QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA VỀ PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN QUỐC GIA

QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA VỀ PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN QUỐC GIA

QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA VỀ PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN QUỐC GIA
... Khái quát quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước ta phát triển cảng biển giai đoạn 2006 -2014…………………………………………………47 2.4 Mục tiêu, quan điểm, định hướng Đảng Nhà nước ta phát triển cảng biển …………………………………………………………………51 ... phát triển cảng biển Chương 2: Quan điểm, chủ trương Đảng, Nhà nước ta phát triển cảng biển Chương 3: Nhận xét, học kinh nghiệm Kết đạt đề tài - Phân tích, luận giải quan điểm, tư tưởng đạo Đảng, ... ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA VỀ PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN 2.1 Thực trạng hệ thống cảng biển Việt Nam 2.1.1 Thực trạng nhóm cảng biển Việt Nam Hiện nay, hệ thống cảng biển Việt Nam gồm 44 cảng...
 • 72
 • 501
 • 0

Quan điểm chủ trương của Đảng về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kì hội nhập

Quan điểm chủ trương của Đảng về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kì hội nhập
... 2) Quan điểm chủ trương Đảng vấn đề giữ gìn sắc văn hóa dân tộc thời hội nhập Trên sở nhận thức rõ tầm quan trọng sắc văn hóa dân tộc thực trang tình hình nay, Đảng nhà nước ta có chủ trương ... dân tộc giới có văn hóa riêng Khi tất mất, văn hóa lại, để phân biệt dân tộc với dân tộc Vì vậy, đánh sắc văn hóa dân tộc mình, có khác người nước ? Việc giữ vững văn hóa dân tộc thể ngã dân tộc, ... kịp thời nhằm giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập Điều thể rõ qua Nghị hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII Đảng đưa quan điểm đạo sau: Văn hóa tảng tinh thần xã hội, ...
 • 6
 • 4,079
 • 55

QUAN ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA THỜI KỲ MỚI VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

QUAN ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA THỜI KỲ MỚI VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM
... hiệu I .Quan điểm, chủ trương Đảng xây dựng văn hóa thời kỳ đổi mới: _ Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội hội nhập quốc tế” Văn hóa có ... cộng sản Việt Nam quang vinh sáng suốt nhận thức đưa quan điểm chủ trương xây dựng văn hóa thời kỳ cách đắn kịp thời, đưa đất nước tiến theo phát triển đường lên XHCN, hòa nhập kinh tế toàn cầu ... văn hóa để thực “ diễn biến hòa bình” _Ngay từ sớm, Hồ chủ tịch quan tâm đến văn hóa, thấy rõ vai trò, vị trí văn hóa đời sống xã hội Người đưa năm điểm lớn định hướng cho việc xây dựng văn hóa...
 • 7
 • 1,852
 • 3

chủ trương của đảng nhà nước về ngoại giao văn hóa từ 1986 den nam 2011

chủ trương của đảng nhà nước về ngoại giao văn hóa từ 1986 den nam 2011
... niệm ngoại giao, quan đại diện ngoại giao, thư tín ngoại giao, tiếp xúc ngoại giao, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá, đàm phán ngoại giao, văn kiện ngoại giao, lễ tân ngoại giao nước ... đoạn từ 1986 2011 Qua làm rõ thay đổi trình nhận thức Đảng lĩnh vực ngoại giao văn hóa vai trò ngoại giao văn hóa nghiệp CNH – HĐH đất nước - Khái quát hoạt động ngoại giao văn hóa Đảng Nhà nước, ... tố ngoại giao văn hóa Vì vậy, để định hình khái niệm ngoại giao văn hóa cần tìm hiểu khái niệm văn hóa, ngoại giao, khái niệm khác có liên quan 1.1 Văn hóa giao lƣu văn hóa văn hóa đối ngoại...
 • 122
 • 269
 • 1

Quan điểm, chính sách của đảng, nhà nước về đô thị hoá và tái định cư

Quan điểm, chính sách của đảng, nhà nước về đô thị hoá và tái định cư
... năm tới 1.3 QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ HOÁ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 1.3.1 Quan điểm đô thị hoá Đô thị hoá trình mở rộng đô thị, biến nông thôn thành thành thị tạo môi trường sống theo ... Trung nước Nghị nói Bộ Chính trị thực sự định hướng chiến lược cho Đà Nẵng phát triển mạnh tương lai không xa 1.3.2 .Quan điểm, sách Đảng Nhà nước tái định Quan điểm, sách Đảng Nhà nước TĐC ... di chuyển, ổn định đời sống sản xuất nơi TĐC Từ năm 1998 đến nghị định Chính phủ bổ sung thêm chương chính sách hỗ trợ” tái định Về sách hỗ trợ, nghị định, Chính phủ có quy định cụ thể mức...
 • 24
 • 161
 • 1

Quan điểm chủ trương của đảng về phát triển nông nghiệp nông thôn

Quan điểm chủ trương của đảng về phát triển nông nghiệp nông thôn
... sách phát triển nông nghiệp 2.3.2.4 Thị trường nước CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 3.1 QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC 3.2 QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG ... tailieu.vn › Nông - Lâm - Ngư › Nông nghiệp MỤC LỤC: LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 1.1 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1.2 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN ... dân, nông nghiệp nông thôn lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu khâu đột phá Những quan điểm đây, phản ánh nhận thức mới, bước phát triển tư lãnh đạo Đảng trình phát triển nông nghiệp, nông thôn...
 • 44
 • 270
 • 0

Yêu cầu khách quanchủ trương của Đảng về phát triển Khoa học và Công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá

Yêu cầu khách quan và chủ trương của Đảng về phát triển Khoa học và Công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá
... triển 1.1.2 Yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Phát triển KH&CN xu khách quan, đáp ứng đòi hỏi thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, thực thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH ... xã hội có nhu cầu kỹ thuật nhu cầu thúc đẩy khoa học tiến lên Qua ta thấy mối quan hệ chặt chẽ KH&CN phát triển KT_XH Khoa học, kỹ thuật công nghệ phát triển động lực, sở để phát triển KT_XH, ... dụng thành tựu cách mạng khoa học công nghệ đại vào sản xuất đời sống; có dựa vào phát triển khoa học tiên tiến, bao gồm khoa học xã hội, KHTN, khoa học kỹ thuật công nghệ Chúng ta đủ sức nghiên...
 • 31
 • 396
 • 2

YÊU CẦU KHÁCH QUANCHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG

YÊU CẦU KHÁCH QUAN VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG
... cách khách quan, toàn diện Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ đảng viên công tác phát triển đảng viên trước năm 1996 sở để Đảng xác định quan điểm, chủ trương xây dựng đội ngũ đảng viên công tác đảng ... Đảng gồm đảng viên mà tổ chức nên Mọi công việc Đảng điều đảng viên làm Mọi nghị Đảng đảng viên chấp hành Mọi sách Đảng đảng viên mà thấu đến quần chúng Mọi hiệu, kế hoạch Đảng điều đảng viên ... động kết nạp vào Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày thành lập luôn đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ đảng viên Đảng coi vấn đề đảng viên vấn đề chủ yếu công tác xây dựng Đảng Năng lực...
 • 26
 • 233
 • 0

TÌNH HÌNH CÔNG GIÁO VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ 1991 ĐẾN 2001

TÌNH HÌNH CÔNG GIÁO VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ 1991 ĐẾN 2001
... Công giáo nói riêng Đảng tỉnh 1.2.2 Chủ trương đạo Đảng tỉnh vận động đồng bào Công giáo nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc từ 1991 đến 2001 Xuất phát từ quan điểm, chủ trương Đảng, sách Nhà nước công ... Các chức sắc toàn thể đồng bào giáo dân góp phần không nhỏ vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Nhận thức rõ công tác vận động đồng bào Công giáo phận quan trọng công tác vận động quần chúng nói ... nước gây nên hậu khó khắc phục 1.2 Chủ trương đạo Đảng tỉnh Đồng Nai vận động đồng bào Công giáo từ 1991 đến 2001 1.2.1 Quan điểm Đảng công tác tôn giáo Tôn giáo thực thể khách quan xã hội, gắn...
 • 24
 • 526
 • 0

Vấn đề 8: Nội dung Cương lĩnh dân tộc của Lênin và đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta ngày nay. pptx

Vấn đề 8: Nội dung Cương lĩnh dân tộc của Lênin và đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta ngày nay. pptx
... giới việc gỉai vấn đề dân tộc, Lênin đưa Cương lĩnh Dân tộc với vấn đề bao gồm : - Một dân tộc hoàn toàn bình đẳng: Quyền bình đẳng dân tộc quyền thiêng liêng, không phân biệt dân tộc đông người ... số nước phải trả giá đắt Song số nước XHCN, quan điểm Lênin vấn đề dân tộc phục hồi phát triển Vấn đề dân tộc thời kỳ độ lên CNXH nước ta Trên quan điểm chủ nghĩa Mác -Lênin, đặc biệt vận dụng Cương ... hội cũ, xây dựng xã hội thực sách dân tộc phù hợp với cương lĩnh Lênin nêu Sự vận dụng cương lĩnh Lênin nước XHCN trước tạo nên nhiều thành tựu việc giải vấn đề dân tộc Tình trạng người bóc lột...
 • 5
 • 3,655
 • 24

MỘT số NGUYÊN tắc TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH đối với VÙNG dân tộc, MIỀN núi của ĐẢNG, NHÀ nước TA HIỆN NAY

MỘT số NGUYÊN tắc TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH đối với VÙNG dân tộc, MIỀN núi của ĐẢNG, NHÀ nước TA HIỆN NAY
... 5, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 nêu rõ: Nhà nước CHXHCN Việt Nam, Nhà nước thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam Nhà nước thực sách bình đẳng, đoàn kết tương trợ dân tộc, nghiêm ... khai thực tất lĩnh vực đời sống xã hội b, Ba nguyên tắc chi phối, định hệ thống sách dân tộc: Ngay từ Đảng ta đời, nguyên tắc sách dân tộc hình thành ngày hoàn thiện Trong thời kỳ đổi mới, nguyên ... 1992: Nước CHXHCN Việt nam nhà nước thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam Nhà nước thực sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ dân tộc, nghiêm cấm hành vi kỳ thi, chia rẽ dân tộc Các dân tộc...
 • 14
 • 331
 • 0

Tôn giáo là gì tình hình tôn giáo của đảng, nhà nước ta hiện nay ra sao

Tôn giáo là gì tình hình tôn giáo của đảng, nhà nước ta hiện nay ra sao
... tôn giáo Đồng bào tôn giáo phận khối đại đoàn kết toàn dân tộc Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp tôn giáo Động viên, giúp đỡ đồng bào theo đạo chức sắc tôn giáo Làm tốt công tác tôn giáo ... chuyên trách làm công tác tôn giáo lực lượng tham mưu nòng cốt Tổ chức máy làm công tác tôn giáo cần củng cố, kiện toàn, địa bàn trọng điểm có đông đồng bào tôn giáo Công tác tôn giáo thực chất ... không chịu huy nước • Quan điểm Đảng, nhà nước ta bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội: • Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị đặt lãnh đạo Đảng, quản lí Nhà nước, nhân dân làm chủ, công...
 • 34
 • 100
 • 0

Nội dung cương lĩnh dân tộc của lênin và đường lối, chính sách dân tộc của đảng, nhà nước ta ngày nay

Nội dung cương lĩnh dân tộc của lênin và đường lối, chính sách dân tộc của đảng, nhà nước ta ngày nay
... dân tộc dựa tổng kết kinh nghiệm phong trào cách mạng giới việc gỉai vấn đề dân tộc, Lênin đưa Cương lĩnh Dân tộc với vấn đề bao gồm : - Một dân tộc hoàn toàn bình đẳng: Quyền bình đẳng dân tộc ... hội cũ, xây dựng xã hội thực sách dân tộc phù hợp với cương lĩnh Lênin nêu Sự vận dụng cương lĩnh Lênin nước XHCN trước tạo nên nhiều thành tựu việc giải vấn đề dân tộc Tình trạng người bóc lột ... lịch sử , văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán dân tộc Chính sách dân tộc Đảng Nhà nước ta thể tập trung số nội dung, nhiệm vụ chủ yếu như: Có sách phát triển kinh tế hàng hóa nhằm khắc phục...
 • 7
 • 463
 • 0

Quan điểm toàn diện của triết học với vấn đề phát triển bền vững ngành du lịch trên địa bàn thành phố đà nẵng hiện nay

Quan điểm toàn diện của triết học với vấn đề phát triển bền vững ngành du lịch trên địa bàn thành phố đà nẵng hiện nay
... tiêu phát tri n ngành Du l ch là: “Xây d ng ngành Du l ch tr thành ngành kinh t mũi nh n c a thành ph , g n phát tri n du l ch v i vi c gi gìn phát huy b n s c văn hoá dân t c; t o thúc y phát ... b n trên, phát tri n du l ch b n v ng c n tuân th 10 nguyên t c nh ng nguyên t c c n c tri n khai toàn b lĩnh v c phát tri n du l ch 1.3 M I QUAN H GI A QUAN I M TOÀN DI N VÀ PHÁT TRI N DU L ... Thành ph tr thành m t ô th ki u m u, m t Thành ph s ng, Thành ph môi trư ng V i vi c xác nh, du l ch ngành kinh t mũi nh n, ngành Du l ch c a Thành ph ang t ng bư c phát tri n theo hư ng tr thành...
 • 26
 • 346
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điểm chủ trương của đảng nhà nước về công tác tdtt và gdtc trong những năm đổi mớiđiểm chủ trương của đảng nhà nước và bộ giáo dục và đào tạo về dạy học hai buổi ngàytư tưởng hồ chí minh quan điểm chính sách của đảng nhà nước ta bàn về địa vị người phụ nữ trong gia đìnhquan diem chu truong cua dang ve giai quyet cac van de xa hoiquan điểm của đảng nhà nước ta về tôn giáoquan điểm của đảng nhà nước ta về biển đôngquan điểm chủ trương của đảng về biển đôngchủ trương của đảng nhà nước về biển đôngquan điểm chủ trương của đảng về văn hóaquan điểm chủ trương của đảng về xây dựng phát triển vhquan điểm chủ trương của đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh trong tình hình mớiquan điểm chủ trương của đảng về an ninh quốc gia trong tình hình mớimột số quan điểm chỉ đạo của đảng nhà nướclà trong vận dụng quan điểm chủ trương của đảng về đào tạo bồi dưỡng cán bộ vào thực tiễn địa phương còn thiếu các biện pháp cụ thể toàn diệnchủ chương của đảng và nhà nước ta về phát triển công nghiệp nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá hiện nayĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học