Cách sử dụng giới từ IN, ON trong cụm từ

Cách sử dụng giới từ IN và ON pdf

Cách sử dụng giới từ IN và ON pdf
... In the begining/ end = at first/ last = đầu/ rốt In the way = đỗ ngang lối, chắn lối Once in a while = đôi khi, In no time at all = nháy mắt, thoáng In the mean time = meanwhile = lúc In the ... điểm)= In the army/ airforce/ navy In + the + STT + row = hàng thứ In the event that = trường hợp mà In case = để phòng khi, Get/ be in touch/ contact with Sb = liên lạc, tiếp xúc với · On = bề ... với · On = bề mặt: On + thứ tuần/ ngày tháng On + a/the + phương tiện giao thông = chuyến/ lên chuyến On + phố = địa (như B.E : in + phố) On the + STT + floor = tầng thứ On time = vừa (bất...
 • 5
 • 233
 • 3

cách sử dụng giới từ in, on, at

cách sử dụng giới từ in, on, at
... At sử dụng với mốc thời gian rõ ràng đó: At 10 p.m half past six o’clock noon/night … On sử dụng đề cập đến ngày cụ thể lịch: On March 5th Christmas … Lưu ý in the morning/afternoon/evening at ... line a row a queue … At sử dụng đề cập đến địa điểm: At the cinema the bus stop the end of the street vị trí trang giấy: At the top/bottom of the page vị trí nhóm người: At the back of the class ... these locations Về thời gian: Chúng ta sử dụng in nói tháng, năm quãng thời gian Ví dụ: In March 1997 the twenties (trong năm 20) the 21st century the morning/afternoon/evening … Chúng ta sử dụng...
 • 6
 • 642
 • 6

TỪ LOẠI VÀ CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

TỪ LOẠI VÀ CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH
... ngờ Các từ loại không can thiệp vào cú pháp câu Ex: Hello! Oh! Ah! Có điều quan trọng mà người học tiếng Anh cần biết cách xếp loại vào chức ngữ pháp mà từ đảm nhiệm câu Vì thế, có nhiều từ đảm ... light meal Vào cuối đợt ăn chay dài ba ngày anh ta, dùng bữa ăn thật nhẹ Trong câu (1) fast tính từ (adjective) Trong câu (2) fast trạng từ (adverb) Trong câu (3) fast động từ (verb) Trong câu ... He ran quickly I saw him yesterday It is very large Giới từ (Prepositions): Là từ thường dùng với danh từ đại từ hay mối tương quan từ với từ khác, thường nhằm diễn tả mối tương quan hoàn cảnh,...
 • 6
 • 3,873
 • 151

Cách sử dụng giới từ trong tiếng anh

Cách sử dụng giới từ trong tiếng anh
... Economics At + tên hoạt động qui tụ thành nhóm: at a party/ lecture • Một số thành ngữ dùng với giới từ On the beach: bờ biển Along the beach: dọc theo bờ biển In place of = Instead of: thay cho, ... morning/ afternoon/ evening In the past/future = trước kia, khứ/ tương lai In future = from now on = từ trở In the begining/ end = at first/ last = đầu/ rốt In the way = đỗ ngang lối, chắn lối Once ... tên ngày lễ : at Christmas, at Thanks Giving Nhưng on + tên ngày lễ + day = on Christmas day Trong dạng informal E., on trước thứ tuần bị lược bỏ: She is going to see her boss (on) Sun morning...
 • 8
 • 1,400
 • 72

Cách sử dụng giới từ trong tiếng anh

Cách sử dụng giới từ trong tiếng anh
... nên gặp : 3)Bị tiếng Việt ảnh hưởng polite (lịch ) liền dùng with ( với ) : => sai ( phải dùng to ) Hình thức giới từ tiếng anh - học tiếng anh 1 )Giới từ đơn ( simple Là giới từ có chữ : in, ... sai lầm thường gặp sử dụng giới từ tiếng anh Ví dụ : Trước ta gặp : worry about : lo lắng 1)Suy luận từ cách dùng Lần sau gặp chữ : disscuss _ ( thảo gặp trước : luận ) ta suy từ câu mà điền about ... bạn sách có liên hệ đến việc học ) 6) Giới từ trá hình: Đây nhóm giới từ ẩn At o'clock ( o' = of ): Lúc hình thức khác: Các loại giới từ thường gặp tiếng anh -At : vào lúc ( thường với ) -On :...
 • 8
 • 237
 • 0

cach su dung gioi tu

cach su dung gioi tu
... hi vọng off and on: dai dẳng, tái hồi all of a sudden= suddenly = nhiên for good = forever: vĩnh viễn, mãi OTHER DOCUMENTS AT WEBSITE : http://phantu2010.violet.vn ... into another car) On the way to: đường đến >< telephone =" gọi" phone =" nhà" whole=" nói" hand =" tuy" n=" however" hand =" một" hand =" mặt" sale =" for" sale =" có" foot =" đi"> • At = At + số ... để phòng khi, Get/ be in touch/ contact with Sb = liên lạc, tiếp xúc với • On = bề mặt: On + thứ tu n/ ngày tháng On + a/the + phương tiện giao thông = chuyến/ lên chuyến On + phố = địa (như...
 • 3
 • 394
 • 15

cách sử dụng giới từ

cách sử dụng giới từ
... Economics At + tên hoạt động qui tụ thành nhóm: at a party/ lecture Một số thành ngữ dùng với giới từ On the beach: bờ biển Along the beach: dọc theo bờ biển In place of = Instead of: thay cho,...
 • 4
 • 273
 • 8

Cach su dung gioi tu

Cach su dung gioi tu
... Legal & General Insurence At + tên riêng nơi trường sở khu vực đại học: She is studying at the London school of Economics At + tên hoạt động qui tụ thành nhóm: at a party/ lecture • Một số thành ... ngày lễ + day = on Christmas day Trong dạng informal E., on trước thứ tu n bị lược bỏ: She is going to see her boss (on) Sun morning At/in/on thường không dùng thành ngữ thời gian có mặt: next, ... Hoping to + V = Hoping that + sentence = với hi vọng off and on: dai dẳng, tái hồi all of a sudden= suddenly = nhiên for good = forever: vĩnh viễn, mãi ...
 • 3
 • 270
 • 1

Giáo trình Toefl - Cách sử dụng giới từ

Giáo trình Toefl - Cách sử dụng giới từ
... từ, động từ tính từ với giới từ Rất nhiều danh từ, động từ, tính từ kèm với giới từ định Tuy nhiên, có nhiều ngoại lệ Sau liệt kê số danh từ, động từ, tính từ mà chúng thường xuyên diện với giới ... speaks too fast At present/ the moment = now + thời tiếp diễn Lưu ý: giới từ tương đương với presently phải cNn thận sử dụng phó từ vị trí khác mang nghĩa khác Sentence + presently : N gay tức thì, ... for ever : vĩnh viễn, mãi Ví dụ: Helen is leaving Chicago for good 55 Ngữ động từ Đó động từ kết hợp với 1,2 giới từ Khi kết hợp dạng vậy, ngữ nghĩa chúng thay đổi hẳn so với nghĩa ban đầu To...
 • 8
 • 457
 • 3

Tài liệu Cách sử dụng giới từ pptx

Tài liệu Cách sử dụng giới từ pptx
... Economics At + tên hoạt động qui tụ thành nhóm: at a party/ lecture • Một số thành ngữ dùng với giới từ On the beach: bờ biển Along the beach: dọc theo bờ biển In place of = Instead of: thay cho,...
 • 3
 • 379
 • 3

Tài liệu Cách sử dụng giới từ Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp ppt

Tài liệu Cách sử dụng giới từ Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp ppt
...       Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp gián tiếp 44 Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp gián tiếp Có hai cách sử dụng tân ngữ ngoại động từ mà ý nghĩa câu không thay đổi Tân ngữ gián tiếp (indirect ... object) tân ngữ đồ vật người mà hành động xảy (hoặc dành cho) đồ vật người Tân ngữ trực tiếp (direct object) người vật nhận tác động hành động Tân ngữ gián tiếp đứng sau tân ngữ trực tiếp, ngăn cách ... giới từ đứng trước tân ngữ trực tiếp (mà giới từ) Giới từ thường dùng for to Ví dụ: I gave the book to Jim The book tân ngữ trực tiếp hành động hành động cầm lấy sách tay hành động thứ hai (gián...
 • 6
 • 539
 • 2

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ potx

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ potx
... tiếng Anh, người ta đặt quy luật phép dùng giới từ mang tính cố định cho giới từ - giới từ, với từ loại khác tạo nghĩa khác Vậy nên học thuộc gặp phải học từ lúc ban đầu Ví dụ: depend on wait for ... Các loại giới từ tiếng Anh Các giới từ tiếng Anh phân thành loại sau: 3.1 Giới từ Thời gian after during since at for throughout before from foreward behind in until by on within 3.2 Giới từ Địa ... 3.3 Giới từ Lý do, nguyên nhân at on for over from through of with 3.4 Giới từ Mục đích after on at to for 3.5 Giới từ thường: after by on against for to among from with between of Vị trí giới từ...
 • 6
 • 319
 • 1

Cách sử dụng giới từ potx

Cách sử dụng giới từ potx
... =" at" times =" đôi" first =" thoạt">< last =" cuối" day =" on"> • Một số thành ngữ dùng với giới từ On the beach: bờ biển Along the beach: dọc theo bờ biển In place of = Instead of: thay cho,...
 • 3
 • 188
 • 0

Cách sử dụng giới từ ppt

Cách sử dụng giới từ ppt
... đọc liền không tách rời từ (/ma:k k ٨p/*) Tuy nhiên, điều dễ, từ tận nguyên âm không phát âm, ví dụ: "leave (it)" đọc /li:v vit/; "Middle (East)", /midl li:st/, Hoặc cụm từ viết tắt, ví dụ "LA" ... thoạt">< last =" cuối" day =" on">=" thoạt">< last =" cuối" day =" on">Một số thành ngữ dùng với giới từ On the beach: bờ biển Along the beach: dọc theo bờ biển In place of = Instead of: thay cho, ... chuyển phụ âm sang phụ âm không gió tương ứng Ví dụ "laugh" phát âm /f/ tận cùng, bạn dùng cụm từ, ví dụ "laugh at someone", bạn phải chuyển âm /f/ thành /v/ đọc /la:v væt/ 2.2 Nguyên âm đứng...
 • 3
 • 217
 • 0

Xem thêm