NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG TIẾNG THÁI

NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG TIẾNG THÁI ( DÂN TỘC THÁI VIỆT NAM )

NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG TIẾNG THÁI ( DÂN TỘC THÁI VIỆT NAM )
... nặng tiếng Việt( Không cần dùng dấu điệu) 4.4 Phụ âm d đứng cuối phụ âm đóng vai phụ âm t (trong tiếng Việt) Ví dụ: p}d pa (Pắt pa): Bắt cá bu d mi N (Bút min): Thiu thối VI d naM (Việt Nam ) #Jd ... 2.4 Loại nguyên âm (may) đứng sau từ ký tự; đứng từ có ký tự - May ca (a) : …a … - May cua (ua) Ví dụ: ba (Ba) baN (ban) : …> … Ví dụ: b> (Bua) b>N (bu«n) 2.5 Loại nguyên âm (may) đứng từ có ký ... âm (t ) TT Nguyên âm âm kép (may) Cách đọc Tương đương chữ Việt Ghi 11 .i may ki i, y Ở phụ âm (t ) 12 .I may ia, iê Ở phụ âm (t ) 13 .{ may căm ăm Ở phụ âm (t ) 14 .U may cư Ở phụ âm (tô)...
 • 20
 • 163
 • 0

NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG TIẾNG THÁI

NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG TIẾNG THÁI
... 7- Ngữ điệu Trong ngôn ngữ, nói đọc ngữ điệu giúp người nghe rõ hiểu rõ ý mà người nói cần diễn đạt .Tiếng Thái thuộc ngôn ngữ có điệu, có ngữ điệu không dàn trải mà sử dụng ngữ điệu, nên nói tiếng ... ngoài; xễnh xa: đồn đại; xạ: rổ Thái; xạk: thừa Thực tế vậy, số nhà ngôn ngữ Viện ngôn ngữ học Việt Nam lại không muốn thêm dấu Muốn dùng sáu tiếng Việt cho tiện dụng, phương án chữ Thái la tinh không ... đơn với hai thành phần chủ ngữ (kí hiệu C) vị ngữ (kí hiệu V) Trong tiếng Thái giống nhiều ngôn ngữ khác khu vực tiếng Việt, hai thành phần chủ ngữ thường đứng trước,vị ngữ đứng sau.Ví dụ : - ꪄꪮꪥ꫁...
 • 58
 • 552
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Môn: Ngôn ngữ học đại cương (General Linguistics)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Môn: Ngôn ngữ học đại cương (General Linguistics)
... cương + Cú pháp học tiếng Việt; + Ngôn ngữ học chức - Các giảng viên khác giảng môn học Bộ môn Lý luận ngôn ngữ Thông tin chung môn học - Tên môn học: Ngôn ngữ học Đại cương - Mã môn học: LIN 3001 ... Tự học - Địa Khoa/ môn phụ trách môn học: Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Mục tiêu chuẩn đầu môn học 3.1 Mục tiêu chung Sau học xong môn học ... pháp (Thành phần câu) 6.7 Ngôn ngữ học kỉ 19: Buổi giao thời ngữ học đại 6.8 Về Ngôn ngữ học Lịch sử 6.9 Ngôn ngữ học truyền thống Việt học Nội dung 7: Nhận diện Ngôn ngữ học Cấu trúc luận 7.1 Dẫn...
 • 14
 • 571
 • 7

ĐỀ CƯƠNG NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG
... thay Mối quan hệ ngữ đoạn mối quan hệ ngang xác định giá trị lâm thời yếu tố ngôn ngữ vị trí cụa thể ngôn ngữ, chức ngữ pháp đơn vị ngôn ngữ đảm nhiệm lời nói Như vậy, quan hệ ngữ pháp mối quan ... quan hệ ngữ pháp, phân chia, trình bày đặc điểm quan hệ ngữ pháp, tính tầng bậc, sơ đồ  Khái niệm Quan hệ ngữ pháp: Trong ngôn ngữ, đơn vị tổng hòa quan hệ với đơn vị khác Về phương diện ngữ pháp, ... đơn vị khác Về phương diện ngữ pháp, đơn vị ngôn ngữ thể mặt ngữ pháp, nhờ quan hệ : Quan hệ ngang, kết hợp với liên tương; Quan hệ dọc, tuyến tính (ngữ đoạn) Trong quan hệ nói trên, quan hệ liên...
 • 5
 • 546
 • 4

Những vấn đề cấu tạo từ tiếng thái lan hiện đại luận án PTS ngôn ngữ học

Những vấn đề cấu tạo từ tiếng thái lan hiện đại luận án PTS ngôn ngữ học
... vè ngữ nghĩa vầ ngữ phap liên quan tới ch# CÄT tẹo tử Đổ «V phát triến ngữ nghĩa cùa từ ý Щ pháp cùa tư* M gứ nghĩa, vấn đe quan trọng đoi TỚI cấu X ị tư tieng Thái lan* Dối với tiềng Thái lan ... giải vần đề V# cap tẹo tit tiếng Thái lan Cong trinh dya vào mọt khoi lư^ng ngữ liêu can đù cho Tiệc chứng minh, miên tà, khái qt те BÃt lý luận quy*tể cấu tẹo tử» Tiếng Thai lan ngơn ngữ thuộc ... hình thái tiIn« Thái «I1 Phài xuất phát từ nghĩa Ta láy lAm Bơ đe ‘tì.ii thực chat M M I I M T * « riìi cÁc Tấn đề cấu t^o tử tiếng Thái lan* 2- lét tiềmg Thai lan mọt Bặt đoi lập TỚI lo*i n*Ơn ngữ...
 • 213
 • 67
 • 0

Dạy học tiếng anh chuyên ngành kết hợp với phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác cho các sinh viên ngành ngôn ngữ học ở trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội

Dạy học tiếng anh chuyên ngành kết hợp với phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác cho các sinh viên ngành ngôn ngữ học ở trường đại học khoa học xã hội và nhân văn  đại học quốc gia hà nội
... skills by "A collection of teaching materials on linguistics studies” (Tập giảng tiếng Anh chuyên ngành ngôn ngữ học) in Department of Linguistics and Vietnamese Studies at USSH - VNU First of ... material, "A collection of teaching materials on linguistics studies” (Tập giảng tiếng Anh chuyên ngành ngôn ngữ học) , it is designed for the third year students of linguistics 25 It is a collection ... texts in "A collection of teaching materials on linguistics studies” (Tập giảng tiếng Anh chuyên ngành ngôn ngữ học) , the teachers and the students shared the same point of view of the difficulty...
 • 72
 • 1,382
 • 0

Báo cáo " Ngôn ngữ học, tiếng việt và văn hóa việt nam trong dạy- học, nghiên cứu đối chiếu với các ngoại ngữ ở trường đại học ngoại ngữ-đại học quốc gia hà nội " potx

Báo cáo
... Ngôn ngữ học, tiếng Việt Văn hóa Việt Nam dạy -học, nghiên cứu đối chiếu với 57 I Đối chiếu dạy -học tiếng bậc cử nhân ngoại ngữ trình học tập ngoại ngữ năm Đối với Dẫn luận ngôn ngữ học Đối với ... Trờng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Nội quyền lợi học ngoại ngữ nghiên Khẳng định vai trò trung tâm Việt ngữ học văn hoá Việt Nam nghiên cứu đối chiếu ngữ - ngoại ngữ Việt Nam cứu khó ... Số 3, 2005 Ngôn ngữ học, tiếng Việt Văn hóa Việt Nam dạy -học, nghiên cứu đối chiếu với 65 Bảng Đối chiếu tiếng Nga với tiếng Việt Phân môn Ngữ âm Ngữ pháp Từ vựngngữ nghĩa Đề tài đối chiếu Một...
 • 12
 • 480
 • 0

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - Bài 6: Tổng quan về ngôn ngữ C pdf

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - Bài 6: Tổng quan về ngôn ngữ C pdf
... ngôn ngữ C: ANSI C hay C chuẩn hay C8 9 6.1 Lịch sử phát triển • C c phiên ngôn ngữ C – ANSI C: C chuẩn (1989) – C c phiên kh c thƣờng bổ sung thêm thƣ viện ANSI C • Hiện c nhiều phiên ngôn ngữ ... ngữ C kh c nhau, gắn liền với chƣơng trình dịch c thể ngôn ngữ C – Turbo C+ + Borland C+ + Borland Inc – MSC VC Microsoft Corp – GCC GNU project… Nội dung 6.1 Lịch sử phát triển 6.2 C c phần tử ngôn ... C – 26 chữ hoa:A B C X Y Z – 26 chữ thƣờng:a b c … x y z – 10 chữ số: – C c kí hiệu toán h c: + - * / = < > – C c dấu ngăn c ch: ; , : space tab – C c dấu ngo c: ( ) [ ] { } – C c kí hiệu đặc...
 • 25
 • 294
 • 0

Tin học đại cương - Phần 2 Ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL - Chương 7 pps

Tin học đại cương - Phần 2 Ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL - Chương 7 pps
... write(chr( 177 )); end; gotoxy( 17, 5); textcolor(red); write('Do-D, Re-R, Mi-M, Fa-F, Son-S, La-L, Xi-X, Do2-Z'); gotoxy(33,6); write(' Re2-W, Mi2-T '); gotoxy (22 ,7) ; textcolor(blue); writeln(' P->Ngat ... CGAC1 CGAC2 CGAC3 CGACHi EGALO EGAHi IBM8514L O IBM8514Hi VGALO VGAMed VGAHi ð phân gi i Mode ñ ho Giá tr 1 320 x200 320 x200 320 x200 320 x200 640x200 640x200 640x350 640x480, 25 6 màu 1 024 x768, 25 6 màu ... Procedure son2; Begin nt( 677 ); End; Procedure la2; Begin nt (7 12) ; End; Procedure si2; Begin nt (75 5); End; Procedure Langtoi; Begin 1 87 Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Tin h c ñ i cương ...
 • 14
 • 219
 • 1

Tin học đại cương - Phần 2 Ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL - Chương 6 ppt

Tin học đại cương - Phần 2 Ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL - Chương 6 ppt
... nhap'); Writeln('| Ten hang' :20 ,'| Ngay nhap': 12, '| So luong': 12, '| Don gia': 12, '| Tien': 12 ); for i:= to n with bang[i] Writeln(ten :20 , ngay: 12, sl: 12: 2, gia: 12: 2, tien: 12: 2); writeln; writeln('Tong ... integer; 166 Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Tin h c ñ i cương - 166 trang: longint; tacgia: string [25 ]; end; Var i,n : integer; f: file of tin; nhap: tin; Begin ... hàng, 163 Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Tin h c ñ i cương - 163 ngày nh p, s lư ng, ñơn giá, ti n c a t t c m t hàng ñã nh p Sau in t ng s ti n ñã nh p Chương trình...
 • 15
 • 237
 • 1

Tin học đại cương - Phần 2 Ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL - Chương 5 doc

Tin học đại cương - Phần 2 Ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL - Chương 5 doc
... t p chương Vi t chương trình tính t h p ch p m c a n ph n t : Cmn Chương trình vi t có chương trình Vi t chương trình tính Pn(x)=( ( ( an*x+an-1 )*x+an -2 )*x+ +a1)*x+a0 Chương trình chương ... CN =2, TR =3 ' Chương trình vi t có s d ng chương trình Cho hai s nguyên x1 x2, l p chương trình nh p x1 x2 t bàn phím, s d ng tính ñ quy c a chương trình ñ tìm c s chung l n nh t c a x1 x2 161 ... báo ñ u chương trình Bi n c c b ñư c c p phát b nh chương trình ñư c g i t i b xoá kh i chương trình Bi n c c b ch ñư c dùng chương trình Bi n toàn c c bi n c c b có th trùng tên chương trình v...
 • 6
 • 235
 • 1

Tin học đại cương - Phần 2 Ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL - Chương 4 docx

Tin học đại cương - Phần 2 Ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL - Chương 4 docx
... integer; A[1,1]:= 1; A[1 ,2] :=3*A[1,1]; Readln(A [2, 1]); 145 Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Tin h c ñ i cương - 145 Writeln(A[1 ,2] ); 1.7 Các chương trình dùng m ng chi ... hàm cho giá tr St:=' 123 45 abc'; 149 Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Tin h c ñ i cương - 149 s1:=' 345 '; s2:='35ab'; Pos(s1,St) cho giá tr Pos(s2,St) cho giá tr g Th ... ph i, Ch ng h n s1=’ 123 ’ s2=’abc’ xâu m i xây d ng s3=’1a2b3c’, s4=’a1b2c3’ 150 Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Tin h c ñ i cương - 150 Chương trình: Program Ghep_xen_ke_xau_ki_tu;...
 • 15
 • 268
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề ngoại ngữbáo cáo chuyên đề môn ngữ văn thcschuyên đề dạy tập đọc lớp 2chuyên đề môn ngữ văn 9chuyên đề môn ngữ văn 7chuyên đề môn ngữ văn thcschuyên đề môn ngữ văn lớp 6kế hoạch chuyên đề môn ngữ văn thcschuyên đề môn ngữ văn lớp 9câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kĩ năng đọc hiểuchuyen de dao nguchuyen de huong dan doc dien cam van ban tru tinhchuyen de thanh ngu tieng viet lop 4ke chuyen de nghe da doc lop 5 trang 79báo cáo chuyên đề môn ngữ văn 8Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả