Nghiên cứu mật mã an toàn thông tin trong việc bảo vệ hồ sơ y tế điện tử của bộ y tế

Nghiên cứu mật an toàn thông tin trong việc bảo vệ hồ y tế điện tử của bộ y tế

Nghiên cứu mật mã an toàn thông tin trong việc bảo vệ hồ sơ y tế điện tử của bộ y tế
... NGHIÊN CỨU MẬT MÃ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG VIỆC BẢO VỆ HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ Y TẾ Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành : Kỹ thuật phần mềm số : 60480103 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG ... Security): bảo vệ thông tin cố định bên m y tính khoa học đảm bảo an toàn thông tin m y tính - An toàn truyền tin (Communication Security): bảo vệ thông tin đường truyền tin, khoa học đảm bảo an toàn thông ... dung An toàn thông tin 2.1.4.1 Nội dung chính: - Để bảo vệ thông tin bên m y tính hay đường truyền tin, phải nghiên cứu an toàn m y tính an toàn truyền tin - An toàn m y tính (computer Security):...
 • 94
 • 305
 • 1

Nghiên cứu mật an toàn thông tin trong việc bảo vệ hồ y tế điện tử của bộ y tế

Nghiên cứu mật mã an toàn thông tin trong việc bảo vệ hồ sơ y tế điện tử của bộ y tế
... NGHIÊN CỨU MẬT MÃ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG VIỆC BẢO VỆ HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ Y TẾ Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành : Kỹ thuật phần mềm số : 60480103 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG ... 41 54 63 63 66 67 69 TRONG VIỆC BẢO VỆ HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ 3.1 XEM TRỘM NỘI DUNG HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ 3.1.1 Xem trộm nội dung hồ Y tế điện tử 69 69 3.1.2 Đánh cắp thông tin 69 3.1.3 Phương pháp ... thiết an toàn thông tin 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 Mục tiêu an toàn thông tin Các nội dung An toàn thông tin Các chiến lược bảo đảm an toàn thông tin Các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin...
 • 8
 • 45
 • 0

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử
... Error! Bookmark not defined 3.2 VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN TIỀN ĐIỆN TỬ ERROR! BOOKMARK OT DEFI ED 3.2.1 Vấn đề n danh khai man giá trị đồng tiền Error! Bookmark not defined 3.2.1.1 ... Error! Bookmark not defined 3.4 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM ERROR! BOOKMARK OT DEFI ED 3.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM ERROR! BOOKMARK OT DEFI ED 3.5.1.Giải ... Error! Bookmark not defined 3.2.2.3 .Tiền điện tử định danh-ngoại tuyến (Identified offline): Error! Bookmark not defined 3.2.2.4 .Tiền điện tử n danh-ngoại tuyến (Anonymous Offline): Error!...
 • 4
 • 311
 • 5

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho một số kiến trúc quản trị mạng

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho một số kiến trúc quản trị mạng
... Trang ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HOÀNG THẾ ANH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN CHO MỘT SỐ KIẾN TRÚC QUẢN TRỊ MẠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG ... Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho số kiến trúc quản trị mạng với đề tài muốn đóng góp, xây dựng thử nghiệm vào mô hình cụ thể qua đánh giá khả triển khai thực tế hệ thống quản trị mạng ... Control (VACM) 70 2.3 Quản trị mạng dựa Web Giải pháp an ninh 70 2.3.1 Kiến trúc Mô hình quản trị mạng dựa Web 71 2.3.2 Giải pháp an ninh cho quản trị mạng dựa Web ...
 • 94
 • 250
 • 0

Tiểu luận môn mật an toàn thông tin Hệ hóa Rabin

Tiểu luận môn mật mã an toàn thông tin Hệ mã hóa Rabin
... NỘI DUNG CHÍNH  Hệ hóa RABIN •Sơ đồ hệ hóa •Giai đoạn hóa •Giai đoạn giải •Một số ví dụ  Các đặc trưng hệ RABIN •Tính an toàn hệ SƠ ĐỒ HỆ MÃ RABIN Sơ đồ hệ mật mã: S = (P, C, ... p.q Khóa công khai A n, khóa bí mật A (p,q) GIẢI THUÂT MÃ HÓA Sau A tạo công khai khóa hóa công khai Lúc B muốn gửi thông điệp cho A B dùng khóa công khai A để hóa, sau A giải thông ... A GIẢI THUÂT MÃ HÓA Chú ý: Vấn đề chọn p q ta chọn p q số nguyên tố Nhưng chọn p ≡ q ≡ mod để việc giải đơn giản GIẢI THUÂT GIẢI MÃ Sau A nhận thông điệp hóa B A có khóa bí mật n = p.q,...
 • 5
 • 1,476
 • 20

Báo cáo môn Mật an toàn thông tin HỆ HÓA RABIN

Báo cáo môn Mật mã an toàn thông tin HỆ MÃ HÓA RABIN
... Tại anot xảy tr nh oxi hóa Cu catot xảy tr nh khử Zn B Tại anot xảy tr nh oxi hóa Zn catot xảy tr nh khử Cu C Tại anot xảy tr nh oxi hóa Cu catot xảy tr nh khử Zn2+ D Tại anot xảy tr nh oxi hóa ... sau A Là chất khử B Là chất oxi hóa D Là chất oxi hóa – tự khử C Không thể tính oxi hóa - Khử Câu 136: Hoà tan hoàn toàn 2,40 gam FeS2 dd H2SO4 đặc, nóng (dư) Toàn khí thu cho lội vào dd brom ... gồm Cu Fe2O3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y chứa hai chất tan lại 0,2 m gam chất rắn chưa tan Tách bỏ phần chưa tan, cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu 86,16...
 • 16
 • 380
 • 11

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin bảo vệ cổng thông tin điện tử một cửa cấp huyện ứng dụng cài đặt tại tỉnh Nam Định

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin bảo vệ cổng thông tin điện tử một cửa cấp huyện ứng dụng cài đặt tại tỉnh Nam Định
... nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin bảo vệ cổng thông tin điện tử cửa cấp huyện ứng dụng cài đặt tỉnh Nam Định Vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho cổng thông tin điện tử cửa đề tài ... nghiên cứu mô hình cổng thông tin điện tử cửa, nghiên cứu lý thuyết đảm bảo an toàn an ninh thông tin từ đề xuất kỹ thuật giải pháp nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho cổng thông tin điện ... dịch điện tử cửa cấp huyện - Những giải pháp an toàn thông tin số khâu giao dịch áp dụng cho cổng thông tin cửa điện tử cấp huyện áp dụng thực tế tỉnh Nam Định Hƣớng nghiên cứu đề tài Xây dựng giải...
 • 76
 • 359
 • 0

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho cổng giao tiếp điện tử Hà Nội
... cú th t to giao din riờng; Chốn thờm kờnh vo giao din: Cho phộp thờm kờnh thụng tin ó xỏc thc vo giao din; Di chuyn kờnh ti v trớ khỏc; Loi b kờnh giao din Chc nng cụng b kờnh thụng tin/ dch v: ... bo an ton cho d liu truyn trờn h thng mng cú th dựng giao thc SSL D liu trao i gia cỏc mỏy tớnh ó c mó húa mc cao, khú cú th gii mó c, khin cho giao dch c an ton, trỏnh nguy c mt mỏt thụng tin ... Chng VN AN TON THễNG TIN TRấN CNG GIAO TIP IN T H NI 1.1 CNG GIAO TIP IN T H NI (H NI PORTAL) 1.1.1 Gii thiu v Cng giao tip in t H Ni 1.1.1.1 Mc tiờu ca Cng giao tip...
 • 111
 • 254
 • 1

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống tính toán lưới

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống tính toán lưới
... Chương - Tổng quan an toàn thông tin hệ thống tính toán lưới 1.1 Vai trò tính toán lưới Trước phát triển mạnh mẽ điện toán đám mây, phần trả lời cho câu hỏi ý nghĩa điện toán lưới ngày 1.1.1 ... triển Với mong muốn làm chủ vấn đề an toàn thông tin tính toán lưới, luận văn gồm phần sau sau: Chương 1: Tổng quan an toàn thông tin hệ thống Chương 2: Giải pháp bảo mật Chương 3: Bức tường lửa ... trò tính toán lưới nghiên cứu khoa học (e-science) Mục đề cập đến vai trò Tính toán lưới giải Tính toán lưới mô hình lý tưởng cho toán thuộc nhiều ngành khoa học khác Chúng ta lấy ví dụ toán...
 • 74
 • 244
 • 0

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử
... đại học công nghệ - - - - - - Vũ Mạnh Khánh Nghiên cứu kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin việc sử dụng tiền điện tử Ngành : Công nghệ Thông tin Chuyên ngành : Khoa học Máy tính Mã số : 60 ... 2.3.4.1 .An ton cho th tớn dng 66 2.3.4.2.Gi danh ng tin s, dựng ng tin s khụng ỳng cu trỳc 69 2.3.4.3.ng tin tiờu nhiu ln 70 CHNG BO M AN TON THễNG TIN TRONG ... tin thng mi in t Trong chng ny s trỡnh by mụ hỡnh thng mi in t v cỏc cụng c s dng thng mi in t, nhm m bo an ton thụng tin Chng 3: Bo m an ton thụng tin quỏ trỡnh s dng tin in t Trong chng ny s...
 • 128
 • 205
 • 0

Nghiên cứu vấn đề an toàn thông tin trên hệ thống thanh toán bằng thẻ ATM

Nghiên cứu vấn đề an toàn thông tin trên hệ thống thanh toán bằng thẻ ATM
... Luận văn nghiên cứu lý thuyết an toàn thông tin, nhằm áp dụng xây dựng an toàn thông tin cho giao dịch thẻ ATM bao gồm: An toàn thông tin cho hệ thống chuyển mạch, hệ thống máy POS, ATM, hệ thống ... thước chi tiết thẻ ATM 22 Hình 2.3: Thông tin track1 thẻ ATM 28 Hình 2.4: Thông tin track2 thẻ ATM 35 Hình 2.5: Thông tin chung thẻ ATM 34 Hình 2.6: Quy định chuẩn vật lý thẻ ATM 35 IV 10 Hình ... hành thẻ Nhằm đảm bảo an toàn toán thẻ ngân hàng ngân hàng với Luận văn gồm có bốn chương: Các kiến thức tổng quan trình bày Chương 1, Chương nghiên cứu thẻ ATM, Chương Nghiên cứu giao dịch thẻ ATM, ...
 • 102
 • 234
 • 0

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống tính toán lưới

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống tính toán lưới
... truyền thông tính toán lưới sử dụng tường lửa mã nguồn mở Iptables KẾT LUẬN Luận văn hệ thống lại vấn đề nghiên cứu sau: - Hệ thống tính toán lưới - An toàn thông tin hệ thống tính toán lưới Luận ... Vấn đề an toàn thông tin Grid cài đặt với công nghệ ảo hóa mây hóa Stratuslab - Áp dụng hiểu biết, làm chủ an toàn thông tin lưới cho toán triển khai lưới Việt Nam  Đề tài khoa học công nghệ cấp ... lưới - An toàn thông tin hệ thống tính toán lưới Luận văn trình bàygiải pháp an toàn thông tin hệ thống tính toán lưới với hệ thống cấp chứng chỉ, xác thực, cấp quyền, ủy quyền dựa công cụ Globus...
 • 3
 • 58
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tửbao mat vao an toan thong tin trong thuong mai dien tunghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính ipnguyên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính ipnghiên cứu một số bài toán an toàn thông tin trong mạng riêng ảođánh giá tình hình bảo mật an toàn thông tin trong công ty tnhh tm amp dv cửu longgiải pháp bảo mật và an toàn thông tin của ngân hàngbảo mật và an toàn thông tintiểu luận các nhóm giải pháp bảo mật và an toàn thông tin tại vietinbankgiai ma an toan thong tintong quan ve van de bao mat va an toan thong tin tren mang internetnguy cơ mất an toàn thông tin trong giao dịch và thương mại điện tửphần 2 các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin cho hệ thanh toán tien mặt điện tửcác giao thức vể bảo mật và an toàn thông tinan toàn thông tin trong cơ sở dữ liệuGIẢI PHẪU SINH lý hệ TIẾT NIỆUGIẢI PHẪU – SINH lý hệ hô hấpTóm tắt luận văn đã sửa theo HĐBVÁo thun có hình đức giáo hoàng siêu saoTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Đời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Kỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuQuy trình cán nguội băng tônHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logistics