lớpDON XINNANG BAC LUONGdon nang luong giáo viênĐộ tin cậy và tuổi thọ công trình dành cho học viên cao học g s TS lê xuân huỳnh200 câu viết lại hayNghiên cứu công nghệ xử lý GPU và ứng dụng (LV thạc sĩ)BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở MÔN HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNGNghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác đá vôi đến môi trường tự nhiên huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)down loadthông báoThông báo CV đi số 1798đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.