Nghiên cứu tính đồng nhất và phân dị tướng đá cổ địa lý của trầm tích oligocen, miocen khu vực lô 123 và 124 bể phú khánh

Nghiên cứu tính đồng nhất phân dị tướng đá cổ địa của trầm tích oligocen, miocen khu vực 123 124 bể phú khánh

Nghiên cứu tính đồng nhất và phân dị tướng đá cổ địa lý của trầm tích oligocen, miocen khu vực lô 123 và 124 bể phú khánh
... đề: Nghiên cứu tính đồng phân dị tướng đá cổ địa trầm tích Oligocen, Miocen khu vực 123 124 bể Phú Khánh Mục tiêu - Nghiên cứu mối quan hệ địa tầng phân tập cộng sinh tƣớng khu vực 123 ... động địa động lực sở tài liệu địa chấn để đánh giá tính đồng hay phân dị trầm tích khu vực 123 124 bể Phú Khánh Cơ sở tài liệu - mặt cắt địa chấn qua khu vực 123 124 toàn khu vực bể Phú Khánh ... -TRẦN VĂN SƠN NGHIÊN CỨU TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ PHÂN DỊ TƢỚNG ĐÁ CỔ ĐỊA LÝ CỦA TRẦM TÍCH OLIGOCEN, MIOCEN KHU VỰC LÔ 123 124 BỂ PHÚ KHÁNH Chuyên ngành: Địa chất học Mã số: 60440201...
 • 80
 • 60
 • 0

Nghiên cứu tính đồng nhất phân dị tướng đá cổ địa của trầm tích oligocen, miocen khu vực 123 124 bể phú khánh

Nghiên cứu tính đồng nhất và phân dị tướng đá cổ địa lý của trầm tích oligocen, miocen khu vực lô 123 và 124 bể phú khánh
... -TRẦN VĂN SƠN NGHIÊN CỨU TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ PHÂN DỊ TƢỚNG ĐÁ CỔ ĐỊA LÝ CỦA TRẦM TÍCH OLIGOCEN, MIOCEN KHU VỰC LÔ 123 124 BỂ PHÚ KHÁNH Chuyên ngành: Địa chất học Mã số: 60440201 ... Do kết nghiên cứu chủ yếu dựa sở phân tích chi tiết lát cắt địa chấn để nghiên cứu tính đồng phân dị tƣớng đá cổ địa trầm tích Oligocen, Miocen khu vực 123 124 bể Kết nghiên cứu luận văn ... vụ - Phân tích địa chấn - địa tầng nhằm phân chia địa tầng trầm tích Oligocen Miocen khu vực 123 124 bể Phú Khánh - Phân tích tƣớng sở tƣớng địa chấn trầm tích luận - Phân tích địa tầng phân...
 • 12
 • 45
 • 0

Địa tầng phân tập trầm tích Oligocen-Miocen khu vực 102-103 khu vực Đông Bắc bể sông Hồng

Địa tầng phân tập trầm tích Oligocen-Miocen khu vực lô 102-103 khu vực Đông Bắc bể sông Hồng
... THẢO ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP TRẦM TÍCH OLIGOCEN - MIOCEN ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP TRẦM TÍCH OLIGOCEN - MIOCEN KHU VỰC LÔ 102 – 103 KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỂ SÔNG HỒNG KHU VỰC LÔ 102 – 103 KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỂ SÔNG HỒNG ... chia thành 22 lô, từ 101 đến 121 102 – 10 3khu vực Đông Bắc bể sông Hồng phận bể sông Hồng có hoạt động yếu tố nội, ngoại sinh: đới đứt gãy sông Hồng, vận chuyển lắng đọng trầm tích thay ... cứu Địa tầng phân tập nội dung quan trọng phân tích bồn .Địa tầng phân tập thực phát triển sở quan điểm địa chấn địa tầng thay đổi toàn cầu mực nước biển Tuy nhiên, phương pháp địa tầng phân tập...
 • 77
 • 159
 • 0

Tiến hóa trầm tích oligocen miocen khu vực phía bắc bể sông hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo triển vọng dầu khí liên quan

Tiến hóa trầm tích oligocen  miocen khu vực phía bắc bể sông hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan
... cứu tiến hóa môi trường trầm tích Kainozoi khu vực Bắc bể Sông Hồng cần dựa nhận thức mối quan hệ nhân bối cảnh địa động lực đặc điểm trầm tích Trong Oligocen Miocen hoạt động địa động lực Bắc bể ... miền hệ thống trầm tích: hệ thống trầm tích biển thấp (LST), hệ thống trầm tích biển tiến (TST) hệ thống trầm tích biển cao (HST) góp phần làm sáng tỏ đặc điểm tiến hóa trầm tích phía Bắc bể Sông ... đặc điểm tiến hóa trầm tích khu vực nghiên cứu 2.3 HƢỚNG TIẾP CẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Hƣớng tiếp cận Để nghiên cứu tiến hóa trầm tích Oligocen Miocen khu vực Bắc bể Sông Hồng trước...
 • 29
 • 268
 • 0

Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo triển vọng dầu khí liên quan163640

Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan163640
... NHIÊN  - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG TIẾN HÓA TRẦM TÍCH OLIGOCEN MIOCEN KHU VỰC PHÍA BẮC BỂ SÔNG HỒNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO VÀ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ LIÊN QUAN Chuyên ngành: ... hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng mối quan hệ với hoạt động kiến tạo triển vọng dầu khí liên quan đƣợc đặt nhằm giải vấn đề mang tính cấp thiết nêu với mục tiêu nhiệm ... miền hệ thống trầm tích: hệ thống trầm tích biển thấp (LST), hệ thống trầm tích biển tiến (TST) hệ thống trầm tích biển cao (HST) góp phần làm sáng tỏ đặc điểm tiến hóa trầm tích phía Bắc bể Sông...
 • 104
 • 562
 • 0

nghiên cứu tình hình nhiễm. thành phần loài giun sán đường tiêu hóa của vịt đẻ nuôi bán chăn thả tại huyện tuy phước tỉnh bình định biện pháp phòng trị

nghiên cứu tình hình nhiễm. thành phần loài giun sán đường tiêu hóa của vịt đẻ nuôi bán chăn thả tại huyện tuy phước tỉnh bình định và biện pháp phòng trị
... th c tài: Nghiên c u tình hình nhi m, thành ph n lồi giun sán ng hi n tiêu hóa c a v t ni bán chăn th t i huy n Tuy Phư c t nh Bình nh” II M C TIÊU, Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N M c tiêu - Xác ... 1.2.3 L ch phòng b nh cho v t 1.3 Tình hình nghiên c u giun sán c a v t 1.3.1 Tình hình nghiên c u th gi i 1.3.2 Tình hình nghiên c u nư c 14 1.3.3 M t s nghiên c u ... phòng i v i b nh vi trùng 1-2 tháng l n 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN C U GIUN SÁN C A V T 1.3.1 Tình hình nghiên c u th gi i Khi nghiên c u tình hình nhi m giun sán Brunswick Canada t tháng năm 1967 lồi...
 • 112
 • 210
 • 0

Nghiên cứu tình hình nhiễm thành phần loài giun sán đường tiêu hóa của vịt đẻ nuôi bán chăn thả tại huyện tuy phước tỉnh bình định biện pháp phòng trị

Nghiên cứu tình hình nhiễm thành phần loài giun sán đường tiêu hóa của vịt đẻ nuôi bán chăn thả tại huyện tuy phước tỉnh bình định và biện pháp phòng trị
... Định Trước yêu cầu thực tế ñó, với ñiều kiện có hạn tiến hành thực ñề tài: Nghiên cứu tình hình nhiễm, thành phần loài giun sán ñường tiêu hóa vịt ñẻ nuôi bán chăn thả huyện Tuy Phước tỉnh Bình ... ñối với bệnh vi trùng 1-2 tháng lần 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU GIUN SÁN CỦA VỊT 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giới Khi nghiên cứu tình hình nhiễm giun sán loài thủy cầm New Brunswick Canada từ tháng ... [4],… Tuy nhiên, cho ñến chưa có công trình nghiên cứu ñể ñánh giá xác tỷ lệ nhiễm, thành phần loài giun sán thử nghiệm thuốc tẩy trừ giun sán, ñặc biệt giun sán ñường tiêu hóa ñàn vịt ñẻ nuôi Bình...
 • 20
 • 219
 • 0

bài giảng bồn trầm tích chương 5 khôi phục bể trầm tích thành lập bản đồ tướng đá cổ địa

bài giảng bồn trầm tích chương 5 khôi phục bể trầm tích và thành lập bản đồ tướng đá cổ địa lý
... đến sh5 Sh5 Sh8 50 0 100 150 S h 10 200 S h 11 250 300 350 400 450 50 00 55 00 6000 650 0 Bản đồ tướng đá - cổ địa Bản đồ tướng đá - cổ địa thời kỳ Oligocen sớm (SH11) khu vực mỏ Bạch Hổ bể Cửu ... hai bể trầm tích trước sau khôi phục 10 Mặt cắt địa chất phục hồi khu vực mỏ Rồng bể Cửu Long Phương pháp thành lập đồ tư ớng đá cổ địa Bản đồ tướng đá cổ địa loại đồ tổng hợp đặc điểm tướng ... hồi bể thứ cấp vẽ đồ tướng đá cổ địa Phương pháp khôi phục bể trầm tích: Gồm bước: Phục hồi mặt cắt địa chất Phục hồi bề dày thể tích bể trầm tích thứ cấp Xây dựng công thức tổng hợp phục...
 • 23
 • 276
 • 4

Bài giảng khôi phục bể trầm tích thành lập bản đồ tướng đá cổ địa

Bài giảng khôi phục bể trầm tích và thành lập bản đồ tướng đá cổ địa lý
... sau khôi phục 10 Mặt cắt địa chất phục hồi khu vực mỏ Rồng bể Cửu Long Phương pháp thành lập đồ tướng đá- cổ địa Bản đồ tướng đá cổ địa loại đồ tổng hợp đặc điểm tướng cổ địa bể trầm tích ... trầm tích bể thứ cấp Khôi phục bể trầm tích bậc cao Vẽ đồ tướng đá - cổ địa Khuôn viên bể thứ cấp nguyên thủy Khuôn viên bể thứ cấp 11 R 300 R 200 R 100 Sơ đồ khối kích thước hai bể trầm tích ... vẽ đồ tướng đá cổ địa Phương pháp khôi phục bể trầm tích: Gồm bước: Phục hồi mặt cắt địa chất Phục hồi bề dày thể tích bể trầm tích thứ cấp Xây dựng công thức tổng hợp phục hồi mặt cắt địa...
 • 23
 • 333
 • 0

trầm tích luận tướng đá cổ địa các thành tạo trầm tích màu đỏ tươi JURA CRETA khoáng sản liên quan ở miền bắc việt nam

trầm tích luận và tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích màu đỏ tươi JURA CRETA và khoáng sản liên quan ở miền bắc việt nam
... Nguyễn Thị Việt, Hoàng Thị Loan BÁO CÁO TỔNG KẾT TRẦM TÍCH LUẬN VÀ TƯỚNG ĐÁ CỔ ĐỊA LÝ CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI JURA - CRETA VÀ KHOÁNG SẢN LIÊN QUAN MIỀN BẮC VIỆT NAM Viện trưởng Chủ ... DỊ CỦA CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI JURA - CRETA MIỀN BẮC VIỆT NAM 93 V.1 VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ TỒN TẠI CỦA CÁC BỒN TRŨNG TRẦM TÍCH JURA - CRETA MIỀN BẮC VIỆT NAM TRONG MỐI LIÊN QUAN VỚI ... TRÍ CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI JURA - CRETA TRONG CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT KHU VỰC IV.1 SƠ LƯỢC VỀ CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ JURA CRETA ĐÔNG DƯƠNG VÀ CÁC KHU VỰC KẾ CẬN IV.2.VỊ TRÍ CÁC...
 • 256
 • 400
 • 0

Luận văn nghiên cứu sự đóng góp hưởng lợi của người dân trong tài chính công cấp sở ở huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Luận văn nghiên cứu sự đóng góp và hưởng lợi của người dân trong tài chính công cấp cơ sở ở huyện yên phong, tỉnh bắc ninh
... GÓP VÀ HƯ NG L I C A NGƯ I DÂN TRONG TÀI CHÍNH CÔNG C P CƠ S 2.1 s lý lu n 2.1.1 Khái ni m ñóng góp hư ng l i c a ngư i dân tài công c p s 2.1.2 Vai trò c a ñóng góp c a ngư i dân tài công ... VÀ HƯ NG L I C A NGƯ I DÂN TRONG TÀI CHÍNH CÔNG C P CƠ S 2.1 s lý lu n 2.1.1 Khái ni m ñóng góp hư ng l i c a ngư i dân tài công c p s 2.1.1.1 Tài công * Khái ni m tài công: Theo ñ nh nghĩa ... m c ñ ñóng góp c a ngư i dân tài công qua năm So sánh m c ñóng góp c a ngư i dân vào tài công c p s c a xã phát tri n v i xã phát tri n So sánh m c ñóng góp c a ngư i dân vào tài công c p s gi...
 • 112
 • 238
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định và số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... lý thuyt n nh Lyapunov tt nh lờn trng hp ngu nhiờn Ta bit rng, hai phng phỏp c bn ca lý thuyt n nh Lyapunov tt nh l phng phỏp hm Lyapunov v phng phỏp s m Lyapunov i vi phng phỏp hm Lyapunov, cun ... trỡnh vi phõn" ca Khasminskii ó cp khỏ ton din v chi tit nhng kt qu thu c vic nghiờn cu bi toỏn n nh ca phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn núi chung v phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn Itụ núi riờng i vi ... 1966, s m trung tõm ca phng trỡnh vi phõn tt nh ln u tiờn c gii thiu bi Vinograd lm ỏnh giỏ chn trờn ca s m Lyapunov ln nht Tng t nh i vi s m trung tõm ca Vinograd, Millionshchikov (1983) nh...
 • 24
 • 268
 • 0

Nghiên cứu tính ổn định số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính

Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính
... Chương trình bày kết nghiên cứu tính chất số trung tâm số bổ trợ phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính Sự trùng số Lyapunov số trung tâm phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến ... lý thuyết số Lyapunov phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô mở, cần nghiên cứu phát triển Với lý chọn "nghiên cứu tính ổn định số Lyapunov phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính" làm ... nhiên Itô tuyến tính 36 Số Lyapunov số trung tâm phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính 3.1 46 Các định nghĩa số phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính...
 • 89
 • 652
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tình hình bệnh suyễn lợn tại một số cơ sở chăn nuôi thuộc các tỉnh khu vực ðồng bằng sông hồng và xây dựng quy trình phòng trị bệnh1 4 hệ số dàn của dàn ănten tuyến tính đồng nhất 8 phần tử với khoảng cách các ănten con là và 3nghiên cứu tính đóng góp của khoa học công nghệ trong tăng trưởng kinh tếnghiên cứu hoạt động hệ thống tín dụng nông thôn trên địa bàn huyện tân yên tỉnh bắc giangnhững công trình nghiên cứu hoạt động vẽ và tưởng tượng sáng tạo trong hoạt động vẽ của trẻ emxác định tính đồng nhất và khuyết tật của bê tôngnghiên cứu dạy học một số kiến thức chương sóng cơ vật lý 12 chương trình nâng cao theo hướng giải quyết vấn đềnghiên cưứ vể tổ chức cán bộ tổ chức bộ máy quản lý của công tynghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhnghiên cứu quy hoạch mạng thông tin di động sử dụng công nghệ lte và áp dụng cho tỉnh quảng namnghiên cứu tác động qua lại của di dân tự do và đời sống lao động nữ ở các xã vinh mỹ vinh hưng vinh giang vinh hiển huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếđ ề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường trong phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửu tỉnh đồng nainghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện định hoá tỉnh thái nguyênnghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp ở tỉnh phú yênhãy nghiên cứu tác đông của bao bì lên giá phân phối va truyền thôngxúc tiến của sản phẩm iphonePHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả