Một số từ vựng tiếng anh trong công việc

Một số từ vựng tiếng anh trong công việc

Một số từ vựng tiếng anh trong công việc
... Now I am looking for a new job o Downsize: cắt giảm biên chế o Dismiss/fire (v) : sa thải, đuổi việc o Customer/client: khách hàng o Supplier: nhà cung cấp o Colleague = co-worker: đồng nghiệp...
 • 2
 • 382
 • 0

Một số từ vựng tiếng anh chuyên ngành CNTT –phần 3 docx

Một số từ vựng tiếng anh chuyên ngành CNTT –phần 3 docx
... sinh viên kỹ thuật Even : số chắn Exceed : vượt qua Emerging : nói lên Establishing : thành lập Efficiency : hiệu Enviroment : môi trường Enterprise : công ty kinh doanh External : bên Embeded ... giảm bớt Expert : chuyên gia Expanding : bành trướng (cái Q2 gặp nhiều nhá, phần OS LOL) Extension : mở rộng (cái Q2 luôn, gặp OS Big smile) Encoutered : bắt gặp Extensive : chuyên sâu Exploration ... câu đọc sai Facility : tiện ích Further more : Far frim : không chút Force : đẩy Fragile : mỏng manh, dễ vỡ Figure : hình dáng Grade : lớp Grab : thu hút Graph : đồ họa Generate : phát Guaranteeing...
 • 11
 • 1,062
 • 8

Một số từ vựng tiếng anh chuyên ngành CNTT –phần 1 doc

Một số từ vựng tiếng anh chuyên ngành CNTT –phần 1 doc
... phân công, gán, ấn định Aspect : khía cạnh Along with : với Adherence : dính chặt Arm : tay (động từ nghĩa cần) Advantage : ưu Achieved : đáp ứng Attained : đạt Apt : hoàn thành Algorithm : thuật ... Associativity : kết hợp Allocation : phân phối As seen : nhìn thấy Arises : xảy Across : xung quanh Approach : tiếp cận Acquiring : giành Acquaint : làm quen Aside : bên cạnh Advent : đạt Actually...
 • 14
 • 517
 • 8

MỘT SỐ TỰ VỰNG TIẾNG ANH TIỂU HỌC

MỘT SỐ TỰ VỰNG TIẾNG ANH TIỂU HỌC
... time? Một cô giáo tặng cho câu trả lơi mặt cười cho 10 câu trả lời Emily có 50 câu trả lời Có lần Emily mặt cười lúc? GIẢI NGHĨA MỘT SỐ TỪ TIẾNG ANH TIÊU BIỂU TRONG TOÁN HỌC STT 10 11 Từ/ cụm từ Tiếng ... từ Tiếng Anh Add Area Average Block Caculate Consecutive Difference Digit Distinct Divide Nghĩa Tiếng Việt( Toán học) Cộng/thêm Diện tích Trung bình Khối Tính Liên tiếp Hiệu số Chữ số Phân biệt/ ... theo 10 Remainder Số dư 11 Without Mà không 12 Bouquett Bó hoa 13 Florist Người bán hoa 14 Polar bear Gấu bắc/nam cực 15 Marble Viên bi MỘT VÀI HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG THI TOÁN TIẾNG ANH - Đối với...
 • 6
 • 1,283
 • 6

một số từ vựng tiếng anh thông dụng

một số từ vựng tiếng anh thông dụng
... century (n) kỉ 30 carry (v) mang 31 certain (adj)chắc chắn 32 circle (n) vòng tròn 33 clever (adj) thông minh 34 clear (adj) rõ ràng 35 cloud (n) mây 36 comb (n) lược 37 comfortable (adj) thoải mái ... envent(n) kiện 57 except (prep) ngoại trừ 58 fact (n) thật 59 flag (n) cờ 60 flaut (n) lỗi 61 fever (n) sốt 62 fight (v) đánh 63 flat (adj) phẳng 64 force (n) lực ,lực lượng 65 forgive (v) tha thứ 66 ... 74 hen (n) gà mái 75 increase (v) tăng 76 jelly (adj) thạch 77 king (n) vua 78 main (adj) tính từ 79 matter (n) vấn đề 80 measure (v) đo lường 81 heaven (n) thiên đàng 82 hen (n) gà mái 83 hide...
 • 3
 • 72
 • 0

Từ vựng Tiếng Anh về Công Việc

Từ vựng Tiếng Anh về Công Việc
... Offer of employment: lời mời làm việc 32 to accept an offer: nhận lời mời làm việc 33 Starting date: ngày bắt đầu 34 Leaving date: ngày nghỉ việc 35 Working hours: làm việc 36 Maternity leave: nghỉ ... chủ doanh nghiệp 48 Manager /ˈmænədʒər/: người quản lý 49 Boss /bɔs/: sếp 50 Colleague /ˈkɒli:g/: đồng nghiệp 51 Trainee /trei'ni:/: nhân viên tập 52 Timekeeping: theo dõi thời gian làm việc 53 ... /trei'ni:/: nhân viên tập 52 Timekeeping: theo dõi thời gian làm việc 53 Job description: mô tả công việc 54 Department /di'pɑ:tmənt/: phòng ban ...
 • 2
 • 127
 • 0

SKKN một số giải pháp giảng dạy từ vựng tiếng Anh trong trường THCS

SKKN một số giải pháp giảng dạy từ vựng tiếng Anh trong trường THCS
... học tiếng Anh Ở kỹ việc học ngoại ngữ phải sử dụng đến từ vựng. từ vựng tiếng Anh nguồn vốn,là sản phẩm vô giá, công cụ cho người sử dụng từ vựng tiếng Anh Việc dạy học từ vựng tiếng Anh Trong ... trạng việc dạy học từ vựng tiếng Anh nhà trường THSC Nội dung mức độ kỹ cần đạt : Trong tiết học tiếng Anh cần phải có phần dạy từ vựng, từ vựng cần thiết cho tiết học học sinh Để dạy từ vựng có ... môn tiếng Anh trường THCS nói chung trường THCS BuP’răng nói riêng gặp nhiều khó khăn đặc biệt việc học sử dụng từ vựng tiếng Anh dạy cho học sinh cách học, luyện tập sử dụng từ vựng tiếng Anh...
 • 18
 • 674
 • 6

một số bài luận tiếng anh trong thi công chức

một số bài luận tiếng anh trong thi công chức
... exercises are very http://khongphaixoan.blogspot.com Một số luận Tiếng Anh helpful Sports such as running, swimming and boxing make our body strong, prevent us from getting too fat and keeps us ... http://khongphaixoan.blogspot.com Một số luận Tiếng Anh particularly enjoy the programme “ The world here and there” because it broadens my knowledge of nature and human civilizations I think that my hobbies ... Một số luận Tiếng Anh Televition is a very popular means of communication as it is enjoyed by millions of...
 • 6
 • 3,084
 • 168

BÀI TIỂU LUẬN TÌM HIỂU MỘT SỐ TỪ MƯỢN TIẾNG ANH ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG TIẾNG VIỆT

BÀI TIỂU LUẬN TÌM HIỂU MỘT SỐ TỪ MƯỢN TIẾNG ANH ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG TIẾNG VIỆT
... tiểu luận nghiên cứu từ mượn tiếng Anh tiếng Việt Để tìm hiểu kĩ nguyên nhân mượn từ, vai trò từ mượn phương thức mượn từ thực trạng sử dụng từ mượn tiếng Anh đời sống người Việt Nam, vào nghiên ... thi được Từ mượn tiếng Anh Việt hóa chí giữ nguyên đưa vào sử dụng tiếng Việt  Dùng nguyên dạng cách viết tiếng Anh: Các từ tiếng Anh xuất tiếng Việt thường tạo biến thể đọc khác  Một số từ ... Nguyên nhân mượn từ vai trò từ mượn tiếng Anh vốn từ vựng dân tộc……………………………………………………………… II, Các phương thức mượn từ tiếng Anh tiếng Việt ……………… III, Thực trạng sử dụng từ mượn tiếng Anh Việt Nam...
 • 13
 • 1,489
 • 14

BÀI TIỂU LUẬN tìm HIỂU một số từ mượn TIẾNG ANH ĐANG được sử DỤNG TRONG TIẾNG VIỆT

BÀI TIỂU LUẬN tìm HIỂU một số từ mượn TIẾNG ANH ĐANG được sử DỤNG TRONG TIẾNG VIỆT
... tiểu luận nghiên cứu từ mượn tiếng Anh tiếng Việt Để tìm hiểu kĩ nguyên nhân mượn từ, vai trò từ mượn phương thức mượn từ thực trạng sử dụng từ mượn tiếng Anh đời sống người Việt Nam, vào nghiên ... thi được Từ mượn tiếng Anh Việt hóa chí giữ nguyên đưa vào sử dụng tiếng Việt  Dùng nguyên dạng cách viết tiếng Anh: Các từ tiếng Anh xuất tiếng Việt thường tạo biến thể đọc khác  Một số từ ... Nguyên nhân mượn từ vai trò từ mượn tiếng Anh vốn từ vựng dân tộc……………………………………………………………… II, Các phương thức mượn từ tiếng Anh tiếng Việt ……………… III, Thực trạng sử dụng từ mượn tiếng Anh Việt Nam...
 • 13
 • 195
 • 1

Một số thuật ngữ tiếng anh trong nghiên cứu thị trường

Một số thuật ngữ tiếng anh trong nghiên cứu thị trường
... ngoài, nắm vững số thuật ngữ Nghiên Cứu Thị Trường thông dụng hữu ích 1.Dân số (population/universe): • Thuật ngữ Nghiên Cứu Thị Trường ám toàn số người liên quan đến nghiên cứu, chẳng hạn tất ... tác nghiên cứu thị trường cho đối tác khách hàng khác nhau, đặt biệt khách hàng nước ngoài, nắm vững số thuật ngữ Nghiên Cứu Thị Trường thông dụng hữu ích Để phục vụ công tác nghiên cứu thị trường ... toàn dân số sống thành phố hay nước 2.Người trả lời câu hỏi hay người vấn (respondent/interviewee): • Người đặt câu hỏi nghiên cứu 3.Nhóm đại diện (sample): • Thuật ngữ Nghiên Cứu Thị Trường có...
 • 3
 • 568
 • 3

Một số câu nói tiếng anh trong giao tiếp hàng ngày

Một số câu nói tiếng anh trong giao tiếp hàng ngày
... đây, phiền bạn I'm on my way home > Tội đường nhà About a (third) as strong as usual > Chỉ khoảng (1/3) so với (nói chất lượng) What on earth is this? > Cái quái này? What a dope! > ... of us can hold out longer > Để xem chịu Your jokes are always witty > Anh đùa dí dỏm thật Life is tough! > Cuộc sống thật phức tạp ^^ No matter what, > Bằng giá, What a piece of work! ... doing okay? Làm ơn chờ máy (điện thoại) > Hold on, please Xin nhà -> Please be home Gửi lời chào anh tới bạn em -> Say hello to your friends for me Tiếc quá! > What a pity! Quá tệ -> Too bad!...
 • 5
 • 1,942
 • 39

Từ vựng tiếng anh trong kinh doanh

Từ vựng tiếng anh trong kinh doanh
... Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh Economic environment: Yếu tố (môi trường) kinh tế End-user: Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối English auction: Đấu giá kiểu Anh Evaluation of alternatives: ... Customer: Khách hàng Customer-segment pricing: Định giá theo phân khúc khách hàng Decider: Người định (trong hành vi mua) Demand elasticity: Co giãn cầu Demographic environment: Yếu tố (môi trường) nhân ... Exchange: Trao đổi Exelusive distribution: Phân phối độc quyền Franchising: Chuyển nhượng đặc quyền kinh tiêu Functional discount: Giảm giá chức ...
 • 3
 • 893
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: một số từ vựng tiếng anh chuyên ngành cntttừ vựng tiếng anh trong công nghệ thông tinmot so tu vung tieng anhmột số từ vựng tiếng anh cơ bảnmot so tu vung tieng anh thong thuongmot so tu vung tieng anh giao tiepmot so tu vung tieng anh thuong gapmot so tu vung tieng anh thuong maimot so tu vung tieng anh lop 6mot so tu vung tieng anh thong dung hang ngaymot so tu vung tieng anh chuyen nganh ke toanmột số từ vựng tiếng anh thông dụngmột số từ vựng tiếng anh về toán họcmột số từ vựng tiếng anh phổ biến bạn nên biết khi phỏng vấntu vung tieng nhat trong cong viecCrime victims an introduction to victimology 8th edition andrew karmen test bankCriminal justice procedure 8th edition moak test bankCriminal law 10th edition joycelyn pollock test bankCriminal law 11th edition joel samaha test bankCriminology a sociological understanding 5th edition barkan test bankCultural anthropology canadian 4th edition haviland test bankCultural diversity in health and illness 8th edition spector test bankDatabase concepts 6th edition kroenke test bankDatabase processing 12th edition kroenke test bankCurriculum leadership strategies for development and implementation 3rd edition glatthorn test bankCustomer service skills for success 6th edition lucas test bankData communications and computer networks a business users approach 7th edition curt white test bankDeveloping management skills 9th edition whetten test bankDevelopmental psychology childhood and adolescence 9th edition shaffer test bankDigital business networks 1st edition dooley test bankDiscovering computers 2014 1st edition vermaat test bankDiscovering computers essentials 2016 1st edition vermaat test bankDiscovering computers fundamentals your interactive guide to the digital world 8th edition shelly test bankDiscovery series introduction to psychology 1st edition plotnik test bankufthuyet minh de tai nckh22352