2589 possessives

Công văn 2589/BTTTT-UDCNTT

Công văn 2589/BTTTT-UDCNTT
... đổi thành thời gian lao động cần thiết để thực (giờ công, ngày công ) Như Giá trị hàng hóa xác định yếu tố là: Cơ sở nỗ lực thời gian(giờ công) để thực Định mức chi phí (Mức lương) cho đơn vị ... ước tính phát triển, nâng cấp phần mềm nội việc xác định khối lượng công việc cụ thể, phương thức tính toán, kiểm tra sở nỗ lực công để thực trường hợp sử dụng (use case) CV 2589/BTTTT - UDCNTT ... gian thực -> Giá trị dự án Có thể áp dụng kết ước tính công việc: – Xây dựng đầu thầu – Thương lượng hợp đồng – Xây dựng lịch biểu thực công việc – Quản lý kiểm soát dự án Ước lượng chi phí phát...
 • 44
 • 478
 • 0

Báo cáo khoa học: "Bilingual Hebrew-English Generation of Possessives and Partitives: Raising the Input Abstraction Level" pptx

Báo cáo khoa học:
... from the existing SURGE input structure are the introduction of the re/-set feature and the update of the usage of the possessor feature For both of these features, the main requirement on the ... partitives a loaf of bread, a slice of cake, and general partitives: a piece/bit /of an item of X In the syntactic structure of a partitive structure, the part is the head of the phrase (and determines ... kids vs all of the kids In the rest of the paper, we first present basic contrastive data and existing analyses about possessives and partitives in Hebrew and English We then present the input features...
 • 8
 • 227
 • 0

possessives

possessives
...
 • 10
 • 77
 • 0

MATCH THE PRONOUNS WITH THEIR POSSESSIVES

MATCH THE PRONOUNS WITH THEIR POSSESSIVES
... Her John has a brother brother is 25 years old Her Your His I want to phone Sarah Do you know telephone number? its her your REPLACE THE PERSONAL PRONOUNS BY POSSESSIVE ... ADJECTIVES 10 Where is (I) book? Here is (we) teacher She goes to school with (she) brother (They) father works in a car factory (You) laptop is very expensive (He) favorite ... see (it) historical monuments Leila likes (she) dog ! (It) name is Bobby LET’S DRAW THEM!!!  ...
 • 2
 • 33
 • 0

Xem thêm