Nghiên cứu sử dụng xỉ than nhà máy nhiệt điện mông dương làm chất nền trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải sinh hoạt

Nghiên cứu sử dụng xỉ than nhà máy nhiệt điện mông dương làm chất nền trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử nước thải sinh hoạt

Nghiên cứu sử dụng xỉ than nhà máy nhiệt điện mông dương làm chất nền trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải sinh hoạt
... Nghiên cứu sử dụng xỉ than Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương làm chất hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử nước thải sinh hoạt ” Mục tiêu nghiên cứu Nâng cao hiệu xử nước thải nói chung nước ... phương pháp xử nước thải sinh hoạt 12 1.2.3 Công nghệ xử nước thải hệ thống đất ngập nước nhân tạo 17 1.3 Tính chất hóa xỉ than Nhà máy Nhiệt điện 26 1.4 Các nghiên cứu giới ... TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƢƠNG LÀM CHẤT NỀN TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƢỚC NHÂN TẠO ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT Chuyên ngành : Kỹ thuật môi...
 • 97
 • 117
 • 0

Nghiên cứu sử dụng xỉ than nhà máy nhiệt điện mông dương làm chất nền trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử nước thải sinh hoạt

Nghiên cứu sử dụng xỉ than nhà máy nhiệt điện mông dương làm chất nền trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải sinh hoạt
... Nghiên cứu sử dụng xỉ than Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương làm chất hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử nước thải sinh hoạt ” Mục tiêu nghiên cứu Nâng cao hiệu xử nước thải nói chung nước ... TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƢƠNG LÀM CHẤT NỀN TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƢỚC NHÂN TẠO ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT Chuyên ngành : Kỹ thuật môi ... pháp xử nước thải sinh hoạtError! Bookmark not defined 1.2.3 Công nghệ xử nước thải hệ thống đất ngập nước nhân tạo Error! Bookmark not defined 1.3 Tính chất hóa xỉ than Nhà máy Nhiệt điệnError!...
 • 13
 • 236
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG LÀM CHẤT NỀN TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƢỚC NHÂN TẠO ĐỂ XỬ NƢỚC THẢI SINH HOẠT

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG LÀM CHẤT NỀN TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƢỚC NHÂN TẠO ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT
... Nguyễn Thị Lan Hƣơng NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƢƠNG LÀM CHẤT NỀN TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƢỚC NHÂN TẠO ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT Chuyên ngành: Kỹ thuật môi ... ĐHQGHN Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu sử dụng xỉ than nhà máy nhiệt điện Mông Dƣơng làm chất hệ thống đất ngập nƣớc nhân tạo để xử nƣớc thải sinh hoạt MỞ ĐẦU Trong nhịp điệu phát triển chung ... xử nước thải sinh hoạt 1.2.3 Công nghệ xử nước thải hệ thống đất ngập nước nhân tạo 1.3 Tính chất hóa xỉ than nhà máy nhiệt điện 1.4 Các nghiên cứu giới Việt Nam đất ngập nước nhân tạo...
 • 15
 • 90
 • 0

Nghiên cứu sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện phả lại để cải tạo đất xám bạc màu ở xã tây đằng, huyện ba vì, thành phố hà nội

Nghiên cứu sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện phả lại để cải tạo đất xám bạc màu ở xã tây đằng, huyện ba vì, thành phố hà nội
... máy nhiệt điện, góp phần bảo vệ môi trường, học viên Nguyễn Thị Bích Ngọc thực đề tài Nghiên cứu sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại để cải tạo đất xám bạc màu Tây Đằng, huyện Ba Vì, ... đất 2.2.2 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hƣởng việc sử dụng tro bay đến tính chất đất xám bạc màu Tây Đằng, Ba Vì, Nội 2.2.3 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hƣởng việc sử dụng tro bay tới sinh trƣởng ... NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.2.1 Nghiên cứu thành phần vật chất tính chất tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại (cấp hạt, thành phần hóa học ) cho mục đích cải tạo...
 • 23
 • 882
 • 2

Nghiên cứu sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại để cải tạo đất xám bạc màu ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Nghiên cứu sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại để cải tạo đất xám bạc màu ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
... HỌC TƢ̣ NHIÊN NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BAY NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI ĐỂ CẢI TẠO ĐẤT XÁM BẠC MÀU XÃ TÂY ĐẰNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học môi trường ... máy nhiệt điện, góp phần bảo vệ môi trường, học viên Nguyễn Thị Bích Ngọc thực đề tài Nghiên cứu sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại để cải tạo đất xám bạc màu Tây Đằng, huyện Ba Vì, ... bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại (cấp hạt, thành phần hóa học ) cho mục đích cải tạo đất - Tổng quan nghiên cứu giải pháp cải tạo đất thoái hóa, đất xám bạc màu; nghiên cứu tro bay ứng dụng tro bay...
 • 126
 • 238
 • 0

Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện mông dương trong sản xuất vật liệu xây dựng

Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện mông dương trong sản xuất vật liệu xây dựng
... máy Nhiệt điện Mông Dương sản xuất vật liệu xây dựng Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu, tận dụng tro đáy Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương làm vật liệu xây dựng Nội dung nghiên cứu: - Tổng quan tro xỉ, ... tận dụng tro xỉ Việt Nam Thế giới; - Nghiên cứu tính chất vật lý, thành phần hóa học tro xỉ (tro đáy) nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1; - Đề xuất biện pháp tái sử dụng tro đáy phương pháp sản xuất ... thập liệu Thu thập số liệu Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương: vị trí địa lý, công nghệ sản xuất, công suất, lượng tro xỉ thải hang năm; Thu thập số liệu số giải pháp sử dụng tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện...
 • 70
 • 461
 • 8

Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện mông dương trong sản xuất vật liệu xây dựng

Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện mông dương trong sản xuất vật liệu xây dựng
... máy Nhiệt điện Mông Dương sản xuất vật liệu xây dựng Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu, tận dụng tro đáy Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương làm vật liệu xây dựng Nội dung nghiên cứu: - Tổng quan tro xỉ, ... tận dụng tro xỉ Việt Nam Thế giới; - Nghiên cứu tính chất vật lý, thành phần hóa học tro xỉ (tro đáy) nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1; - Đề xuất biện pháp tái sử dụng tro đáy phương pháp sản xuất ... sản xuất từ loại nguyên liệu truyền thống gạch nung sử dụng đất sét, gạch xi măng cốt liệu sử dụng mạt đá Xuất phát từ thực tiễn trên, tiến hành thực đề tài: ‘ Nghiên cứu sử dụng tro xỉ Nhà máy...
 • 14
 • 141
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí của nhà máy nhiệt điện mông dương

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí của nhà máy nhiệt điện mông dương
... cung cp in cho cỏc ph ti phõn tỏn T cỏi ca trm bin ỏp cú cỏc ng dõy dn n cỏc t phõn phi ng lc T t phõn phi ng lc cú cỏc ng dõy n ph ti 1 2 2 C a )Cung cp cho ph ti phõn tỏn C C C b )Cung cp cho ... tng cho TL I 38 Bng 3.3.Thụng s k thut ca ATM tng cho TL II 38 Bng 3.4.Thụng s k thut ca ATM tng cho TL III 38 Bng 3.5.Thụng s k thut ca ATM tng cho TL IV 39 Bng 3.6.Thụng s k thut ca ATM tng cho ... mt h thng cung cp in tt Ngoi mt phng ỏn cung cp in hp lý phi l s kt hp hi hũa gia yờu cu v mt kinh t, k thut, tin cy, an ton phi cao ng thi phi m bo tớnh liờn tc cung cp in, tin li cho vic hnh,...
 • 76
 • 519
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí của nhà máy nhiệt điện mông dương

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí của nhà máy nhiệt điện mông dương
... Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực chiếu sáng cho phân xưởng khí nhà máy nhiệt điện Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh” Trong thời gian làm đồ án vừa qua với với cố gắng, nỗ lực ... nhà máy Thiết kế mạng hạ áp cho phân xưởng khí Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng khí Thiết bị đóng cắt đo lường -7- Đồ án tốt nghiệp Hướng nguồn điện tới Hình 1.1 Sơ đồ mặt toàn nhà máy Nhà ... CHƯƠNG III THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 3.1.Đặt vấn đề Mạng hạ áp hiểu mạng động lực mạng chiếu sáng phân xưởng với cấp điện áp thường 380V/220V 220V/127V  Sơ đồ mạng động lực Sơ đồ...
 • 113
 • 402
 • 2

Nghiên cứu đánh giá các đặc tính của cách điện treo bằng composite vận hành trong hệ thống điện việt nam (gđ2)

Nghiên cứu đánh giá các đặc tính của cách điện treo bằng composite vận hành trong hệ thống điện việt nam (gđ2)
... CA CCH IN COMPOSITE TRONG IU KIN VN HNH TI VIT NAM 2.1 Hin trng s dng cỏch in composite h thng in Vit Nam 2.1.1 Cỏch in composite h thng in Vit Nam Nh ó trỡnh by giai on mt, cỏch in composite ... dng cỏch in composite h thng in Vit Nam 2.2 Vn hnh cỏch in treo trờn li truyn ti 2.3 V s c trờn ng dõy truyn ti CHNG III: NGHIấN CU NG DNG CễNG NGH CH TO VT LIU CCH IN COMPOSITE TI VIT NAM 3.1 Gii ... cỏch in treo bng composite hnh h thng in Vit Nam ằ Giai on ny ó thc hin c cỏc ni dung sau: - Nghiờn cu tng quan v cỏch in composite Kho sỏt, phõn tớch thnh phn, tớnh cht v c tớnh cỏch in composite...
 • 102
 • 653
 • 3

Nghiên cứu đánh giá các đặc tính của cách điện treo bằng composit vận hành trong hệ thống điện việt nam

Nghiên cứu đánh giá các đặc tính của cách điện treo bằng composit vận hành trong hệ thống điện việt nam
... TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Sử dụng cách điện composite giới 75 Cách điện composite hệ thống điện Việt Nam 85 Nhận xét đánh giá chất lượng cách điện treo lưới điện 89 Việt Nam KẾT LUẬN 93 PHỤ LỤC 96 TÀI ... cập cách chi tiết cụ thể Để triển khai sử dụng loại cách điện cách rộng rãi, việc nghiên cứu đánh giá đặc tính vận hành chúng qua thiết bị với cách điện composite lắp đặt điều kiện khí hậu vận hành ... nghiên cứu khả phục hồi tính chất cách điện cách điện composite chịu tác động phá huỷ ∋ (*) ∋ (*) Phân tích đánh giá đặc tính cách điện composite điều kiện vận hành Việt Nam, đưa nhận định ưu nhược...
 • 112
 • 440
 • 0

báo cáo thử việc nhà máy nhiệt điện mông dương 1

báo cáo thử việc nhà máy nhiệt điện mông dương 1
... Q02 Q03 Q1 01 Q102 Q103 Q104 Q105 Q106 Q107 Q108 Q109 Q 110 Q 111 Q 112 Q 113 Q 114 Q 115 Q 116 Q 117 Q 118 Q 119 Q2 01 Q202 Q203 Q204 Q205 Q206 Q207 Q208 Q209 Q 210 Q 211 Q 212 Q 213 Q 214 Q 215 Q 216 Q 217 NGUYỄN ... dùng -A 13 PPC10AP0 01 240 Máy nén khí - A 00QFA10AN0 01 400 U 11 quạt gió sơ cấp - A 11 HLB11AN1 01 2,800 U 11 quạt gió sơ cấp - B 11 HLB12AN1 01 2,800 U 11 quạt gió thứ cấp - A 11 HLB21AN1 01 1 ,10 00 U 11 quạt ... 11 HDA40AN1 01 355 U11quạt gió chèn - A 11 HDW01AN6 01 355 U11quạt gió chèn - B 11 HDW02AN6 01 355 U11quạt gió chèn - C 11 HDW03AN6 01 355 U 11 quạt khói - A 11 HNC15AN1 01 2,850 U 11 quạt khói - B 11 HNC25AN101...
 • 59
 • 959
 • 2

Thiết kế hệ thống lọc bụi tĩnh điện cho nhà máy nhiệt điện mông dương

Thiết kế hệ thống lọc bụi tĩnh điện cho nhà máy nhiệt điện mông dương
... lu cõu pha , sau o a cao ap loc 4.3.1.Chn iụt chnh lu cao ỏp Do công nghệ buồng lọc bụi phải có nguồn điện chiều cung cấp cho với thông số nh sau: Ut = 55 KV It = 225 mA ta chọn sơ đồ chỉnh lu ... Trong U2~ điện áp thứ cấp máy biến áp Ud: Điện áp sau chỉnh lu Ud = Ut = 55 KV U2 ~ = Ud * 1,1 = 60,5 (KV)~ Lấy U2~ = 61 (KV)~ Ta có: I 2~ = 1,1 Id Trong đó: I2~ : Dòng điện thứ cấp máy biến ... 0,25 = 15 (KVA) Chọn hệ số cos = 0,8 P = S * cos = 15 * 0,8 = 12 (KW) Trong lới điện công nghiệp thờng có cấp điện áp pha 220V ~ - 50Hz cấp điện áp dây 380V~ - 50Hz Chọn cấp điện áp 380V: U1 =...
 • 77
 • 1,110
 • 2

Nghiên cứu vai trò của các loại thực vật thủy sinh và vi khuẩn trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử nước thải

Nghiên cứu vai trò của các loại thực vật thủy sinh và vi khuẩn trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải
... cho sinh vat hoang da Thuc vat thuy sinh cung cap vung be mat Idn cho eac vi sinh vat bam dfnh phat trien Phan than va la cua thuc vat thuy sinh chim nude tao mot vising be mat Idn cho eac sinh ... va ket thiie pha sinh trirang Trong dd thii" 8-10 ehiing boat dgng manh nhat \ a da)' ehinh la thdi diem di bd sung vi khuan xao he thdng xu ly Trong pha sinh trudng vi khuan sinh san nhanh \ ... 1990; Amstrong 1990) tao mdi trudng hieu khf cho viing rd, dugc vi sinh vat sir dung cho qua trinh phan buy boa hoc udc tinh sd lugng vi khuan dat quanh rd cay say cd the nhi6u nhu sd vi khuan...
 • 44
 • 226
 • 0

Quy trình nhập khẩu thiết bị của nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 giai đoạn 20112013 và định hướng đến 2015

Quy trình nhập khẩu thiết bị của nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 giai đoạn 20112013 và định hướng đến 2015
... thiện quy trình nhập thiết bị nhà máy định hướng đến 2 015 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3 .1 Đối tượng: Quy trình nhập thiết bị nhà máy nhiệt điện Mông Dương 3.2 Phạm vi: Quy trình nhập thiết ... định, sách nhà nước liên quan đến lĩnh vực vô cần thiết để giải công việc nhập thiết bị cho dự án 1. 3 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG VÀ THIẾT BỊ CỦA NHÀ MÁY 1. 3 .1 Quy nhà máy nhiệt ... Kinh tế quốc tế 51B, mã số sinh viên CQ 511 702 xin cam đoan chuyên đề thực tập “ Quy trình nhập thiết bị nhà máy nhiệt điện Mông Dương giai đoạn 2 011 -2 013 định hướng đến 2 015 ” công trình nghiên cứu...
 • 93
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhà máy nhiệt điện mông dương 2 tuyển dụngnhà máy nhiệt điện mông dương 1 tuyển dụngdự án nhà máy nhiệt điện mông dương 1nhà máy nhiệt điện mông dươngnhà máy nhiệt điện mông dương 2công suất nhà máy nhiệt điện mông dương 2dự án nhà máy nhiệt điện mông dương 2khởi công nhà máy nhiệt điện mông dương 2nhà máy nhiệt điện mông dương cẩm phảnhà máy nhiệt điện mông dương ở đâunhà máy nhiệt điện mông dương iinhà máy nhiệt điện mông dương quảng ninhnghiên cứu phương pháp áp dụng ema cho nhà máy nhiệt điện uông bíbước đầu nghiên cứu phương pháp áp dụng ema cho nhà máy nhiệt điện uông bíđồ án nghiên cứu sử dụng oxylosop vào công tác chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trongBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 16. ADN và bản chất của genBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 17. Bài luyện tập 3Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 6. CompetitionsUnit 2. Clothingchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIBAI 10 SINH SAN o SINH VATPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018nghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuUnit 4. Big or small?Đường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠO