Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính định mức đơn giá, lập dự toán tổng mức đầu tư, thanh quyết toán công trình xây dựng theo cơ chế mới

Tài liệu Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng dân dụngcông nghiệp doc

Tài liệu Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp doc
... sử dụng máy Quy định áp dụng: - Định mức dự toán áp dụng để lập đơn giá xây dựng bản, làm sở để lập dự toán xây lắp công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường hợp loại công tác xây ... Trong xây dựng, đơn giá xây dựng dùng để xác định dự toán công trình xây dựng, làm để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư xây dựng, sử dụng để đánh giá mặt kinh tế, tài hồ sơ dự thầu Đơn giá xây dựng ... liệu xây dựng làm để tính bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu lập dự toán xây lắp công trình, hạng mục công trình - Dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công máy thi công sở để lập kế hoạch đầu tư xây...
 • 28
 • 2,561
 • 49

Phân tích và đánh giá công tác lập dự toán công trình xây dựng tại Trung tâm kỹ thuật Đường bộ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Phân tích và đánh giá công tác lập dự toán công trình xây dựng tại Trung tâm kỹ thuật Đường bộ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam
... dự toán công trình xây dựng Chương II:Thực trạng công tác lập dự toán công trình xây dựng Trung tâm kỹ thuật Đường - Tổng cục đường Việt Nam Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán ... XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 2.1 Khái quát Trung tâm kỹ thuật Đường - Tổng cục đường Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Trung tâm Kỹ thuật đường ... trọng công tác lập dự toán hoạt động lập quản lý dự án đầu tư xây dựng người viết lựa chọn đề tài: “ Phân tích đánh giá công tác lập dự toán công trình xây dựng Trung tâm kỹ thuật Đường - Tổng cục...
 • 98
 • 2,306
 • 23

CSDL định mức, đơn giá trong dự toán công trình, lập giá dự thầu

CSDL định mức, đơn giá trong dự toán công trình, lập giá dự thầu
... CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL) ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ TRONG CÔNG VIỆC LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH, LẬP GIÁ DỰ THẦU I ĐỊNH MỨC VÀ TỪ ĐIỂN VẬT TƯ (DM.CSV & TDVT.CSV) Định mức - Mở trang 12 định mức dự toán số 17761 ... liệu đến trường, tiền công (hay đơn giá nhân công) , giá ca máy vào tính đơn giá công trình Có hai loại: - Đơn giá có mã hiệu đơn giá định mức trùng (thường vậy) - Đơn giá công tác có vữa (xây, ... toán Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán GXD tính toán khối lượng lập dự toán công trình Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập giá dự thầu GXD (Dự thầu GXD) DỰ KIẾN SẮP TỚI - Tài liệu hướng dẫn làm CSDL...
 • 16
 • 525
 • 2

Báo cáo thực tập lập dự toán công trình xây dưng

Báo cáo thực tập lập dự toán công trình xây dưng
... PHÁP LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2.1 Khái niệm nội dung khoản mục chi phí dự toán xây dựng công trình 2.1.1 Khái niệm Dự toán xây dựng công trình chi phí dự tính để hoàn thành xây dựng công trình ... khác Dự toán xây dựng công trình lập giai đoạn thực đầu tư, sau dự án đầu tư xây dựng công trình phê duyệt Đỗ Mạnh Cường – Kinh tế xây dựng công trình giao thông A - K52 15 Dự toán chi phí xây dựng ... xây dựng Hoạt động đầu tư xây dựng trình bỏ vốn, thông qua hoạt động xây dựng bao gồm: lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, ...
 • 62
 • 1,194
 • 7

Kế hoạch Đào tạo, hướng dẫn sử các phần mềm nguồn mở và hỗ trợ chuyển đổi sử dụng phần mềm nguồn đóng sang phần mềm nguồn mở và hỗ trợ chuyển đổi sử dụng phần mềm nguồn đóng sang phần mềm nguồn mở

Kế hoạch Đào tạo, hướng dẫn sử các phần mềm nguồn mở và hỗ trợ chuyển đổi sử dụng phần mềm nguồn đóng sang phần mềm nguồn mở và hỗ trợ chuyển đổi sử dụng phần mềm nguồn đóng sang phần mềm nguồn mở
... quan nhà nước hiểu ý nghĩa lợi ích việc sử dụng phần mềm nguồn mở từ sử dụng phần mềm nguồn mở thay cho phần mềm nguồn đóng III NỘI DUNG KẾ HOẠCH: Đối tượng đào tạo: Cán bộ, công chức, viên chức ... - Sử dụng tác vụ khác để đặt lịch làm việc, quản lý công việc - Cài đặt, thiết lập Firefox Unikey b Lớp đào tạo quản trị mạng phần mềm nguồn mở: Hỗ trợ chuyển đổi sử dụng từ phần mềm nguồn đóng ... mạng: 20/12/2010 – 22/12/2010 Nội dung đào tạo: a Lớp đào tạo phần mềm nguồn mở: Tổ chức đào tạo, biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở: Hệ điều hành Ubuntu/Asianux, Open...
 • 7
 • 410
 • 0

Giáo trình hướng dẫn sử dụng đường cố định trong Router để chuyển gói các dạng tập tin phần 1 ppsx

Giáo trình hướng dẫn sử dụng đường cố định trong Router để chuyển gói các dạng tập tin phần 1 ppsx
... mạng 17 2 .16 8 .1. 0 có địa router 17 2 .16 .2 .1 ,đường tới mạng 17 2 .16 .5.0 có địa router 17 2 .16 .4.2 Trong câu không định giá trị cho số tin cậy nên đường cố định tương ứng có số tin cậy mặc định 6 .1. 4 Cấu ... hình đường mặc định cho router chuyển gói Đường mặc định đường router sử dụng trường hợp router không tìm thấy đường phù hợp bảng định tuyến để tới đích gói liệu 12 2 Chúng ta thường cấu hình đường ... tra xem đường cố định mà bạn cấu hình có bảng định tuyến hay không 6 .1. 6 Xử lý cố Xét ví dụ phần 6 .1. 3 :router Hoboken cấu hình đường cố định tới mạng 17 2 .16 .1. 0 Sterling tới mạng 17 2 .16 .5.0 waycross...
 • 6
 • 125
 • 0

tài liệu hướng dẫn sử dụng arcgis bản - phần 1

tài liệu hướng dẫn sử dụng arcgis cơ bản - phần 1
... để chỉnh sửa liệu: nh xuất nhập sang khuôn dạng liệu, chồng xếp lớp, xoá đối tợng Bi tập: Khởi động dc 01_ dgn_Point, ArcMap thêm lớp 0 1- dc 01_ dgn_Polygon, 0 1- 0 1- dc 01_ dgn_Annotation, 0 1- gt03_dgn_Polygon, ... 0 1- gt03_dgn_Polygon, 0 1- gt03_dgn_Polyline vào đồ - đổi màu lớp 18 gt03_dgn_Polyline sang màu 10 chọn kiểu đờng Colector Street - Tìm kiếm tất đối tợng lớp 0 1- dc 01_ dgn_Polygon có diện tích nhỏ 10 0m - Xem thuộc ... Tạo liệu Tạo GeoDatabase - chọn đờng dẫn chứa GeoDatabase - kích chuột phải vào chỗ hình - Chọn New - chọn Personal GeoDatabase - Đánh tên cho GeoDatabase Tạo Feature Dataset - chọn đờng dẫn...
 • 17
 • 1,890
 • 1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Arcgis bản - Phần 5 pptx

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Arcgis cơ bản - Phần 5 pptx
... layer - chọn Extract > chọn Clip - chọn đờng dẫn cho file chứa đối tợng đợc cắt - chọn đờng dẫn cho file chứa đối tợng cắt - chọn đờng dẫn cho file chứa kết - bấm OK http://www.ebook.edu.vn 39 Phần ... hộp thoại Paper - chọn đơn vị hộp thoại Page - chọn OK Biên tập đồ in - Đặt tỉ lệ cho đồ in - Tạo khung cho đồ in - Kích chuột phải vào Data Frame chọn Properties - chọn tab Frame - kích vào mũi ... chung tất layers đầu vào đợc giữ nguyên - chọn đối tợng cần Merge - vào thực đơn Editor - chọn Merge Chức tạo Buffer - chọn Proximity > chọn Buffer - chọn đờng dẫn cho file cần tạo vùng đệm Browse...
 • 7
 • 500
 • 2

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Arcgis bản - Phần 4 pps

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Arcgis cơ bản - Phần 4 pps
... Chỉnh sửa liệu thuộc tính - chọn lớp thông tin cần chỉnh sửa - mở bảng thuộc tính - chọn Editor chọn Start Editing - chọn vào ô cần thay đổi - chọn Save Edit để lu lại kết vừa chỉnh sửa Nhập liệu ... chuột phải vào biểu tợng - chọn Add Data - Tìm đờng dẫn cho file ảnh nắn - kích chuột vào biểu tợng công cụ Georeferencing - chọn Load - Bấm OK Vector hoá đối tợng dạng đờng - mũi tên cuộn hộp thoại ... Kết hiển thị bảng bên - Bấm Save để lu kết nắn - Chọn đờng dẫn cho File kết - đặt tên cho File kết chọn OK - Bấm OK http://www.ebook.edu.vn 29 Số hoá đối tợng ảnh Mở file ảnh nắn - Kích chuột...
 • 8
 • 452
 • 3

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Arcgis bản - Phần 3 pdf

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Arcgis cơ bản - Phần 3 pdf
... Properties 3) Lựa chọn đơn vị độ dài Khi bạn muốn tính toán khoảng cách điểm hay xác định vị trí điểm đồ, bạn...
 • 2
 • 318
 • 2

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Arcgis bản - Phần 2 pptx

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Arcgis cơ bản - Phần 2 pptx
... chuyển tới bảng ghi cụ thể - mở bảng thuộc tính - đánh số bảng ghi muốn di chuyển tới - ấn Enter Xem tất bảng ghi xem bảng ghi đợc lựa chọn - mở bảng thuộc tính - Chọn All xem tất bảng ghi - chọn ... tất bảng ghi - chọn Options bảng thuộc tính - chọn Select All Xoá lựa chọn chọn - Chọn Options bảng thuộc tính - Chọn Clear Selection http://www.ebook.edu.vn 20 Xuất bảng ghi - chọn Option - chọn ... Export - lựa chọn kiểu xuất theo bảng ghi lựa chọn hay tất bảng ghi mũi tên Export - kích chuột vào để chọn đờng dẫn cho bảng - Đánh tên cho bảng ghi chọn Save - Bấm OK Tính tổng liệu trờng - kích...
 • 7
 • 265
 • 2

Xây dựng tài liệu và hướng dẫn sử dụng theo mô đun phần quang hình học – vật lí 11 góp phần bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh

Xây dựng tài liệu và hướng dẫn sử dụng theo mô đun phần quang hình học – vật lí 11 góp phần bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh
... theo đun phần Quang hình học, vật 11 góp phần bồi dưỡng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng sử dụng tài liệu tự học hướng dẫn theo un ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN MINH PHÚC XÂY DỰNG TÀI LIỆU VÀ HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG THEO ĐUN PHẦN QUANG HÌNH HỌC - VẬT LÍ 11 GÓP PHẦN BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH ... góp luận văn - Hệ thống hóa sở lý luận việc thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn theo un dạy học môn Vật trường THPT góp phần bồi dưỡng lực tự học cho học sinh - Xây dựng tài liệu tự học...
 • 13
 • 58
 • 0

Hướng dẫn sử dụng PowerPoint. (Cơ bản)

Hướng dẫn sử dụng PowerPoint. (Cơ bản)
... hoạt vận dụng kết hợp hình có sẵn nhằm tạo nên hình theo ý muốn Sau giới thiệu số cách vẽ hình đơn giản nhằm giúp bạn vận dụng vẽ hình trình diễn được, để học vẽ hình phức tạp cần hướng dẫn cách ... muốn AutoShapes nháy chuột phải chọn Add Text đánh chữ vào Chú ý:  Nên biết sử dụng thông thạo cách cách có ứng dụng riêng 4  Việc chọn Font, kích cỡ, màu cho chữ di chuyển khung Text Box ... bước sau: Vào Drawing hình xuất khung Insert Picture hình Theo đường dẫn nơi cất giữ tranh ảnh ổ đĩa (Hình 31) Chọn tranh cần sử dụng, nháy kép chuột trái vào tranh bạn chọn tự động xuất khung hình...
 • 17
 • 533
 • 6

Hướng dẫn sử dụng Orcad bản

Hướng dẫn sử dụng Orcad cơ bản
... Bài Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý Orcad Capture Hướng dẫn cài đặt Về cách cài đặt Orcad bạn tham khảo diendandientu, nhiều bạn viết vấn đề này, tui viết, bạn lên xem nhe ! Vậy ta xong phần đầu Orcad ... Phạm Thái Hòa - TĐH1 - K48 - ĐHBKHN Hướng dẫn OrCAD Màn hình làm việc Orcad sau : Chúng ta thiết kế cửa sổ Schematic Phạm Thái Hòa - TĐH1 - K48 - ĐHBKHN Hướng dẫn OrCAD Cửa sổ phía bên trái giúp ... chuyển sang Layout báo lỗi Phạm Thái Hòa - TĐH1 - K48 - ĐHBKHN 13 Hướng dẫn OrCAD Thao tác với BUS Để cho mạch gọn hơn, bạn nên sử dụng BUS Ví dụ để nối từ P0 cổng D0 D7 LCD bạn nên làm bus, dễ...
 • 17
 • 313
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bảncách lập dự toán công trình xây dựng dân dụngquy định về lập dự toán công trình xây dựngtài liệu lập dự toán công trình xây dựngcách lập dự toán công trình xây dựng cơ bảnphương pháp lập dự toán công trình xây dựngcách lập dự toán công trình xây dựnglập dự toán công trình xây dựngcách lập dự toán công trình xây dựng cầu đườnggiáo trình lập dự toán công trình xây dựngcác bước lập dự toán công trình xây dựngluận văn về công tác lập dự toán công trình xây dựnglập dự toán công trình xây dựng trong thực tập tốt nghiệpphần mềm tính định mức xây dựnghướng dẫn sử dụng orcad cơ bảnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả